ПОЛИТИКА НА СУИТЛАБС ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА (български език - Bulgarian)

LENOVO СИ ПАРТНИРА СЪС SWEETLABS, INC. ("НИЕ" ИЛИ "SWEETLABS"), ЗА ДА УЛЕСНИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА LENOVO ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ И ЗА ДА ПОДПОМОГНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДОСТАВКАТА НА СОФТУЕР ("УСЛУГИТЕ").

СуитЛабс Инк. (наричана по-долу за краткост „ние“ или „СуитЛабс“) Ви приветства с „Добре дошли“ в нашите уебсайтове, софтуер, продукти и услуги. Ние разбираме, че Вие се грижите за поверителността на своята информация и гледаме сериозно на поверителността на Вашата информация. За да Ви информираме относно начините, по които Вашата информация може да бъде събирана и използвана, ние приехме настоящата Политика за поверителност на информацията (наричана по-долу за краткост „Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията“), която описва какви видове информация събираме, как може да я използваме, с кого може да я споделяме, изборът, който можете да направите и как можете да се свържете с нас във връзка с нашите практики по отношение на поверителността на информацията.

1. КАКВО ПОКРИВА ПОЛИТИКАТА НА СУИТЛАБС ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Настоящата Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията урежда начина, по който обработваме информацията, която събираме, когато посещавате нашите уебсайтове, използвате нашия софтуер, продукти или услуги (наричани по-долу за краткост нашите „Услуги“), притежавани и поддържани от СуитЛабс, които публикуват, включват или насочват към настоящата Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията.

Като използвате, изтегляте, инсталирате или разглеждате нашите Услуги, Вие потвърждавате, че приемате практиките и политиките, изложени в настоящата Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията.

Моля, обърнете внимание, че настоящата политика не се отнася до (и ние не сме отговорни за) практиките на фирми, които не притежаваме или контролираме или на физически лица, които не сме наели или не управляваме. Когато използвате сайтове или софтуер на трети страни, включително приложения, които може да бъдат предоставени от трети страни, или Услуги, които имат достъп до или използват сайтове или услуги на трети страни, Вие следва да прочетете съответните политики за поверителност на информацията на тези трети страни, за да се запознаете с техните практики по отношение на поверителността.

2. ОБОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА СУИТЛАБС ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

СуитЛабс поддържа или осигурява множество сайтове, продукти и услуги. За да обясним по-добре каква информация събираме и как я използваме, разделихме Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията на няколко раздела:

3. КАКВО СЪБИРАМЕ И ЗАЩО

Бисквитки. Когато посещавате нашите сайтове, ние ще Ви изпращаме „бисквитка“, която представлява малък файл, съхраняван във вашия компютър, който ни позволява да ви идентифицираме индивидуално. Когато действащото законодателство го изисква, ние получаваме Вашето съгласие за използването на тези бисквитки. Можете да предпочетете да изтриете или да не приемете нашите бисквитки, съгласно описаното в точка „Вашите права и възможности за избор“ по-долу. Ако изтриете или предпочетете да не приемате нашите бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на нашите продукти и услуги.

Регистрационни файлове. Когато инсталирате нашия софтуер или когато посещавате нашите сайтове, ние може да прихващаме и улавяме данните, които Вашият компютър или уеб браузър ни изпращат. Тези данни могат да включват типа на вашата операционна система (ОС), вида на браузъра, езика, IP адрес, датата и часа на Вашата заявка и идентификационен номер на бисквитката (когато посещавате нашите уебсайтове) или ИД, генериран на случаен принцип (когато инсталирате нашия софтуер), които ни помагат да идентифицираме Вашия компютър. Може също така да определим Вашето географско местоположение чрез Вашия IP адрес, за да разберем по-добре връзката между софтуера, който използвате, и вашето местоположение, когато използвате нашия софтуер или посещавате нашите сайтове. Ние обаче не съхраняваме и не свързваме Вашия IP адрес с никоя част от данните, които събираме от Вас и можем да събираме и съхраняваме данните които сме извлекли за географското Ви положение, само в обобщен вид.

Информация за потреблението. Обикновено нашите Услуги събират автоматично информация за потреблението по отношение на софтуера, приложенията и услугите, които използвате или сте изтеглили или инсталирали от нас, като например колко пъти сте щракнали върху или отворили дадено приложение или Услуга и колко дълго остава отворено едно приложение или Услуга. Ние също така събираме информация за инсталацията, която може да включва информация за това дали определени приложения или Услуги са били инсталирани или деинсталирани и за колко дълго дадена Услуга е била инсталирана или използвана във Вашата система.

Що се отнася до посетителите на нашия сайт, ние събираме информация за потреблението като например брой и честота на посетителите, какви страници са били посетени, средна продължителност на престоя в страниците и друга информация, която ни помага да преценим кои функции на нашите сайтове са по-важни за Вас и работят ефективно.

Ние използваме информацията за потреблението, която събираме, само в обобщен вид, което ще рече само като статистическа величина, която да ни помогне да подобрим своите Услуги. Ние не използваме тази информация с цел да Ви идентифицираме, нито пък свързваме която и да била информация за потреблението, която събираме, с каквато и да било информация, която може да Ви идентифицира лично, като например име или адрес.

Аналитични инструменти на трети страни. Нашите Услуги може да използват аналитични инструменти на трети страни, които използват бисквитки, пикселни маркери или други подобни технологии за събиране на информация, за да събират стандартна информация за използването на интернет и за потреблението. Натрупаната информация се използва за изготвяне на статистически отчети за активността на потребителите. Ние никога няма да използваме (и няма да позволим на трети страни да използват) статистическите отчети с цел проследяване и събиране на лична информация за посетителите или потребителите на нашите Услуги. Ние няма да обвързваме никоя част от информацията, получена от статистическите отчети с никоя лична информация от който и да било източник.

Потребителски акаунти. Ако сте си създали потребителски акаунт за Услуги от нашите платформа, приложения или сайтове СуитЛабс (различни от потребителските акаунти за сайтовете и услугите на трети страни, достъпни чрез нашите Услуги), ние събираме и съхраняваме цялата информация, която сте ни предоставили във връзка с потребителския акаунт, който сте създали, включително лична информация като Вашето име, имейл адрес, дата на раждане и снимка (ако сте избрали да качите снимка в профила на потребителския си акаунт). Личната информация, която предоставяте във връзка с Вашия акаунт, се използва с цел да ни помогне да управляваме Вашия акаунт и да предоставяме услуги и функции, свързани с него. Ние никога няма да свържем която и да било друга лична информация, която ни предоставяте във връзка с Вашия акаунт, с която и да било друга информация, която може да съберем чрез Услугите.

Приложения и сайтове на трети страни. Ако сте инсталирали софтуер или приложение, предоставени от трета страна, или софтуер или приложение, които имат достъп до сайтове или услуги на трети страни, то тогава тази трета страна може също да събира информация относно използването от Ваша страна на този софтуер или това приложение или достъпа или използването от Ваша страна на сайтовете или услугите на третата страна, достъп до които сте получили чрез този софтуер или това приложение. Информацията, събирана от трета страна се урежда от политиката за поверителност на информацията на доставчика, който се явява трета страна. Тези сайтове, софтуерни продукти или приложения от трети страни могат също така да поставят свои собствени бисквитки или други файлове на Вашия компютър или могат да събират данни или да потърсят лична информация от Вас. Ние не контролираме сайтовете, софтуера или услугите на никоя трета страна.

Акаунти на разработчици на софтуер. Ако сте разработчик или издател на софтуер, който използва нашите Услуги, за да публикува или разпространява Вашия софтуер или приложение, ние събираме и съхраняваме цялата информация, която ни предоставяте във връзка с Вашия софтуер или приложение, за да ни помогнете да управляваме Вашия акаунт и да се свързваме с Вас.

Съобщения. Друга информация, която предоставяте. Всеки път, когато ни изпращате съобщение, било то чрез публикация на нашите страници за поддръжка, било то чрез запитвания по имейл или чрез публикации или съобщения в социалните сайтове или мрежи като Фейсбук и Туитър, ние можем да запазваме тези съобщения, за да можем да отговорим на Вашите искания или запитвания и за да ни помогнат да подобрим услугите, които Ви предоставяме. Публикациите на нашите страници за поддръжка може да разкрият Вашето име, така както сте го посочили в своя профил. Личната информация, която предоставяте, се използва за цели като подобряване на съдържанието на нашите сайтове, персонализиране и подобряване на нашите услуги и общуване с Вас във връзка с тези услуги. Ние можем да използваме лична информацията, която предоставяте, за да се свързваме с Вас във връзка със специални предложения и нови функции. Когато действащото законодателство го изисква, ние ще търсим Вашето съгласие. Можете да се откажете от получаването на промоционални съобщения по всяко време, като следвате инструкциите за прекратяване на абонамента, описани в имейла.

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИЛИ СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СМЕ СЪБРАЛИ

- За потребители без потребителски акаунт Ние използваме информацията, която събираме от потребителите без акаунт само в обобщен вид, което ще рече като статистическа величина, а не по начин, който ще Ви идентифицира, за да ни позволи да подобряваме Услугите си. Ние не продаваме или разпространяваме по друг начин тази информация на трети страни.

- За потребители с потребителски акаунт Ако сте си създали потребителски акаунт и сте публикували информация или коментар за нашите Услуги, информация, която сте избрали да качите в профила на потребителския си акаунт (ако такава е била качена от Вас в акаунта на потребителския Ви профил), ще бъде показвана с Вашата публикация или коментар за нашите Услуги. Ако сте си създали потребителски акаунт и сте споделили приложение с друг потребител, информацията, която сте избрали да публикувате в акаунта на потребителския си профил (ако сте публикували такава) ще бъде споделяна с потребителите, с които сте избрали да споделите приложението. Освен това, ние може да използваме имейл адреса, който сте предоставили, за да се свързваме с Вас относно продукти, услуги и промоции. Ние може да използваме рождената Ви дата, за да проверим дали имате право да използвате нашите услуги съгласно Условията за използване.

- За разработчици и издатели Ние може да споделяме Вашата лична информация с доставчици, които се явяват трета страна, за да осигурим участието Ви в нашите Услуги. Нашите доставчици на услуги нямат никакво право да използват личната информация, която споделяме с тях, освен доколкото е необходимо, за да ни помагат и да извършват услуги от наше име. По силата на договора, ние изискваме тези доставчици на услуги да съхраняват по подходящ начин и да опазват поверителността на личната информация, която обработват от наше име.

- За цялата информация, която събираме Ние можем също така да използваме или споделяме Вашата информация както следва:

За защита на нашите Услуги и други. Ние можем да споделяме Вашата лична информация, ако имаме основателна причина да вярваме, че това е необходимо, защото трябва да: (1) се съобразим със закон, правна уредба, призовка или съдебно решение; (2) установим, предотвратим или да се справим по друг начин с измама, проблеми със сигурността или от техническо естество; (3) приложим разпоредбите на настоящата Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията, Условията за използване на СуитЛабс и/или всякакви други споразумения между Вас и СуитЛабс, включително разследване на възможни нарушения на тези споразумения; или (4) защитим СуитЛабс от нарушаване на нейните права, собственост или сигурност, както и нейните Услуги, посетители, потребители и/или аудитория.

Бизнес трансфери. Ако СуитЛабс или на практика всички нейни активи бъдат придобити или в малко вероятния случай, че СуитЛабс преустанови дейността си или банкрутира, потребителската информация ще бъде един от активите, които биха били прехвърлени на или придобити от приобретателя, който се явява трета страна. Съответно, ние можем да прехвърляме или предаваме цялата информация, която сме събрали като част от сливането, придобиването, продажбата или друга промяна в начина на контрол. Вие се съгласявате, че такива прехвърляния могат да се случват и че ние ще положим разумни усилия да насочим всеки приобретател да продължи да използва Вашата лична информация съгласно посоченото в настоящата политика.

Информация за потреблението. Ние можем да споделяме информацията за потреблението, която събираме, с партньори и други трети страни с цел да ни помогнат да осигурим правилното функциониране на Услугите и за да подобрим цялостната работа на нашите Услуги или за да ни позволят да предоставим препоръки за други продукти и услуги. Например, използване на данни за определяне на вероятността потребител да се възползва от конкретно приложение или услуга. Ние не упълномощаваме тези партньори и други трети страни да използват или разкриват информация, освен в зависимост от нуждите, за да извършват определени услуги от наше име или за да изпълняват законови изисквания. По силата на договора, ние изискваме от тях да опазват по подходящ начин поверителността и сигурността на информацията, която те обработват докато ни помагат.

С Ваше съгласие. Освен както е посочено по-горе, ние ще споделяме Вашата лична информация с трети лица само с Вашето предварително съгласие. Ако нашите бизнес практики се променят така, че да се наложи да споделим Вашата лична информация за цели, които не отговарят на целите, за които сме събрали тази информация, ние ще поискаме Вашето допълнително съгласие.

5. СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се стараем да вземаме разумни и подходящи мерки за сигурност, за да запазим от неоторизиран достъп системите, където съхраняваме Вашата лична информация. Това включва технически и организационни мерки като например вътрешни доклади за събирането, съхраняването и обработването на информация от наша страна и мерките за нейната сигурност, както и мерките за физическа и електронна сигурност съгласно действащите изисквания за сигурност. В допълнение, ние разрешаваме достъп до лична информация само на онези наши служители, на които тя е необходима, за да могат да извършват служебните си задължения. Въпреки мерките, които вземаме обаче, не можем да гарантираме сигурността на която и да е предоставена ни информация.

6. ВАШИТЕ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР

Чрез процеса, осигурен на нашия сайт, ние Ви позволяваме достъп до определена информация за Вас с цел преглед и, в определени ситуации, актуализиране на тази информация. Типовете от информация, до която можете да имате достъп, могат да се променят заедно с промените на нашия сайт. Можете също така да се свържете с нас, както е посочено в раздел „Контакт“ по-долу, за да поискате достъп до или актуализация на Вашата лична информация.

Можете да поискате и изтриване на Вашия акаунт като изпратите имейл на адрес help@sweetlabs.com и отговорите положително на всички имейли за потвърждение, които може да Ви изпратим. Моля, обърнете внимание, че след изтриването на Вашия акаунт, част от информацията може да остане в нашите регистри.

Ако сте потребител на нашите сайтове, можете също така да изберете да спрете да получавате нови бисквитки, да бъдете уведомявани когато получавате нова бисквитка и да забраните съществуващите бисквитки с помощта на настройките за поверителност на Вашия браузър. Всички основни браузъри Ви позволяват да блокирате или изтривате бисквитки от своята система. За повече информация, моля, разгледайте раздела „Помощ“ на Вашия браузър.

В случаите, когато искаме Вашето съгласие да използваме или споделяме Вашата лична информация, Вие имате право да оттеглите това съгласие, но е възможно да не можете повече да се възползвате от определени продукти или услуги. В допълнение на горното, можете да се откажете от получаването на определени маркетингови съобщения от нас, например като щракнете върху съответната връзка включена в тези имейл съобщения.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦА

Сайтовете, продуктите и услугите на SweetLabs са предназначени за възрастни и за деца на 13 или повече години, които имат разрешение за използването им от своите родители или законни настойници. В съответствие със Закона за защита на личния живот на децата в интернет (COPPA) ние няма целенасочено да събираме информация за деца под 13-годишна възраст. Ние приканваме родителите и законните настойници да се запознаят със сайтовете, продуктите и услугите, които техните деца посещават или използват.

Моля, имайте предвид, че настоящата политика за защита на личните данни не се отнася до (и ние не носим отговорност за) сайтове, продукти или услуги на трети страни, включително приложения или услуги, които могат да бъдат предоставяни от трети страни. Тези сайтове, продукти или услуги на трети страни може да са подчинени на допълнителни или различни изисквания по отношение събирането на информация за деца и да се управляват от приложимите политики за защита на личните данни на тези сайтове, продукти или услуги на трети страни.

8. Пренос на данни

Нашите Услуги са хоствани от сървъри, намиращи се в Съединените щати. Ако се намирате извън Съединените щати, Вашата информация ще бъде прехвърлена на нашите сървъри в САЩ. Съединените щати може да нямат същите закони за поверителност на информацията и защита на данните като тези в страната, в която се намирате, когато използвате нашите продукти и услуги. Когато прехвърляме Вашата информация в Съединените щати, ние ще защитаваме тази информация съгласно описаното в настоящата Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията. Ако се намирате в Европейската икономическа зона или други региони на света, където има закони регулиращи международния пренос на данни, ние се придържаме към действащите законови изисквания, като например това да гарантираме адекватна защита на преноса на данни. Като посещавате или използвате нашите Услуги, Вие се съгласявате с пренасянето, съхраняването и използването на Вашата информация в Съединените щати.

9. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

От време на време ние можем да правим промени в настоящата политика. Ако правим съществени промени в начина, по който използваме лична информация, ние ще Ви уведомим като публикуваме съобщение на нашия сайт или Ви изпратим имейл и посочим датата на последните промени в нашата политика. Потребителите са обвързани с промените в Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията от момента, в който той или тя използват нашия сайт или услуги след публикуването на тези промени или, в случай на значителни промени, 30 дни след публикуването на тези промени.

10. КОНТАКТ

СуитЛабс Инк. е юридическото лице, отговорно за обработването на Вашата лична информация съгласно Политиката на СуитЛабс за поверителност на информацията. СуитЛабс Инк. не носи отговорност за практиките на никоя трета страна, чиито продукти или услуги може да използвате. Ако имате коментари, въпроси или притеснения относно настоящата Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията, свържете се с нас на адрес Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 или ни пишете на имейл адрес .

Дата на влизане в сила на настоящата Политика на СуитЛабс за поверителност на информацията: 01 Юли 2016.

SWEETLABS 隐私政策 (简体中文 - Chinese Simplified)

Lenovo已与SweetLabs,INC成为合作伙伴(“我们”或“SweetLabs”)以求支持Lenovo App Explorer应用程序和支持软件上门服务(“服务”)。

SweetLabs, Inc. (简称“我们”或“SweetLabs”)欢迎您访问我们的网站、软件、产品及服务。我们理解您在意自己的隐私是否得到保护,因此我们认真对待您的隐私权。为告知您我们针对您的信息可能采取的收集和使用方式,我们采纳了这一隐私政策(《SweetLabs 隐私政策》),该政策描述了我们收集的信息类型、我们对这些信息可能采取的使用方式、我们可能与谁共享这些信息、您可以拥有的选择、以及您可以就我们的隐私做法与我们取得联系的方法。

1. 我们《SweetLabs 隐私政策》的内容

《SweetLabs 隐私政策》说明了我们在您访问我们网站、软件、产品和服务(统称我们的“服务”)时对所收集信息的处理方式,这些服务为SweetLabs所有并运营,SweetLabs发布本《SweetLabs 隐私政策》、包含本《SweetLabs 隐私政策》或提供本《SweetLabs 隐私政策》的链接。

您使用、下载、安装或访问我们的服务,即表示您确认自己接受本《SweetLabs 隐私政策》中的做法和政策。

请注意,本政策不适用于(同时我们也不负责)我们未拥有或未控制的其他公司的做法,也不适用于我们未雇佣或未管理的个人的做法。在使用第三方网站或软件产品(包括第三方可能提供的应用程序、或访问或使用第三方网站或服务的 SweetLabs 服务)时,您应阅读这些第三方的相关隐私政策,以了解与其隐私做法相关的信息。

2. SweetLabs 隐私政策摘要

SweetLabs 维护或提供多个网站、产品和服务。为更好地说明我们收集什么信息,以及我们如何使用收集来的信息,我们将我们的 SweetLabs 隐私政策分为了以下几个部分:

3. 我们收集什么信息以及我们为何收集这些信息

Cookie。如果您访问我们的网站,我们将向您发送一个Cookie,这是储存在您计算机上的一个小文件,我们凭其来唯一识别您的计算机。如果适用法律有所规定,我们将在获得您的同意后再使用 Cookie。您可以选择删除或不接受下文“您的权利和选择权”项下所述的我们的 Cookie。如果您删除或选择不接受我们的 Cookie,则您可能无法使用我们产品的所有功能和服务。

日志。在您安装我们的软件,或访问我们网站时,我们会捕捉和存储您的计算机或网络浏览器发送给我们的数据。该数据可能包括您的操作系统 (OS) 类型、浏览器类型、所使用的语言、互联网协议 (IP) 地址、您的请求日期和时间,随机生成的ID ,并可以帮助我们识别您的计算机(当您访问我们的网站) (安装我们的软件时)的C Cookie ID。我们也可能通过您的 IP 地址来确定您的地理信息,以便更加了解您所处位置与您对我们的软件和网站的使用之间的相互影响。但是,我们不会存储您的 IP 地址,也不会将之与我们从您那里收集的任何数据关联起来,我们仅收集和存储我们所获得的汇总形式的地理信息。

使用信息。 通常,我们的服务会自动收集有关您使用或下载或安装的我们软件、应用程序和服务的使用信息,如:应用程序或服务的点击或打开频率以及处于打开状态的时长等。我们还收集安装信息,其中可能包括是否安装或卸载了某些应用程序或服务的信息,以及服务已在您系统中安装和使用了多长时间。 

对于我们网站的访客,我们将收集其使用信息,如访客的数量和访问频率,所访问的网页、在网页上的平均逗留时间,以及能帮助我们确定网站上哪些功能对您最为重要并产生有效作用的其他信息。

我们仅以汇总形式使用我们所收集的使用信息,即,将其作为一种统计度量,让我们据此改善我们的服务质量。我们不使用此类使用信息来识别您的身份,也不会将我们所收集的任何使用信息与可以直接识别您身份的任何信息(如姓名或地址)相关联。

第三方分析工具。为收集标准互联网日志信息和使用信息,我们的服务可能会使用采用了 Cookie、网站信标或其他类似信息收集技术的第三方分析工具。生成的信息将用于编制用户活动统计报告。我们将绝不(并且也不会允许任何第三方)使用这些统计报告来追踪或收集我们服务的访客或用户的任何个人信息。我们不会将从统计报告中收集的任何信息与从任何渠道得到的任何个人信息相关联。

用户帐户。如果您已为 SweetLabs 平台、应用程序和网站的服务创建了一个用户帐户(不是通过我们的服务访问的第三方网站与服务之用户帐户),我们将收集和维护您向我们提供的、与您创建用户帐户相关的所有信息,包括您的姓名、电子邮件地址、出生日期和照片(如果您选择将照片上传至您的用户帐户资料中)等个人信息。您所提供的与您帐户相关的个人信息将有助于我们管理您的帐户和提供与您帐户相关的服务及功能。我们绝不将您提供的与您帐户相关的任何个人信息与我们可能通过服务收集的任何其他信息相关联。

第三方应用程序与网站。如果您已安装由第三方提供的软件或应用程序、或访问第三方网站或服务的软件或应用程序,则第三方可能会收集与您使用该软件或应用程序、或访问或使用这些软件或应用程序所访问的第三方网站或服务相关的信息。第三方提供商所收集的任何信息受该第三方提供商隐私政策约束。这些第三方网站、软件或应用程序可能会在您的计算机上放置他们自己的 Cookie 或其他文件,也有可能向您收集数据或征集个人信息。我们不对任何第三方网站、软件或服务施加控制。

软件开发者帐户。如果您是使用我们的服务来发布或分发您的软件或应用程序的软件开发者或发布者,则我们将收集和维护您向我们提供的、与您的软件或应用程序相关的所有信息,这样有助于我们管理您的帐户和与您进行交流。

通讯;您提供的其他信息。 您在任何时间向我们发送通讯(无论是在我们的支持页面发帖、通过电子邮件咨询、或通过在Facebook或Twitter等社交媒体或网络上发帖或沟通),我们均可能保留这些通讯,以便我们能回复您的请求或咨询,并帮助改善我们为您提供的服务质量。您在我们的支持页面上所发的帖子将会显示您在个人资料中注明的用户名。您所提供的个人信息将被用于改善我们网站内容、定制和改善我们的服务,以及就我们的服务与您进行沟通等用途。我们可能会利用您所提供的个人信息来告知您优惠信息和新功能。在适用法律有所规定的情况下,我们将征求您的同意。您可以按照电子邮件中的退订说明随时选择拒收促销性通讯。

4. 我们如何使用或共享收集来的信息

- 对于没有用户帐户的用户: 我们仅使用我们从没有帐户的用户处收集来的汇总形式的信息,即,将该信息作为一种统计度量,而不是以能识别您身份的方式进行使用,目的是便于我们改善我们的服务。我们不会将该信息出售或以其他方式销售给第三方。

- 对于有用户帐户的用户: 如果您已创建用户帐户,并在我们的服务中发布信息或评论,则您已选择上传至您用户帐户资料的信息(如有已上传至您用户帐户资料的信息)将与您在我们服务中的发帖或评论一起显示。如果您已创建用户帐户,并与另一用户共享某一应用程序,则您已选择上传至您用户帐户资料的信息(如有已上传至您用户帐户资料的信息)将与您选择共享应用程序的用户一起共享。此外,我们可能会利用您提供的电子邮件地址来告知您产品、服务和促销信息。我们可能会根据我们的服务条款利用您的出生日期来验证您是否具备使用我们服务的资格。

- 对于开发者和发布者: 我们可能会为促成您参与使用我们的服务而与第三方服务提供商共享您的个人信息,除出于协助我们和代表我们履行服务的需要之外,我们的服务提供商无权使用个人信息。我们要求这些服务提供商按照合同对其代表我们处理的个人信息的隐密性和安全性进行妥善保护。

- 对于我们收集来的所有信息: 我们可能还会在以下情况下使用或共享您的信息:

对我们的服务等进行保护。 如果我们有充分理由相信有必要进行以下事宜,则我们可能会共享您的个人信息:(1) 遵守法律、法规、传讯或法庭判令;(2) 检测、预防或以其他方式处理欺诈、安全或技术问题;(3) 执行本《SweetLabs 隐私政策》的条款、《SweetLabs 服务条款》和/或您与 SweetLabs 之间达成的任何其他协议,包括对潜在违约行为的调查;或 (4) 保护 SweetLabs 及其服务、访客、用户和/或公众的权利、财产或安全,使其免受伤害。

企业转让。 如果 SweetLabs 或其全部资产被实质上收购,或在 SweetLabs 万一停业或破产的情况下,用户信息将成为可以被第三方收购者受让或收购的资产之一。因此,我们可能会转让或出让我们所收集的全部信息,以此作为合并、收购、出售或其他控股权变更的一部分。您承认,此类转让可能会出现并且我们将尽合理努力来指导收购者继续使用本政策中所述的您的个人信息。

使用信息。 我们可能会与我们的合作伙伴及其他第三方共享我们所收集的使用信息,这样有助于我们保证服务的正常运行,改善我们服务的整体性能,也可便于我们提供有关其他产品和服务的建议。例如,利用数据确定消费者喜爱某个特定应用程序或产品的概率。我们不会批准这些合作伙伴或其他第三方使用或披露信息,但代表我们履行某些服务或遵守法律要求而需要使用或披露信息的情况除外:我们要求他们按照合同对其协助我们处理的信息的隐密性和安全性进行妥善保护。

取得您的同意。 除上述规定外,我们仅将在事先取得您同意的情况下才与第三方共享您的个人信息。如果我们的商业惯例发生变动,从而令我们需要为与我们收集信息之用途相悖的用途来共享您的个人信息,则我们将另外征求您的同意。

5. 信息安全

我们会努力采取合理和妥善的安全措施来防止对存储您个人信息的系统进行未经授权的访问,这包括对我们的数据收集、存储和处理做法进行内部审查等技术和组织措施、安全措施、以及符合适用安全要求的物理和电子安全措施。此外,我们仅允许为履行其工作职责而有必要访问个人信息的员工访问个人信息。但是,尽管我们会采取若干保全措施,我们不能保证向我们提供的任何信息均安全无虞。

6. 您的权利和选择权

通过我们网站上提供的流程,我们允许您为了查阅和在某些情况下更新该信息之目的而访问与您有关的某些信息。您可以访问和更新的信息的类型可能会随着我们网站的变动而发生变动。您也可以按照下文“联系方式”部分中提供的方式来联系我们,以请求访问权限或更新您的个人信息。

您可以通过向 help@sweetlabs.com 发送电子邮件和肯定性地回复我们可能发送的任何确认邮件来请求删除您的帐户。请注意,您的帐户被删除后,有些信息可能仍会留存于我们的记录中。

如果您是我们网站的用户,您还可以通过使用您浏览器的隐私设置来选择停止接受新的 Cookie、在收到新的 Cookie 时通知您,以及禁用现有 Cookie。所有主要浏览器均允许您阻止或从系统中删除Cookie。请查询您浏览器的帮助部分以获取更多信息。 在我们已获得您同意而使用或共享您个人信息的情况下,您有权撤销同意,但是您可能不能再享受某些产品和服务所带来的益处。此外,您可以选择不接收我们所发的营销通讯,例如,您可以通过点击此类电子邮件通讯中的相关链接来退订。

7. 儿童的隐私

SweetLabs的网站、产品和服务意在提供给成人和有父母或法定监护人允许使用的13岁或以上儿童。 为遵守儿童在线隐私保护法(COPPA),我们不会故意收集13岁以下儿童的信息。 我们鼓励家长和法定监护人熟悉自己的孩子使用或访问的网站,产品和服务。

请注意,本隐私政策并不适用于(我们不负责)第三方网站、产品或服务,包括可能由第三方提供的应用程序或服务。 此类第三方网站、产品或服务可能会受到对于儿童信息收集的额外的或不同的要求管束,并通过适用这样的第三方网站、产品或服务的第三方隐私政策的约束。

8. 信息传输

我们的服务由位于美国的服务器托管。如果您位于美国境外,则您的信息将被传送至我们位于美国的服务器上。在您使用我们的产品和服务之时,美国的隐私和数据保护法律可能会不同于您所处的国家。当我们将您的信息传送至美国时,我们会对本《 SweetLabs 隐私政策》所述的信息进行保护。如果您所处位置在欧洲经济区、或拥有适用国际数据传送法律的世界上的其他地区,则我们将遵守适用法律要求,以便为数据传送提供充分保护。您访问或使用我们的服务,即表示您同意将您的信息传送到美国并在美国进行存储和使用。

9. 政策变更

我们可能会不时变更本政策。如果我们在个人信息的使用方面做出了重大变更,我们将会通过在我们网站发布公告或向您发送电子邮件的方式来通知您,并注明我们政策的最新变更日期。如果用户在我们首次发布此类变更后使用我们的网站或服务,或在发生重大变更的情况下,在发布变更后 30 天起,用户将受《SweetLabs 隐私政策》变更内容的约束。

10. 联系方式

SweetLabs 公司是根据本《SweetLabs 隐私政策》负责处理您个人信息的实体。SweetLabs 公司不对您可能使用其服务和产品的第三方提供商的做法负责。如果您有任何有关本《SweetLabs 隐私政策》的反馈意见、疑问或担忧,请写信至 Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 或发送电子邮件至 来联系我们。

本《SweetLabs 隐私政策》的生效日期:2016年7月1日

SWEETLABS 隱私政策 (繁體中文 - Chinese Traditional)

Lenovo 已經與 SweetSweetLabs, Inc (『我們』或『SweetLabs』)進行合作以強化Lenovo App Explorer 並支持軟件上門服務。(『服務』)

SweetLabs, Inc. (下稱「我們」或「SweetLabs」)歡迎您造訪我們的網站、瀏覽我們的軟體、產品和服務。我們瞭解您在乎自己的隱私權。再此敬告您,我們嚴肅對待您的隱私權。為闡明我們也許會收集和使用您的資訊之道,我們採取本隱私政策(下稱「SweetLabs 隱私政策」),說明我們收集的資訊類型、我們可能如何使用該等資訊、我們可能和誰分享此等資訊、您可作出的選擇,以及您可以針對我們的隱私實務作業,如何與我們聯絡。

1. SWEETLABS 隱私政策的涵蓋範圍

本 SweetLabs 隱私政策 說明:當您存取 SweetLabs  擁有和營運已張貼、包括或連結至此 SweetLabs 隱私政策的網站、軟體、產品和服務(下稱我們的「服務」)時,我們將如何處理從您收集而來之資訊。

透過使用、下載、安裝或造訪我們的服務,您確認您接受本 SweetLabs  隱私政策闡明之實務作業和政策。

請注意:本政策不適用於(且我們不負責)我們未擁有或控管的公司或我們未聘請或管理的個人之實務作業。使用第三方網站或軟體產品,其中包括可能由第三方提供之應用程式、或存取或運用第三方網站或服務之服務時,您應閱讀該等第三方之相關隱私政策,瞭解他們隱私權實務作業之資訊。

2. 我們的 SWEETLABS 隱私政策摘要

SweetLabs 維護或提供多個網站、產品和服務。為深入說明我們收集哪些資訊,以及我們如何使用收集而來的資訊,我們將 SweetLabs  隱私政策分為下列部份:

3. 我們收集哪些資訊和收集資訊的原因

Cookies。 當您造訪我們網站時,我們將傳送一個 cookie 給您,也就是一個存放在您電腦中的小型檔案,以便讓我們獨立辨識到您。一旦適用法律提出要求,我們將徵求您使用 cookie 的同意。您可按下方「您的權利和選擇」所說明,選擇刪除或不接受我們的 cookie。若您刪除或選擇不接受我們的 cookie,您也許就無法運用我們產品和服務之所有功能。

記錄。 當您安裝我們的軟體或造訪我們的網站,我們擷取和儲存您的電腦或網路瀏覽器傳送給我們的資料。資料可能包括您的作業系統 (OS) 類型、瀏覽器類型、語言、網際網路協定  (IP) 位址、您提出要求的日期和時間,和cookie的ID (当您访问我们的网站) ,或以帮助识别您的计算机是一个随机生成的ID (安装了我们的软件)。我們可能也透過您的 IP 位址決定您的地理區域資訊,以便更能瞭解您的地區和您使用軟體和網站之間的互動情況。然而,我們不會儲存您的 IP位址,或把它與我們向您收集之任何資料產生關聯,且我們僅收集和儲存以集合方式取得之地理區域資訊。

使用資訊。 一般來說,我們的服務自動收集與與您使用軟體、應用程式和服務,或從我們網站下載或安裝的軟體、應用程式和服務相關之資訊, 例如:應用程式或服務被點選或開啟的頻率,以及應用程式或服務維持開啟狀態的時間。我們也收集安裝資訊,其中可能包括: 特定應用程式或服務是否已被安裝或解除安裝,以及服務已有多長時間安裝在您的系統,以及系統使用服務多久的時間。 

針對我們網站的訪客,我們收集類似訪客數量和頻率、他們造訪哪些頁面、瀏覽每頁的平均時間,以及其他資訊,協助我們決定我們網站哪些功能對您最重要,以及最能有效運作的資訊。  我們僅使用以集合方式所收集的資訊,也就是:作為統計數字的評量,允許我們增進我們的服務。我們不使用該等資訊來辨識您的身份,或將收集所得的資訊與任何可能界定您個人身份的資訊產生關聯,例如:姓名或地址。         

第三方分析工具。 我們的服務可能使用第三方分析工具,收集標準的網際網路記錄資訊和使用資訊。此等分析工具則會使用 cookie、網站信標或其他類似的資訊收集技術。我們建立的資訊用以整理和制訂使用者活動之統計數字報告。我們絕不(且將不允許任何第三方)使用統計數字報告,以追蹤或收集我們網站的任何訪客或我們服務的任何使用者之個人資料。我們將不會把來自統計數字報告的任何資訊,與來自任何來源的個人資料產生關聯。         

使用者帳戶。 若您已建立我們 SweetLabs 平台、應用程式和網站服務的使用者帳戶(除了透過我們服務可存取的第三方網站和服務),我們將收集和維護您在建立使用者帳戶時向我們提供的所有資訊,其中包括:您的姓名、電子郵件地址、出生日期和照片(若您已選擇上傳照片至您的使用者帳戶個人資料)等個人資料。您提供且與帳戶相關的個人資料將用以協助我們管理您的帳戶,並提供與您帳戶相關的服務和功能。我們不會將您建立個人帳戶時提供的任何個人資料與我們可能透過服務的任何其他資訊產生連結。

第三方應用程式和網站。若您已安裝由第三方提供的軟體或應用程式,軟體或應用程式可存取第三方網站或服務,則該第三方也許也會收集和您使用該等軟體或應用程式相關的資訊,或您透過該 軟體或應用程式存取或使用第三方網站或服務的資訊。任何由第三方供應商所收集的資訊,都由該等第三方供應商的隱私政策所管轄。此等第三方網站、軟體或應用程式也許也會把他們的 cookie 或其他檔案放在您的電腦中,或收集或索取您的個人資料。我們對任何第三方網站、軟體或服務沒有控制權。

軟體開發商帳戶。 若您是使用我們服務發佈或分發您的軟體或應用程式之軟體開發商或發行商,我們收集和維護所有您針對 您的軟體或應用程式提供給我們的所有資訊,協助我們管理您的帳戶,以及與您溝通。

通訊;您提供的其他資訊。 您於任何時刻傳送溝通文件給我們,無論其為張貼至我們的支援頁、透過電子郵件詢問或社交媒體網站或類似 Facebook 或 Twitter 等社群網站的貼文或溝通訊息,我們都可能保留該等訊息,以便回覆您的要求或詢問,並協助我們增進為您提供的服務。在我們網站「支援」頁的貼文,將按您在個人資料所說明,顯示您的使用者姓名。您提供的個人資料旨在增進我們網站內容、自訂和增進我們的服務,以及和您溝通我們的服務。我們可能使用您提供的個人資料,和您溝通特別事項和新功能。若適用法律有所要求,我們將徵求您的同意。您可隨時按電子郵件說明的取消訂閱指示說明,選擇不接收促銷溝通訊息。

4. 我們如何使用或分享收集而來之資訊

- 沒有使用者帳戶的使用者。 我們僅使用以集合方式(以統計數字的評量方式),以及以無法辨識您個人身份的方法,收集沒有帳戶的使用者之資訊,以增進 我們的服務。我們不會出售或以任何行銷方式,向第三方透露此訊息。

- 有使用者帳戶的使用者。 若您已建立使用者帳戶且已在我們服務張貼資訊或評論,您選擇上傳至您使用者帳戶的個人資料(若您已上傳到您的使用者帳戶個人資料)中之資訊,將顯示您在我們服務中的貼文或評論中。您已建立使用者帳戶且已和其他使用者分享應用程式,您選擇上傳至您使用者帳戶的個人資料(若您已上傳到您的使用者帳戶個人資料)中之資訊,將與您已選擇與其分享應用程式的使用者分享。  此外,我們也許會使用您提供的電子郵件地址,與您溝通產品、服務和促銷活動。我們也許會按我們的服務條款,使用您的出生日期,驗證您的服務使用資格。

- 開發商和發行商。 我們可能會和第三方服務供應商分享您的個人資訊,以便啟動您參與我們服務的目的。除了必須協助我們並代表我們履行服務的領域以外,我們的服務供應商無權使用我們與其分享之個人資料。我們和此等服務供應商簽訂合約,妥善保護其代表我們所處理的資訊之隱私權和安全。

- 我們收集之所有資訊。 我們也可能按下列方式使用或分享您的資訊:

保護我們的服務和其他。 若我們善意相信我們有必要遵循下列要求,我們可能會分享您的個人資訊:(1) 遵循法律、規範、傳票或法庭命令; (2) 偵測、預防或以其他方法面對詐欺、安全維護或技術問題; (3) 執行本 SweetLabs 隱私政策、SweetLabs 服務條款,及/或您和 SweetLabs簽訂之任何其他協議,其中包括:調查潛在的違法事件;或 (4) 預防對 SweetLabs、其服務及訪客、使用者及/或大眾的權益、財產或安全之損害。

業務移轉。 若 SweetLabs  或其實質資產被他方收購,或在極不可能發生的情況下, SweetLabs 停止經營或破產,則使用者資料可能是其中一項移轉至第三方收購者,或被其收購的資產之一。我們也可能據此傳送或指派我們收集之所有資訊,作為併購、收購、出售或其他控制權變動的一部份。您瞭解該等移轉可能發生,且我們將使用合理努力,指導收購者按本政策之闡明方法,繼續使用您的個人資料。

使用資訊。 我們可能會和合作夥伴和其他第三方分享使用資訊,以達成協助我們增進服務的正常功能,以及增進我們服務的整體績效之目的,或讓我們推薦其他產品和服務。舉例來說:採用資料來決定消費者將享受特定應用程式或產品的可能性。除必須代表我們履行特定服務,或遵循法律要求外,我們未授權此等合作夥伴或其他第三方使用或披露資訊。我們和此等服務供應商簽訂合約,妥善保護其協助我們所處理的資訊之隱私權和安全。

取得您的同意。 除非如上方闡明,我們僅會在取得您的事前同意後,才和第三方分享您的個人資料。如果我們的業務實務作業有所改變,進而需要利用與收集資料之目的不符的方法,分享您的個人資料,我們將進一步再徵求您的同意。

5. 資訊安全

我們努力採取合理且適當的安全維護措施,預防未經授權即存取我們儲存您個人資料之系統。這包括技術和組織性措施,例如:內部檢閱我們所收集的資料、資料儲存、處理和實行安全措施,以及遵循適用安全維護要求的實際和電子安全維護措施。此外,我們僅授權必須履行職責的員工存取個人資料。然而,儘管我們已採取相關措施,我們無法保證能完全維護任何提供予我們的資訊之安全。

6. 您的權利和選擇

透過我們網站提供的流程,我們允許您存取您的部份資訊,以達成檢視的目的,且在特定情況下,可更新該資訊。您可存取和更新的資訊類型可能按我們網站的變更而改變。您也可按下方「聯絡」部份的說明,和我們聯絡,要求存取或更新您的個人資料。

您可傳送電子郵件至:  help@sweetlabs.com,要求刪除您的帳戶,而我們則可能傳送電子郵件確認刪除帳戶函件給您,請您回覆郵件並表示確定刪除帳戶。請注意:刪除您的帳戶後我們的記錄可能會保留部份資訊。

若您是我們網站的使用者,您也可選擇不接受新 cookie、接受新 cookie 時無須通知您,和使用瀏覽器的隱私權設定來停用現有的 cookie。所有主要瀏覽器都能讓您封鎖或刪除系統內的 cookie。欲知更多詳情,請參考瀏覽器的說明部份。

當我們要求您同意使用或分享您的個人資料,您有權撤回該等同意權,惟您可能再也無法享有特定產品和服務之效益。此外,您也可採取類似按一下電子郵件通訊內載明之相關連結,選擇不接收我們傳送的行銷通訊。

7. 兒童的隱私

SweetLabs的網站、產品和服務意在提供給成人和有父母或法定監護人允許使用的13歲或以上兒童。 為遵守兒童在線隱私保護法(COPPA),我們不會故意收集13歲以下兒童的信息。 我們鼓勵家長和法定監護人熟悉自己的孩子使用或訪問的網站,產品和服務。

請注意,本隱私政策並不適用於(我們不負責)第三方網站、產品或服務,包括可能由第三方提供的應用程序或服務。 此類第三方網站、產品或服務可能會受到對於兒童信息收集的額外的或不同的要求管束,並通過適用這樣的第三方網站、產品或服務的第三方隱私政策的約束。

8. 轉讓

我們的服務是由位於美國的伺服器託管。若您位於美國以外地區,您的資訊將傳送至我們的美國伺服器。美國的隱私和資料保護法也許和您使用我們產品和服務時所在國家的資料保護法不同。當我們傳輸您的資訊至美國,我們將按本 SweetLabs隱私政策所述,保護該筆資訊。若您位於歐洲經濟區,或已制訂管轄國際資料傳輸之世界其他地區,我們遵循適用之法律要求,例如:確保執行足以保護資料傳輸之程序。造訪或使用我們的服務,即表示您同意您的資訊在美國傳輸、儲存和使用。

9. 政策變更

我們可能會不定期變更本政策。若我們變更我們使用個人資料的實質方法,將於網站張貼公告通知您,或傳送電子郵件給您,說明最新變更政策之日期。使用者於該等變更首度張貼後使用網站或服務需受 SweetLabs 隱私政策之任何變更之約束。若政策有重大變更,則於張貼該等變更之 30 天後,受此等變更之約束。

10. 聯絡人

SweetLabs, Inc. 是本 SweetLabs 隱私政策下負責處理您個人資料之法人團體。SweetLabs, Inc  對您可能使用其服務和產品之任何第三方之實務作業概不負責。若您對本 SweetLab 隱私政策有任何反饋意見、問題或疑慮,請與我們聯絡。地址:Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ,或傳送電子郵件給我們:

本 SweetLabs 隱私政策的生效日期:2016年7月1日

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI TVRTKE SWEETLABS (Hrvatski - Croatian)

LENOVO SE UDRUŽIO SA SWEETLABS, INC. (U DALJNJEM TEKSTU: "MI" ILI "SWEETLABS") ZA SVRHU POGONA APLIKACIJE LENOVO APP EXPLORER I PODRŠKE USLUZI ISPORUKE SOFTVERA (U DALJNJEM TEKSTU: "USLUGE"). 

SweetLabs, Inc. (“mi” ili “SweetLabs”) želi vam dobrodošlicu na naša web-mjesta, naše softvere, proizvode i usluge. Shvaćamo da Vam je Vaša privatnost važna i to shvaćamo vrlo ozbiljno. Da bi Vas mogli informirati o načinima prikupljanja i korištenja Vaših podataka/informacija, usvojili smo ova pravila o zaštiti privatnosti ("Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs"), koja opisuju vrste informacija koje prikupljamo, kako bismo mogli koristiti takve podatke, s kime bi ih mogli dijeliti, izbori koje imate u vezi gore navedenog te kako nas možete kontaktirati u vezi naših pravila o zaštiti privatnosti.

1. ŠTO POKRIVAJU PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI TVRTKE SWEETLABS

Ova Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs pokrivaju naš tretman podataka/informacija koje prikupljamo kada pristupate našim web stranicama, softverima, proizvodima i uslugama (našim "Uslugama") u vlasništvu i upravljanim od strane tvrtke SweetLabs, a koje prikazuju, sadrže ili se povezuju s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs.

Korištenjem, preuzimanjem, instaliranjem ili posjetom naših Usluga potvrđujete svoje prihvaćanje prakse i pravila navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs.

Imajte na umu da se ova Pravila ne odnose na (i nismo odgovorni za) prakse tvrtki koje ne posjedujemo i kojima ne upravljamo te na pojedince koji nisu zaposleni kod nas i kojima nismo upravitelji. Kada koristite web-mjesta ili softver trećih strana, uključujući aplikacije koje treće strane mogu nuditi, ili Usluge koje pristupaju ili koriste web-mjesta ili usluge trećih strana, trebali biste pročitati relevantna pravila o zaštiti privatnosti tih trećih strana za informacije o njihovim praksama na polju (zaštite) privatnosti.

2. SAŽETAK PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI TVRTKE SWEETLABS

SweetLabs održava ili nudi brojna web-mjesta, proizvode i usluge. Da bismo bolje objasnili koje podatke/informacije prikupljamo i kako ih koristimo, Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs podijelili smo na sljedeće dijelove:

3. ŠTO PRIKUPLJAMO I ZAŠTO

Kolačići. Kada posjetite naša web-mjesta, šaljemo Vam kolačić, a to je mala datoteka koja se pohranjuje na Vašem računalu i omogućuje jedinstveno prepoznavanje Vašeg računala. Tamo gdje je to uvjetovano zakonom, za korištenje kolačića tražimo Vašu dozvolu. Vi možete obrisati ili ne prihvatiti naše kolačiće, kako je navedeno niže, u odjeljku “Vaša prava i odabiri”. Ako obrišete ili ne prihvatite naše kolačiće, možda nećete moći iskoristiti sve značajke naših proizvoda i usluga. Zapisnici. Kada instalirate naš softver ili posjetite naša web-mjesta, možemo prikupiti i pohraniti podatke koje nam Vaše računalo ili preglednik pošalju. Ti podaci mogu uključivati tip operativnog sustava (OS), tip preglednika, jezik, adresu internetskog protokola (IP), datum i vrijeme zahtjeva te ID kolačića (kada posjetite naše stranice), ili nasumično generirani ID (kada instalirate naš softver) koji pomaže u identifikaciji Vašeg računala. Također možemo odrediti Vaše zemljopisne informacije putem vaše IP adrese, za bolje razumijevanje interakcije Vašeg položaja i korištenja našeg softvera i web-mjesta. Međutim, mi ne pohranjujemo niti povezujemo Vašu IP adresu s bilo kakvim podacima koje prikupljamo od Vas. Također, izvedene zemljopisne podatke prikupljamo i pohranjujemo samo u agregatnom (skupnom) obliku.

Korištenje podataka/informacija. Općenito, naše Usluge automatski prikupljaju informacije o softverima, aplikacijama i uslugama koje koristite ili koje ste preuzeli ili instalirali od nas, kao što je učestalost kojom ste pritiskali ili otvarali aplikaciju ili Uslugu i koliko dugo aplikacija ili Usluga ostaje otvorena. Također prikupljamo informacije o instalaciji, koje mogu uključivati informacije o tome jesu li određene aplikacije ili Usluge instalirane ili deinstalirane te koliko je dugo neka Usluga instalirana ili korištena na Vašem računalu.

S obzirom na posjetitelje naših web-mjesta, mi prikupljamo podatke/informacije o uporabi, kao što su broj i učestalost posjetitelja, koje su stranice posjetili, prosječno vrijeme provedeno na stranicama i druge podatke/informacije koje nam pomažu odrediti koje značajke na našim stranicama su najvažnije za Vas i koje su učinkovite.

Podatke o uporabi koje prikupimo koristimo samo u skupnom obliku, tj. kao statističke mjere kako bi nam se omogućilo poboljšavanje naših Usluga. Informacije o korištenju ne koristimo u svrhu Vaše identifikacije, niti za povezivanje s podacima koji bi Vas mogli osobno identificirati, kao što su imena ili adrese.

Analitički alati trećih strana. Naše usluge mogu koristiti analitički alati trećih strana koji koriste kolačiće, web-pratilice ili druge slične tehnologije za prikupljanje podataka/informacija i to za prikupljanje standardnih zapisničkih podataka i informacija o korištenju. Generirani podaci također se koriste za sastavljanje statističkih izvješća o aktivnosti korisnika. Mi nikada nećemo dozvoliti (niti ćemo to dozvoliti bilo kojoj trećoj strani) korištenje statističkih izvješća za praćenje i prikupljanje osobnih podataka o posjetiteljima ili korisnicima naših Usluga. Nikakve informacije prikupljene iz statističkih izvještaja nećemo povezivati s nikakvim osobnim podacima iz bilo kojeg izvora.

Korisnički računi. Ako ste stvorili korisnički račun za Usluge za našu SweetLabs platformu, naše aplikacije i web-mjesta (osim korisničkih računa na web-mjestima trećih strana i usluge dostupne putem naših Usluga), mi prikupljamo i održavamo sve podatke/informacije koje ste nam pružili u vezi sa svojim stvaranjem korisničkog računa, uključujući osobne podatke kao što su ime, adresa e-pošte, datum rođenja i fotografija (ako ste odabrali slanje Vaše fotografije na Vaš korisnički profil računa). Osobne podatke koje nam pružite u vezi Vašeg računa koristimo kako bi nam pomogli upravljati Vašim računom i pružati usluge i mogućnosti povezane s Vašim računom. Nikada ne povezujemo Vaše osobne podatke koje nam pružite u vezi Vašeg računa s bilo kakvim drugim podacima/informacijama koje prikupljamo putem Usluga.

Aplikacije i web-mjesta trećih strana. Ako ste instalirali softver ili aplikaciju koju pruža treća strana, ili softver ili aplikaciju koja pristupa web-mjestu ili uslugama treće strane, ta treća strana može također prikupljati podatke/informacije o Vašem korištenju takvog softvera ili aplikacije, ili Vašeg pristupa ili korištenja stranica ili usluga te treće strane putem tog softvera ili te aplikacije. Za podatke prikupljene od drugog davatelja usluge (treće strane) nadležna su pravila o zaštiti privatnosti tog davatelja usluga. Web-mjesta, softver ili aplikacije tih trećih strana također mogu postaviti svoje kolačiće ili druge datoteke na Vaše računalo, ili mogu prikupljati podatke/informacije, ili od Vas tražiti osobne podatke. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad web-mjestima, softverom ili uslugama trećih strana.

Računi razvojnih softverskih inženjera. Ako ste Vi razvojni softverski inženjer ili izdavač koji koristi naše Usluge u svrhu objave ili distribuiranja svog softvera ili aplikacije, mi prikupljamo i održavamo sve podatke/informacije koje ste nam pružili u vezi sa svojim softverom ili aplikacijom kako bi nam to pomoglo u upravljanju Vašim računom i komuniciranju s Vama.

Komunikacije i ostale pružene informacije. Svaki puta kada s nama komunicirate, u obliku objave na našim stranicama za podršku, putem upita e-poštom, ili putem objava ili komunikacija na društvenim medijima ili mrežama kao što su Facebook ili Twitter, takve poruke možemo zadržati u svrhu odgovaranja na Vaše zahtjeve ili upite i poboljšanja naših usluga. Objave na našim stranicama za podršku mogu prikazivati Vaše korisničko ime, kako ste ga naveli u Vašem profilu. Osobne podatke koje nam pružite služe za svrhe kao što su poboljšanje sadržaja naših web stranica, prilagodba i poboljšanje naših usluga te komuniciranje s Vama o našim uslugama. Osobne podatke koje nam pružite možemo koristiti i za komuniciranje s Vama o našim posebnim ponudama i novim značajkama. Tamo gdje je to uvjetovano zakonom, tražimo Vašu dozvolu. Primanje promotivnih poruka možete odjaviti u svakom trenutku slijedeći upute za odjavu opisane u e-poruci.

4. KAKO KORISTIMO ILI DIJELIMO PRIKUPLJENE PODATKE/INFORMACIJE.

- Za korisnike bez korisničkog računa. Podatke/informacije koje prikupimo od korisnika bez računa koristim samo u skupnom obliku, tj. kao statističku mjeru u svrhu poboljšanja naših usluga, a ne na način koji bi Vas mogao identificirati. Te podatke/informacije ne prodajemo i ne nudimo trećim stranama.

- Za korisnike s korisničkim računom. Ako ste stvorili korisnički račun i objavili neke informacije ili ocjenu naših Usluga, podaci koje ste odabrali za slanje na svoj korisnički profil računa (tj. poslali na vaš korisnički profil računa) biti će prikazani uz Vašu objavu ili ocjenu na našim Uslugama. Ako ste stvorili korisnički račun i podijelili neku aplikaciju s drugim korisnikom, podaci koje ste odabrali za slanje na svoj korisnički profil računa (tj. poslali na vaš korisnički profil računa) podijelit će se s korisnicima s kojima ste odlučili podijeliti aplikaciju. Nadalje, Vašu adresu e-pošte koju ste naveli na računu možemo koristiti za obavijesti o našim proizvodima, uslugama i promotivnim ponudama. Vaš datum rođenja možemo koristiti za potvrđivanje Vaše kvalificiranosti za uporabu naših usluga, u skladu s našim Uvjetima pružanja usluga.

- Za razvojne inženjere i izdavače. Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama - pružateljima usluga u svrhu omogućavanja Vašeg sudjelovanje s našim Uslugama. Naši pružatelji usluga nemaju pravo koristiti osobne podatke koje dijelimo s njima izvan okvira potrebnog da nam pomognu u obavljanje usluga u naše ime. Od tih pružatelja usluga ugovorno tražimo da na odgovarajući način štite privatnost i sigurnost osobnih podataka koje obrađuju u naše ime.

- Za sve podatke/informacije koje prikupljamo. Vaše podatke/informacije također možemo koristiti ili dijeliti kako slijedi:

Zaštita naših Usluga i drugih. Vaše osobne podatke možemo dijeliti ako opravdano vjerujemo da je to potrebno u sljedećim slučajevima: (1) u skladu je sa zakonom, propisom, sudskim pozivom ili sudskim nalogom; (2) u svrhu otkrivanja, sprječavanja ili na drugi način rješavanja prijevare, sigurnosti ili tehničkih pitanja; (3) u svrhu provođenja odredbi ovih Pravila za zaštitu privatnosti tvrtke SweetLabs, Uvjeta pružanja usluga tvrtke SweetLabs i/ili drugih sporazuma između Vas i tvrtke SweetLabs, uključujući istragu potencijalnih kršenja istih; ili (4) u svrhu zaštite od povrede prava, vlasništva ili sigurnosti tvrtke SweetLabs, njenih Usluga, posjetitelja, korisnika i/ili javnosti.

Poslovni prijenosi. Ako netko kupi/stekne SweetLabs ili svu imovinu tvrtke, ili u malo vjerojatnom slučaju da SweetLabs prestane poslovati ili proglasi stečaj, podaci o korisnicima bili bi jedna stavka imovine prenesene na, ili stečena od treće strane - kupca/stjecatelja. Prema tome, mi možemo prenijeti ili asignirati sve informacije koje smo prikupili u sklopu spajanja, stjecanja, prodaje ili promjene kontrolnog udjela u tvrtki. Vi potvrđujete da može doći do takvog prijenosa te da ćemo mi uložiti razumne napore kako bi kupac/stjecatelj nastavio koristiti Vaše osobne podatke u skladu s ovim Pravilima.

Podaci/informacije o korištenju. Podatke/informacije o korištenju koje prikupimo s partnerima i ostalim trećim stranama možemo dijeliti u svrhu osiguranja pravilnog funkcioniranja Usluga i poboljšanja ukupne učinkovitosti naših Usluga, ili nam omogućiti davanje preporuka za druge proizvode i usluge. Primjerice: korištenje podataka za određivanje vjerojatnosti da će korisnik uživati u određenoj aplikaciji ili proizvodu. Tim partnerima i trećim osobama ne odobravamo korištenje ili odavanje/prenošenje informacija, osim ako je to potrebno za obavljanje određenih usluga u naše ime, ili je u skladu sa zakonskim zahtjevima. Od njih tražimo da na odgovarajući način štite privatnost i sigurnost osobnih podataka koje obrađuju u naše ime.

Uz Vaše odobrenje. Osim kako je gore navedeno, Vaše osobne podatke ćemo dijeliti s trećim stranama samo uz Vaše prethodno odobrenje. Ako se naša poslovna praksa promijeni na način da bismo trebali podijeliti Vaše osobne podatke za svrhe koje nisu u skladu s namjenama za koje smo ih prikupljali, za to ćemo tražiti Vaš dodatni pristanak.

5. SIGURNOST PODATAKA/INFORMACIJA

Trudimo se poduzeti razumne i odgovarajuće mjere sigurnosti kako bi zaštitili od neovlaštenog pristupa sustave na kojima pohranjujemo osobne podatke. To uključuje tehničke i organizacijske mjere, kao što su unutarnje revizije naših metoda i sigurnosnih mjera prikupljanja podataka, pohrane i obrade, kao i fizičke i elektroničke sigurnosne mjere u skladu s primjenjivim zahtjevima sigurnosti. Nadalje, pristup osobnim podacima odobravamo samo onim našim zaposlenicima koji ih trebaju da bi ispunili svoje poslovne zadatke. Ipak, unatoč svim poduzetim mjerama, ne možemo jamčiti sigurnost podataka i informacija koje nam se pruže/pošalju.

6. VAŠA PRAVA I ODABIRI

Kroz postupak koji se nalazi na našim stranicama, mi vam omogućujemo pristup do određenih podataka o Vama u svrhu pregledavanja, te u određenim situacijama, ažuriranja tih podataka. Vrste podataka kojima možete pristupiti i koje možete ažurirati mogu se mijenjati zajedno s promjenama na našem web-mjestu. Također, možete nas kontaktirati kako je navedeno u odjeljku "Kontakt" u nastavku za pristup ili ažuriranje Vaših osobnih podataka.

Možete zatražiti i brisanje svog računa, slanjem e-poruke na help@sweetlabs.com i pozitivnim odgovorom na potvrde koje Vam pošaljemo putem e-pošte. Napominjemo da neki podaci mogu ostati u našim zapisima i nakon brisanja Vašeg računa.

Ako ste korisnik naših web-mjesta, također imate izbor zaustavljanja prihvaćanja novih kolačića, primanja obavijesti kada primite novi kolačić i onemogućavanja postojećih kolačića pomoću postavki za privatnost u Vašem pregledniku. Svi poznatiji preglednici omogućuju Vam blokiranje ili brisanje kolačića s Vašeg sustava. Za više informacija pogledajte odjeljak za pomoć u Vašem pregledniku.

U slučajevima u kojima smo zatražili Vaš pristanak za uporabu ili dijeljenje Vaših osobnih podataka, imate pravo povući takvu suglasnost. Međutim, u tom slučaju možda više nećete biti u mogućnosti koristiti određene proizvode i usluge. Nadalje, možete odlučiti da više ne želite primati marketinške poruke od nas, klikom na odgovarajuću poveznicu unutar odgovarajuće e-poruke.

7. PRIVATNOST DJECE

Web-mjesta, proizvodi i usluge tvrtke SweetLabs namijenjeni su odraslim osobama i djeci od najmanje 13 godina starosti koja su za njihovo korištenje dobila dozvolu od svojih roditelja ili zakonskih skrbnika. U skladu sa Zakonom o zaštiti online privatnosti djece (Children's Online Privacy Protection Act – COPPA), nikada nećemo namjerno prikupljati podatke o djeci mlađoj od 13 godina starosti. Pozivamo roditelje i zakonske skrbnike da se upoznaju s web-mjestima, proizvodima i uslugama koje njihova djeca posjećuju ili koriste.

Molimo imajte na umu da se ova Pravila o zaštiti privatnosti ne odnose na (niti mi preuzimamo odgovornost za) web-mjesta, proizvode i usluge trećih strana, uključujući i aplikacije ili usluge koje bi treće strane mogle ustupiti na korištenje. Takva web-mjesta, proizvodi i usluge trećih strana mogu imati dodatne ili drugačije odredbe prikupljanja podataka o djeci, te se pridržavaju primjenjivih pravila o zaštiti privatnosti koja su na snazi za ta web-mjesta, proizvode ili usluge trećih strana.

8. PRIJENOSI

Poslužitelji domaćini za naše Usluge nalaze se u Sjedinjenim Državama. Ako se nalazite izvan Sjedinjenih Država, Vaši podaci će se prebaciti na naše poslužitelje u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države možda nemaju iste zakone o privatnosti i zaštiti podataka kao zemlje u kojoj se nalazite kada koristite naše proizvode i usluge. Kada prenosimo Vaše informacije u Sjedinjene Države, štitimo ih kako je opisano u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs. Ako se nalazite u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) ili drugim regijama svijeta sa zakonima koji reguliraju međunarodne prijenos podataka, mi ćemo se ponašati u skladu s važećim zakonskim propisima kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita za prijenos podataka. Posjetom ili korištenjem naših Usluga pristajete na prijenos, pohranu i korištenje Vaših podataka u Sjedinjenim Državama.

9. PROMJENE U PRAVILIMA

S vremena na vrijeme možemo mijenjati ova Pravila. Ako se radi o materijalnim promjenama o načinu na koji koristimo osobne podatke, o tome ćemo Vas obavijestiti stavljanjem obavijesti na naše web stranice, ili ćemo Vam poslati e-poruku u kojoj se navodi datum zadnjih promjena na Pravilima. Korisnici su obvezani svim izmjenama na Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs kada koriste naše stranice ili usluge, počevši od prvog objavljivanja tih promjena, ili u slučaju značajnih promjena, 30 dana nakon objavljivanja tih promjena.

10. KONTAKTIRANJE

SweetLabs, Inc je subjekt odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs. SweetLabs, Inc nije odgovoran za prakse trećih strana čije usluge i proizvode koristite. Ako imate povratnih informacija, pitanja ili upita o ovim Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs, obratite nam se poštom na adresu: Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, ili nam pošaljite e-poruku na .

Datum stupanja na snagu ovih Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SweetLabs: 1. srpanj 2016

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SWEETLABS (Čeština - Czech)

LENOVO SE STALO PARTNEREM SWEETLABS, INC. („MY“ NEBO „SWEETLABS“) PRO APLIKACI LENOVO APP EXPLORER A PODPŮRNOU SLUŽBU DORUČOVÁNÍ SOFTWARU („SLUŽBY“). 

Společnost SweetLabs, Inc. („my“ nebo „SweetLabs“) vás vítá na webu, v softwaru, produktech a službách. Víme, že Vám záleží na ochraně Vašich osobních údajů, a bereme Vaše soukromí vážně. Abychom Vás informovali o způsobech, jakými můžeme shromažďovat a používat informace o Vás, přijali jsme zásady ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů SweetLabs“), kde jsou popsány typy informací, které shromažďujeme, způsoby, jak tyto informace můžeme použít, s kým smíme tyto informace sdílet, možnosti volby, které máte, a jak nás můžete kontaktovat v souvislosti s našimi postupy v oblasti ochrany osobních údajů.

1. CO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SWEETLABS POKRÝVAJÍ

Zásady ochrany osobních údajů SweetLabs pokrývají naše zacházení s informacemi, které shromažďujeme,když vstupujete na naše webové stránky, když používáte náš software, naše produkty a služby (naše „Služby“), jejichž vlastníkem a provozovatelem je společnost SweetLabs, a které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů SweetLabs, zahrnují je nebo jsou s nimi propojeny odkazem.

Používáním, stahováním, instalováním nebo návštěvou našich Služeb potvrzujete, že přijímáte naše postupy a předpisy popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů SweetLabs.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady se nevztahují na postupy společností, které nevlastníme ani nekontrolujeme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme a neřídíme (a za které neneseme odpovědnost). Když používáte stránky nebo softwarové produkty třetích stran, včetně aplikací, které mohou být poskytovány třetími stranami, nebo Služby, které vstupují na webové stránky třetích stran nebo využívají služeb třetích stran, přečtěte si příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, abyste se informovali o postupech, které při ochraně osobních údajů tyto třetí strany používají.

2. SHRNUTÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SWEETLABS

Společnost SweetLabs udržuje nebo poskytuje různé webové stránky, produkty a služby. Abychom lépe vysvětlili, jaké informace shromažďujeme a jak používáme informace, které shromažďujeme, rozdělili jsme Zásady ochrany osobních údajů SweetLabs do několika částí:

3. CO SHROMAŽĎUJEME A PROČ

Soubory cookie Když navštívíte naše webové stránky, pošleme Vám cookie, což je malý soubor, který se uloží ve vašem počítači a umožní nám jeho jednoznačnou identifikaci. Tam, kde to příslušný zákon vyžaduje, si od Vás vyžádáme souhlas k používání souborů cookie. Můžete se rozhodnout naše soubory cookie mazat nebo nepřijímat, což je popsáno v části „Vaše práva a možnosti volby“ níže. Pokud se rozhodnete vymazat nebo zvolíte možnost naše soubory cookie nepřijímat, nebudete moci využívat plně všechny funkce našich produktů a naše služby.

Přihlášení. Když instalujete náš software, nebo když navštívíte naše webové stránky, můžeme zachytit a uložit data, která nám pošle Váš počítač nebo webový prohlížeč. Tato data mohou zahrnovat údaje o typu vašeho operačního systému (OS), typu prohlížeče, dále také jazyk, který používáte, adresu IP, datum a čas vaší žádosti a identifikační číslo souboru cookie (v případě, že navštívíte naše webové stránky) nebo náhodně generované identifikační číslo (když instalujete náš software), které nám pomáhá identifikovat Váš počítač. Můžeme také určit vaše geografické informace prostřednictvím vaší IP adresy, abychom lépe porozuměli interakci Vašeho umístění s vaším použitím našeho softwaru a webových stránek. Nebudeme však ukládat ani asociovat vaši IP adresu s žádnými daty, která od Vás shromažďujeme,a budeme shromažďovat a ukládat pouze úhrnné geografické informace, které jsme si odvodili.

Informace o použití. Obecně platí, že naše Služby automaticky shromažďují informace o používání, což se týká softwaru, aplikací a služeb, které používáte nebo jste si od nás si stáhli nebo instalovali, a jedná se například o frekvenci, s jakou se na aplikaci nebo Službu kliká nebo se otvírá, a jak dlouho zůstává aplikace nebo Služba otevřená. Shromažďujeme také informace o instalacích, které mohou zahrnovat informace, zda byly instalovány nebo odinstalovány určité aplikace nebo Služby, a jak dlouho je Služba instalována nebo používána ve vašem systému.

Pokud jde o návštěvníky našich webových stránek, shromažďujeme informace o používání, například počet a frekvenci návštěvníků, konkrétně která stránka byla navštívena, průměrný čas strávený na stránkách, a také další informace, které nám pomáhají určit, které funkce na našich stránkách jsou pro Vás nejdůležitější a jak efektivně fungují.

Používáme pouze informace o používání, které shromáždíme v souhrnné formě, to jest jako statistické údaje, které nám umožní zlepšovat naše Služby. Nepoužíváme informace o používání, z nichž by bylo možné Vás identifikovat, a ani nespojujeme žádné informace o používání, které shromáždíme, s jinými informacemi, které by Vás mohly osobně identifikovat, jako jsou jméno nebo adresa.

Analytické nástroje třetí strany. Naše Služby mohou využívat analytické nástroje třetí strany, které používají soubory cookie, webové signály nebo jiné podobné technologie shromažďující informace pro shromažďování standardních informací o přihlašování na internetu a informací o používání. Generované informace se používají pro vytváření statistických přehledů uživatelských aktivit. My nikdy nepoužíváme (a ani nedovolíme ani třetím stranám) používat statistické přehledy k vysledování nebo shromažďování osobních informací návštěvníků na našem webu či uživatelů našich Služeb. Nebudeme spojovat žádné informace získané ze statistických přehledů s osobními informacemi z jakéhokoli zdroje.

Uživatelské účty. Jestliže si vytvoříte uživatelský účet pro Služby, aplikace a webové stránky na naší platformě SweetLabs (jiné než uživatelské účty na webech třetích stran a pro služby přístupné prostřednictvím našich Služeb), shromažďujeme a udržujeme veškeré informace, které nám poskytnete v souvislosti s vytvořením Vašeho uživatelského účtu, včetně osobních informací, jako je Vaše jméno , e-mailová adresa, datum narození a fotografie (pokud zvolíte, že si nahrajete fotografii na profil na svém uživatelském účtu). Osobní informace, které poskytnete v souvislosti se svým účtem nám pomáhají spravovat váš účet a zajišťovat služby a funkce související s Vaším účtem. Nikdy nespojujeme žádné osobní informace, které poskytnete v souvislosti se svým účtem, s jinými informacemi, které shromáždíme prostřednictvím Služeb.

Aplikace a weby třetích stran. Jestliže si instalujete software nebo aplikaci poskytovanou třetí stranou, nebo software nebo aplikaci, která vstupuje na webové stránky třetí strany nebo využívá služeb třetí strany, potom tato třetí strana může také shromažďovat informace týkající se vašeho používání tohoto softwaru nebo aplikace, či vašeho přístupu nebo používání webů třetích stran nebo služeb, kterých tento software nebo tato aplikace využívá. Veškeré informace shromážděné poskytovatelem - třetí stranou podléhají zásadám ochrany soukromí těchto třetích stran. Tyto weby , software nebo aplikace třetích stran mohou také umístit své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory do Vašeho počítače,čili mohou od Vás shromažďovat data nebo získávat osobní informace. My nekontrolujeme weby třetích stran, ani jejich software nebo služby.

Účty vývojářů softwaru. Jestliže jste vývojářem softwaru nebo vydavatel, který využívá naše Služby pro publikování nebo distribuci svého softwaru nebo aplikací, shromažďujeme a udržujeme veškeré informace, které nám poskytnete v souvislosti s vaším softwarem nebo aplikacemi, neboť nám pomáhají spravovat Váš účet a komunikovat s Vámi.

Komunikace. Další informace, které poskytujete. Pokaždé, když nám něco pošlete, ať už je to cokoliv, co zveřejníte na našich stránkách podpory, prostřednictvím svých požadavků zaslaných e-mailem, nebo příspěvky nebo komunikace na stránkách sociálních médií nebo na sítích typu Facebook nebo Twitter,můžeme takové komunikace udržovat, abychom mohli odpovědět na Vaše požadavky, a zlepšovat naše Služby, které Vám poskytujeme. Příspěvky na našich stránkách podpory mohou zobrazovat vaše uživatelské jméno, pokud tuto možnost zvolíte na nastavení svého profilu. Osobní informace, které poskytujete, se používají například pro zlepšování obsahu našich stránek, individualizaci a zlepšování našich služeb,a také při komunikaci s Vámi o našich službách. Můžeme použít osobní informace, které poskytujete, pro komunikaci s Vámi o novinkách a nových funkcích. Všude, kde vyžaduje příslušný zákon, Vás požádáme o svolení. Můžete se ze zasílání propagační komunikace kdykoli odhlásit, pokyny pro tento postup odhlášení jsou uvedeny v e-mailové zprávě.

4. JAK POUŽÍVÁME NEBO SDÍLÍME INFORMACE, KTERÉ JSME SHROMÁŽDILI

- Pro uživatele bez uživatelského účtu. Používáme informace, které shromažďujeme od uživatelů bez účtu, pouze v souhrnné formě, to jest jako statistické údaje, a nikoli způsobem, který by umožnil Vaši identifikaci, a tyto informace nám umožňují zlepšovat naše Služby. Neprodáváme, ani jinak neobchodujeme tyto informace s třetími stranami.

- Pro uživatele s uživatelským účtem. Jestliže si vytvoříte uživatelský účet a publikujete informace nebo recenzi našich Služeb, informace, které jste se rozhodli nahrát na svůj profil na svém uživatelském účtu (pokud jste je na svůj profil nahráli) budou zobrazeny s Vaším příspěvkem nebo recenzí našich Služeb. Jestliže si vytvoříte uživatelský účet a sdílíte aplikaci s jiným uživatelem, informace, které jste se rozhodli nahrát na svůj profil na svém uživatelském účtu (pokud jste je na svůj profil nahráli) budou sdíleny s uživateli, které jste vybrali pro sdílení své aplikace. Kromě toho můžeme také použít e-mailovou adresu, kterou jste poskytli, pro komunikaci o našich produktech, službách a kampaních. V souladu s Podmínkami pro poskytování služeb můžeme použít Vaše datum narození pro ověření, zda můžete našich Služeb využívat.

- Pro vývojáře a vydavatele. Můžeme sdílet vaše osobní informace s poskytovateli služeb - třetími stranami, abychom Vám umožnili využívat naše Služby. Naši poskytovatelé služeb nemají právo používat osobní informace, které s nimi sdílíme, nad rámec toho, co je nezbytné, aby nám pomohli a vykonávali služby naším jménem. Vyžadujeme od těchto poskytovatelů služeb smluvní záruku ohledně zajištění ochrany a zabezpečení osobních údajů, které naším jménem zpracovávají.

- Pro všechny informace, které shromažďujeme. Můžeme také používat nebo sdílet vaše informace takto:

Ochrana našich Služeb a dalších subjektů. Můžeme sdílet vaše osobní informace, jestliže se v dobré víře domníváme, že je to vyžadováno z následujících důvodů: (1) vyhovění zákonnému předpisu, vyhlášce, předvolání k soudu nebo soudnímu příkazu; (2) detekce, prevence nebo jiná akce týkající se podvodu, zabezpečení nebo technických problémů; (3) prosazení ustanovení Zásad ochrany osobních dat SweetLabs, Podmínek poskytování služeb SweetLabs, anebo jiných ujednání mezi Vámi a společností SweetLabs, včetně vyšetřování jejich potenciálních porušení; nebo (4) ochrana proti možnému poškození práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti SweetLabs, jejích Služeb, návštěvníků jejich webů, uživatelů Služeb a/nebo veřejnosti.

Obchodní transfery. Pokud bude společnost SweetLabs převzata jinou společností, nebo pokud bude převzata podstatná část jejího majetku, nebo, což je nepravděpodobné, společnost SweetLabs zruší své aktivity nebo zbankrotuje, uživatelské informace by byly součástí majetku, který by se převáděl na, nebo byl získán nabyvatelem -třetí stranou. Podobně můžeme transferovat nebo postoupit všechny tyto informace, které jsme shromáždili, v rámci fúze, akvizice, prodeje nebo jiné změny v kontrole nad společností. Berete na vědomí, že k takovým transferům může dojít, a že my vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom nasměrovali nabyvatele k tomu, aby i nadále používal vaše osobní informace tak, jak je stanoveno v těchto zásadách.

Informace o použití. Můžeme sdílet informace o používání, které shromažďujeme, s partnery a s dalšími třetími stranami, aby nám pomohli zajistit řádné fungování našich Služeb a zlepšování celkového výkonu našich Služeb, nebo nám umožnili vydávat doporučení na další produkty a služby. Například, využívání dat pro stanovení pravděpodobnosti, že zákazník uvítá specifickou aplikaci nebo produkt. Neopravňujeme tyto partnery ani jiné třetí strany k použití nebo odhalení těchto informací, s výjimkou případů, kdy je toto nutné pro výkon určitých služeb naším jménem nebo z důvodu vyhovění požadavkům zákona. Vyžadujeme od nich smluvní záruku ohledně zajištění ochrany a zabezpečení osobních údajů a informací, které při spolupráci s námi zpracovávají.

S Vaším souhlasem. S výjimkou případů uvedených výše, budeme sdílet vaše osobní informace s třetími stranami pouze tehdy, když nám předem dáte svolení. Pokud se naše obchodní postupy změní tak, že bychom potřebovali sdílet vaše osobní informace za účelem, který není kompatibilní s účelem, pro jaký jsme tyto informace shromáždili, požádáme Vás o dodatečný souhlas.

5. ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

Snažíme se provádět přiměřená a vhodná opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu do systémů, kde ukládáme vaše osobní informace. Toto zahrnuje technická a organizační opatření, jako jsou interní přezkoumání našich sběrů dat, postupů ukládání a zpracování dat a bezpečnostních opatření, a také fyzická a elektronická bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými požadavky na zabezpečení. Dále potom dáváme oprávnění k přístupu k osobním informacím pouze těm zaměstnancům, kteří toto potřebují z důvodu splnění svých pracovních povinností. Navzdory všem těmto opatřením však nemůžeme garantovat zabezpečení informací, které jsou nám poskytovány.

6. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VOLBY

Prostřednictvím procesů, poskytovaných na našich stránkách, Vám dáváme možnost přístupu k určitým informacím o Vás za účelem zobrazení, a v určitých situacích za účelem jejich aktualizace. Typy informací, ke kterým máte přístup a můžete je aktualizovat, se mohou měnit, protože naše webové stránky se vyvíjejí. Můžete se na nás také obrátit tak, jak se uvádí v části “Kontakt” níže, a vyžádat si přístup nebo aktualizovat své osobní informace.

O vymazání svého účtu můžete požádat tak, že pošlete e-mail na adresu: help@sweetlabs.com a odpovíte kladně na potvrzovací e-maily, které od nás obdržíte. Vezměte na vědomí, že určité informace mohou v našich záznamech zůstat i po vymazání Vašeho účtu.

Jestliže jste uživatelem našich webových stránek, máte také možnost zastavit přijímání nových souborů cookie, požádat o zasílání upozornění, když obdržíte nový soubor cookie, a deaktivovat stávající soubory cookie tím, že upravíte nastavení soukromí ve svém prohlížeči. Všechny významnější vyhledávače umožňují zablokování nebo vymazání souborů cookie z vašeho systému. Více informací k této záležitosti naleznete v sekci Nápověda vašeho prohlížeče.

Tam, kde požádáme o Vaše svolení k používání nebo sdílení vašich osobních informací, máte právo takové svolení odvolat, avšak nebudete moci nadále používat určité produkty a služby. Dále se také můžete odhlásit, pokud nebudete chtít, abychom Vám zasílali marketingovou komunikaci, například kliknutím na na příslušný odkaz zahrnutý v takové e-mailové komunikaci.

7. SOUKROMÍ DĚTÍ

Webové stránky, produkty a služby SweetLabs jsou určeny pro dospělé a děti ve věku 13 a více let, kteří mají od svých rodičů nebo zákonných zástupců povolení je používat. V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů nezletilých online (COPPA) nebudeme vědomě sbírat informace o dětech ve věku do 13 let. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby se seznámili s webovými stránkami, produkty a službami, které používají nebo navštěvují jejich děti.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady ochrany osobních údajů neplatí (a nejsme za ně zodpovědní) pro webové stránky, produkty nebo služby třetích stran včetně aplikací nebo služeb, které mohou poskytovat třetí strany. Takové webové stránky, produkty nebo služby třetích stran mohou podléhat dalším nebo jiným požadavkům s ohledem na informace o dětech a řídí je příslušné zásady ochrany osobních údajů třetích stran těchto webových stránek, produktů nebo služeb třetích stran.

8. TRANSFERY

Naše Služby jsou hostovány na serverech umístěných ve Spojených státech. Pokud se nacházíte vně území Spojených států, vaše informace budou transferovány na naše servery ve Spojených státech. Spojené státy možná nemají stejné zákony na ochranu osobních údajů a dat jako země, v níž se nacházíte, když používáte naše produkty a služby. Když transferujeme vaše informace do Spojených států, chráníme je způsobem, který je popsán v těchto Zásadách ochrany osobních dat SweetLabs. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru nebo v jiných regionech světa se zákony, kterými se řídí mezinárodní transfery dat , my požadavkům příslušných zákonů, jako je například zajištění adekvátní ochrany pro transfery dat, vyhovíme. Návštěvou našeho webu nebo používáním našich Služeb dáváte svolení k transferu, uložení a použití vašich informací ve Spojených státech.

9. ZMĚNY V ZÁSADÁCH

V případě nutnosti provádíme v těchto zásadách změny. Jestliže uděláme zásadní změny ve způsobu, jakým používáme osobní informace, upozorníme Vám na to zveřejněním oznámení na našem webu nebo zasláním e-mailu, kde bude uvedeno datum posledních změn v našich zásadách. Uživatelé jsou změnami v Zásadách ochrany osobních dat SweetLabs vázáni, když použijí náš web nebo naše služby po datu, kdy oznámení o těchto změnách bylo poprvé zveřejněno, nebo v případě podstatné změny po uplynutí 30 dnů od zveřejnění těchto změn.

10. KONTAKT

Společnost SweetLabs, Inc. je subjekt odpovědný za zpracování vašich osobních informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů SweetLabs. Společnost SweetLabs, Inc neodpovídá za postupy třetích stran, jejichž služby a produkty použijete. Pokud nám chcete poskytnout zpětnou vazbu, pokud máte dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů SweetLabs, kontaktujte nás na adrese: Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, USA; nebo nám pošlete e-mail na adresu: .

Datum platnosti a účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů SweetLabs: 1.7.2016

SWEETLABS POLITIK OM PERSONLIGE OPLYSNINGER (Dansk - Danish)

LENOVO HAR INDGÅET PARNERSKAB MED SWEETLABS, INC. ("VI" ELLER "SWEETLABS") FOR AT DRIVE LENOVO APP EXPLORER-APPLIKATIONEN OG UNDERSTØTTE SOFTWARE LEVERINGSTJENESTEN ( "TJENESTERNE"). 

SweetLabs, Inc. ( "vi" eller "SweetLabs") ønsker dig velkommen til vores hjemmesider, software, produkter og tjenester.  Vi forstår at du bekymrer dig om dine personlige oplysninger og vi tager dine personlige oplysninger alvorligt. For at informere dig om hvordan dine oplysninger indsamles og bruges, har vi vedtaget denne ("Sweetlabs politik om personlige oplysninger"), som beskriver hvilke typer oplysninger vi indsamler, hvordan vi kan bruge disse oplysninger, med hvem vi kan dele disse oplysninger, de valg du kan gøre, og hvordan du kan kontakte os angående vores politik om personlige oplysninger.

1. HVAD VORES SWEETLABS POLITIK OM PERSONLIGE OPLYSNINGER DÆKKER

Denne SweetLabs politik om personlige oplysninger dækker vores behandling af oplysninger vi indsamler når du får adgang til vores hjemmesider, software, produkter og tjenester (vores "Tjenester"), der ejes og drives af SweetLabs som posterer, inkluderer eller linker til denne SweetLabs politik om personlige oplysninger.

Ved at bruge, downloade, installere eller besøge vores Tjenester, erkender du, at du accepterer den praksis og politik der er beskrevet i denne SweetLabs politik om personlige oplysninger.

Bemærk venligst at denne politik ikke gælder for (og vi er ikke ansvarlige for) praksis i virksomheder som vi ikke ejer eller kontrollerer, eller for personer som ikke er vores ansatte eller som vi ikke styrer. Når der bruges tredjepartshjemmesider eller softwareprodukter, herunder apps der kan udbydes af tredjeparter eller Tjenester der har adgang til eller benytter tredjepartshjemmesider eller tjenester, skal du læse de relevante politikker til beskyttelse af personlige oplysninger for disse tredjeparter for at få oplysninger om deres praksisser.

2. OVERSIGT OVER VORES SWEETLABS POLITIK OM PERSONLIGE OPLYSNINGER

SweetLabs opretholder eller udbyder flere hjemmesider, produkter og tjenester.  For bedre at forklare hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger de oplysninger vi indsamler, har vi opdelt vores SweetLabs politik om personlige oplysninger i følgende afsnit:

3. HVAD VI INDSAMLER OG HVORFOR

Cookies. Når du besøger vores hjemmesider, sender vi dig en cookie, som er en lille fil der lagres på din computer, som gør det muligt at identificere den. Der hvor det kræves af gældende lovgivning, indhenter vi dit samtykke til brug af cookies.  Du kan vælge at slette eller ikke acceptere vores cookies som beskrevet under "Dine rettigheder og muligheder" nedenfor.  Hvis du sletter eller vælger ikke at acceptere vores cookies, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne i vores produkter og tjenester.

Logfiler. Når du installerer vores software, eller når du besøger vores hjemmesider, optager og gemmer vi de data, computeren eller webbrowseren sender os. Disse data kan omfatte typen af dit operativsystem (OS), browsertype, sprog, IP-adresse, dato og klokkeslæt for din anmodning og cookie-ID (når du besøger vores hjemmeside) tilfældigt genereret (når du installerer vores software) hvilket hjælper med at identificere din computer. Vi kan også finde dine geografiske oplysninger via din IP-adresse for at opnå en bedre forståelse af samspillet mellem din placering med din brug af vores software og hjemmesider.  Men vi opbevarer og forbinder ikke din IP-adresse med andre data, som vi indsamler fra dig, og vi vil kun indsamle og opbevare geografiske oplysninger vi har udledt i sammenfattet form.              

Brugsinformation. Generelt indsamler vores Tjenester automatisk oplysninger om software, programmer og tjenester du bruger eller har downloadet eller installeret fra os, f. eks. hvor hyppigt en applikation eller tjeneste er blevet klikket på eller åbnet, og hvor lang tid en applikation eller tjeneste forbliver åben. Vi indsamler også oplysninger om installation, som kan omfatte oplysninger om, hvorvidt visse apps eller Tjenester er installeret eller afinstalleret, og hvor lang tid en service er installeret eller brugt på dit system.

Med hensyn til besøgende til hjemmesiderne, indsamler vi oplysninger som f. eks. antal og hyppighed af besøgende, hvilke sider der er besøgt, gennemsnitlig tid brugt på sider, og andre oplysninger som hjælper os med at bestemme hvilke funktioner på vores hjemmesider der er vigtigst for dig og fungerer effektivt.

Vi bruger kun de oplysninger vi indsamler i samlet form, som et statistisk mål for at gøre det muligt for os at forbedre veres Tjenester.  Vi vil ikke bruge disse oplysninger til at identificere dig, vi vil heller ikke forbinde oplysninger vi indsamler med oplysninger der kan identificere dig personligt, som f. eks. navn eller adresse.  

Tredjeparts analyseværktøjer.   Vores Tjenester kan benytte tredjeparts analyseværktøjer der anvender cookies, web-beacons og lignende teknologier til informationsindsamling for at indsamle standard internet logoplysninger og oplysninger om anvendelse.  De frembragte oplysninger bruges til at udarbejde statistiske rapporter om brugeraktivitet.  Vi vil aldrig bruge (og vil ikke tillade nogen tredjepart at bruge) statistiske rapporter til at spore eller til at indsamle personlige oplysninger om besøgende på, eller brugere af, vores Tjenester. Vi vil ikke forbinde nogen oplysninger der er indhentet fra de statistiske rapporter med nogen personlige oplysninger fra en hvilken som helst kilde.

Brugerkonti.  Hvis du har oprettet en brugerkonto, for Tjenester på vores SweetLabs-platform, apps og hjemmesider (andre end brugerkonti for tredjepartshjemmesider og tjenester, som man kan få adgang til gennem vores Tjenester) indsamler og vedligeholder vi alle de oplysninger du giver os i forbindelse med din oprettelse af en brugerkonto, herunder personlige oplysninger, såsom dit navn, din e-mailadresse, fødselsdato og foto (hvis du har valgt at uploade et billede til din brugerkontoprofil). De personlige oplysninger som du afgiver i forbindelse med din konto bruges til at hjælpe med at administrere din konto og yde tjenester og funktioner i forbindelse med din konto.  Vi knytter aldrig nogen personlige oplysninger du afgiver i forbindelse med din konto med eventuelle andre oplysninger vi indsamler via Tjenesterne.

Tredjepart apps og -hjemmesider.   Hvis du har installeret software eller en app der udbydes af en tredjepart, eller en app der tilgår tredjeparters hjemmesider eller tjenester, så kan denne tredjepart også indsamle oplysninger om din brug af sådanne software eller app, eller din adgang til eller brug af tredjepartshjemmesider eller -tjenester via sådanne software eller apps.  Oplysninger indsamlet af en tredjeparts leverandør er underlagt disse tredjepartsleverandørers' politik om beskyttelse af personlige oplysninger.  Disse tredjepartshjemmesider, software eller apps kan også placere deres egne cookies eller andre filer på din computer, eller kan indsamle data eller indhente personlige oplysninger fra dig.  Vi har ikke kontrol over de tredjepartshjemmesider, software eller tjenester.

Softwareudviklerkonti.  Hvis du er en softwareudvikler eller -udgiver som anvender vores Tjenester  til at offentliggøre eller distribuere din software eller apps, indsamler og vedligeholder vi alle oplysninger du giver os i forbindelse med din software eller app for at hjælpe os med at administrere din konto og kommunikere med dig.

Kommunikationer; andre oplysninger du opgiver.  Hver gang du sender os en kommunikation, uanset om det er i form af et opslag til vores supportsider, gennem e-mail eller gennem kommunikation på sociale medier eller netværk som f. eks. Facebook eller Twitter, kan vi beholde en sådan kommunikation så vi kan reagere på din anmodning eller forespørgsel og hjælpe med at forbedre vores tjenester til dig.  Opslag til vores supportsider kan vise dit brugernavn som du har angivet det i din profil. De personlige oplysninger du opgiver, bliver brugt til at forbedre indholdet af vores hjemmesider, tilpasning og forbedring af vores tjenester og til at kommunikere med dig om vores tjenester.  Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig om tilbud og nye funktioner.  Vi vil indhente dit samtykke der hvor det er påkrævet ved lov.  Du kan fravælge at modtage salgsfremmende kommunikation til enhver tid ved at følge afmeldingsanvisningerne der er beskrevet i e-mailen.

4. HVORDAN VI DELER ELLER BRUGER DE OPLYSNINGER VI HAR INDSAMLET

- For brugere der ikke har en brugerkonto. Vi bruger kun de oplysninger vi indsamler fra brugere, der ikke har en konto, i samlet form, som et statistisk mål, og ikke på en måde der kan identificere dig, for at gøre det muligt at forbedre vores Tjeneste.  Vi vil ikke sælge eller på anden måde markedsføre denne information til tredjeparter.

- For brugere der har en brugerkonto. Hvis du har oprettet en brugerkonto og har indsendt oplysninger eller en anbefaling af vores Tjenester, vil oplysninger som du har valgt at uploade til din brugerkontoprofil (hvis nogen er blevet uploadet til din brugerkontoprofil) vises med din post eller gennemgang af vores Tjenester.  Hvis du har oprettet en brugerkonto og har delt en app med en anden bruger, vil oplysninger, som du har valgt at uploade til din brugerkontoprofil (hvis nogen er blevet uploadet af dig til din brugerkontoprofil) blive delt med brugere, som du har valgt at dele en app med.  Derudover kan vi bruge e-mailadressen du har oplyst til at meddele dig om produkter, tjenester og tilbud.  Vi kan bruge din fødselsdato for at kontrollere din berettigelse til at bruge vores tjenester, i overensstemmelse med vores betingelser for brug.

- For udviklere og udgivere. Vi kan dele dine personlige oplysninger med tredjepartsudbydere med henblik på godkendelse og aktivering af din deltagelse i vores Tjenester. Vores udbydere har ikke ret til at bruge de personlige oplysninger vi deler med dem, ud over hvad der er nødvendigt for at hjælpe os og udføre service på vores vegne.  Vi kræver gennem kontrakter, at disse udbydere træffer passende sikkerhedsforanstaltninger til at sikre privatlivets fred og sikkerheden af personlige oplysninger på vores vegne.

- For alle de oplysninger vi indsamler. Vi kan også bruge eller dele dine oplysninger på følgende måde:

Beskyttelse af vores tjenester og andre. Vi deler muligvis dine personlige oplysninger, hvis vi i god tro mener det er nødvendigt, for at: (1) overholde lovgivningen, en stævning eller retskendelse; (2) afsløre, forebygge eller behandle svig, sikkerheds- eller tekniske problemer (3) håndhævelse af bestemmelserne i denne SweetLabs politik for beskyttelse af personlige oplysninger, SweetLabs vilkår for brug og/eller eventuelle andre aftaler mellem dig og SweetLabs, herunder undersøgelse af eventuelle overtrædelser heraf; eller (4) beskytter mod skader på SweetLabs rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets besøgende, brugere og/eller offentligheden.

Virksomhedsoverdragelser.  Hvis SweetLabs, eller stort set alle dets aktiver bliver opkøbt, eller i det usandsynlige tilfælde af at SweetLabs stopper forretningen eller går konkurs, vil brugeroplysninger være et af de aktiver der vil blive overført til, eller erhvervet af en tredjepartopkøber. Derfor kan vi overføre eller tildele alle de oplysninger vi har indsamlet som led i en fusion, virksomhedsovertagelse, salg eller andre ledelsesændringer. Du anerkender at sådanne overførsler kan ske, og at vi vil gøre en rimelig indsats for at overtale alle opkøbere om at fortsætte med at bruge dine personlige oplysninger som beskrevet i denne politik.

Brugsinformation. Vi kan videregive brugsinformation vi indsamler til partnere og andre tredjeparter med henblik på at hjælpe os med at sikre den korrekte funktion af tjenesterne og forbedre vores Tjenester, eller tillade os at give anbefalinger af andre varer og tjenester. F. eks. anvendelse af data til at bestemme sandsynligheden for, at en forbruger vil nyde en bestemt applikation eller produkt.  Vi godkender ikke at disse partnere og andre interesserede bruger eller videregiver oplysningerne, undtagen for at udføre visse tjenester på vores vegne eller opfylde kravene i lovgivningen.  Vi kræver gennem kontrakter, at de træffer passende sikkerhedsforanstaltninger til at sikre privatlivets fred og sikkerheden af informationen de behandler på vores vegne.

Med dit samtykke.  Undtagen som angivet ovenfor deler vi kun personlige oplysninger med tredjeparter med dit samtykke.  Hvis vores forretningsgange ændrer sig på en måde således at vi vil have brug for at dele dine personlige oplysninger til formål der ikke er forenelige med de formål, for hvilke vi indsamlede oplysningerne, vil vi bede om supplerende samtykke.

5. INFORMATIONSSIKKERHED

Vi bestræber os på at tage rimelige og passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang til systemerne hvor vi gemmer dine personlige oplysninger. Dette omfatter tekniske og organisatoriske foranstaltninger, såsom intern gennemgang af vores data indsamling, opbevaring, forarbejdning og praksis og sikkerhedsforanstaltninger, samt fysiske og elektroniske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav. Derudover giver vi kun adgang til personlige oplysninger til de af vores medarbejdere der har behov for det, for at opfylde deres arbejdsforpligtelser.  Men til trods for de foranstaltninger vi træffer, kan vi ikke garantere sikkerheden af de oplysninger der er fremsendt til os.

6. DINE RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

Gennem processen på vores hjemmeside, giver vi adgang til visse oplysninger om dig med henblik på visning, og i visse situationer, opdatering af disse oplysninger. De typer af oplysninger du kan få adgang til og opdatere kan ændre sig efterhånden som vores hjemmeside ændrer sig. Du kan også kontakte os som angivet i afsnittet "Kontakt" nedenfor for at anmode om adgang til, eller opdatering af, dine personlige oplysninger.

Du kan anmode om sletning af din konto ved at sende en e-mail til help@sweetlabs.com og svare bekræftende på en bekræftelses-e-mail som vi kan sende ud. Bemærk at nogle oplysninger kan forblive i vores registre efter sletning af din konto. Hvis du er en bruger af vores hjemmesider, har du også mulighed for at stoppe med at acceptere nye cookies, at få besked når du modtager en ny cookie, og at deaktivere eksisterende cookies ved hjælp af indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i din browser.  Med alle større browsere kan du blokere eller slette cookies fra dit system. Henvis til Hjælp på din browser for at få mere information.

Der hvor vi har anmodet om dit samtykke til at bruge og dele dine personlige oplysninger, har du ret til at tilbagekalde samtykket, men du vil muligvis ikke længere være i stand til at drage fordel af visse produkter og tjenester. Derudover kan du fravælge at modtage markedsføringsmateriale fra os, f. eks. ved at klikke på det relevante link i sådanne e-mailmeddelelser.

7. BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED FOR BØRN PÅ INTERNETTET

SweetLabs’ hjemmesider, produkter og serviceydelser er beregnet for voksne og børn der er fyldt 13 år og ældre, og som har en tilladelse til at benytte disse fra deres forældre eller lovmæssige værger. I overensstemmelse med Loven om beskyttelse af privatlivets fred for børn på internettet (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA), vil vi ikke bevidst indsamle oplysninger om børn der er under 13 år gammel. Vi opfordrer forældre og lovmæssige værger til at være bekendt med hjemmesiderne, produkterne og serviceydelserne, som deres børn benytter eller besøger.

Bemærk venligst, at denne politik om beskyttelse af privatlivets fred ikke gælder for (og vi er ikke ansvarlige for) tredjeparts hjemmesider, produkter eller serviceydelser, inklusiv apps eller services som kan blive ydet af tredjeparter. Sådanne tredjeparts hjemmesider, produkter eller serviceydelser kan være underlagt yderligere eller forskellige krav i forhold til indsamling af oplysninger om børn, og er reguleret af gældende tredjeparts politikker om beskyttelse af privatlivets fred hos sådanne tredjeparts hjemmesider, produkter eller services.

8. OVERFØRSLER

Vores tjenester er hostet på servere i USA.  Hvis du er bosiddende uden for USA, overføres dine oplysninger til vores servere i USA.  USA har muligvis ikke den samme beskyttelse af personoplysninger og love om privatlivets fred som i det land hvor du befinder dig når du bruger vores produkter og tjenester. Når vi overfører dine oplysninger til USA, vil vi beskytte disse oplysninger som beskrevet i denne SweetLabs politik om personlige oplysninger. Hvis du er placeret i det Europæiske økonomiske samarbejdsområde, eller andre dele af verden med love om internationale dataoverførsler, overholder vi gældende lovkrav for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dataoverførsler.  Ved at besøge eller bruge vores Tjenester giver du samtykke til overførsel, lagring og brug af dine oplysninger i USA.

9. ÆNDRINGER AF POLITIK

Vi kan foretage ændringer af denne politik fra tid til anden. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den måde vi bruger personlige oplysninger på, giver vi dig besked ved at anbringe en meddelelse på vores hjemmeside eller sender dig en e-mail med angivelse af datoen for de seneste ændringer i vores politik. Brugerne er bundet af eventuelle ændringer af SweetLabs politik om personlige oplysninger når han eller hun bruger vores hjemmeside eller tjenester efter sådanne ændringer først er blevet opslået eller i tilfælde af væsentlige ændringer, 30 dage efter disse opslåede ændringer.

10. KONTAKT

SweetLabs, Inc. er den enhed der er ansvarlig for behandling af dine personlige oplysninger i henhold til denne SweetLabs politik om personlige oplysninger.  SweetLabs, Inc er ikke ansvarlig for praksissen af nogen tredjepart, hvis tjenester og produkter du kan bruge.  Hvis du har feedback, spørgsmål eller bekymringer angående denne SweetLabs politik om personlige oplysninger, kan du kontakte os på Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 eller e-maile os på .

Datoen for denne SweetLabs politik om personlige oplysninger: Juli 1, 2016

PRIVACYBELEID VAN SWEETLABS (Nederlands - Dutch)

LENOVO HEEFT EEN PARTNERSCHAP MET SWEETLABS, INC. ("WIJ" OF "SWEETLABS") VOOR DE EXPLOITATIE VAN DE TOEPASSING LENOVO APP EXPLORER EN DE ONDERSTEUNENDE LEVERDIENST VOOR SOFTWARE (DE "DIENSTEN"). 

SweetLabs, Inc. ("wij" of "SweetLabs") verwelkomt u op onze websites en bij onze software, producten en services. Wij hebben er begrip voor dat u om uw privacy geeft en daarom nemen wij uw privacy serieus. Teneinde u te informeren over de wijze waarop uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt, hebben wij dit privacybeleid vastgesteld (het "Privacybeleid van SweetLabs"), waarin staat beschreven welke typen informatie wij verzamelen, op welke manier wij deze informatie kunnen gebruiken, met wie wij deze informatie kunnen delen, de keuzes die u kunt maken en hoe u contact met ons kunt opnemen aangaande onze privacybeginselen.

1. WAT DOOR HET PRIVACYBELEID VAN SWEETLABS WORDT GEDEKT

Dit privacybeleid van SweetLabs dekt de behandeling van gegevens die wij verzamelen wanneer u uzelf toegang verschaft tot onze websites, software, producten en services (onze "Services"), eigendom van en geëxploiteerd door SweetLabs, dat deze Servicevoorwaarden plaatst, opneemt of ernaar verwijst.

Door onze Services te gebruiken, downloaden, installeren of bezoeken gaat u akkoord met de praktijken en het beleid als beschreven in dit privacybeleid van SweetLabs.

Houdt u er rekening mee dat dit beleid niet van toepassing is op (en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor) de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren of op personen die wij niet in dienst hebben of aansturen. Wanneer u gebruikmaakt van websites of softwareproducten van derden, inclusief apps die door derden aan u zijn aangeboden, of van Services waarmee u websites of services van derden betreedt of gebruikt, dient u het geldende privacybeleid van deze derden te lezen voor informatie over hun privacybeginselen.

2. SAMENVATTING VAN HET PRIVACYBELEID VAN SWEETLABS

SweetLabs is beheerder of aanbieder van diverse websites, producten en services. Om u beter uit te kunnen leggen welke gegevens wij verzamelen en hoe we deze verzamelde gegevens gebruiken, hebben wij ons privacybeleid in de volgende secties opgedeeld:

3. WAT WIJ VERZAMELEN EN WAAROM

Cookies. Wanneer u onze websites bezoekt, sturen wij u een cookie. Dit is een klein bestand dat wordt opgeslagen op uw computer waardoor wij in staat worden gesteld uw computer uniek te herkennen. Indien dit wettelijk verplicht is, zullen wij u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies. U kunt ervoor kiezen onze cookies te verwijderen of deze niet te accepteren zoals hieronder staat beschreven onder "Uw rechten en keuzemogelijkheden". Indien u onze cookies verwijdert of deze niet accepteert, kunt u mogelijk niet van alle functies van onze producten en services gebruikmaken.

Logboeken. Wanneer u onze software installeert of wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij de gegevens die uw computer of webbrowser ons stuurt, vastleggen en opslaan. Deze gegevens kunnen onder andere uw type besturingssysteem (OS), uw type browser, taal, internetprotocoladres (IP-adres), de datum en tijd van uw aanvraag en uw cookie-ID (wanneer u onze websites bezoekt) of willekeurig gegenereerd ID (wanneer u onze software installeert) bevatten, hetgeen ons helpt uw computer te herkennen. Ook kunnen wij uw geografische gegevens vaststellen door middel van uw IP-adres om een beter begrip te krijgen van de interactie van uw locatie met het gebruik van onze software en websites. Wij slaan uw IP-adres echter niet op samen met, noch verbinden wij dit met, enige gegevens die wij van u verzamelen, terwijl geografische gegevens die wij hebben afgeleid door ons in gebundelde vorm worden verzameld en opgeslagen.

Gebruiksinformatie. Over het algemeen verzamelen onze Services automatisch gebruiksinformatie met betrekking tot de software, apps en services die u gebruikt of via ons hebt gedownload of geïnstalleerd, zoals de frequentie waarmee op een app is geklikt of waarmee een Service is geopend en hoe lang een app of Service geopend blijft. Ook verzamelen wij installatiegegevens die informatie kunnen bevatten over het installeren of verwijderen van bepaalde apps of Services en over de periode dat een Service op uw systeem geïnstalleerd of gebruikt is geweest.

Ten aanzien van bezoekers van onze websites verzamelen wij gebruiksinformatie zoals het aantal bezoekers en de bezoekfrequentie, welke pagina's zijn bezocht, de gemiddelde tijd die op een pagina is doorgebracht en andere gegevens die ons helpen vast te stellen welke functies op onze websites het meest belangrijk voor u zijn en welke functies aantrekkelijk zijn.

Wij gebruiken de informatie die we verzamelen uitsluitend in gebundelde vorm, dat wil zeggen als een statistische maat, teneinde onszelf in staat te stellen onze Services te verbeteren Wij gebruiken dergelijke gebruiksinformatie niet om u te identificeren, noch verbinden wij enige gebruiksinformatie die wij verzamelen met enige gegevens waardoor wij u zouden kunnen identificeren, zoals een naam of adres.

Analytische tools van derden. Onze Services kunnen gebruikmaken van analytische tools die cookies, webbeacons of andere gelijksoortige informatieverzamelingstechnieken gebruiken om standaard internetlogboekgegevens en gebruiksinformatie te verzamelen. De gegenereerde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten over gebruikersactiviteiten bijeen te brengen. Wij zullen de statistische rapporten nooit gebruiken om enige persoonlijke informatie van bezoekers of gebruikers van onze Services na te gaan of te verzamelen, noch zullen wij derden daartoe toestemming geven. Wij zullen geen door middel van statistische rapporten bijeengebrachte gegevens verbinden met enige persoonlijke informatie van welke bron ook.

Gebruikersaccounts. Indien u een gebruikersaccount hebt aangemaakt voor Services op ons SweetLabs-platform, onze apps en onze websites (met uitzondering van gebruikersaccounts voor websites van derden en services die toegankelijk zijn via onze Services), verzamelen en beheren wij alle gegevens die u aan ons verschaft in samenhang met het door u aangemaakte gebruikersaccount, inclusief persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum en foto (indien u ervoor hebt gekozen een foto te uploaden naar uw profiel). De persoonlijke gegevens die u verschaft in samenhang met uw account wordt gebruikt om ons te helpen uw account te beheren en services en mogelijkheden te verschaffen die samenhangen met uw account. Wij zullen nooit enige persoonlijke informatie die u verschaft in samenhang met uw account, verbinden met enige andere informatie die wij verzamelen via de Services.

Apps en websites van derden. Indien u software of een app hebt geïnstalleerd die is aangeboden door een derde partij, of die toegang biedt tot websites of services van een derde partij, dan kan ook deze derde partij gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van dergelijke software of app, of met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de websites of services die worden betreden door dergelijke software of app. Alle informatie die wordt verzameld door een externe aanbieder wordt beheerd door het privacybeleid van dergelijke externe aanbieders. Deze websites, software of apps van derden kunnen ook hun cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen of kunnen gegevens verzamelen of om uw persoonlijke gegevens vragen. Wij oefenen geen controle uit over enige website, software of service van derden.

Accounts van softwareontwikkelaars. Indien u een softwareontwikkelaar of uitgever bent die van onze Services gebruikmaakt om uw software of app te publiceren of distribueren, verzamelen en beheren wij alle gegevens die u aan ons verstrekt in samenhang met uw software of app, teneinde onszelf te helpen uw account te beheren en met u te communiceren.

Mededelingen; overige informatie die u verschaft. Elke keer dat u met ons communiceert, of dat nu via een bericht op onze ondersteuningspagina’s is, via e-mail of via berichten op social-mediawebsites en -netwerken als Facebook en Twitter, wij kunnen dergelijke communicaties bewaren, zodat wij uw verzoeken of vragen kunnen beantwoorden en onze services ten opzichte van u kunnen verbeteren. Bij berichten op onze ondersteuningspagina’s kan uw naam worden weergegeven zoals u die hebt vermeld op uw profiel. De persoonlijk gegevens die u verstrekt, worden gebruikt voor doeleinden als verbetering van de content op onze websites, aanpassing en verbetering van onze services en communicatie met u over onze services. Wij kunnen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, gebruiken om u te berichten over speciale aanbiedingen en nieuwe functies. Wij zullen vragen om uw toestemming indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. U kunt er te allen tijde voor kiezen zich af te melden voor het ontvangen van promotionele mededelingen door de uitschrijfinstructies te volgen die in de e-mail staan vermeld.

4. HOE WIJ DE VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN OF DELEN

- Voor gebruikers zonder een gebruikersaccount. Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen van gebruikers zonder een account in gebundelde vorm, dat wil zeggen als een statistische maat, op zodanige wijze dat wij u niet kunnen identificeren, teneinde onszelf in staat te stellen onze Services te verbeteren. Wij zullen uw gegevens niet verkopen noch op andere wijze vermarkten aan derden.

- Voor gebruikers met een gebruikersaccount. Indien u een gebruikersaccount hebt aangemaakt en gegevens of een beoordeling op onze Services hebt geplaatst, zullen de gegevens die u naar uw profiel hebt geüpload (indien u iets hebt geüpload), tezamen met uw bericht of beoordeling op onze Services worden getoond. Indien u een gebruikersaccount hebt aangemaakt en een app met een andere gebruiker hebt gedeeld, zullen de gegevens die u naar uw profiel hebt geüpload (indien u iets hebt geüpload), worden gedeeld met gebruikers met wie u de app hebt gedeeld. Bovendien mogen wij het e-mailadres dat u hebt verstrekt, gebruiken om u te berichten over producten, services en promoties. Wij mogen uw geboortedatum gebruiken om uw geschiktheid voor het gebruik van onze services te verifiëren in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden.

- Voor ontwikkelaars en uitgevers. Wij mogen u persoonlijke gegevens delen met externe serviceaanbieders om uw deelname aan onze services mogelijk te maken. Onze serviceaanbieders hebben geen enkel recht tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens die wij met hen delen buiten datgene wat nodig is om ons te helpen en diensten namens ons te verrichten. Wij verplichten deze serviceaanbieders contractueel om op adequate wijze de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens die zij namens ons verwerken, te waarborgen.

- Voor alle gegevens die wij verzamelen. Wij mogen uw gegevens ook op de volgende wijzen gebruiken of delen:

Bescherming van onze Services en van anderen. Wij mogen uw persoonlijke gegevens delen indien wij ervan overtuigd zijn dat dit vereist is om: (1) te voldoen aan wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (2) fraude, veiligheid of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan de orde te stellen; (3) de bepalingen in dit privacybeleid, onze Servicevoorwaarden en/of enige andere overeenkomst tussen u en SweetLabs, inclusief onderzoek van potentiële schendingen hiervan, te handhaven; of (4) SweetLabs, haar Services, bezoekers, gebruikers en/of het publiek tegen schade aan de rechten, het bezit of de veiligheid te beschermen.

Bedrijfsoverdrachten. Indien SweetLabs of nagenoeg al haar activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat SweetLabs haar activiteiten stopzet of failliet gaat, zal gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan, of overgenomen door, een externe verwerver. Dienovereenkomstig mogen wij alle gegevens die wij hebben verzameld overdragen als onderdeel van een fusie, acquisitie, verkoop of andere zeggenschapswijziging. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden; wij zullen redelijke inspanningen doen om een verwerver ertoe te bewegen uw persoonlijke gegevens te blijven gebruiken als uiteengezet in dit beleid.

Gebruiksinformatie. Wij mogen gebruiksinformatie die wij verzamelen, delen met partners en andere derde partijen met als doel een goede werking van de Services te waarborgen en de algemene prestaties van onze Services te verbeteren, of onszelf in staat te stellen aanbevelingen te doen over andere producten en services. Een voorbeeld hiervan is het gebruikmaken van gegevens om de waarschijnlijkheid te bepalen waarmee een consument plezier zal hebben van een specifieke app of een specifiek product. Wij machtigen deze partners en andere derde partijen niet tot het gebruiken of openbaar maken van de gegevens, behalve voor zover noodzakelijk om bepaalde services namens ons uit te voeren of om te voldoen met wettelijke vereisten. Wij verplichten hen contractueel om op adequate wijze de privacy en veiligheid van gegevens die zij namens ons verwerken, te waarborgen.

Met uw toestemming. Met uitzondering van hetgeen hierboven is uiteengezet, zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen delen met derden nadat wij u hiervoor toestemming hebben gevraagd. Indien uw bedrijfsvoering op zodanige wijze wordt gewijzigd dat wij uw persoonlijke gegevens zouden moeten delen voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor wij deze gegevens hebben verzameld, zullen wij uw aanvullende toestemming vragen.

5. INFORMATIEBEVEILIGING

Wij streven ernaar om redelijke en gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen tegen ongeoorloofde toegang tot de systemen waarin wij uw persoonlijke gegevens opslaan. Dit omvat technische en organisatorische maatregelen zoals interne beoordelingen van onze gegevensverzameling, opslag, verwerkingspraktijken en veiligheidsmaatregelen, evenals fysieke en elektronische veiligheidsmaatregelen conform geldende veiligheidsvoorschriften. Bovendien geven wij alleen diegenen van onze medewerkers toegang tot persoonlijke gegevens die dit nodig hebben om hun functie te kunnen uitvoeren. Nochtans, ondanks de maatregelen die wij hiertoe nemen, kunnen wij de veiligheid van geen van de aan ons verstrekte informatie waarborgen.

6. UW RECHTEN EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

Door middel van de op onze website aangeboden procedure stellen wij u in staat om bepaalde gegevens over uzelf te bekijken of, in bepaalde situaties, bij te werken. De typen gegevens waartoe u toegang hebt en die u kunt bijwerken, kunnen veranderen wanneer onze website wordt gewijzigd. U kunt ook contact met ons opnemen op de manier die onder het kopje "Contact" staat beschreven, om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens of om deze bij te werken.

U kunt verwijdering van uw account aanvragen door een e-mail te sturen naar help@sweetlabs.com en bevestigend te antwoorden op alle bevestigings-e-mails die we u toesturen. Houdt u er rekening mee dat bepaalde gegevens in onze archieven kunnen achterblijven na verwijdering van uw account.

Als u een gebruiker bent van onze websites, hebt u ook de keuzemogelijkheid om nieuwe cookies niet te accepteren, om een melding te ontvangen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en om bestaande cookies uit te schakelen door de privacyinstellingen van uw browser aan te passen. Bij alle grote browsers is het mogelijk om cookies te verwijderen van of te blokkeren op uw systeem. Raadpleeg de helpsectie van uw browser voor meer informatie.

Waar wij uw toestemming hebben gevraagd voor het gebruiken of delen van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om dergelijke toestemming te weigeren, hoewel u dan mogelijkerwijs niet langer zult kunnen profiteren van bepaalde producten en services. Bovendien kunt u zich afmelden voor het ontvangen van onze publicitaire mededelingen, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende link die in dergelijke e-mailberichten is inbegrepen.

7. PRIVACY VAN KINDEREN

De websites, producten en diensten van SweetLabs zijn bedoeld voor volwassenen en voor kinderen van de leeftijd van 13 jaar en ouder, die toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogd. Wij zullen in overeenstemming met de COPPA, de wet voor de bescherming van privacy van kinderen op het internet, niet willens en wetens informatie verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om op de hoogte te blijven van de websites, producten en diensten die hun kinderen bezoeken of gebruiken.

Wij wijzen u erop dat dit Privacybeleid niet van toepassing is voor websites, producten of diensten van derde partijen, inclusief toepassingen of diensten die door derde partijen kunnen worden verstrekt, en dat wij hier geen verantwoording voor aanvaarden. De desbetreffende websites, producten of diensten van derde partijen kunnen onderworpen zijn aan aanvullende of andere vereisten in verband met de verzameling van informatie over kinderen en gereguleerd worden door het toepasbare privacybeleid voor deze websites, producten of diensten van derde partijen.

8. OVERDRACHTEN

Onze Services worden gehost door servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. Indien u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, houd er dan rekening mee dat uw gegevens worden verzonden naar onze servers in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben mogelijk niet dezelfde privacy- en gegevensbeschermingswetten als het land waarin u zich bevindt wanneer u onze producten en services gebruikt. Wanneer wij uw gegevens naar de Verenigde Staten verzenden, beschermen wij die gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt of in andere regio's in de wereld waar wetten van kracht zijn met betrekking tot internationale gegevensoverdrachten, zullen wij gehoor geven aan de geldende wettelijke vereisten, teneinde een adequate bescherming met betrekking tot gegevensoverdrachten te waarborgen. Door onze Services te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de overdracht, de opslag en het gebruik van uw gegevens in de Verenigde Staten.

9. BELEIDSWIJZIGINGEN

Wij voeren van tijd tot tijd wijzigingen door in dit beleid. Indien wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren in de wijze waarop wij persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij u hiervan in kennis stellen middels een mededeling op onze website of door u een e-mail te sturen en daarin de datum van de meest recente wijzigingen in ons beleid aangeven. Gebruikers zijn gebonden aan alle wijzigingen in het privacybeleid van SweetLabs wanneer zij gebruikmaken van onze website of services nadat dergelijke wijzigingen voor het eerst openbaar zijn gemaakt, of in het geval van substantiële wijzigingen, 30 dagen na plaatsing van die wijzigingen.

10. CONTACT

SweetLabs, Inc. is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens onder dit privacybeleid van SweetLabs. SweetLabs, Inc. is niet verantwoordelijk voor de praktijken van enige derde partij waarvan u de services en producten gebruikt. Indien u feedback of vragen hebt of uw bezorgdheid wilt uiten over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op via Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, of stuurt u een e-mail naar .

Ingangsdatum van dit privacybeleid van SweetLabs: 1 juli 2016

SWEETLABS PRIVACY POLICY (English)

LENOVO HAS PARTNERED WITH SWEETLABS, INC. ("WE" OR "SWEETLABS") TO POWER THE LENOVO APP EXPLORER APPLICATION AND SUPPORTING SOFTWARE DELIVERY SERVICE (THE "SERVICES"). 

SweetLabs, Inc. (“we” or “SweetLabs”) welcomes you to our websites, software, products and services.  We understand that you care about your privacy, and we take your privacy seriously. To inform you about the ways your information may be collected and used, we have adopted this privacy policy (the “SweetLabs Privacy Policy”), which describes what types of information we collect, how we may use such information, with whom we may share such information, the choices you can make, and how you can contact us about our privacy practices.

1. WHAT OUR SWEETLABS PRIVACY POLICY COVERS

This SweetLabs Privacy Policy covers our treatment of information we collect when you are accessing our websites, software, products and services (our “Services”) owned and operated by SweetLabs which post, include or link to this SweetLabs Privacy Policy. By using, downloading, installing or visiting our Services, you acknowledge that you accept the practices and policies outlined in this SweetLabs Privacy Policy. Please note this policy does not apply to (and we are not responsible for) the practices of companies that we do not own or control or to individuals we do not employ or manage. When utilizing third party sites or software products, including apps that may be provided by third parties, or Services that access or utilize third party sites or services, you should read the relevant privacy policies of those third parties for information regarding their privacy practices.

2. SUMMARY OF OUR SWEETLABS PRIVACY POLICY

SweetLabs maintains or provides multiple sites, products and services.  To better explain what information we collect, and how we use the information we collect, we have broken out our SweetLabs Privacy Policy into the following sections: - Section 3:  WHAT WE COLLECT AND WHY.  This section explains what information we collect from: (a) users who install our software; (b) developers and publishers; and (c) visitors to our sites. - Section 4:  HOW WE SHARE OR USE INFORMATION WE HAVE COLLECTED.  This section explains how we use your information, and why, as well as if and how we share your information. - Sections 5-10:  These sections discuss various topics, including how we protect any information we collect, your rights and choices, our compliance with the Children’s Online Privacy Protection Act, our storage and use of information from users outside the United States, how we may alert you of any changes to this SweetLabs Privacy Policy, and how you can contact us.

3. WHAT WE COLLECT AND WHY

Cookies. When you visit our sites, we will send you a cookie, which is a small file stored on your computer that allows us to uniquely identify it. Where required by applicable law, we obtain your consent for the use of cookies.  You may choose to delete or not accept our cookies as described under “Your Rights and Choices” below.  If you delete or choose not to accept our cookies, you may not be able to utilize all the features of our products and services.

Logs. When you install our software, or when you visit our sites, we may capture and store the data that your computer or web browser sends us. This data may include your operating system (OS) type, browser type, language, Internet Protocol (IP) address, the date and time of your request and the cookie ID (when you visit our sites) or randomly generated ID (when you install our software) that helps identify your computer. We may also determine your geographical information through your IP address to better understand the interaction of your location with your use of our software and sites.  However, we do not store or associate your IP address with any data we collect from you, and we only collect and store geographical information we have derived in aggregate form.

Usage Information. Generally, our Services automatically collect usage information regarding the software, apps and services you use or have downloaded or installed from us, such as the frequency with which an app or Service has been clicked or opened, and how long an app or Service remains open. We also collect installation information, which may include information on whether certain apps or Services have been installed or uninstalled, and how long a Service has been installed or used on your system.  With respect to visitors to our sites, we collect usage information such as the number and frequency of visitors, what pages have been visited, average time spent on pages, and other information which helps us determine which features on our sites are most important to you and working effectively. We only use the usage information we collect in aggregate form, that is, as a statistical measure to allow us to improve our Services.  We do not use such usage information to identify you, nor do we associate any usage information we collect with any information that may personally identify you, such as a name or address.

Third Party Analytic Tools.  Our Services may use third party analytic tools that use cookies, web beacons, or other similar information gathering technologies to collect standard internet log information and usage information.  The information generated is used to compile statistical reports on user activity.  We will never (and will not allow any third party to) use the statistical reports to track or to collect any personal information of visitors to, or users of, our Services. We will not associate any information gathered from the statistical reports with any personal information from any source.

User Accounts.  If you have created a user account for Services for our SweetLabs platform, apps and sites (other than user accounts to third party sites and services accessible through our Services), we collect and maintain all information that you provide to us in connection with your creation of a user account, including personal information such as your name, email address, date of birth and photo (if you have chosen to upload a photo to your user account profile). The personal information you provide in connection with your account is used in order to help us manage your account and provide services and features in connection with your account.  We never associate any personal information you provide in connection with your account with any other information we may collect through the Services.

Third Party apps and sites.  If you have installed software or an app provided by a third party, or software or an app that accesses third party sites or services, then that third party may also collect information regarding your usage of such software or app, or your access or usage of the third party sites or services accessed by such software or app.  Any information collected by a third party provider is governed by such third party providers’ privacy policies.  These third party sites, software or apps may also place their own cookies or other files on your computer, or may collect data or solicit personal information from you.  We do not exercise control over any third party sites, software or services.   Software Developer Accounts. If you are a software developer or publisher that uses our Services to publish or distribute your software or app, we collect and maintain all information that you provide to us in connection with your software or app in order to help us manage your account and communicate with you.

Communications; Other Information You Provide.  Any time you send us a communication, whether as a posting to our support pages, through email inquiries, or via postings or communications on social media sites or networks such as Facebook or Twitter, we may keep such communications so that we can respond to your requests or inquiries and help improve our services to you.  Posts to our Support pages may display your user name as you have indicated it in your profile. The personal information you provide is used for such purposes as improving the content of our sites, customizing and improving our services, and communicating with you about our services.  We may use personal information you provide to communicate with you about specials and new features.  We will obtain your consent where required by applicable law.  You can opt out from receiving promotional communications at any time by following the unsubscribe instructions described in the email.

4. HOW WE USE OR SHARE INFORMATION WE HAVE COLLECTED

- For Users Without a User Account. We only use the information we collect from users without an account in aggregate form, that is, as a statistical measure, and not in a manner that would identify you, in order to allow us to improve our Services.  We do not sell or otherwise market this information to third parties.

- For Users With a User Account. If you have created a user account and have posted information or a review on our Services, information you have chosen to upload to your user account profile (if any has been uploaded by you to your user account profile) will be displayed with your post or review on our Services.  If you have created a user account and have shared an app with another user, information you have chosen to upload to your user account profile (if any has been uploaded by you to your user account profile) will be shared with users with which you have chosen to share an app.  In addition, we may use the email address you provided to communicate to you about products, services and promotions.  We may use your date of birth to verify your eligibility to use our services in accordance with our Terms of Service.

- For Developers and Publishers.   We may share your personal information with third party service providers for the purpose of enabling your participation with our Services. Our service providers do not have any right to use personal information we share with them beyond what is necessary to assist us and perform services on our behalf.  We require these service providers by contract to appropriately safeguard the privacy and security of personal information they process on our behalf.

- For All Information We Collect. We may also use or share your information as follows:

Protection of our Services and Others. We may share your personal information if we have a good faith belief that it is required to: (1) comply with law, regulation, subpoena or court order; (2) detect, prevent or otherwise address fraud, security or technical issues; (3) enforce the provisions of this SweetLabs Privacy Policy, the SweetLabs Terms of Service, and/or any other agreements between you and SweetLabs, including investigation of potential violations thereof; or (4) protect against harm to the rights, property or safety of SweetLabs, its Services, and its visitors, users and/or the public.

Business Transfers. If SweetLabs or substantially all of its assets are acquired, or in the unlikely event that SweetLabs goes out of business or enters bankruptcy, user information would be one of the assets that would be transferred to, or acquired by, a third party acquiror. Accordingly, we may transfer or assign all the information we have collected as part of a merger, acquisition, sale or other change of control. You acknowledge that such transfers may occur, and that we will use reasonable efforts to direct any acquiror to continue to use your personal information as set forth in this policy.

Usage Information. We may share usage information that we collect with partners and other third parties for the purpose of helping us ensure the proper functioning of the Services and to improve the overall performance of our Services, or allow us to provide recommendations of other products and services. For example, utilizing data to determine the probability that a consumer will enjoy a specific app or product.  We do not authorize these partners and other third parties to use or disclose the information except as necessary to perform certain services on our behalf or comply with legal requirements.  We require them by contract to appropriately safeguard the privacy and security of the information they process in assisting us.

With Your Consent. Except as set forth above, we will only share your personal information with third parties with your prior consent.  If our business practices change in a way that we would need to share your personal information for purposes that are not compatible with the purposes for which we collected the information, we will ask for your additional consent.

5. INFORMATION SECURITY

We endeavor to take reasonable and appropriate security measures to guard against unauthorized access to the systems where we store your personal information. This includes technical and organizational measures such as internal reviews of our data collection, storage, and processing practices and security measures, as well as physical and electronic security measures in compliance with applicable security requirements. In addition, we authorize access to personal information only for those of our employees who require it to fulfill their job responsibilities.  However, despite the measures we take we cannot warrant the security of any information provided to us.

6. YOUR RIGHTS AND CHOICES

Through the process provided on our site, we allow you to access certain information about you for the purpose of viewing, and in certain situations, updating that information. The types of information that you can access and update may change as our site changes. You may also contact us as set forth in the “Contact” section below to request access to, or update, your personal information. You may request deletion of your account by sending an e-mail to help@sweetlabs.com and responding affirmatively to any confirmation e-mails that we may send. Please note that some information may remain in our records after deletion of your account. If you are a user of our sites, you also have the choice to stop accepting new cookies, to be notified when you receive a new cookie, and to disable existing cookies by using the privacy settings of your browser.  All major browsers allow you to block or delete cookies from your system. Please refer to the help section of your browser for more information. Where we have requested your consent to use or share your personal information, you have the right to withdraw such consent, however, you may no longer be able to benefit from certain products and services. In addition, you may opt-out from receiving marketing communications from us, for example, by clicking on the relevant link included in such e-mail communications.

7. CHILDREN'S PRIVACY

SweetLabs’ websites, products and services are intended for adults and for children ages 13 and older who have permission to use them from their parents or legal guardians. In compliance with the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), we will not knowingly collect information about children under the age of 13. We encourage parents and legal guardians to be familiar with the websites, products and services that their children use or visit.

Please note this Privacy Policy does not apply to (and we are not responsible for) third party websites, products or services, including apps or services that may be provided by third parties. Such third party websites, products or services may be subject to additional or different requirements with respect to collection of information about children, and are governed by the applicable third party privacy policies of such third party websites, products or services.

8. TRANSFERS

Our Services are hosted by servers located in the United States.  If you are located outside the United States, your information will be transferred to our servers in the United States.  The United States may not have the same privacy and data protection laws as the country in which you are located when you are using our products and services. When we transfer your information to the United States, we will protect that information as described in this SweetLabs Privacy Policy. If you are located in the European Economic Area, or other regions of the world with laws governing international data transfers, we comply with applicable legal requirements such as to ensure adequate protection for data transfers.  By visiting or using our Services you consent to the transfer, storage and use of your information in the United States.

9. POLICY CHANGES

We may make changes to this policy from time to time. If we make material changes in the way we use personal information, we will notify you by posting an announcement on our site or sending you an email and indicating the date of the latest changes to our policy. Users are bound by any changes to the SweetLabs Privacy Policy when he or she uses our site or services after such changes have been first posted, or in the case of substantial changes, 30 days upon posting those changes.

10. CONTACT

SweetLabs, Inc. is the entity responsible for the processing of your personal information under this SweetLabs Privacy Policy.  SweetLabs, Inc is not responsible for the practices of any third party whose services and products you may use.  If you have feedback, questions or concerns about this SweetLabs Privacy Policy, contact us at Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 or email us at .

Effective Date of this SweetLabs Privacy Policy: July 1, 2016

SWEETLABS PRIVACY POLICY (English United Kingdom)

LENOVO HAS PARTNERED WITH SWEETLABS, INC. ("WE" OR "SWEETLABS") TO POWER THE LENOVO APP EXPLORER APPLICATION AND SUPPORTING SOFTWARE DELIVERY SERVICE (THE "SERVICES"). 

SweetLabs, Inc. (“we” or “SweetLabs”) welcomes you to our websites, software, products and services. We understand that you care about your privacy, and we take your privacy seriously. To inform you about the ways your information may be collected and used, we have adopted this privacy policy (the “SweetLabs Privacy Policy”), which describes what types of information we collect, how we may use such information, with whom we may share such information, the choices you can make, and how you can contact us about our privacy practices.

1. WHAT OUR SWEETLABS PRIVACY POLICY COVERS

This SweetLabs Privacy Policy covers our treatment of information we collect when you are accessing our websites, software, products and services (our “Services”) owned and operated by SweetLabs which post, include or link to this SweetLabs Privacy Policy.

By using, downloading, installing or visiting our Services, you acknowledge that you accept the practices and policies outlined in this SweetLabs Privacy Policy.

Please note this policy does not apply to (and we are not responsible for) the practices of companies that we do not own or control or to individuals we do not employ or manage. When utilising third party sites or software products, including apps that may be provided by third parties, or Services that access or utilise third party sites or services, you should read the relevant privacy policies of those third parties for information regarding their privacy practices.

2. SUMMARY OF OUR SWEETLABS PRIVACY POLICY

SweetLabs maintains or provides multiple sites, products and services. To better explain what information we collect, and how we use the information we collect, we have broken out our SweetLabs Privacy Policy into the following sections:

3. WHAT WE COLLECT AND WHY

Cookies. When you visit our sites, we will send you a cookie, which is a small file stored on your computer that allows us to uniquely identify it. Where required by applicable law, we obtain your consent for the use of cookies. You may choose to delete or not accept our cookies as described under “Your Rights and Choices” below. If you delete or choose not to accept our cookies, you may not be able to utilise all the features of our products and services.

Logs. When you install our software, or when you visit our sites, we may capture and store the data that your computer or web browser sends us. This data may include your operating system (OS) type, browser type, language, Internet Protocol (IP) address, the date and time of your request and the cookie ID (when you visit our sites) or randomly generated ID (when you install our software) that helps identify your computer. We may also determine your geographical information through your IP address to better understand the interaction of your location with your use of our software and sites. However, we do not store or associate your IP address with any data we collect from you, and we only collect and store geographical information we have derived in aggregate form.

Usage Information. Generally, our Services automatically collect usage information regarding the software, apps and services you use or have downloaded or installed from us, such as the frequency with which an app or Service has been clicked or opened, and how long an app or Service remains open. We also collect installation information, which may include information on whether certain apps or Services have been installed or uninstalled, and how long a Service has been installed or used on your system.

With respect to visitors to our sites, we collect usage information such as the number and frequency of visitors, what pages have been visited, average time spent on pages, and other information which helps us determine which features on our sites are most important to you and working effectively.

We only use the usage information we collect in aggregate form, that is, as a statistical measure to allow us to improve our Services. We do not use such usage information to identify you, nor do we associate any usage information we collect with any information that may personally identify you, such as a name or address.

Third Party Analytic Tools. Our Services may use third party analytic tools that use cookies, web beacons, or other similar information gathering technologies to collect standard internet log information and usage information. The information generated is used to compile statistical reports on user activity. We will never (and will not allow any third party to) use the statistical reports to track or to collect any personal information of visitors to, or users of, our Services. We will not associate any information gathered from the statistical reports with any personal information from any source.

User Accounts. If you have created a user account for Services for our SweetLabs platform, apps and sites (other than user accounts to third party sites and services accessible through our Services), we collect and maintain all information that you provide to us in connection with your creation of a user account, including personal information such as your name, email address, date of birth and photo (if you have chosen to upload a photo to your user account profile). The personal information you provide in connection with your account is used in order to help us manage your account and provide services and features in connection with your account. We never associate any personal information you provide in connection with your account with any other information we may collect through the Services.

Third Party apps and sites. If you have installed software or an app provided by a third party, or software or an app that accesses third party sites or services, then that third party may also collect information regarding your usage of such software or app, or your access or usage of the third party sites or services accessed by such software or app. Any information collected by a third party provider is governed by such third party providers’ privacy policies. These third party sites, software or apps may also place their own cookies or other files on your computer, or may collect data or solicit personal information from you. We do not exercise control over any third party sites, software or services.

Software Developer Accounts. If you are a software developer or publisher that uses our Services to publish or distribute your software or app, we collect and maintain all information that you provide to us in connection with your software or app in order to help us manage your account and communicate with you.

Communications; Other Information You Provide. Any time you send us a communication, whether as a posting to our support pages, through email inquiries, or via postings or communications on social media sites or networks such as Facebook or Twitter, we may keep such communications so that we can respond to your requests or inquiries and help improve our services to you. Posts to our Support pages may display your user name as you have indicated it in your profile. The personal information you provide is used for such purposes as improving the content of our sites, customising and improving our services, and communicating with you about our services. We may use personal information you provide to communicate with you about specials and new features. We will obtain your consent where required by applicable law. You can opt out from receiving promotional communications at any time by following the unsubscribe instructions described in the email.

4. HOW WE USE OR SHARE INFORMATION WE HAVE COLLECTED

- For Users Without a User Account. We only use the information we collect from users without an account in aggregate form, that is, as a statistical measure, and not in a manner that would identify you, in order to allow us to improve our Services. We do not sell or otherwise market this information to third parties.

- For Users With a User Account. If you have created a user account and have posted information or a review on our Services, information you have chosen to upload to your user account profile (if any has been uploaded by you to your user account profile) will be displayed with your post or review on our Services. If you have created a user account and have shared an app with another user, information you have chosen to upload to your user account profile (if any has been uploaded by you to your user account profile) will be shared with users with which you have chosen to share an app. In addition, we may use the email address you provided to communicate to you about products, services and promotions. We may use your date of birth to verify your eligibility to use our services in accordance with our Terms of Service.

- For Developers and Publishers. We may share your personal information with third party service providers for the purpose of enabling your participation with our Services. Our service providers do not have any right to use personal information we share with them beyond what is necessary to assist us and perform services on our behalf. We require these service providers by contract to appropriately safeguard the privacy and security of personal information they process on our behalf.

- For All Information We Collect. We may also use or share your information as follows:

Protection of our Services and Others. We may share your personal information if we have a good faith belief that it is required to: (1) comply with law, regulation, subpoena or court order; (2) detect, prevent or otherwise address fraud, security or technical issues; (3) enforce the provisions of this SweetLabs Privacy Policy, the SweetLabs Terms of Service, and/or any other agreements between you and SweetLabs, including investigation of potential violations thereof; or (4) protect against harm to the rights, property or safety of SweetLabs, its Services, and its visitors, users and/or the public.

Business Transfers. If SweetLabs or substantially all of its assets are acquired, or in the unlikely event that SweetLabs goes out of business or enters bankruptcy, user information would be one of the assets that would be transferred to, or acquired by, a third party acquiror. Accordingly, we may transfer or assign all the information we have collected as part of a merger, acquisition, sale or other change of control. You acknowledge that such transfers may occur, and that we will use reasonable efforts to direct any acquiror to continue to use your personal information as set forth in this policy.

Usage Information. We may share usage information that we collect with partners and other third parties for the purpose of helping us ensure the proper functioning of the Services and to improve the overall performance of our Services, or allow us to provide recommendations of other products and services. For example, utilising data to determine the probability that a consumer will enjoy a specific app or product. We do not authorise these partners and other third parties to use or disclose the information except as necessary to perform certain services on our behalf or comply with legal requirements. We require them by contract to appropriately safeguard the privacy and security of the information they process in assisting us.

With Your Consent. Except as set forth above, we will only share your personal information with third parties with your prior consent. If our business practices change in a way that we would need to share your personal information for purposes that are not compatible with the purposes for which we collected the information, we will ask for your additional consent.

5. INFORMATION SECURITY We endeavor to take reasonable and appropriate security measures to guard against unauthorised access to the systems where we store your personal information. This includes technical and organisational measures such as internal reviews of our data collection, storage, and processing practices and security measures, as well as physical and electronic security measures in compliance with applicable security requirements. In addition, we authorise access to personal information only for those of our employees who require it to fulfil their job responsibilities. However, despite the measures we take we cannot warrant the security of any information provided to us.

6. YOUR RIGHTS AND CHOICES

Through the process provided on our site, we allow you to access certain information about you for the purpose of viewing, and in certain situations, updating that information. The types of information that you can access and update may change as our site changes. You may also contact us as set forth in the “Contact” section below to request access to, or update, your personal information.

You may request deletion of your account by sending an e-mail to help@sweetlabs.com and responding affirmatively to any confirmation e-mails that we may send. Please note that some information may remain in our records after deletion of your account.

If you are a user of our sites, you also have the choice to stop accepting new cookies, to be notified when you receive a new cookie, and to disable existing cookies by using the privacy settings of your browser. All major browsers allow you to block or delete cookies from your system. Please refer to the help section of your browser for more information.

Where we have requested your consent to use or share your personal information, you have the right to withdraw such consent, however, you may no longer be able to benefit from certain products and services. In addition, you may opt-out from receiving marketing communications from us, for example, by clicking on the relevant link included in such e-mail communications.

7. CHILDREN'S PRIVACY

SweetLabs’ websites, products and services are intended for adults and for children ages 13 and older who have permission to use them from their parents or legal guardians. In compliance with the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), we will not knowingly collect information about children under the age of 13. We encourage parents and legal guardians to be familiar with the websites, products and services that their children use or visit.

Please note this Privacy Policy does not apply to (and we are not responsible for) third party websites, products or services, including apps or services that may be provided by third parties. Such third party websites, products or services may be subject to additional or different requirements with respect to collection of information about children, and are governed by the applicable third party privacy policies of such third party websites, products or services.

8. TRANSFERS

Our Services are hosted by servers located in the United States. If you are located outside the United States, your information will be transferred to our servers in the United States. The United States may not have the same privacy and data protection laws as the country in which you are located when you are using our products and services. When we transfer your information to the United States, we will protect that information as described in this SweetLabs Privacy Policy. If you are located in the European Economic Area, or other regions of the world with laws governing international data transfers, we comply with applicable legal requirements such as to ensure adequate protection for data transfers. By visiting or using our Services you consent to the transfer, storage and use of your information in the United States.

9. POLICY CHANGES

We may make changes to this policy from time to time. If we make material changes in the way we use personal information, we will notify you by posting an announcement on our site or sending you an email and indicating the date of the latest changes to our policy. Users are bound by any changes to the SweetLabs Privacy Policy when he or she uses our site or services after such changes have been first posted, or in the case of substantial changes, 30 days upon posting those changes.

10. CONTACT

SweetLabs, Inc. is the entity responsible for the processing of your personal information under this SweetLabs Privacy Policy. SweetLabs, Inc is not responsible for the practices of any third party whose services and products you may use. If you have feedback, questions or concerns about this SweetLabs Privacy Policy, contact us at Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 or email us at .

Effective Date of this SweetLabs Privacy Policy: July 1, 2016

SWEETLABS-TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ (Suomi - Finnish)

LENOVO ON OTTANUT KUMPPANIKSEEN SWEETLABS, INC. -YRITYKSEN ("ME" TAI "SWEETLABS") TARJOAMAAN LENOVO APP EXPLORER -SOVELLUSTA JA SITÄ TUKEVAA OHJELMISTON TOIMITUSPALVELUA ("PALVELUT"). 

SweetLabs, Inc. (“me” tai “SweetLabs”) toivottaa sinut tervetulleeksi sivustolle ja käyttämään ohjelmistoja, tuotteita ja palveluita.  Ymmärrämme, että olet huolissasi yksityisyydestäsi ja tietosuojastasi ja otamme huolesi vakavasti. Voidaksemme kertoa tavoista, joilla käyttäjien tietoja voidaan koota ja käyttää, olemme ottaneet käyttöön tämän tietosuojakäytännön (“SweetLabs-tietosuojakäytäntö”), jossa kuvataan millaisia tietoja keräämme, miten niitä käytämme, kenelle luovutamme tietoja, käytettävissä olevista vaihtoehdoista omien tietojen suhteen ja miten meihin voi ottaa yhteyttä, jos käyttäjällä on kysyttävää rekisteriselosteestamme ja tietosuojakäytännöstämme.

1. MITÄ SWEETLABS-TIETOSOJASELOSTE KÄSITTÄÄ

Tämä SweetLabs-tietosuojakäytäntö sisältää tiedot siitä, miten käsittelemme tietoja, joita keräämme käyttäessäsi sivustoja, jotka SweetLabs omistaa ja joita se hallinnoi (palvelut), joissa on viesti, jotka sisältävät tai linkittävät sisällön tähän SweetLabs-tietosuojakäytäntöön.

Käyttämällä palvelujamme, asentamalla tai käyttämällä niitä myönnät ja nämä ehdot, rajoitukset ja käytänteet, joita tässä SweetLabs-tietosuojakäytännössä on kuvattu.

Huomaa, ettei tämä käytäntö koske (emmekä me ole vastuussa) niiden yritysten käytäntöjä, joita emme omista tai hallinnoi tai henkilöistä, jotka eivät ole palkkaamiamme tai hallinnassamme. Käytettäessä kolmannen osapuolen sivustoa tai ohjelmistotuotteita, mukaan lukien sovelluksia, joita kolmannet osapuolet saattavat toimittaa, tai ohjelmistoa tai sivustoa, joka käyttää tai hyödyntää kolmannen osapuolen sivustoja tai palveluita, käyttäjän tulee lukea näiden kolmansien osapuolten vastaavat tietosuojakäytännöt halutessaan tietää näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt.

2. SWEETLABS-TIETOSUOJAKÄYTÖNNÖN YHTEENVETO

SweetLabs ylläpitää tai tarjoaa lukuisia sivustoja, tuotteita ja palveluita.  Jotta pystymme paremmin selittämään mitä tietoja keräämme ja miten käytämme keräämiämme tietoja, olemme jakaneet SweetLabs-tietosuojakäytännön seuraaviin osiin:

3. KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA KERÄÄMISEN SYY

Evästeet. Kun käyt sivustolla, lähetämme sinulle evästeen, joka on tietokoneellesi tallennettava pieni tiedosto, jonka avulla voimme yksilöidä tietokoneen. Sovellettavan lain niin edellyttäessä pyydämme sinulta suostumuksen evästeiden käyttöön.  Voit poistaa evästeet tai olla hyväksymättä niitä, kuten kuvattu myöhemmin kohdassa Oikeutesi ja vaihtoehtosi.  Jos poistat evästeen tai valitset ettet hyväksy niitä, et ehkä voi käyttää kaikkia tuotteidemme ja palveluidemme ominaisuuksia.

Lokit. Kun asennat ohjelmiston, tai kun vierailet sivustoilla, keräämme ja tallennamme tietoja, joita tietokoneesi tai verkkoselaimesi meille lähettää. Näitä tietoja voivat olla käyttöjärjestelmän tyyppi, selaimen tyyppi, kieli, IP-osoite, lähettämäsi pyynnön päivämäärä ja kellonaika ja evästetunnus (kun vierailet sivustoilla) taisatunnaisesti tunniste ( kun asennatohjelmiston ), joiden avulla voit tunnistaa tietokoneesi. IP-osoitteen perusteella voimme myös päätellä maantieteelliset sijaintitiedot, jotta paremmin ymmärrämme sijaintipaikkasi ja ohjelmiston ja sivustojen välisen vuorovaikutuksen.  Emme kuitenkaan tallenna tai yhdistä IP-osoitetta minkään keräämämme tiedon kanssa ja keräämme ja tallennamme saamamme maantieteelliset sijaintitiedot ainoastaan koostemuodossa.

Käyttötiedot. Yleisesti ottaen palvelumme kerää käyttötietoja vastaten kutakin ohjelmistoa, sovellusta ja palvelua, esimerkiksi kuinka usein sovellusta tai palvelua on napsautettu tai se on avattu, ja kuinka kauan sovellus tai palvelu pidetään auki. Kokoamme myös asennustietoja, joihin saattaa sisältöä tieto siitä onko tietty sovellus tai palvelu asennettu tai sen asennus poistettu, ja kuinka kauan palvelu on ollut asennettuna tai käytössä järjestelmässä.

Sivustojemme kävijöiltä keräämme käyttötietoja, esimerkiksi vierailijoiden lukumäärän ja käyntitiheyden, millä sivuilla on vierailtu, sivuilla vietetyn ajan keskiarvo, sekä muita tietoja joiden avulla voimme päätellä mitkä sivustomme ominaisuudet ovat sinulle tärkeimmät ja toimivat tehokkaimmin.

Käytämme keräämiämme tietoja ainoastaan koostemuodossa, eli tilastollisella välineenä, jonka avulla voimme parantaa palveluitamme.  Emme käytä sellaisia tietoja kenenkään tunnistamiseen emmekä yhdistä mitään keräämiämme käyttäjätietoja mihinkään sellaisiin tietoihin, joiden avulla joku voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, esimerkiksi nimeä tai osoitetta.

Kolmannen osapuolen analyysityökalut.  Palvelumme voivat käyttää kolmannen osapuolen analyysityökaluja, joissa käytetään evästeitä, jäljitteitä tai muita tiedonkeruutekniikoita, joilla kerätään yleisiä internetin loki- ja käyttäjätietoja.  Muodostettuja tietoja käytetään muodostamaan tilastollisia raportteja käyttäjäaktiivisuudesta.  Emme koskaan (emmekä anna kolmannen osapuolen) käytä tilastollisia raportteja seuraamaan tai keräämään mitään henkilötietoja palvelumme kävijöistä tai käyttäjistä. Emme yhdistä mitään tilastollisista raporteista kerättyjä tietoja minkäänlaisiin henkilötietoihin mistään lähteestä.              

Käyttäjätilit. Jos olet luonut käyttäjätilin SweetLabs-alustan, sovellusten ja sivustojen (muiden kuin palveluidemme kautta käytettävissä olevien kolmansien osapuolten sivustojen ja palvelujen käyttäjätilit) palveluihin, keräämme ja ylläpidämme kaikkia sellaisia tietoja, joita annat käyttäjätilin luomisen yhteydessä, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi ja valokuvasi (jos olet ladannut valokuvan käyttäjätiliprofiiliisi). Tilisi yhteydessä antamiasi henkilötietoja käytetään apuna hallinnoimaan tiliäsi ja tarjoamaan tilin yhteydessä palveluita ja ominaisuuksia.  Emme liitä tilisi yhteydessä antamiasi henkilötietojasi muihin tietoihin, joita voimme kerätä palvelun kautta.

Kolmansien osapuolien sovellukset ja sivustot.  Jos olet asentanut kolmannen osapuolen tarjoaman ohjelmiston tai sovelluksen, tai ohjelmiston tai sovelluksen, joka käyttää kolmannen osapuolen sivustoja tai palveluita, tämä kolmas osapuoli voi sellaisessa tapauksessa koota tietoja koskien ohjelmiston tai sovelluksen käyttöäsi, tai sellaisen ohjelmiston tai sovelluksen kautta avattujen kolmansien osapuolten sivustojen avaamista tai käyttöä.  Kaikkea kolmannen osapuolen kokoamaa tietoa käsitellään sellaisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tietosuojakäytännön mukaisesti.  Nämä kolmannen osapuolen sivustot, ohjelmistot tai sovellukset voivat myös asettaa omia evästeitä tai muita tiedostoja tietokoneeseesi tai voivat kerätä tietoja tai pyytää sinulta henkilötietoja.  Meillä ei ole määräysvaltaa sellaisten kolmansien osapuolten sivustojen, ohjelmistojen tai palveluiden suhteen.

Ohjelmistokehittäjätilit. Jos olet ohjelmistokehittäjä tai -julkaisija, joka käyttää palveluitamme julkaisuun tai jakeluun, keräämme ja säilytämme kaikki tiedot, joita annat meille ohjelmiston tai sovelluksen lähettämisen yhteydessä, ja lähetyksen tarkastus- ja hyväksymistoimenpiteen aikana, jotta voimme hallinnoida tiliäsi ja olla yhteydessä kanssasi.

Viestintä, muut antamasi tiedot.  Aina lähettäessäsi meille viestin, lähettämällä sen tukisivustolle, sähköpostikyselynä, viesteinä tai keskusteluina sosiaalisen median sivustoilla tai verkostoissa, kuten esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä, voimme säilyttää sellaisen viestin voidaksemme vastata pyyntöihisi tai kysymyksiisi ja parantaaksemme palveluitamme sinulle.  Tukisivustollemme lähetetyissä viesteissä näkyy käyttäjänimesi siinä muodossa kuin olet profiilissasi sen ilmoittanut. Antamiasi henkilötietoja käytetään parantamaan sivustomme sisältöä, mukauttamaan ja parantamaan palveluitamme sekä yhteydenpitoon kanssasi palveluitamme koskien.  Voimme käyttää antamiasi henkilötietoja yhteydenpitoon kanssasi koskien erikoistarjouksia ja uusia ominaisuuksia.  Pyydämme siihen sinulta luvan, kun sovellettava laki sitä edellyttää.  Voit milloin tahansa valita, ettet halua vastaanottaa markkinointiviestejämme noudattamalla sähköpostissa kuvattuja tilauksen peruutusohjeita.

4. MITEN KERÄTTYÄ TIETOA KÄYTETÄÄN JA KENELLE SE LUOVUTETAAN.

- Käyttäjät, joilla ei ole käyttäjätiliä. Palvelua ilman tiliä käyttäviltä keräämiämme tietoja käytetään vain koostemuodossa, mikä on tilastollinen väline, eikä millään tavoin tunnistavalla tavalla, jotta voimme parantaa palveluitamme.  Emme myy tai muuten markkinoi tällaisia tietoja kolmansille osapuolille.

- Käyttäjät, joilla on käyttäjätili. Jos olet luonut käyttäjätilin ja lähettänyt tietoja tai yhteenvedon palveluihimme, käyttäjätilin profiiliin lataamasi tiedot (jos olet ladannut mitään tietoja käyttäjätilisi profiiliin) julkaistaan palvelussa viestisi tai yhteenvetosi yhteydessä.  Jos olet luonut käyttäjätilin ja jakanut sovelluksen toisen käyttäjän kanssa, käyttäjätilin profiiliin lataamasi tiedot (jos olet ladannut mitään tietoja käyttäjätilisi profiiliin) julkaistaan käyttäjille, joiden kanssa jaat sovelluksen.  Voimme lisäksi käyttää antamaasi sähköpostiosoitetta viestintään tuotteistamme, palveluistamme ja kampanjoistamme.  Voimme käyttää syntymäaikaasi varmentamaan oikeutesi käyttää palveluitamme käyttöehtojemme mukaisesti.

- Sovelluskehittäjät ja julkaisijat. Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen palveluiden tarjoajille tarkoituksena hyväksyä tai mahdollistaa osallistumisesi palveluihimme. Palveluntarjoajillamme ei ole mitään oikeutta käyttää heille luovuttamiamme henkilötietoja muuhun, sen lisäksi mikä on välttämätöntä auttamaan meitä palveluissa ja palveluiden suorittamisessa.  Vaadimme palveluntarjoajilta sopimuksellisesti asianmukaisia suojatoimia heidän puolestamme käsittelemien henkilötietojen tietosuojan ja tietoturvan suojaamiseen.

- Kaikki kokoamme tiedot.   Voimme käyttää tai jakaa tietojasi myös seuraavasti:

Palveluidemme ja muiden suojaaminen. Voimme luovuttaa henkilötietosi, jos hyvästä syystä uskomme, että sitä vaaditaan: (1) lakien, määräysten, haasteiden ja oikeuden määräysten noudattamiseen tai (2) havaita, estää tai muulla tavoin toimia petosta, suojausta tai teknisiä ongelmia vastaan; (3) ottaa käyttöön tämän SweetLabs-tietosuojakäytännön, SweetLabs-käyttöehtojen ja/tai kaikkien muiden sinun ja SweetLabs-palvelun välisten sopimusten toimeenpanoon, mukaan lukien sopimusten mahdolliset loukkaukset tai (4) suojata haitoilta SweetLabsin oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta, palveluita, palvelun vierailijoita, käyttäjiä ja/tai yleisöä.

Liiketoiminnan siirrot. Jos SweetLabs tai merkittävä osa sen omaisuudesta vaihtaa omistajaa tai siinä epätodennäköisessä tilanteessa että SweetLabs lopettaa liiketoiminnan tai hakeutuu konkurssiin, käyttäjätiedot ovat yksi omaisuusmuodoista, jotka siirretään kolmannen osapuolen ostajalle tai jotka kolmannen osapuolen ostaja on ostanut omaisuutena. Tämän mukaisesti voimme siirtää tai luovuttaa kaikki keräämämme tiedot osana sulautumista, ostoa, myyntiä tai muuta omaisuuden hallinnan muutosta. Hyväksyt, että sellaisia siirtoja voi tapahtua, ja että ryhdymme kohtuullisiin toimiin kaikkien omaisuuden hankkijoiden ohjaamiseen käyttämään henkilötietojasi kuten tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu.

Käyttötiedot. Voimme luovuttaa keräämämme käyttötiedot kumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten käyttöön tarkoituksena parantaa palveluidemme ja tuotteidemme toimintaa ja palveluidemme kokonaistoimivuutta tai sallii meidän antaa suosituksia muista tuotteista ja palveluksista. Esimerkiksi käyttämällätietojamääritettäessätodennäköisyys, ettäasiakas on kiinnostunuttietyn tuotteen tai sovelluksen.  Emme valtuuta näitä kumppaneita tai muita kolmansia osapuolia käyttämään tai luovuttamaan tietoja, paitsi milloin välttämätöntä tiettyjen palveluiden suorittamiseen puolestamme tai lain vaatimusten noudattamiseksi.  Vaadimme palveluntarjoajilta sopimuksellisesti asianmukaisia suojatoimia heidän puolestamme käsittelemien tietojen tietosuojan ja tietoturvan suojaamiseen.

Suostumuksellasi. Paitsi mitä edellä on kuvattu, jaamme henkilötietosi kolmansille osapuolille vain sinulta etukäteen saadulla suostumuksella.  Jos liiketoimintamme muuttuu sellaisella tavalla, että meidän on luovutettava henkilötietosi tarkoituksissa, jotka eivät ole yhteensopivia niiden tarkoitusten kanssa joiden vuoksi keräämme tietoja, me pyydämme sinulta lisäsuostumuksen.

5. TIETOSUOJA

Pyrimme kohtuullisin ja asianmukaisin suojaustoimin estämään valtuuttamattoman pääsyn järjestelmiin, jossa henkilötietojasi säilytetään. Näitä ovat tekniset ja organisatoriset toimet, kuten tietojen keruu-, tallennus- sekä käsittely- ja suojaustoimintojen käytäntöjen sisäiset tarkastukset, sekä fyysiset ja sähköiset suojaustoiminnot sovellettavien tietosuojavaatimusten mukaisesti. Lisäksi valtuudet henkilötietojen käyttöön annetaan vain sellaisille henkilökunnan jäsenille, jotka tarvitsevat oikeutta työtehtäviensä suorittamisessa.  Näistä toimenpiteistä huolimatta emme voi antaa takuita minkään meille annetun tiedon suojauksesta.

6. OIKEUTESI JA VAIHTOEHTOSI

Sivustollamme olevan menettelyn avulla annamme sinulle käyttöoikeuden tiettyihin sinua koskeviin tietoihin niiden tarkastelua ja tietyissä tilanteissa sellaisten tietojen päivittämistä varten. Tiedot, joihin sinulla on käyttöoikeus ja päivitysmahdollisuus, saattavat muuttua sivustomme muutosten yhteydessä. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yhteystiedoilla, jotka edempänä osassa "Yhteydenotto" on annettu pyytääksesi henkilötietojesi tarkastelua tai päivittääksesi niitä. Voit pyytää tilisi poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen help@sweetlabs.com ja vastaamalla myöntävästi kaikkiin mahdollisesti lähettämiimme vahvistuspyyntösähköposteihin. Huomaa, että osa tiedoista saattaa jäädä tietueisiimme myös tilisi poistamisen jälkeen.

Jos olet sivustomme käyttäjä voit myös valita, ettet vastaanota uusia evästeitä, saada ilmoituksen, kun vastaanotat uuden evästeen ja poistaa käytöstä olemassa olevat evästeet käyttämällä selaimesi yksityisyysasetuksia.  Kaikki yleisesti käytetyt selaimet sallivat sinun estää evästeiden tallennuksen tietokoneellesi tai niiden poistamisen järjestelmästäsi. Katso lisätietoja selaimen ohjeosasta.

Kun olemme pyytäneet suostumustasi käyttää tai luovuttaa henkilötietojasi, sinulla on oikeus perua sellainen suostumus. Et kuitenkaan voi enää käyttää suostumukseen sisältyviä tiettyjä tuotteita tai palveluita. Voit lisäksi olla vastaanottamatta lähettämäämme markkinointiviestintää, esimerkiksi napsauttamalla sellaisen sähköpostiviestin sisältämää kieltolinkkiä.

7. LASTEN TIETOSUOJA

SweetLabsin verkkosivut, tuotteet ja palvelut on tarkoitettu aikuisille ja yli 13-vuotiaille lapsille, joilla on vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa lupa niiden käyttöön. Emme kerää tietoja alle 13-vuotiaista lapsista, noudattamalla samalla lasten tietosuojaa käsittelevää COPPA-lainsäädäntöä (Children’s Online Privacy Protection Act). Kannustamme vanhempia ja laillisia huoltajia tutustumaan heidän lastensa käyttämiin verkkosivuihin, tuotteisiin ja palveluihin.

Huomaa, että tämä tietosuojakäytäntö ei koske (emmekä ota niistä vastuuta) ulkopuolisia verkkosivuja, tuotteita tai palveluita, mukaan lukien ulkopuolisten mahdollisesti tarjoamia sovelluksia tai palveluita. Tällaisten ulkopuolisten verkkosivujen, tuotteiden tai palveluiden tietojen keräysvaatimukset voivat poiketa omastamme ja niitä hallinnoi vastaavien ulkopuolisten verkkosivujen, tuotteiden tai palveluiden omat tietosuojakäytännöt.

8. SIIRROT

Palvelumme ovat Yhdysvalloissa sijaitsevien palvelimien isännöimiä.  Jos olinpaikkasi on Yhdysvaltain ulkopuolella, tietosi siirretään Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimillemme.  Yhdysvalloissa ei ehkä ole voimassa samat henkilötieto- ja tietosuojalait, kuin sijaintimaassasi, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme. Kun siirrämme tietosi Yhdysvaltoihin, suojaamme tässä SweetLabs-tietosuojakäytännössä kuvatut tiedot. Jos olinpaikkasi on Euroopan talousalueella tai muussa kansainvälisiä tietosiirtoja säätelevien lakien vaikutusalueella maailmassa, noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä, jotta tiedonsiirtojen riittävä suojaus varmistetaan.  Vierailemalla palveluissamme tai käyttäessäsi niitä hyväksyt tietojesi siirron, tallentamisen ja käytön Yhdysvalloissa.

9. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Tätä tietosuojakäytäntöä saatetaan muuttaa aika ajoin. Jos tapoihin, joilla käsittelemme henkilötietoja, tehdään sisällöllisiä muutoksia, ilmoitamme niistä julkaisemalla ilmoituksen sivustollamme tai lähettämällä sinulle sähköpostia jossa ilmoitetaan tietosuojakäytäntömme viimeisimpien muutosten päivämäärä. Käyttäjää sitovat kaikki SweetLabs-tietosuojakäytäntään tehdyt muutokset, kun hän käyttää sivustoamme tai palveluitamme, kun sellaisista muutoksista on ilmoitettu, tai huomattavien muutosten tapauksessa, 30 vuorokauden kuluttua tällaisten muutosten ilmoittamisesta.

10. YHTEYDENOTTO

SweetLabs, Inc. on vastuullinen taho tämän SweetLabs-tietosuojakäytännön mukaisesti tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyssä.  SweetLabs, Inc. ei ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen, jonka palveluita tai tuotteita saatat käyttää, käytännöistä.  Jos haluat antaa palautetta, sinulla on kysyttävää tai huolia koskien tätä SweetLabs-tietosuojakäytäntöä, ota yhteyttä postitse osoitteeseen Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, USA tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen .

Tämän SweetLabs-tietosuojakäytännön voimaantulopäivä: 01 heinäkuu 2016

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE SWEETLABS (Français - French)

LENOVO A ETABLI UN PARTENARIAT AVEC SWEETLABS, INC. (« NOUS » OU « SWEETLABS ») AFIN DE FOURNIR L'APPLICATION LENOVO APP EXPLORER ET SERVICES DE LIVRAISON DE LOGICIELS PRIS EN CHARGE (LES « SERVICES »).

SweetLabs, Inc. (“nous” ou “SweetLabs”) vous souhaite la bienvenue sur nos sites Web, logiciels, produits et services.  Nous comprenons que vous tenez à votre confidentialité, aussi prenons-nous votre confidentialité au sérieux. Pour vous informer sur la manière dont vos informations peuvent être collectées et utilisées, nous avons adopté cette politique de confidentialité (la "Politique de confidentialité SweetLabs"), qui décrit les types d'informations que nous collectons, la manière dont nous pouvons utiliser ces informations, avec qui nous pouvons partager ces informations, les choix que vous pouvez faire, et la manière dont vous pouvez nous contacter à propos de nos pratiques concernant la confidentialité.

1. CE QUE COUVRE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ SWEETLABS

Cette Politique de confidentialité SweetLabs couvre notre traitement des informations que nous collectons lorsque vous accédez à nos sites Web, logiciels, produits et services (nos “Services”) détenus et gérés par SweetLabs, qui postent, incluent ou redirigent vers cette Politique de confidentialité SweetLabs.

En utilisant, téléchargeant, installant ou vous rendant sur nos Services, vous reconnaissez que vous acceptez les pratiques et politiques décrites dans cette Politique de confidentialité SweetLabs.

Veuillez noter que cette politique ne s'applique pas aux (et que nous ne sommes pas responsables des) pratiques des sociétés que nous ne possédons pas ou aux individus que nous n'employons pas ou ne gérons pas. Lorsque vous utilisez des sites ou logiciels tiers, notamment des applications qui peuvent être fournies par des tierces parties, ou des Services qui accèdent à ou utilisent des sites ou services tiers, vous devez lire les politiques de confidentialité appropriées de ces tierces parties pour obtenir des informations concernant leurs politiques de confidentialité.

2. RÉCAPITULATIF DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ SWEETLABS

SweetLabs maintient ou fournit plusieurs sites, produits et services.  Afin de mieux expliquer quelles informations nous collectons, et la manière dont nous utilisons les informations que nous collectons, nous avons divisé notre Politique de confidentialité SweetLabs en les sections suivantes :

3. CE QUE NOUS COLLECTONS ET POURQUOI

Cookies. Lorsque vous vous rendez sur nos sites, nous vous envoyons un cookie, c'est-à-dire un petit fichier stocké sur votre ordinateur qui nous permet de l'identifier. Lorsque la loi en vigueur nous y contraint, nous vous demandons votre autorisation pour utiliser des cookies.  Vous pouvez choisir de supprimer ou de ne pas accepter nos cookies comme expliqué dans "Vos droits et vos choix" ci-dessous.  Si vous supprimez ou choisissez de ne pas accepter nos cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités de nos produits et services.

Journaux. Lorsque vous installez nos logiciels, ou lorsque vous vous rendez sur nos sites, nous pouvons capturer et stocker les données que votre ordinateur ou votre navigateur Internet nous envoie. Ces données peuvent inclure votre type de système d'exploitation (OS), votre type de navigateur, votre langue, votre adresse IP (Internet Protocol), la date et l'heure de votre demande et l'ID du cookie (lorsque vous vous rendez sur nos sites) ou l'identifiant généré de façon aléatoire (lorsque vous installez nos logiciels) qui permettent d'identifier votre ordinateur. Nous pouvons aussi déterminer vos informations géographiques par le biais de votre adresse IP afin de mieux comprendre l'interaction entre l'endroit où vous résidez et votre utilisation de nos logiciels et sites.  Cependant, nous ne stockons pas et nous n'associons pas votre adresse IP avec les données que nous collectons auprès de vous, et nous ne collectons et stockons les informations géographiques que sous forme globale.          

Informations sur l'utilisation. Généralement, nos Services collectent automatiquement les informations liées à l'utilisation des logiciels, applications et services que vous utilisez, ou que vous avez téléchargés ou installés auprès de nous, comme la fréquence à laquelle vous ouvrez ou cliquez sur une application ou un Service, et combien de temps une application ou un Service reste ouvert. Nous collectons également des informations d'installation, qui peuvent inclure des informations sur l'installation ou la désinstallation de certains Services ou applications, et la durée d'utilisation ou le temps écoulé depuis l'installation d'un Service sur votre système.

Concernant les personnes se rendant sur nos sites, nous collectons des informations liées à l'utilisation, comme le nombre et la fréquence des visiteurs, les pages visitées, le temps passé en moyenne sur les pages, et d'autres informations qui nous permettent de déterminer les fonctionnalités de nos sites qui suscitent le plus votre intérêt et qui fonctionnent le plus efficacement.

Nous utilisons uniquement sous forme globale les informations liées à l'utilisation que nous collectons, c'est-à-dire sous forme de mesure statistique pour nous permettre d'améliorer nos Services.  Nous n'utilisons pas ces informations liées à l'utilisation pour vous identifier, et nous n'associons aucune information liée à l'utilisation que nous collectons à aucune information pouvant vous identifier personnellement, comme un nom ou une adresse.     

Outils d'analyse tiers.  Nos Services peuvent recourir à des outils d'analyse tiers qui utilisent des cookies, des balises Web ou d'autres technologies de collecte d'informations similaires afin de collecter des informations de journal Internet standard et des informations liées à l'utilisation.  Les informations générées servent à compiler des rapports statistiques sur l'activité des utilisateurs.  Nous n'utiliserons jamais (et nous n'autoriserons jamais une tierce partie à utiliser) les rapports statistiques pour suivre ou collecter des informations personnelles sur les personnes qui se rendent sur nos Services, ou sur les utilisateurs de nos Services. Nous n'associerons aucune information recueillie à partir des rapports statistiques à aucune information personnelle de quelque source que ce soit.

Comptes utilisateur.  Si vous avez créé un compte utilisateur pour des Services pour notre plateforme SweetLabs, nos applications et nos sites (en dehors des comptes utilisateur pour des sites et services tiers accessibles à partir de nos Services), nous collectons et conservons toutes les informations que vous nous fournissez en lien avec votre création d'un compte utilisateur, notamment des informations personnelles comme votre nom, votre adresse électronique, votre date de naissance et votre photo (si vous avez choisi de télécharger une photo sur le profil de votre compte utilisateur). Les informations personnelles que vous fournissez en lien avec votre compte nous aident à gérer votre compte et à vous fournir des services et des fonctionnalités en lien avec votre compte.  Nous n'associons jamais les informations personnelles que vous fournissez en lien avec votre compte à d'autres informations que nous pouvons collecter par le biais des Services.

Applications et sites tiers.  Si vous avez installé un logiciel ou une application fourni par une tierce partie, ou un logiciel ou une application qui accède à des sites ou services tiers, il se peut alors que cette tierce partie collecte des informations concernant votre utilisation de ce logiciel ou de cette application, ou votre accès ou utilisation des sites ou services tiers auxquels vous accédez par le biais de ce logiciel ou de cette application.  Toutes les informations collectées par un fournisseur tiers sont régies par les politiques de confidentialité de ce fournisseur tiers.  Ces sites, logiciels ou applications tiers peuvent aussi placer leurs propres cookies ou autres fichiers sur votre ordinateur, ou peuvent collecter des données ou solliciter des informations personnelles auprès de vous.  Nous n'exerçons aucun contrôle sur les sites, logiciels ou services tiers.

Comptes de développeur de logiciels. Si vous êtes un développeur ou éditeur de logiciels qui utilisez nos Services afin de publier ou distribuer votre logiciel ou application, nous collectons et conservons toutes les informations que vous nous fournissez en lien avec votre logiciel ou application afin de nous permettre de gérer votre compte et de communiquer avec vous.

Communications, autres informations que vous fournissez.  Chaque fois que vous nous envoyez une communication, que ce soit sous forme de message sur nos pages d'assistance, par le biais de demandes par e-mail, ou par le biais de messages ou communications sur des sites ou réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, nous pouvons conserver ces communications de manière à pouvoir répondre à vos demandes et améliorer les services que nous vous apportons.  Il se peut que les messages sur nos pages d'assistance affichent votre nom d'utilisateur, tel que vous l'avez indiqué sur votre profil. Les informations personnelles que vous fournissez servent à améliorer le contenu de nos sites, à personnaliser et à améliorer nos services, et à communiquer avec vous concernant nos services.  Nous pouvons utiliser les informations personnelles que vous fournissez pour communiquer avec vous concernant des fonctionnalités spéciales ou de nouvelles fonctionnalités.  Nous vous demanderons votre accord lorsque la loi en vigueur nous y contraint.  Vous pouvez vous désabonner à tout moment des communications promotionnelles en suivant les instructions de désabonnement figurant dans l'e-mail.

4. COMMENT NOUS UTILISONS OU PARTAGEONS LES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS COLLECTÉES

- Pour les utilisateurs sans compte utilisateur. Nous n'utilisons les informations que nous collectons auprès des utilisateurs sans compte que sous forme globale, c'est-à-dire sous forme de mesure statistique, et non de manière à pouvoir vous identifier, ceci afin de nous aider à améliorer nos Services.  Nous ne vendons pas et ne commercialisons pas ces informations auprès de tierces parties.

- Pour les utilisateurs avec un compte utilisateur. Si vous avez créé un compte utilisateur et que vous avez posté des informations ou un commentaire sur nos Services, les informations que vous avez choisi de télécharger sur le profil de votre compte utilisateur (si vous en avez téléchargé sur le profil de votre compte utilisateur) s'afficheront avec votre message ou commentaire sur nos Services.  Si vous avez créé un compte utilisateur et que vous avez partagé une application avec un autre utilisateur, les informations que vous avez choisi de télécharger sur le profil de votre compte utilisateur (si vous en avez téléchargé sur le profil de votre compte utilisateur) seront partagées avec les utilisateurs avec lesquels vous avez choisi de partager une application.  De plus, nous pouvons utiliser l'adresse électronique que vous avez fournie pour communiquer avec vous concernant des produits, services et promotions.  Nous pouvons utiliser votre date de naissance pour vérifier que vous avez le droit d'utiliser nos services conformément à nos Conditions de service.

- Pour les développeurs et les éditeurs. Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des fournisseurs de services tiers afin d'autoriser votre participation à nos Services. Nos fournisseurs de services n'ont pas le droit d'utiliser les informations personnelles que nous partageons avec eux au-delà de ce qui est nécessaire pour nous aider et pour fournir des services en notre nom.  Nous exigeons par contrat de ces fournisseurs de services qu'ils protègent de manière appropriée la confidentialité et la sécurité des informations personnelles qu'ils traitent en notre nom.

- Pour toutes les informations que nous collectons.   Nous pouvons aussi utiliser ou partager vos informations comme suit :

Protection de nos services et d'autrui. Nous pouvons partager vos informations personnelles si nous avons de bonnes raisons de croire que c'est nécessaire pour : (1) respecter une loi, une règlementation, une assignation ou une décision juridique ; (2) détecter, empêcher ou autrement traiter un problème de fraude, de sécurité ou technique ; (3) faire appliquer les dispositions de cette Politique de confidentialité SweetLabs, les Conditions de service SweetLabs et/ou tout autre contrat conclu entre vous et SweetLabs, y compris le fait d'enquêter sur de possibles violations de ces contrats ; ou (4) protéger les droits, la propriété ou la sécurité de SweetLabs, ses visiteurs, utilisateurs et/ou le public.

Transferts d'entreprise. Si SweetLabs ou la presque totalité de ses actifs sont acquis, ou dans l'improbable éventualité où SweetLabs se retire des affaires ou fasse faillite, les informations des utilisateurs seraient l'un des avoirs qui seraient transférés à, ou acquis par, un acquéreur tiers. Par conséquent, nous pouvons transférer ou céder toutes les informations que nous avons collectées dans le cadre d'une fusion, acquisition, vente ou autre changement de contrôle. Vous reconnaissez que ces transferts peuvent se produire, et que nous accomplirons des efforts raisonnables pour inciter l'acquéreur à continuer à utiliser vos informations personnelles comme indiqué dans cette politique.

Informations sur l'utilisation. Nous pouvons partager des informations liées à l'utilisation que nous collectons avec des partenaires et d'autres tierces parties pour nous aider à assurer le bon fonctionnement des Services et à améliorer les performances générales de nos Services, ou nous permettre de fournir des recommandations sur d'autres produits et services. Par exemple, l'utilisation de données pour déterminer la probabilité qu'un consommateur apprécie une application ou un produit en particulier.  Nous n'autorisons pas ces partenaires et autres tierces parties à utiliser ou divulguer les informations, sauf si cela est nécessaire pour fournir certains services en notre nom ou pour respecter des obligations juridiques.  Nous les obligeons par contrat à protéger de manière appropriée la confidentialité et la sécurité des informations qu'ils traitent en nous aidant.

Avec votre consentement. Sauf tel qu'indiqué ci-dessus, nous ne partagerons vos informations personnelles avec des tierces parties qu'avec votre consentement préalable.  Si nos pratiques commerciales changent de manière à ce que nous ayons besoin de partager vos informations personnelles à des fins non compatibles avec l'objectif pour lequel nous avons collecté ces informations, nous vous demanderons votre consentement.

5. SÉCURITÉ DES INFORMATIONS

Nous nous efforçons de prendre des mesures de sécurité raisonnables et appropriées afin de protéger contre tout accès non autorisé les systèmes dans lesquels nous stockons vos informations personnelles. Cela comprend des mesures techniques et organisationnelles, comme la vérification interne des pratiques visant à collecter, stocker et traiter vos données, et des mesures de sécurité, comme des mesures de sécurité physiques et électroniques en conformité avec les exigences de sécurité en vigueur. De plus, nous autorisons uniquement nos employés qui ont besoin de vos informations personnelles dans le cadre de leur travail à y accéder.  Cependant, malgré les mesures que nous prenons, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous nous fournissez.

6. VOS DROITS ET VOS CHOIX

Par le biais du processus fourni sur notre site, nous vous autorisons à accéder à certaines informations vous concernant afin de les consulter, et, dans certains cas, afin de les mettre à jour. Les types d'informations auxquelles vous pouvez accéder et que vous pouvez actualiser peuvent évoluer au fur et à mesure des évolutions de notre site. Vous pouvez également nous contacter comme indiqué dans la section "Contact" ci-dessous pour demander l'accès à vos informations personnelles et les mettre à jour.

Vous pouvez demander la suppression de votre compte en envoyant un e-mail à help@sweetlabs.com et en répondant par l'affirmative aux e-mails de confirmation que nous pouvons envoyer. Veuillez noter que certaines informations peuvent être conservées dans nos registres après la suppression de votre compte.

Si vous êtes un utilisateur de nos sites, vous avez aussi le choix d'arrêter d'accepter de nouveaux cookies, d'être averti lorsque vous recevez un nouveau cookie, et de désactiver les cookies actuels à l'aide des paramètres de confidentialité de votre navigateur.  Tous les principaux navigateurs vous permettent de bloquer ou de supprimer les cookies de votre système. Veuillez consulter la section d'aide de votre navigateur pour plus d'informations.

Si nous vous avons demandé votre consentement pour utiliser ou partager vos informations personnelles, vous avez le droit de retirer ce consentement, mais il se peut alors que vous ne puissiez plus bénéficier de certains produits et services. De plus, vous pouvez vous désabonner de nos messages commerciaux, par exemple en cliquant sur le lien approprié inclus dans ces communications électroniques.

7. CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS D’ENFANTS

Les sites Internet, les produits et les services de SweetLabs sont destinés aux adultes et aux enfants âgés de 13 ans et plus qui sont autorisés à les utiliser par leurs parents ou leurs tuteurs légaux. Conformément à la Loi sur la protection de la confidentialité des informations d’enfants en ligne des États-Unis (Children's Online Privacy Protection Act ou « COPPA »), nous ne recueillons pas sciemment des renseignements sur des enfants en dessous de l’âge de 13 ans. Nous encourageons les parents et les tuteurs légaux à se familiariser avec les sites Internet, les produits et les services que leurs enfants utilisent ou visitent.

Veuillez noter que la présente Politique de confidentialité ne s’applique pas aux sites Internet, produits ou services de tiers (dont nous ne sommes pas responsables), notamment aux applications ou aux services pouvant être fournis par des tiers. Lesdits sites Internet, produits ou services de tiers peuvent être soumis à des exigences supplémentaires ou différentes concernant le recueil d’informations sur les enfants et sont régis par les politiques de confidentialité tierces applicables desdits sites Internet, produits et services de tiers.

8. TRANSFERTS

Nos Services sont hébergés sur des serveurs se trouvant aux États-Unis.  Si vous résidez hors des États-Unis, vos informations seront transférées sur nos serveurs aux États-Unis.  Il se peut que les États-Unis ne disposent pas des mêmes législations sur la confidentialité et la protection des données que le pays dans lequel vous résidez lorsque vous utilisez nos produits et services. Lorsque nous transférons vos informations aux États-Unis, nous protégeons ces informations comme expliqué dans cette Politique de confidentialité SweetLabs. Si vous résidez dans l'Espace économique européen ou d'autres régions du monde disposant de lois régissant les transferts de données internationaux, nous respectons les exigences juridiques en vigueur de manière à assurer une protection adéquate des transferts de données.  En vous rendant sur nos Services ou en les utilisant, vous acceptez le transfert, le stockage et l'utilisation de vos informations aux États-Unis.

9. MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE

Nous pouvons apporter des modifications à cette politique lorsqu'il y a lieu. Si nous apportons des modifications importantes à la manière dont nous utilisons les informations personnelles, nous vous en avertirons en postant une annonce sur notre site ou en vous envoyant un e-mail et en indiquant la date des modifications les plus récentes apportées à votre politique. Les utilisateurs sont liés par les modifications apportées à la Politique de confidentialité SweetLabs lorsqu'ils utilisent notre site ou nos services après que ces modifications aient été postées, ou, dans le cas de modifications importantes, 30 jours après que ces modifications aient été postées.

10. CONTACT

SweetLabs, Inc. est la personne morale responsable du traitement de vos informations personnelles en vertu de cette Politique de confidentialité SweetLabs.  SweetLabs, Inc n'est pas responsable des pratiques des tierces parties dont vous pouvez utiliser les services et les produits.  Si vous avez des commentaires, des questions ou des problèmes concernant cette Politique de confidentialité SweetLabs, contactez-nous à Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ou envoyez-nous un e-mail à .

Date d'entrée en vigueur de cette Politique de confidentialité SweetLabs: 1 juillet 2016

SWEETLABS DATENSCHUTZRICHTLINIEN (Deutsch - German)

LENOVO IST EINE PARTNERSCHAFT MIT SWEETLABS, INC. ("WIR" ODER "SWEETLABS") EINGEGANGEN, UM DIE LENOVO APP- EXPLORER-APPLIKATION VORANZUBRINGEN UND SOFTWARE-BEREITSTELLUNGDIENSTLEISTUNGEN ZU UNTERSTÜTZEN (DIE "DIENSTLEISTUNGEN"). 

Willkommen bei SweetLabs Inc. (im folgenden "Wir" oder "SweetLabs") Wir  nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre ernst. Um Sie über die Art zu informieren, wie Ihre Informationen gesammelt und verwendet werden, haben wir die Datenschutzrichtlinien zusammengestellt, mit Informationen, welche Arten von Daten wir sammeln, wie lange wir diese Informationen verwenden, mit wem wir diese Informationen teilen, welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie uns bezüglich unserer Datenschutzpraktiken kontaktieren können.

1. WAS UNTER DIE SWEETLABS DATENSCHUTZRICHTLINIEN FÄLLT

Unter die Datenschutzrichtlinien von SweetLabs fällt unser Umgang mit Informationen, die wir sammeln wenn Sie unsere Website besuchen, Software, Produkte und Dienstleistungen (unsere "Dienstleistungen") verwenden, die zu SweetLabs gehören, von SweetLabs betrieben werden oder einen Beitrag oder Link zu den SweetLabs Datenschutzrichtlinien enthalten.

Indem Sie unsere Produkte verwenden, herunterladen oder installieren bestätigen Sie, dass sie mit allen Nutzungsbedingungen die in unseren Datenschutzrichtlinien aufgeführt sind, einverstanden sind.

Bitte beachten Sie dass diese Datenschutzrichtlinien nicht für Aktionen von Unternehmen oder einzelne Personen gelten, die nicht Teil unserer Firma sind. Wenn Sie Drittanbieter-Sie oder Software-Produkte, einschließlich Apps, die eventuell von Drittanbietern stammen, oder Software oder Seiten verwenden, die auf Sites oder Services von Drittanbietern zugreifen oder solche verwenden, sollten Sie die relevanten Datenschutzrichtlinien dieser Drittanbieter lesen, um Informationen über deren Datenschutzpraktiken zu erhalten.

2. ZUSAMMENFASSUNG DER SWEETLABS DATENSCHUTZRICHTLINIEN

SweetLabs betreibt und stellt verschiedene Internetseiten, Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.  Um besser zu erklären, welche Informationen wir sammeln und wie wir  diese Informationen verwenden, haben wir die SweetLabs Datenschutzrichtlinien in folgende Abschnitte aufgeteilt:

3. WAS WIR SAMMELN UND WARUM

Cookies. Wenn Sie unsere Seite besuchen, schicken wir Ihnen einen Cookie. Das ist eine kleine Datei, gespeichert auf unserem Computer, die wir spezifisch identifizieren können Wo dies durch entsprechende Gesetze erforderlich ist, holen wir uns Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies.  Sie können wählen, ob Sie unsere Cookies löschen oder nicht annehmen möchten, wie dies unter "Ihre Rechte und Möglichkeiten" beschrieben ist.  Wenn Sie unsere Cookies löschen oder nicht annehmen möchten, können Sie nicht alle Funktionen unserer Produkte und Services verwenden.

Logs. Wenn Sie unsere Software installieren oder eine unserer Internetseiten besuchen, erfassen und speichern wir die Daten, welche Ihre Computer oder Web Browser an uns sendet. Bei diesen Daten kann es sich um die Art Ihres Betriebssystems (OS), Browserart, Sprache, Internetprotokoll- (IP) Adresse, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage und die Cookie-ID (wenn Sie unsere Internetseite besuchen) oder eine zufällig generierte ID (wenn Sie unsere Software installieren) handeln, mit denen wir Ihren Computer identifizieren können. Mithilfe Ihrer IP-Adresse können wir auch Ihre geografischen Standort bestimmen, wodurch wir Interaktion zwischen Ihrer Position und Verwendung unserer Software und Internetseiten besser verstehen könnnen.  Wir speichern oder verbinden Ihre IP-Adresse jedoch mit keinen anderen Daten, die wir von Ihnen sammeln, und wir sammeln und speichern geografische Informationen, die wir abgeleitet haben, nur im gesammelter Form.          

Benutzerinformation. Grundsätzlich sammelt unser Dienst automatisch Informationen bezüglich Software, Apps und Dienste von uns die Sie verwenden, heruntergeladen oder installiert haben, zum Beispiel wie oft eine App oder ein Dienst angeklickt oder geöffnet wurde und wie langer diese(r) geöffnet bleibt. Wir sammeln auch Informationen zur Installation, einschließlich Informationen ob bestimmte Apps oder Dienste installiert oder deinstalliert wurden, und wie lange ein Dienst in Ihrem System installiert war oder genutzt wurde.

Hinsichtlich Besucher unserer Internetseiten sammeln wir Gebrauchsinformationen, wie die Anzahl und Häufigkeit von Besuchern, welche Seiten besucht wurden, durchschnittliche Verweildauer auf den Seiten und andere Informationen, mit denen wir besser entscheiden können, welche Funktionen auf unseren Seiten am wichtigsten und effektivsten für Sie sind.

Wir nutzen die Gebrauchsinformationen nur in einer gesammelten Form, dass heißt als ein statistisches Maß was uns hilft, unsere Dienste zu verbessern.  Wir verwenden solche Informationen nicht, um Sie zu identifizieren, oder verbinden irgendwelche Gebrauchsinformationen, die wir sammeln, mit jeglichen Informationen, die Sie persönlich identifizieren könnten, etwa Name oder Adresse.

Analysetools von Drittparteien  Unsere Dienste verwenden Analysetools von Drittparteien, welche Cookies, Web-Beacons oder andere ähnliche Mittel zur Informationsbeschaffung verwenden, um standardmäßige Daten zur Internetnutzung oder Gebrauchsinformationen sammeln.  Die erstellten Informationen werden verwendet, um statistische Berichte über Benutzeraktivitäten zusammenzufassen.  Wir werden niemals (und erlauben dies auch keinen Drittanbietern) statistische Berichte dazu verwenden, um Informationen über Besucher von Internetseiten oder Benutzer der Software zu verfolgen oder zu sammeln. Wir werden keine Informationen, die aus diesen statistischen Berichten gesammelt wurden, mit irgendwelchen persönlichen Informationen aus beliebigen Quellen verbinden.         

Benutzerkonto.  Wenn Sie ein Benutzerkonto für Dienste für unsere Platform, Apps und Internetseiten erstellt haben (anders als Benutzerkonten für Seiten und Dienste von Drittparteien, welche durch unsere Seiten zugänglich sind), sammeln und speichern wir alle Informationen, die Sie in Verbindung mit der Erstellung Ihres Kontos zur Verfügung stellen, einschließlich persönliche Daten wie Name, Emailadresse, Geburtsdatum und Foto (falls Sie sich dazu entschlossen haben, ein Foto auf Ihr Benutzerprofil hoch zuladen). Die persönlichen Informationen, die Sie in Zusammenhang mit Ihrem Konto angegeben haben, werden von uns verwendet, um Ihr Konto zu verwalten und Services und Funktionen in Zusammenhang mit Ihrem Konto bereitzustellen.  Wir verbinden niemals irgendwelche persönlichen Informationen, die Sie in Zusammenhang mit Ihrem Konto angegeben haben, mit anderen Informationen, die wir über Dienste sammeln.

Apps und Internetseiten von Drittparteien.  Wenn Sie eine Software oder eine App einer Drittpartei installiert haben, oder eine Software oder App die Zugang zu Seiten oder Diensten von Drittparteien hat, ist die Drittpartei berechtigt, Informationen bezüglich Verwendung dieser Software oder App, oder Zugang und Verwendung der Seite oder des Dienstes der Drittpartei, den man durch die Software oder App erhalten hat, zu sammeln  Alle Informationen die von einer Drittpartei gesammelt werden, sind durch die Datenschutzrichtlinien dieser Drittpartei geschützt.  Internetseiten, Software oder Apps von Drittparteien können ebenso Cookies oder andere Dateien auf Ihrem Computer platzieren oder Daten oder Personenbezogene Informationen von Ihren sammeln.  Wir kontrollieren keine Internetseiten, Software oder Dienstleistungen von Drittparteien.

Software-Entwickler Konto. Wenn Sie Software-Entwickler oder Herausgeber sind und unsere Dienste nutzen  um Ihre Software oder App zu veröffentlichen, sammeln und speichern wir alle Informationen, die Sie im Zusammenhang mit Nutzung der Software oder App zur Verfügung stellen, um Ihnen bei der Verwaltung Ihres Kontos zu helfen und mit Ihnen zu kommunizieren.

Kommunukationen; oder Informationen die Sie zur Verfügung stellen.  Jedes Mal wenn Sie mit uns in Kontakt treten, durch einen Eintrag auf unseren Support-Seiten, Anfragen per Email, oder Einträgen von Social Media-Seiten wie Facebook oder Twitter, behalten wir uns das Recht vor, diese Kommunikation zu speichern, sodass wir auf Ihre Anfragen reagieren und unseren Service verbessern können.  Einträge auf unsere Support-Seiten können Ihren Namen beinhalten, wenn Sie diesen in Ihrem Konto angegeben haben. Die persönlichen Informationen, die Sie uns angeben, werden zur Verbesserung des Inhalts unserer Seiten, Individualisierung und Verbesserung unserer Services und Kommunikation mit Ihnen über unsere Services verwendet.  Wir können persönliche Informationen, die Sie uns angeben, verwenden, um mit Ihnen über besondere Veranstaltungen und neue Funktionen zu sprechen.  Wir erbitten Ihre Zustimmung, wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  Sie können sich vom Empfang von Werbenachrichten jederzeit abmelden, indem Sie die Abmeldeanweisungen befolgen, die in der E-Mail beschrieben sind.

4. WIE WIR GESAMMELTE INFORMATIONEN TEILEN ODER VERWENDEN

- Für Benutzer mit einem Benutzerkonto. Informationen über Benutzer ohne Benutzerkonto sammeln wir nur in zusammengefasster Form, dass heißt in einem statistischen Maß. Das hilft uns, unseren Service zu verbessern.  Diese Informationen werden nicht an Drittparteien verkauft oder in anderem Maße vermarktet.

- für Benutzer mit einem Benutzerkonto Wenn Sie ein Benutzerkonto erstellt haben und Informationen oder Rezensionen über unseren Service veröffentlichen, werden persönliche Informationen, die Sie in Ihrem Konto angegeben haben (falls Sie etwas angegeben haben) sichtbar in Ihrem Post.  Wenn Sie ein Benutzerkonto erstellt haben und eine App mit einem anderen Benutzer geteilt haben, werden persönliche Informationen, die Sie in Ihrem Konto angegeben haben (falls Sie etwas angegeben haben) mit Benutzern, mit denen die App geteilt wird, sichtbar.  Außerdem können wir die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse für die Kommunikation mit Ihnen über Produkte, Services und Werbung nutzen.  Wir können Ihr Geburtsdatum verwenden, um sicherzustellen, dass Sie gemäß unserer Nutzungsbedingungen berechtigt sind, unsere Dienste zu nutzen.

- Für Entwickler und Herausgeber. Wir teilen persönliche Informationen mit externen Dienstanbietern, damit Sie alle unsere Dienste nutzen können. Unsere Dienstanbieter haben kein Recht, persönliche Informationen, die wir mit ihnen teilen, über das Maß hinaus zu verwenden, das notwendig ist, um uns zu unterstützen und die Dienste für Sie auszuführen.  Wir benötigen diese Dienstanbieter laut Vertrag, um den Datenschutz und die Sicherheit von persönlichen Informationen angemessen sicherzustellen, die sie für uns verarbeiten.

- Für alle Informationen, die wir sammeln.   Wir teilen Ihre Informationen wie folgt: Zum Schutz unserer Dienste und die der anderer- Wir teilen Ihre persönlichen Informationen, wenn wir der Meinung sind, dass: (1) um Gesetze, Richtlinien, Zwangsmaßnahmen oder gerichtliche Anordnungen zu erfüllen; (2) Betrug, Sicherheits- oder technische Probleme zu entdecken, verhindern oder auf sonstige Art anzugehen; (3) die Vorschriften dieser Datenschutzrichtlinie und/oder sonstiger Vereinbarungen zwischen Ihnen und SweetLabs durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung von potenziellen Verletzung dieser; oder (4) vor Verletzungen von Rechten, Eigentum oder der Sicherheit von SweetLabs, deren Besuchern, Anwendern und/oder der Öffentlichkeit zu schützen.

Unternehmensübertragung. Sollte SweetLabs oder das Vermögen von SweetLabs verkauft werden, oder im unwahrscheinlichen Fall, dass SweetLabs schließt oder in Konkurs geht, können Benutzerinformationen von Drittparteien erworben oder an sie übertragen werden.  Dementsprechend können wir alle Informationen, die wir als Teil einer Fusion, eines Erwerb, Verkaufs oder eines anderen Kontrollwechsels gesammelt haben, übertragen oder zuweisen. Sie geben sich damit einverstanden, dass solche Übertragungen stattfinden können und dass wir

Benutzerinformation. Wir teilen Benutzerinformationen mit Partnern und anderen Drittparteien um sicherzustellen, dass unsere Services einwandfrei funktionieren, Leistung unserer Services zu verbessern oder Empfehlungen anderer Produkte und Services anzubieten. Zum Beispiel die Verwendung von Daten um zu bestimmen, ob ein Kunde an einer bestimmten App oder einem bestimmten Produkt interessiert ist.   Wir autorisieren diese Partner oder Drittanbieter nicht, die Informationen zu verwenden oder preiszugeben, außer zur Ausführung bestimmter Services in unserem Namen oder zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.  Wir verpflichten sie vertraglich, die den Datenschutz und die Sicherheit der Informationen zu gewährleisten, die sie zu unserer Unterstützung verarbeiten.

Mit Ihrem Einverständnis. Mit Außnahme der oben dargelegten Situation teilen wir persönliche Informationen mit Dritten nur mit Ihrer Einverständnis.  Wenn sich unsere Geschäftspraktiken auf eine Art ändern, dass wir Ihre persönlichen Informationen zu Zwecken teilen müssten, die nicht mit dem Zweck übereinstimmen, für den wir die Informationen gesammelt haben, bitten wir um Ihr zusätzliches Einverständnis.

5. INFORMATIONSSICHERHEIT

Wir sind darum bemüht, solide und angemessene Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, um die Systeme mit Ihren persönlichen Informationen gegen unberechtigten Zugriff zu schützen. Dazu gehören technische und organisatorische Maßnahmen wie interne Überprüfung unserer Datensammlungs-, Speicherungs- und Verarbeitungspraktiken und Sicherheitsmaßnahmen, sowie physische und elektronische Sicherheitsmaßnahmen gemäß anwendbarer Sicherheitsanforderungen. Zusätzlich autorisieren wird den Zugriff auf persönliche Informationen nur den Mitarbeitern von uns, die diesen benötigen, um Ihre Arbeit zu tun.  Trotz dieser Maßnahmen übernehmen wir keine Garantie für jegliche Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen.

6. Ihre Rechte und Möglichkeiten

Der Vorgang auf unserer Internetseite gibt Ihnen die Möglichkeit, auf bestimmte Informationen zuzugreifen und diese einzusehen, und in bestimmten Situation zu aktualisieren. Die Arten von Informationen, auf die Sie zugreifen und die Sie ändern können, kann sich durch Änderungen an unserer Seite ändern. Sie können uns auch kontaktieren, wie es im Abschnitt "Kontakt" unten beschrieben ist, um Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu erbeten bzw. diese zu aktualisieren.

Wenn Sie Ihr Konto löschen wollen, können Sie uns eine Email an help@sweetlabs.com senden und bejahend auf eine Bestätigungs-Email antworten, die wir Ihnen senden. Beachten Sie bitte, dass einige Informationen nach Löschung Ihres Kontos in unseren Aufzeichnungen verbleiben. Wenn Sie Besucher auf unseren Internetseiten sind, können Sie auch die Annahme neuer Cookies stoppen, eine Meldung erhalten, wenn Sie ein neues Cookie erhalten und existierende Cookies deaktivieren, indem Sie die Datenschutzeinstellungen Ihres Browsers verwenden.  Die meisten Browser erlauben Ihnen, Cookies zu blockieren oder von Ihrem System zu entfernen. Weitere Informationen erhalten Sie im Hilfeabschnitt Ihres Browsers.

Wenn wir Ihr Einverständnis eingeholt haben, Ihre persönlichen Informationen zu verwenden oder zu teilen, haben Sie das Recht, dieses Einverständnis zurückzunehmen,sind dann jedoch eventuell nicht mehr in der Lage, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu verwenden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Empfang von Marketing-Informationen von uns einzustellen, indem Sie zum Beispiel auf den entsprechenden Link klicken, der in einer solchen E-Mail enthalten ist.

7. KINDERSCHUTZ

Sweetlabs Webseiten, Produkte und Dienstleistungen richten sich an Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren, die zu deren Benutzung über eine Erlaubnis von ihren Eltern oder gesetzlichen Vertretern verfügen. Gemäß dem Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) sammeln wir vorsätzlich keine Informationen über Kinder unter 13 Jahren. Wir empfehlen Eltern und gesetzlichen Vertretern, sich mit den von ihren Kindern verwendeten bzw. besuchten Webseiten, Produkten und Dienstleistungen vertraut zu machen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die vorliegenden Datenschutzrichtlinien nicht für Webseiten, Produkte oder Dienstleistungen Dritter bzw. für von Dritten bereitgestellte Apps oder Services gelten (und wir für diese auch nicht haftbar sind). Derartige Webseiten, Produkte oder Dienstleistungen Dritter unterliegen möglicherweise zusätzlichen bzw. unterschiedlichen Auflagen in Hinblick auf die Sammlung von Daten Minderjähriger und werden durch die für die Webseiten, Produkte oder Dienstleistungen dieser Dritten geltenden Datenschutzrichtlinien geregelt.

8. Übertragung

Unsere Dienste werden von Servern in den USA  gehostet.  Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, werden Ihre Informationen zu unseren Servern in die USA übertragen.  Die USA haben möglicherweise andere Gesetze zum Schutz der Privatsphäre als das Land, in dem Sie leben, während Sie unsere Produkte und Dienste nutzen. Wenn wir Ihre Informationen in die USA übertragen, schützen wir diese Informationen wie in diesen SweetLabs Datenschutzrichtlinien beschrieben. Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum oder anderen Regionen der Welt mit Gesetzen, die internationale Datenübertragungen regeln, leben, erfüllen wir die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen, wie etwa angemessener Schutz bei Datenübertragungen.  Indem Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Übertragung, Lagerung und Verwendung Ihrer Daten in den USA zu.

9. Änderungen der Datenschutzrichtlinien

Wir nehmen von Zeit zu Zeit Änderungen in den Richtlinien vor. Sollten wir wesentliche Änderungen vornehmen die Ihre persönlichen Daten betreffen, werden wir Ihnen dies durch einen Post auf unserer Internetseite mitteilen oder wir senden Ihnen eine Email mit allen Informationen über die neuesten Änderungen. Anwender sind an alle Änderungen der SweetLabs Datenschutzrichtlinien gebunden, wenn er oder sie unsere Seiten oder Services benutzen, nachdem solche Änderungen zuerst angegeben wurden oder im Falle von substanziellen Änderungen 30 Tage nach Angabe dieser Änderungen.

10. Kontakt

SweetLabs, Inc in vollem Umfang verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gemäß diesen SweetLabs Datenschutzrichtlinien.  SweetLabs, Inc ist nicht verantwortlich für Praktiken von Drittanbietern, deren Services und Produkte Sie eventuell verwenden.  Wenn Sie Feedback, Fragen oder Sorgen über diese SweetLabs Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich an uns unter Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, USA oder senden Sie uns eine E-Mail an .

Gültigkeitsdatum dieser SweetLabs Datenschutzrichtinien: 1. Juli 2016

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ SWEETLABS (Ελληνικά - Greek)

Η LENOVO ΣΥΝΕΡΓAΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ SWEETLABS, INC. (“ΕΜΕΊΣ” Ή “ Η SWEETLABS”) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ LENOVO APP EXPLORER ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΟΙ "ΥΠΗΡΕΣIΕΣ").

Η SweetLabs, Inc. («εμείς» ή «SweetLabs») σας καλωσορίζει στις τοποθεσίες web, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Κατανοούμε ότι δίνετε μεγάλη σημασία στο ιδιωτικό σας απόρρητο και εμείς το αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, δημιουργήσαμε αυτήν την πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs»), η οποία περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε, τα άτομα στα οποία ενδέχεται να τις κοινοποιήσουμε, τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας σε σχέση με τις πρακτικές απορρήτου μας.

1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ SWEETLABS

Η Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες web, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (οι «Υπηρεσίες» μας), οι οποίες βρίσκονται υπό την κατοχή και διαχείριση της SweetLabs και αφορούν, περιλαμβάνουν ή συνδέονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs.

Μέσω της χρήσης, λήψης, εγκατάστασης ή επίσκεψης των Υπηρεσιών μας αναγνωρίζετε ότι αποδέχεστε τις πρακτικές και πολιτικές που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs.

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα πολιτική δεν ισχύει (και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη) για τις πρακτικές εταιριών οι οποίες δεν βρίσκονται υπό την κατοχή ή τον έλεγχό μας, και για άτομο τα οποία δεν απασχολούμε και δεν διευθύνουμε Κατά τη χρήση τοποθεσιών ή λογισμικού τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών οι οποίες παρέχονται από τρίτα μέρη ή Υπηρεσιών οι οποίες έχουν πρόσβαση σε και χρησιμοποιούν τοποθεσίες ή υπηρεσίες τρίτων μερών, θα πρέπει να διαβάσετε τις σχετικές πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών για πληροφορίες σχετικές με τις πρακτικές απορρήτου τους.

2. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ SWEETLABS

Η SweetLabs διατηρεί η παρέχει πολλαπλές τοποθεσίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Για να κατανοήσετε καλύτερα τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, χωρίσαμε την Πολιτική απορρήτου της SweetLabs στις παρακάτω ενότητες:

3. ΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Cookies. Όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας, σας στέλνουμε ένα cookie - δηλαδή ένα μικρό αρχείο το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπει να τον αναγνωρίζουμε. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από το νόμο, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ή να μην τα αποδεχτείτε, σύμφωνα με την παράγραφο «Τα Δικαιώματα και οι Επιλογές σας» παρακάτω. Αν διαγράψετε ή δεν αποδεχτείτε τα cookies μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Αρχεία καταγραφής. Όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό μας ή επισκέπτεστε μια τοποθεσία μας, μπορεί να καταγράψουμε και να αποθηκεύσουμε δεδομένα τα οποία μας αποστέλλονται από τον υπολογιστή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μεταξύ αυτών των δεδομένων περιλαμβάνονται ο τύπος λειτουργικού συστήματος (OS), ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η γλώσσα, η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), η ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας, και το αναγνωριστικό του cookie (όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας) ή το αναγνωριστικό που δημιουργείται τυχαία (όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό μας) και μας βοηθά να προσδιορίζουμε τον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορεί να προσδιορίσουμε τις γεωγραφικές σας πληροφορίες μέσω της διεύθυνσης IP σας για να κατανοήσουμε καλύτερα την αλληλεπίδραση της τοποθεσίας σας με τη χρήση του λογισμικού και των τοποθεσιών μας. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε και δεν αντιστοιχίζουμε τη διεύθυνση IP σας με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, και συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες μόνο συγκεντρωτικά.

Πληροφορίες χρήσης. Γενικά, οι Υπηρεσίες μας συλλέγουν αυτόματα πληροφορίες χρήσης αναφορικά με το λογισμικό, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή έχετε λάβει ή εγκαταστήσει από εμάς, όπως η συχνότητα επιλογής ή ανοίγματος μιας εφαρμογής ή μιας Υπηρεσίας και η διάρκεια για την οποία μια εφαρμογή ή Υπηρεσία παραμένει ανοιχτή. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση ή κατάργηση της εγκατάστασης συγκεκριμένων εφαρμογών ή Υπηρεσιών, και τη διάρκεια για την οποία μια Υπηρεσία παρέμεινε εγκατεστημένη ή χρησιμοποιήθηκε στο σύστημά σας.

Όσον αφορά τους επισκέπτες των τοποθεσιών μας, συλλέγουμε πληροφορίες χρήσης, όπως ο αριθμός και η συχνότητα των επισκεπτών, οι σελίδες που επισκέπτονται, ο μέσος χρόνος παραμονής σε κάθε σελίδα και άλλες πληροφορίες οι οποίες μας βοηθούν να προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά των τοποθεσιών μας που θεωρείτε σημαντικότερα και την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες χρήσης που συλλέγουμε αποκλειστικά συγκεντρωτικά, δηλαδή ως ένα μέτρο στατιστικής που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας. Δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες χρήσης για να σας αναγνωρίσουμε προσωπικά, ούτε συσχετίζουμε τις πληροφορίες χρήσης που συλλέγουμε με πληροφορίες που σας προσδιορίζουν προσωπικά, όπως το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνσή σας.

Αναλυτικά εργαλεία τρίτων μερών. Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν αναλυτικά εργαλεία τρίτων μερών τα οποία χρησιμοποιούν cookies, ιστοφάρους ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών σύνδεσης στο διαδίκτυο και πληροφοριών χρήσης. Οι παραγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη στατιστικών αναφορών σε σχέση με τη δραστηριότητα των χρηστών. Ποτέ δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε (και δεν θα επιτρέψουμε σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν) τις στατιστικές αναφορές με σκοπό τον εντοπισμό ή τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τους επισκέπτες ή χρήστες των Υπηρεσιών μας. Δεν πρόκειται να συσχετίσουμε τις πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνουμε μέσω των στατιστικών αναφορών με τις προσωπικές πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή.

Λογαριασμοί χρηστών. Αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη για τις Υπηρεσίες πλατφόρμας, εφαρμογών και τοποθεσιών της SweetLabs (πέραν των λογαριασμών χρήστη για τοποθεσίες τρίτων μερών και υπηρεσίες οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω των Υπηρεσιών μας), συλλέγουμε και διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email, η ημερομηνία γέννησης και η φωτογραφία σας (αν έχετε φορτώσει φωτογραφία στο προφίλ του λογαριασμού χρήστη σας). Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό σας χρησιμοποιούνται με σκοπό να μας βοηθήσουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα το λογαριασμό σας, και να σας προσφέρουμε υπηρεσίες και δυνατότητες σε σχέση με το λογαριασμό σας. Ποτέ δεν συσχετίζουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό σας με άλλες πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών.

Εφαρμογές και τοποθεσίες τρίτων μερών. Αν έχετε εγκαταστήσει λογισμικό ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτα μέρη, ή λογισμικό ή εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε τοποθεσίες ή υπηρεσίες τρίτων μερών, ενδέχεται αυτά τα τρίτα μέρη να συλλέγουν επίσης πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του αντίστοιχου λογισμικού ή των εφαρμογών, όπως και την πρόσβαση σε ή τη χρήση των τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων μερών μέσω του αντίστοιχου λογισμικού ή των εφαρμογών. Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τρίτους παρόχους υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων παρόχων. Επίσης, οι τοποθεσίες, το λογισμικό ή οι εφαρμογές τρίτων μερών ενδέχεται να αποθηκεύουν cookies ή άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας, ή να συλλέγουν δεδομένα, ή να ζητούν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Δεν ασκούμε κανένα έλεγχο στις τοποθεσίες, το λογισμικό ή τις υπηρεσίες τρίτων μερών.

Λογαριασμοί προγραμματιστών λογισμικού. Αν είστε προγραμματιστής λογισμικού ή εκδότης και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για τη δημοσίευση ή διανομή του λογισμικού ή της εφαρμογής σας, συλλέγουμε και διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με το λογισμικό ή την εφαρμογή σας με σκοπό να μας βοηθήσουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα το λογαριασμό σας και να επικοινωνούμε μαζί σας.

Επικοινωνία, άλλες πληροφορίες που παρέχετε. Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας - είτε με τη μορφή ανάρτησης στις σελίδες υποστήριξης, είτε με τη μορφή ερώτησης μέσω email, είτε μέσω αναρτήσεων ή κοινοποιήσεων σε τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σε δίκτυα όπως το Facebook ή το Twitter - ενδέχεται να διατηρούμε την επικοινωνία, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα ή τις ερωτήσεις σας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε. Στις αναρτήσεις των σελίδων Υποστήριξης μπορεί να εμφανίζεται το όνομα χρήστη σας, όπως υποδεικνύεται στο προφίλ σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται για σκοπούς βελτίωσης του περιεχομένου των τοποθεσιών μας, προσαρμογής και βελτίωσης των υπηρεσιών μας και επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τις υπηρεσίες μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ειδικές προσφορές και νέες δυνατότητες. Αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να μην λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής του σχετικού email.

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

- Για τους χρήστες χωρίς λογαριασμό χρήστη. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τους χρήστες χωρίς λογαριασμό χρήστη μόνο συγκεντρωτικά, δηλαδή ως μέτρο στατιστικής, και όχι με τρόπο που να σας προσδιορίζει, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας. Δεν πουλάμε σε τρίτα μέρη ούτε εμπορευόμαστε με άλλους τρόπους τις εν λόγω πληροφορίες.

- Για τους χρήστες με λογαριασμό χρήστη. Αν δημιουργήσατε λογαριασμό χρήστη και έχετε αναρτήσει πληροφορίες ή κάποια αξιολόγηση στις Υπηρεσίες μας, οι πληροφορίες που επιλέξατε να φορτώσετε στο προφίλ του λογαριασμού χρήστη σας (αν φορτώσατε πληροφορίες στο προφίλ λογαριασμού χρήστη σας) θα εμφανίζονται μαζί με την ανάρτηση ή την αξιολόγηση των Υπηρεσιών μας. Αν δημιουργήσατε λογαριασμό χρήστη και έχετε κοινοποιήσει μια εφαρμογή σε άλλους χρήστες, οι πληροφορίες που επιλέξατε να φορτώσετε στο προφίλ του λογαριασμού χρήστη σας (αν φορτώσατε πληροφορίες στο προφίλ λογαριασμού χρήστη σας) θα κοινοποιούνται στους χρήστες στους οποίους επιλέξατε να κοινοποιήσετε την εφαρμογή. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προωθήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την ημερομηνία γέννησής σας για να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τους Όρους Εξυπηρέτησης της εταιρίας μας.

- Για προγραμματιστές και εκδότες. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τη συμμετοχή σας στις Υπηρεσίες μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους κοινοποιούμε, πέραν του βαθμού που απαιτείται για την υποστήριξή μας και την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας. Απαιτούμε μέσω σύμβασης από τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών να προστατεύουν καταλλήλως το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών που επεξεργάζονται εκ μέρους μας.

- Για όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως εξής:

Προστασία των Υπηρεσιών μας και τρίτων. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες αν θεωρούμε ευλόγως ότι είναι απαραίτητο για: (1) τη συμμόρφωση με το νόμο, τους κανονισμούς, ή οποιαδήποτε κλήτευση ή εντολή δικαστηρίου, (2) τη διακρίβωση, πρόληψη ή με άλλον τρόπο αντιμετώπιση ζητημάτων απάτης, ασφάλειας ή τεχνικής φύσεως, (3) την επιβολή των διατάξεων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου της SweetLabs, των Όρων Εξυπηρέτησης της SweetLabs ή/και κάθε άλλης συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη SweetLabs, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων αυτών, και (4) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της SweetLabs, των Υπηρεσιών της, των επισκεπτών και χρηστών της, ή/και του κοινού.

Μεταβίβαση επιχείρησης. Σε περίπτωση εξαγοράς της SweetLabs ή όλων των περιουσιακών στοιχείων της ή, στην απίθανη περίπτωση όπου η SweetLabs διακόψει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ή πτωχεύσει, οι πληροφορίες των χρηστών είναι ένα από τα στοιχεία που θα μεταβιβαστούν ή εξαγορασθούν από τον νέο κάτοχο. Αντιστοίχως, μπορεί να μεταβιβάσουμε ή να εκχωρήσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης ή με άλλον τρόπο αλλαγής του ελέγχου. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες μεταβιβάσεις ενδέχεται να συμβούν και ότι θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες, προκειμένου να καθοδηγήσουμε τον νέο κάτοχο να συνεχίσει τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Πληροφορίες χρήσης. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες χρήσης που συλλέγουμε σε εταίρους μας ή άλλα τρίτα μέρη, ώστε να μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε την κατάλληλη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και να βελτιώσουμε τη συνολική απόδοση των Υπηρεσιών μας, ή για να είμαστε σε θέση να προτείνουμε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για να προσδιορίσουμε την πιθανότητα να αρέσει σε κάποιον χρήση μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή ένα προϊόν. Δεν εξουσιοδοτούμε τους εταίρους μας και άλλα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες, πέραν του βαθμού που απαιτείται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας ή τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Απαιτούμε από αυτούς μέσω σύμβασης να προστατεύουν καταλλήλως το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των πληροφοριών που επεξεργάζονται για εμάς.

Με τη συγκατάθεσή σας. Πέραν όσων προσδιορίζονται ανωτέρω, θα κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αλλαγής των επιχειρηματικών πρακτικών μας με τρόπο που θα επιβάλλει την κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς οι οποίοι δεν συνάδουν με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέξαμε τις πληροφορίες, θα ζητούμε την πρόσθετη συγκατάθεσή σας.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη λήψη εύλογων και κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των συστημάτων όπου αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως εσωτερικοί έλεγχοι της συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων, των πρακτικών επεξεργασίας και των μέτρων ασφαλείας, καθώς και φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Επίσης, εξουσιοδοτούμε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους υπαλλήλους οι οποίοι τις χρειάζονται για τη διεκπεραίωση των εργασιακών τους καθηκόντων. Ωστόσο, παρά τα μέτρα που λαμβάνουμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε.

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Μέσω της τοποθεσίας μας σας παρέχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες που σας αφορούν για λόγους προβολής και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενημέρωσης των εν λόγω πληροφοριών. Οι τύποι πληροφοριών τις οποίες μπορείτε να προβάλλετε και να ενημερώνετε μπορεί να αλλάξουν σε περίπτωση τροποποίησης της τοποθεσίας μας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που ορίζονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω για να ζητήσετε πρόσβαση σε ή ενημέρωση των προσωπικών πληροφοριών σας.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση help@sweetlabs.com και απαντώντας θετικά στα e-mail επιβεβαίωσης που ενδέχεται να σας στείλουμε. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες πληροφορίες μπορεί να παραμείνουν στα αρχεία μας μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

Αν χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες μας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην αποδέχεστε νέα cookies, να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε ένα νέο cookie και να απενεργοποιείτε τα υπάρχοντα cookies από τις ρυθμίσεις απορρήτου του προγράμματος περιήγησής σας. Όλα τα αναγνωρισμένα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αποκλείετε ή να διαγράφετε cookies από το σύστημά σας. Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή την κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αλλά ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε προωθητικό υλικό εκ μέρους μας, π.χ. κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε τέτοια e-mail.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι ιστοσελίδες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες SweetLabs προορίζονται για ενήλικες και παιδιά άνω των 13 ετών που έχουν από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους την άδεια να τα χρησιμοποιούν. Σε Συμμόρφωση με τον Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), δηλαδή το επίσημο νομικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται στο online περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδιά, δεν θα συλλέξουμε εν γνώσει μας πληροφορίες για παιδιά κάτω των 13 ετών. Συνιστούμε στους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να τους είναι οικείες οι ιστοσελίδες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που τα παιδιά τους χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει σε (και δεν φέρουμε ευθύνη για) ιστοσελίδες, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών ή υπηρεσιών που μπορεί να παρέχονται από τρίτα μέρη. Τέτοιες ιστοσελίδες, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετες ή διαφορετικές απαιτήσεις σε σχέση με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με παιδιά και διέπονται από τιε ισχύουσες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτου μέρους από τέτοιες ιστοσελίδες, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτου μέρους ιστοσελίδες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες.

8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι Υπηρεσίες μας φιλοξενούνται από διακομιστές εγκατεστημένους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν βρίσκεστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πληροφορίες σας θα μεταφερθούν στους διακομιστές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην ισχύουν οι ίδιοι νόμοι προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε κατά τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Κατά τη μεταφορά των πληροφοριών σας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα προστατεύουμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της SweetLabs. Αν βρίσκεστε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλη περιοχή όπου ισχύουν νόμοι περί των διεθνών μεταφορών δεδομένων, θα τηρούμε τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, ώστε να διασφαλίζουμε την επαρκή προστασία κατά τη μεταφορά δεδομένων. Η επίσκεψη ή χρήση των Υπηρεσιών μας συνεπάγεται συγκατάθεση για τη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των πληροφοριών σας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατά καιρούς ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών ως προς τον τρόπο χρήσης των προσωπικών πληροφοριών σας, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στην τοποθεσία μας ή θα σας στείλουμε ένα email όπου θα υποδεικνύεται η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της πολιτικής μας. Τυχόν τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου της SweetLabs ισχύουν για τους χρήστες από τη στιγμή που χρησιμοποιούν την τοποθεσία ή τις υπηρεσίες μας μετά την πρώτη κοινοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων ή, στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών, 30 ημέρες μετά την κοινοποίησή τους.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η SweetLabs, Inc. είναι η οντότητα η οποία ευθύνεται για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου της SweetLabs. Η SweetLabs, Inc δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές τρίτων μερών, των οποίων μπορεί να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Αν έχετε σχόλια, απορίες ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας ταχυδρομικά στη διεύθυνση Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση .

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου της SweetLabs: 1 του Ιουλίου 2016

מדיניות הפרטיות של SWEETLABS (עברית - Hebrew)

LENOVO יצרה שותפות עם SWEETLABS, INC. ("אנחנו" או "SWEETLABS") להפעלת האפליקציה LENOVO APP EXPLORER ולמתן תמיכה בשירות אספקת התוכנה ("השירותים").

SweetLabs, inc. ("אנחנו" או "SweetLabs") מקבל את פניכם בברכה באתרי אינטרנט, תוכנה, מוצרים והשירותים שלנו. אנו מודעים לדאגתך על פרטיותך, ומתייחסים לנושא ברצינות. כדי ליידע אותך על דרכי איסוף ושימוש במידע שלך, אימצנו את מדיניות הפרטיות זו ("SweetLabs מדיניות הפרטיות"), המתארת איזה סוגי מידע אנו אוספים, מה השימוש שאנו עושים בו, עם מי אנו עשויים לשתף מידע זה, האפשרויות שניתנות לך, וכיצד ניתן ליצור קשר איתנו לגבי נוהלי הפרטיות שלנו.

1. מהו היקף מדיניות הפרטיות של SWEETLABS

מדיניות הפרטיות של SweetLabs מכסה את הטיפול במידע שאנו אוספים כאשר אתה מבצע גישה לאתרי אינטרנט, לתוכנה, למוצרים ולשירותים שלנו ("שירותים"), המופעלים על ידי ובבעלות SweetLabs, המתייחסת ונקשרת למדיניות הפרטיות של SweetLabs.

מובהר ומוצהר שעל ידי שימוש, הורדה, התקנה או ביקור בשירותים שלנו, הנך מסכים בהתנהלות ומדיניות המפורטים במדיניות הפרטיות של SweetLabs.

לשים לב כי מדיניות זו אינה חלה (ואנחנו לא אחראים) כלפי חברות שלא בבעלותנו או שליטתנו או כלפי יחידים שלא מועסקים או מנוהלים מאיתנו. בעת שימוש באתרי או שירותי צד שלישי, לרבות יישומים והשירותים שלנו כשעושים שימוש ב או מבצעים גישה לשירותי צד שלישי, עליך לעיין במדיניות הפרטיות רלוונטית של צד שלישי אלה לקבלת מידע בנוגע לנוהלי הפרטיות שלהם.

2. סיכום של מדיניות הפרטיות של SWEETLABS

SweetLabs מתחזקת או מספקת מספר אתרים, מוצרים ושירותים. כדי להסביר איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים במידע שנאסף, חילקנו את מדיניות הפרטיות שלנו בפרקים הבאים:

סעיף 3: מה אנו אוספים ולמה. סעיף זה מתאר ממי אנו אוספים מידע: (א) משתמשים המתקינים את התוכנה שלנו; (ב) מפתחים ומפרסמים; (ג) מבקרים באתרים שלנו.

סעיף 4 כיצד אנו משתפים או עושים שימוש מידע שאספנו. סעיף זה מסביר כיצד אנו משתמשים במידע, מדוע, וכמו כן אם ואיך אנחנו משתפים אותו.

סעיפים 5-10: סעיפים אלה דנים בנושאים שונים, כולל כיצד אנו מגינים על המידע שאנו אוספים, הזכויות שלך, האפשרויות, עמידתנו בדרישות חוק הגנת הפרטיות המקוונת של הילדים, אחסון ושימוש שלנו במידע ממשתמשים מחוץ לארצות הברית, איך אנחנו מודיעים לך על שינויים במדיניות הפרטיות SweetLabs ו איך ניתן לפנות אלינו.

3. מה אנו אוספים ולמה.

עוגיות. כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, אנו נשלח לך "עוגייה", היינו קובץ קטן שתאוחסן במחשב שלך ושיאפשר לנו לזהותו באופן ייחודי. היכן שנדרש על פי החוק החל, נקבל את הסכמתך לשימוש ב"עוגיות". באפשרותך לבחור למחוק או לא לקבל את העוגיות שלנו כפי שמתואר ב "זכויותיך ובחירות שלך" להלן. אם תמחק או תבחר שלא לקבל את העוגיות שלנו, ייתכן ולא תוכל לנצל את כל התכונות של המוצרים ושירותים שלנו.

לוג. בעת התקנת התכנה שלנו, או כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, אנו עשויים ללכוד ולאחסן את הנתונים שהמחשב שלך או דפדפן האינטרנט שולחים לנו. נתונים אלה עשויים לכלול את סוג מערכת ההפעלה (OS) שלך, סוג הדפדפן, שפה, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP), את התאריך והשעה של בקשתך ומזהה העוגייה (כאשר אתה מבקר באתרים שלנו) או המזהה שנוצר באופן אקראי (בעת התקנת התכנה שלנו), המסייע לזהות את המחשב שלך. אנו גם עשויים לשחזר את המיקום הגיאוגרפי שלך באמצעות כתובת ה-IP שלך כדי להבין טוב יותר את האינטראקציה בין מיקומך ובין השימוש בתוכנות או באתרים שלנו. עם זאת, איננו מאחסנים או משייכים את כתובת ה-IP שלך עם שום נתון שאספנו ממך, אלא רק מאספים ומאחסנים המידע הגיאוגרפי שחישבנו בצורה צבירה.

מידע אודות השימוש. באופן כללי, השירותים שלנו באופן אוטומטי מאספים מידע שימושי לגבי השימוש בתוכנה, ביישומים ובשירותים שהורדתה או התקנתה מאיתנו, כגון התדירות שבה לחצת או פתחת יישום או שירות, או משך זמן שבו יישום או שירות נשארו פתוחים. אנו אוספים גם מידע על ההתקנה, העלול לכלול מידע על התקנה או הורדה של יישומים או שירותים מסוימים, ועל משך זמן ההתקנה או שימוש באחד השירותים במערכת שלך.

לגבי המבקרים באתרים שלנו, אנו נוהגים לאסוף מידע שימושי כגון המספר ותדירות המבקרים, באיזה דפים ביקרו, זמן ממוצע על הדף ומידע אחר אשר מסייע לנו לקבוע איזה הן התכונות באתרים שלנו היעילות והחשובות לך יותר.

אנו משתמשים במידע על השימוש שאספנו אך ורק בצורה צבירה, כלומר, כאמצעי סטטיסטי לאפשר לנו לשפר את השירותים שלנו. אנחנו לא משתמשים במידע כדי לזהות אותך, וגם לא משייכים מידע אודות השימוש שאנו אוספים לשום מידע העשוי לזהות אותך באופן אישי, כגון שם או כתובת.

כלים אנליטיים צד שלישי. השירותים עשויים להשתמש בכלים אנליטיים צד שלישי המשתמשים בעוגיות, משואות אינטרנט (web beacons) או בטכנולוגיות לאיסוף מידע דומות אחרות כדי לאסוף פרטי כניסה לאינטרנט הרגילים ומידע שימושי. מידע שנוצר משמש לעריכת דוחות סטטיסטיים על פעילות המשתמש. לעולם לא נשתמש (ולא נאפשר לזה כל צד שלישי) בדוחות סטטיסטיים לעקוב או לאסוף מידע אישי כל שהיא של מבקרים ומשתמשים בשירותים שלנו. לא נשייך שום מידע שנאסף מהדוחות הסטטיסטיים עם מידע אישי מכל מקור.

חשבונות המשתמש. אם יצרת חשבון משתמש עבור שירותים עבור פלטפורמה, אפליקציות ואתרים של SweetLabs (מלבד חשבונות משתמש באתרי צד שלישי ושירותים הנגישים באמצעות השירותים שלנו), אנו נאסוף ונשמור על כל המידע שסיפקתה לנו בקשר ליצירת חשבון משתמש שלך, כולל מידע אישי כגון שם, כתובת, תאריך לידה ותמונה (אם בחרת להעלות תמונה לפרופיל חשבון המשתמש שלך). אנחנו משמשים במידע האישי שאתה מספק בקשר לחשבון שלך לנהל את החשבון שלך ולספק שירותים ותכונות הקשורים לחשבון שלך. אנו לא משייכים בשום אופן מידע אישי שאתה מספק בקשר לחשבון שלך עם כל מידע אחר שאנו עשויים לאסוף באמצעות השירותים.

אפליקציות צד שלישי ואתרים. אם התקנת תוכנה או אפליקציה המסופקת מצד שלישי, או תוכנה או אפליקציה המבצעת גישה לאתרי או שירותי צד שלישי , אז צד שלישי זה עשוי לאסוף מידע לגבי השימוש שלך בתוכנה או יישום או לגבי גישה או שימוש באתרי או שירותי צד שלישי הנגישים מאת התוכנה או היישום אלו. כל מידע שנאסף על-ידי ספק צד שלישי כפוף למדיניות הפרטיות של ספק צד שלישי זה. אתרי צד שלישי, תכנות או אפליקציות צד שלישי אלה עשויים גם להתקין את העוגיות או קבצים אחרים שלהם במחשב שלך, או לאסוף נתונים או לבקש ממך מידע אישי. אנחנו לא מבצעים בקרה בשום אתר תוכנה או שירות צד שלישי, .

חשבונות מפתח תוכנה. אם הנך מפתח תוכנה או מפרסם, המשתמש בשירותים שלנו כדי לפרסם או להפיץ את התוכנה או היישום שלך, אנו אוספים ושומרים את כל המידע שאתה מספק לנו בקשר לתוכנה או יישום שלך כדי לעזור לנו לנהל את החשבון ולתקשר איתך.

תקשורת; מידע אחר שאתה מספק. כל עת תשלח לנו הודעה,בין כפוסט בעמודי תמיכה שלנו, בין כמכתב דוא"ל, ובין כפוסט או הודעה במדיה חברתיים כגון פייסבוק או טוויטר, הודעתיך תשמרנה כדי שנוכל לענות לבקשותיך ודרישותיך ולעזור לשפר את שירותינו. הודעות בעמודי התמיכה שלנו עשויות להציג את שם המשתמש כפי ציינת אותו בפרופיל שלך. המידע האישי שאתה מספק משמש לצורך שיפור התכנים של האתרים שלנו, התאמה אישית, שיפור השירותים ולתקשר איתך לגבי השירותים שלנו. אנו עשויים להשתמש המידע האישי שאתה מספק לתקשר איתך בעניין מבצעים ותכונות חדשות. אנו נבקש את הסכמתך כשזה יידרש לפי חוק. אתה יכול לבחור שלא לקבל הודעות בנוגע למבצעים וחומר לקידום מכירות בכל עת על פי ההוראות לביטול המנוי המתוארות בדוא"ל.

4. איך אנחנו משתמשים או משתפים מידע שאספנו

א. עבור משתמשים ללא חשבון משתמש.

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים ממשתמשים ללא חשבון אך ורק בצורת צבירה, כלומר כמדד סטטיסטי ולא באופן העשוילזהות אותך, כדי לאפשר לנו לשפר את השירותים שלנו. איננו מוכרים או משווקים באופן אחר מידע זה לצדדים שלישיים.

ב. עבור משתמשים בעלי חשבון משתמש.

אם יצרת חשבון משתמש, ופרסמת מידע או סקירה על השירותים שלנו, מידע שבחרת להעלות לפרופיל חשבון המשתמש שלך (אם בחרת להעלות לשם מידע כל שהוא) יוצג עם פוסט או סקירה על השירותים שלנו. אם יצרת חשבון משתמש ושיתפתה אפליקציה עם משתמש אחר, המידע שבחרת להעלות לפרופיל חשבון המשתמש שלך (אם בחרת להעלות לשם מידע כל שהוא) ישותף עם המשתמשים שבם בחרת (לשתף את האפליקציה). בנוסף, אנו עשויים להשתמש בכתובת דוא"ל שסיפקת לתקשר איתך לגבי מוצרים, שירותים ומבצעים. אנו עשויים להשתמש בתאריך הלידה שלך כדי לאמת את זכאותך להשתמש בשירותינו לפי תנאי השימוש שלנו.

ג. עבור מפתחים ומפרסמים.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם ספקי שירות צד שלישי לצורך הצעת השתתפותך בשירותים שלנו. ספקי השירות שלנו אינם זכאים להשתמש במידע האישי שאנו חולקים איתם מעבר לנדרש לסייע לנו לבצע שירותים עבורינו. אנחנו דורשים מאת ספקי שירותי אלה על פי חוזה להגן כראוי על הפרטיות והאבטחה של מידע אישי שהם מעבדים עבורינו.

ד. על כל המידע שאנו אוספים.

אנו עלולים גם להשתמש או לחלוק את המידע שלך באופן הבא:

הגנה של השירותים שלנו ושל אחרים. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך, אם יש מאמין בתום לב כי הדבר נדרש לצורך: (1) עמידה בחוק, תקנה, צו הבאה או צו בית משפט; (2) גילוי, מניעה או התמודדות באופן אחר בהונאה, אבטחה או עניינים טכניים; (3) אכיפת הוראות מדיניות פרטיות של SweetLabs, תנאי השירות של SweetLabs, ו/או כל הסכם אחר בינך ולבין SweetLabs, לרבות חקירה של הפרות פוטנציאליים או (4) הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או ביטחונם של SweetLabs, של שירותיה , של מבקריה ושל המשתמשים ו/או של הציבור.

העברות עסקיות. אם SweetLabs או כל הנכסים שלה באופן מהותי יירכשו, או במקרה הלא סביר ש SweetLabs תצא מהעסק או תפשוט רגל, פרטי המשתמש יהוו כאחד מהנכסים להבערה, או לרכישה, על ידי צד שליש הרוכש. בהתאם לכך, אנו עשויים להעביר או להקצות את כל המידע שאספנו כחלק ממיזוג, רכישה, מכירה או שינוי אחר בשליטה. מובהר ומסכם ממך שהבערה זו עלולה להתרחש, ובמקרה זה נעשה מאמצים סבירים כדי לשכנע את הרוכש להמשיך להשתמש במידע האישי שלך כפי שנקבע במדיניות זו.

מידע אודות השימוש. אנו עשויים לשתף מידע אודות השימוש שאנו אוספים עם שותפים וצדדים שלישיים אחרים לסייע לנו להבטיח את התפקוד התקין של השירותים וכדי לשפר את הביצועים הכוללים של השירותים שלנו, או לאפשר לנו לספק המלצות של מוצרים ושירותים אחרים. לדוגמה, שימוש בנתונים כדי לקבוע את ההסתברות שצרכן ייהנה מיישום או מוצר מסוים. אנחנו לא מתירים לשותפים האלה ולצדדים שלישיים אחרים להשתמש או לגלות את המידע מעבר לנדרש לביצוע שירותים מסוימים בשמנו או כדי לעמוד בדרישות החוק. אנחנו דורשים מהם על פי חוזה לשמור כראוי על הפרטיות והאבטחה של המידע שהם מעבדים במהלך שירותם עבורינו.

בהסכמתך. למעט מה שנקבע לעיל, אנחנו נשתף את המידע האישי שלך עם צד שלישי אך ורקעם הסכמתך מראש. אם שיטות עסקיות שלנו יישתנו באופן כזה לדרוש לשתף את המידע האישי שלך למטרות שאינן תואמות למטרות אשר בגינם אספנו את המידע, אנו נבקש את הסכמתך על כך.

5. אבטחת מידע

אנחנו עושים מאמצים למצוא וליישם אמצעי אבטחה סבירים ומתאימים כדי להתגונן מפני גישה בלתי מורשית למערכות שבו אנו מאחסנים את המידע האישי שלך. זה כולל אמצעים טכניים וארגוניים כגון ביקורות פנימיות באוסף הנתונים שלנו, באחסון, בעיבוד ובאמצעי אבטחה, כמו כן גם אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים בהתאם לדרישות האבטחה הישימות. בנוסף, אנחנו מאשרים את הגישה למידע אישי רק לאלו העובדים הנזקקים לזה כדי למלא את תפקידם. עם זאת, למרות האמצעים שאנו נוקטים, אין אנחנו יכולים להבטיח את כל המידע שמספקים לנו.

6. הזכויות ואפשרויותך

במסגרת התהליך המוצע באתר שלנו, אנו מאפשרים לך לגשת למידע מסוים אודותיך לצורך צפייה, ובמצבים מסוימים, לצורך עדכון המידע הזה. סוגי המידע אליו ניתן לך לגשת ולעדכן עשוי להשתנות עקב השינויים באתר שלנו. ניתן גם לפנות אלינו כפי שנקבע בסעיף "יצירת קשר" שלהלן כדי לבקש גישה, או עדכון, של המידע האישי שלך.

ניתן לבקש מחיקת החשבון שלך על-ידי שליחת מכתב מקוון ל help@sweetlabs.com ותגובה לכל מכתב אישור שאנו עשויים לשלוח. לתשומת לבך שחלק מהמידע עשוי להישאר ברשומות שלנו לאחר המחיקה של החשבון שלך.

אם אתה משתמש באתרים שלנו, ניתנת לך גם את הבחירה להפסיק לקבל קובצי cookie חדשים ולקבל הודעה כאשר אתה מקבל קובץ cookie חדש, ולהשבית את ה"עוגיות" הקיימות באמצעות הגדרות הפרטיות של הדפדפן שלך. בכל הדפדפנים מאפשרים לחסום או למחוק קבצי cookie מהמערכת. נא עיין באזור עזרה של הדפדפן שלך לקבלת מידע נוסף.

כל איכא ובקשנו הסכמתך להשתמש או לשתף את המידע האישי שלך, ניתנת לך הזכות לסגת מההסכמה; עם זאת, ייתכן ולא תהיה זכאי יותר ליהנות ממוצרים ושירותים מסוימים. בנוסף, ניתנת לך אפשרות לחדול מלקבל הודעות שיווקית מאיתנו, לדוגמה, על-ידי לחיצה על הקישור הרלוונטי המצורף במכתבים המקוונים אלו.

7. פרטיות הילדים

אתרי האינטרנט, המוצרים והשירותים של Sweetlabs מיועדים למבוגרים ולילדים גילאי 13 ומעלה, שהורשו להשתמש בהם ע"י הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. על פי חוק הגנת פרטיות הילדים באינטרנט (COPPA), אנו לא נאסוף ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 13. אנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים חוקיים להכיר היטב את אתרי האינטרנט בהם מבקרים ילדיהם, ואת המוצרים והשירותים בהם הם משתמשים.

אנא שים לב כי מדיניות פרטיות זאת אינה חלה (ואנו איננו אחראים) על אתרי אינטרנט, מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, ובכלל זה אפליקציות או שירותים שיתכן וצדדים שלישיים מציעים. ייתכן כי אתרי אינטרנט, מוצרים או שירותים כאלה, של צדדים שלישיים, כפופים לדרישות נוספות או אחרות בכל הנוגע לאיסוף מידע על ילדים, והם כפופים לקווי מדיניות הפרטיות הרלבנטיים של אותם אתרי אינטרנט, מוצרים או שירותים המיוצרים או מופעלים ע"י צד שלישי.

8. העברות

השירותים שלנו הם בחסות שרתים הממוקמים בארצות הברית. אם אתה נמצא מחוץ לארצות הברית, המידע שלך תועבר לשרתים שלנו בארצות הברית. ייתכן וחוקי ארצות הברית על הגנת הנתונים ופרטיות שונים מחוקי המדינה בה אתה נמצא בעת שימוש במוצרים והשירותים שלנו. כאשר נעביר את המידע שלך לארצות הברית, אנחנו נגן עליו כמתואר במדיניות פרטיות של SweetLabs. אם הנך נמצא באזור הכלכלי האירופי, או באזורים אחרים בעולם עם חוקים המסדירים העברות נתונים בינלאומיות, אנחנו נציית לדרישות המשפטיות הישימות להבטיח הגנה ראויה לעברות נתונים. בביקור או שימוש בשירותינו אתה מסכים להבערה, אחסון, ושימוש של המידע שלך בארצות הברית.

9. שינויים במדיניות

אנו עשויים לבצע שינויים למדיניות זו מעת לעת. אם נבצע שינויים מהותיים בשיטת שימוש במידע האישי, אנו נודיע לך על כך על ידי פרסום הודעה באתר שלנו או שליחת דא"ל ישירות אליך תוך כדי ציון בתאריך השינויים האחרונים למדיניות שלנו. המשתמשים נכפפים לכל שינוי במדיניות הפרטיות SweetLabs כאשר הוא או היא משתמשים באתר שלנו או בשירותים לאחר פרסו השינויים עצמם, או, במקרה של שינויים משמעותיים, 30 ימים לאחר פרסום שינויים אלה.

10. יצירת קשר

SweetLabs, inc. הוא הישות האחראי על העיבוד של המידע האישי שלך תחת מדיניות פרטיות זו SweetLabs. SweetLabs, Inc אינה אחראית על נוהלי צד שלישי אשר תשתמש בשירותם. לכל הערה, שאלה או חשש בנוגע למדיניות פרטיות של SweetLabs, נא צור קש איתנו אצל Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, או שלח מכתב דאו"ל ל .

תאריך אפקטיבי של מדיניות פרטיות SweetLabs: 1 ביולי , 2016

SWEETLABS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Magyar - Hungarian)

A LENOVO A SWEETLABS, INC. CÉGGEL (A TOVÁBBIAKBAN "MI" VAGY "SWEETLABS") CÉGGEL TÁRSULT A LENOVO APP EXPLORER ALKALMAZÁS ÉS A SZOFTVERSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS (A "SZOLGÁLTATÁSOK") TÁMOGATÁSÁNAK BEINDÍTÁSA CÉLJÁBÓL

SweetLabs, Inc. ("mi" vagy "SweetLabs") üdvözli Önt a webhelyeinken, szoftvereinkben, termékeinkben és szolgáltatásainkban. Megértjük, hogy aggódik személyes adatainak védelméért és mi komolyan vesszük a személyes adatainak védelmét. Hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy az Ön adatai hogyan kerülnek gyűjtésre és felhasználásra, a jelen adatvédelmi szabályzatot alkalmaztuk (a "SweetLabs Adatvédelmi szabályzat"), mely leírja az általunk gyűjtött adatok típusát, ezen adatok használatát, hogy kivel osztjuk meg ezen adatokat, azt, hogy mik közül választhat és hogyan értesítjük Önt az Adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatosan.

1. MIRE VONATKOZIK A MI SWEETLABS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK

A jelen SweetLabs Adatvédelmi szabályzat azoknak az adatoknak a kezelésére vonatkozik, melyeket akkor gyűjtünk be, amikor Ön hozzáfér a SweetLabs tulajdonában lévő vagy általa működtetett webhelyekhez, szoftverekhez, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz (a mi "Szolgáltatásaink"), melyek elküldik, tartalmazzák vagy linkelik a jelen SweetLabs Adatvédelmi szabályzatot.

Szolgáltatásaink használatával, letöltésével, telepítésével vagy meglátogatásával Ön elfogadja a jelen SweetLabs Adatvédelmi szabályzatban lévő gyakorlatokat és szabályzatokat.

Tájékoztatjuk, hogy ez a szabályzat nem érvényes (és mi nem vállalunk felelősséget) a tulajdonunkban nem lévő vagy az általunk nem ellenőrzött vállalatokra vagy az általunk nem foglalkoztatott vagy irányított személyekre. Harmadik fél webhelyeinek vagy szoftvereinek, termékeinek használata során, beleértve a harmadik fél által nyújtott alkalmazásokat és azokat a Szolgáltatásokat, melyek harmadik fél webhelyekhez vagy szolgáltatásaihoz férnek hozzá vagy alkalmaznak, olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait az adatvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatos adatokért.

2. A SWEETLABS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

A SweetLabs számos webhelyt, terméket és szolgáltatást tart fenn. Az általunk gyűjtött adatok és a begyűjtött adatok felhasználási módjának bemutatása érdekében a SweetLabs adatvédelmi szabályzatunkat az alábbi részekre osztottuk:

3. MIT GYŰJTÜNK ÉS MIÉRT

Cookie-k. Amikor meglátogatja a webhelyeinket, egy cookie-t küldünk, mely egy kis méretű fájl a számítógépén, mely lehetővé teszi számunkra ennek a beazonosítását. Ha alkalmazható törvény előírja, akkor az engedélyét kérjük a cookie-k használatához. Választhat, hogy törli vagy nem fogadja el a cookie-ainkat az alábbi "Az Ön jogai és választási lehetőségei" c. szakaszban leírtaknak megfelelően. Ha törli vagy nem fogadja el a cookie-ainkat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni termékeink és szolgáltatásaink valamennyi jellemzőjét.

Naplók. Szoftverünk telepítése vagy webhelyeink látogatása esetén gyűjthetünk és tárolhatunk olyan adatokat, melyet az Ön számítógépe vagy böngészője küld számunkra. Ezek az adatok tartalmazhatják az operációs rendszer (OS) típusát, a böngésző típusát, nyelvet, Internet Protocol (IP) címet, a kérés dátumát és idejét, a cookie ID-jét (amikor meglátogatja a webhelyeinket) vagy a véletlenszerűen létrehozott ID-t (amikor telepíti a szoftverünket), mely segít az Ön számítógépének a beazonosításában. Meghatározhatjuk a földrajzi adatokat is az IP-cím segítségével, hogy jobban megértsük az Ön helységének a kapcsolatát a szoftverünk és webhelyeink használatával. Ugyanakkor nem tároljuk és nem párosítjuk az Ön IP-címét az Öntől gyűjtött adatok egyikével sem és a földrajzi adatokat csak aggregált formában gyűjtjük és tároljuk.

Felhasználási adatok. Általában a Szolgáltatásaink automatikusan gyűjtik az Ön által használt vagy tőlünk letöltött vagy telepített szoftverrel, alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználási adatokat, azt hogy milyen gyakran kattint vagy nyit meg egy alkalmazást vagy Szolgáltatást és, hogy mennyi ideig marad nyitva egy alkalmazás vagy Szolgáltatás. Gyűjtünk telepítési adatokat is, melyek tartalmaznak arra vonatkozó adatokat, hogy egy bizonyos alkalmazás vagy Szolgáltatás telepítve vagy törölve lett-e és hogy egy adott Szolgáltatás mennyi ideig volt telepítve vagy használva az Ön számítógépén.

A webhelyeinket látogatókkal kapcsolatban a látogatók számát és gyakoriságát gyűjtjük, valamint azt, hogy mely webhelyek lettek megnyitva, a webhelyeken töltött átlagos időt és egyéb adatokat, melyek segítenek bennünket annak a meghatározásában, hogy a webhelyeinken mely jellemzők a legfontosabbak az Ön számára és melyek működnek valójában.

A használatra vonatkozó begyűjtött adatokat csak aggregált formában gyűjtjük, vagyis statisztikai célokból, melyek lehetővé teszik a Szolgáltatásaink javítását. Nem használjuk ezeket a felhasználási adatokat az Ön beazonosítására és nem párosítjuk az általunk gyűjtött felhasználási adatokat olyan adatokhoz, melyek személy szerint beazonosítják Önt, pl. a neve vagy a címe.

Harmadik fél analitikus eszközei. Szolgáltatásaink használhatnak harmadik fél analitikus eszközeit, melyek használnak cookie-kat, webes irányjelzőket vagy hasonló adatokgyűjtő technológiákat standard internetes naplózási adatok és felhasználási adatok gyűjtéséhez. A létrehozott adatok általában a felhasználói aktivitással kapcsolatos statisztikai jelentések készítéséhez kerülnek alkalmazásra. Mi soha (és harmadik felek számára sem tesszük lehetővé) nem használjuk a statisztikai jelentéseket a Szolgáltatásainkat látogatók vagy felhasználók nyomonkövetésére vagy a személyes adatok begyűjtésére. Nem párosítjuk a statisztikai jelentésekből begyűjtött adatokból származó adatokat semmilyen forrásból nem származó személyes adatokkal.

Felhasználói fiókok. Ha Ön létrehozott egy (a Szolgáltatásainkon keresztül elérhető harmadik fél által nyújtott webhelyeken vagy szolgáltatásokban lévő felhasználási fiókoktól eltérő) felhasználói fiókot a Szolgáltatásokhoz a SweetLabs platformunkon, alkalmazásainkban vagy webhelyeinken, mi begyűjtjük és tároljuk az összes adatot, melyet megad nekünk a felhasználói fiók létrehozása során, beleértve a személyes adatait, pl. neve, e-mail címe, születési dátuma és fényképe (ha feltölt egy fényképet a felhasználói fiók profiljára). A felhasználói fiókkal kapcsolatban az Ön által megadott személyes adatok a felhasználói fiók kezelését segítik és arra szolgálnak, hogy a felhasználói fiókkal kapcsolatban szolgáltatásokat és funkciókat biztosítsunk. Soha nem párosítjuk a felhasználói fiókkal kapcsolatban az Ön által megadott személyes adatokat azokkal az adatokkal, melyeket a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtünk.

Harmadik fél alkalmazásai és webhelyei. Ha egy harmadik fél által biztosított szoftvert vagy alkalmazást telepített, vagy olyan szoftvert vagy alkalmazást, mely harmadik fél webhelyeihez vagy szolgáltatásaihoz fér hozzá, akkor a harmadik fél is gyűjthet adatokat a szoftver vagy az alkalmazás használatával kapcsolatban vagy a szoftverrel vagy alkalmazással a harmadik fél webhelyeihez vagy szolgáltatásaihoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A harmadik fél által gyűjtött adatokra a harmadik fél szolgáltató adatvédelmi szabályzatai érvényesek. Ezek a harmadik fél által nyújtott webhelyek, szoftverek vagy alkalmazások saját cookie-kat vagy egyéb fájlokat telepítenek az Ön számítógépére vagy adatokat gyűjthetnek vagy személyes adatokat kérhetnek Öntől. Mi nem ellenőrizzük a harmadik felek webhelyeit, szoftvereit vagy szolgáltatásait.

Szoftverfejlesztő fiókok. Ha Ön egy szoftverfejlesztő vagy kiadó, aki Szolgáltatásainkat szoftvere vagy alkalmazása kiadására vagy terjesztésére használja, akkor mi begyűjtjük és tároljuk az összes adatot, melyet megad nekünk a szoftverünkkel vagy alkalmazásunkkal kapcsolatban, hogy kezelni tudjuk a fiókját és kommunikálhassunk Önnel.

Közlemények, Ön által megadott egyéb adatok. Ha bármikor küld nekünk egy közleményt, a támogatási oldalainkon keresztül, e-mailben vagy postán vagy szociális média oldalakon vagy hálózatokon, pl. Facebook-on vagy Twitter-en keresztül, tárolhatjuk ezeket a közleményeket, hogy válaszolhassunk kéréseire vagy kérdéseire és hozzájáruljunk szolgáltatásaink javításához. Ha a támogatási oldalakat használja, akkor megjelenhet a felhasználói neve, melyet a profiljában adott meg. Az Ön által megadott személyes adatok olyan célokra kerülnek használatra, mint a webhelyek tartalmának javítása, szolgáltatásaink egyénre szabása és javítása és az Önnel való kommunikáció a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Használhatjuk az Ön által megadott személyes adatokat arra is, hogy tájékoztassuk Önt a különlegességekről és az új jellemzőkről. Ha alkalmazható törvény előírja, akkor az engedélyét kérjük. Bármikor dönthet úgy, hogy nem kíván több értesítést kapni az ajánlatokról, ehhez kövesse az e-mailben lévő leiratkozási utasításokat.

4. HOGYAN HASZNÁLJUK ÉS OSSZUK MEG AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓKAT

- Felhasználói fiókkal nem rendelkező felhasználók esetén. A felhasználói fiókkal nem rendelkező felhasználóktól gyűjtött adatokat csak aggregált formában használjuk, statisztikai célokra és úgy, hogy Ön nem kerül azonosításra és csak azért, hogy javíthassuk a Szolgáltatásainkat. Ezeket az adatokat nem adjuk el és nem értékesítjük harmadik felek számára.

- Felhasználói fiókkal rendelkező felhasználók esetén. Ha létrehozott egy felhasználói fiókot és küldött adatot vagy értékelést a Szolgáltatásainkról, akkor az Ön által a felhasználói fiók profiljába feltöltött adatok (ha feltöltött ilyet a felhasználói fiók profiljába) megjelennek a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos közleményekben vagy értékelésben. Ha létrehozott egy felhasználói fiókot és megosztott egy alkalmazást egy másik felhasználóval, akkor az Ön által a felhasználói fiók profiljába feltöltött adatok (ha feltöltött ilyet a felhasználói fiók profiljába) megosztásra kerül azokkal a felhasználókkal, akikkel megosztotta az alkalmazást. Ezenkívül, mi használhatjuk az Ön által megadott e-mail címet, hogy tájékoztassuk Önt a termékeinkről, szolgáltatásainkról és ajánlatainkról. Használhatjuk a születési dátumát, hogy ellenőrizzük, hogy jogosult-e a szolgáltatásaink használatára a Szolgáltatás feltételeinek megfelelően.

- Fejlesztők és kiadók esetén. Megoszthatjuk a személyes adatokat harmadik fél szolgáltatóval, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a Szolgáltatásokban való részvételt. A szolgáltatóinknak nincs joga a velük megosztott személyes adatok használatára, amennyiben ez nem szükséges támogatásunkhoz és a nevünkben történő szolgáltatások biztosításához. Mi szerződésben kötelezzük a szolgáltatókat az adatvédelem betartására és a nevünkben kezelt személyes adatok védelmére.

- Az általunk gyűjtött összes adatok esetén. Használhatjuk és megoszthatjuk az Ön adatokat az alábbiaknak megfelelően is:

Szolgáltatásaink védelme és egyéb. Megoszthatjuk a személyes adatokat, ha jó okunk van azt feltételezni, hogy ez szükséges az alábbiak érdekében: (1) megfeleljünk a törvényi, rendeleti, idézési vagy bírósági végzésnek; (2) felderítsünk, megelőzzünk, vagy más módon kezeljünk csalást, biztonsági vagy műszaki problémákat; (3) érvényesítsük a jelen SweetLabs Adatvédelmi szabályzat, SweetLabs Szolgáltatások feltételeinek és/vagy az Ön és a SweetLabs közöt térvényes bármilyen más szerződés rendelkezéseit, beleértve ezeknek a potenciális megszegésének a kivizsgálását vagy (4) megvédjük a Sweetlabs, a Szolgáltatások, a látogatók, felhasználók és/vagy a közönség jogait, tulajdonait és biztonságát a károktól.

Üzleti transzferek. Ha a SweetLabs vagy lényegében az összes eszköze eladásra kerül, vagy abban a valószínűtlen esetben, ha SweetLabs felhagy tevékenységével vagy csődbe jut, a felhasználói adatok azon eszközök egyike, melyeket a harmadik felvásárló megkaphat vagy megvehet. Ennek megfelelően átadhatjuk az általunk ellenőrzött összes adatot egyesülés, beszerzés, értékesítés vagy egyéb irányításváltozás esetén. Ön elfogadja, hogy előfordulhatnak ilyen átadások és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a felvásárló továbbra is úgy használja a személyes adatokat, ahogy ez meg van határozva a jelen szabályzatban.

Felhasználási adatok. Az általunk gyűjtött felhasználási adatokat megoszthatjuk partnereinkkel és egyéb harmadik féllel, hogy támogassuk a Szolgáltatások megfelelő működésének a biztosítását és javítsuk a Szolgáltatásaink általános teljesítményét vagy javasolhassunk Önnek egyéb termékeket és szolgáltatásokat. Például, adatok használata, hogy megállapítsuk annak a lehetőségét, hogy egy vevő élvezni fog-e egy adott alkalmazást vagy terméket. Nem jogosítjuk fel ezeket a partnereket vagy harmadik feleket az adatok használatára vagy nyilvánosságra hozatalára, kivéve ha ez szükséges bizonyos szolgálatok biztosításához vagy jogi előírások következtében. Mi szerződésben kötelezzük őket az adatvédelem betartására és a nevünkben kezelt adatok védelmére.

Az Ön engedélyével. A fentiekben leírtakon kívül csak az Ön előzetes engedélyével osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel. Ha az üzleti gyakorlataink módosulnak és ennek következtében meg kell osztanunk az Ön személyes adatait olyan célokra, melyek nem felelnek meg azoknak a céloknak, melyekért az adatokat begyűjtöttük, akkor további engedélyét fogjuk kérni.

5. ADATBIZTONSÁG

Törekszünk arra, hogy ésszerű és megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük azokat a rendszereket a jogosulatlan hozzáférés ellen, melyekben az Ön személyes adatait tároljuk. Ezek tartalmaznak műszaki és szervezeti módszereket, mint pl. az adatgyűjtemény, a tárolás és a feldolgozási gyakorlatok, valamint a biztonsági módszerek belső vizsgálata, valamint a fizikai és elektronikus biztonsági módszerek belső vizsgálata az alkalmazható biztonsági követelményeknek megfelelően. Ezenkívül, csak azon alkalmazottaink számára engedélyezzük a személyes adatokhoz való hozzáférést, akiknek erre szükségük van a feladataik elvégzéséhez. Ugyanakkor az általunk alkalmazott módszerek ellenére nem tudjuk garantálni az Ön által biztosított valamennyi adat biztonságát.

6. AZ ÖN JOGAI ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI

A webhelyeinken biztosított folyamat során lehetővé tesszük az Ön számára az Önnel kapcsolatos adatok bizonyos részéhez való hozzáférést, hogy ezeket megtekinthesse és bizonyos esetekben frissíthesse ezeket az adatokat. A hozzáférhető és frissíthető adatok típusai változhatnak a webhelyeink változásai esetén. Kapcsolatba is léphet velünk az alábbi "Kapcsolat" c. szakaszban leírtaknak megfelelően és kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést vagy ezek frissítését.

Kérheti fiókjának a törlését egy help@sweetlabs.com címre küldött e-mailben, majd válaszoljon igennel az általunk küldött jóváhagyó e-mailekre. Tájékoztatjuk, hogy fiókja törlése után bizonyos adatok nyilvántartásunkban maradhatnak.

Ha ÖN webhelyeink felhasználója, akkor megszüntetheti az új cookie-k fogadását, értesülhet róla, amikor új cookie-t kap és letilthatja a létező cookie-kat a böngésző adatvédelmi beállításainak segítségével. Az összes fő böngésző lehetővé teszi az Ön számára a cookie-k blokkolását vagy törlését a rendszeréből. További információkért tekintse meg a böngésző súgó részét.

Ha engedélyét kértük személyes adatainak használatához vagy megosztásához, akkor joga van az engedély visszavonására, ugyanakkor viszont előfordulhat, hogy nem tud majd használni bizonyos termékeket és szolgáltatásokat. Ezenkívül, dönthet úgy, hogy nem kíván marketing jellegű közleményeket fogadni tőlünk, pl. az e-mailekben lévő megfelelő linkre kattintva.

7. GYERMEKEK ADATAINAK VÉDELME

A SweetLabs webhelyeit, termékeit és szolgáltatásait felnőtteknek és 13. életévüket betöltött olyan gyermekeknek szántuk, akiknek ezek használatára szüleik vagy törvényes gyámjuk engedélyt adott. A Gyermekek internetes adatvédelméről szóló törvény (Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) értelmében, tudatosan semmilyen adatot nem gyűjtünk 13. életévüket be nem töltött gyermekekről. Bátorítjuk a szülőket és a törvényes gyámokat, hogy ismerkedjenek meg a gyermekeik által használt vagy meglátogatott webhelyekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat nem érvényes harmadikfelek webhelyeire, termékeire vagy szolgáltatásaira, valamint harmadikfelek által biztosított alkalmazásokra vagy szolgáltatásokra sem (és ezekért nem vállalunk felelősséget). Harmadikfelek ilyen webhelyeire, termékeire vagy szolgáltatásaira további, vagy eltérő követelmények vonatkozhatnak a gyermekekről szóló adatok gyűjtése tekintetében, és a harmadikfelek ilyen webhelyeire, termékeire vagy szolgáltatásaira érvényes, harmadikfelek adatvédelmi szabályzatai irányadók.

8. TOVÁBBÍTÁSOK.

Szolgáltatásaink az Egyesült Államokban lévő szervereken vannak tárolva. Ha Ön az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, akkor az adatai továbbítódnak az Egyesült Államokban lévő szervereinkhez. Előfordulhat, hogy az Egyesült Államok adatvédelmi törvényei eltérnek azoktól, melyek abban az országban érvényesek, ahol termékeinket és szolgáltatásainkat használja. Amikor továbbítjuk adatait az Egyesült Államokba, a jelen SweetLabs adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően védjük az adatokat. Ha az Európai Gazdasági Térségen belül vagy a világ más részén tartózkodik, ahol érvényben vannak a nemzetközi adattovábbításról szóló törvények, akkor mi megfelelünk az alkalmazható jogi követelményeknek az adattovábbítások megfelelő biztonságának biztosítása érdekében. Szolgáltatásaink meglátogatásával vagy használatával engedélyezi adatainak továbbítását, tárolását és használatát az Egyesült Államokban.

9. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

Időről időre módosíthatjuk a jelen szabályzatot. Amennyiben anyagi változást hajtunk végre személyes adatainak felhasználása terén, akkor a webhelyünkön egy értesítés elküldésével értesítjük Önt vagy e-mailt küldünk Önnek, melyben megjelöljük a szabályzatunk legutolsó módosítási dátumát. A módosításról szóló első értesítés után a felhasználók elfogadják a SweetLabs adatvédelmi szabályzat módosításait a webhely vagy a szolgáltatások használatával vagy lényeges változások esetén a módosításról szóló első értesítéstől számított 30 nap után.

10. KAPCSOLAT

A SweetLabs, Inc. a felelős szerv a személyes adatainak feldolgozásáért a jelen SweetLabs adatvédelmi szabályzat értelmében. A SweetLabs, Inc nem felelős azon harmadik felek gyakorlataiért, melyek szolgáltatásait és termékeit használja. Ha visszajelzése, kérdése vagy problémája van a jelen SweetLabs adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan, akkor lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 vagy küldjön e-mailt a címre.

A jelen SweetLabs Adatvédelmi szabályzat effektív dátuma: Július 1, 2016

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI SWEETLABS (Italiano - Italian)

LENOVO HA INSTAURATO UNA PARTNERSHIP CON SWEETLABS, INC. ("NOI" OPPURE "SWEETLABS") PER SVILUPPARE LA APP EXPLORER E SUPPORTARE IL SERVIZIO DI CONSEGNA DEL SOFTWARE (i "SERVIzi"). 

SweetLabs, Inc. (“noi” o “SweetLabs”) vi dà il benvenuto nei suoi siti Web, software, prodotti e servizi.  Siamo perfettamente consapevoli che avete a cuore la vostra privacy e ne teniamo conto molto seriamente. Per informarvi sulle modalità di raccolta e utilizzo delle informazioni che vi riguardano abbiamo adottato la presente Informativa sulla privacy (“Informativa sulla privacy di SweetLabs”), che illustra quali tipologie di informazioni raccogliamo, come possono essere utilizzate, con chi possono essere condivise, le scelte a vostra disposizione e come è possibile contattarci in merito alle nostre prassi in materia di privacy.

1. AMBITO DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI SWEETLABS

La presente Informativa sulla privacy di SweetLabs riguarda il trattamento delle informazioni raccolte nel momento in cui l'utente effettua l'accesso ai siti Web, software, prodotti e servizi (i nostri “Servizi”) di proprietà e gestiti da SweetLabs, che riportano, comprendono o rimandano alla presente Informativa sulla privacy.

Con l'utilizzo, il download, l'installazione o la visita dei nostri Servizi, l'utente acconsente ad accettare prassi e politiche riportate nella presente Informativa sulla privacy.

Nota: questa politica non si applica (e noi decliniamo qualsiasi responsabilità in merito) alle prassi di aziende che non possediamo né controlliamo o a individui che non sono nostri dipendenti né sono da noi gestiti. Nel momento in cui utilizza siti o prodotti software di terza parte, comprese le app eventualmente fornite da terze parti o Servizi che consentono l'accesso o utilizzano siti o servizi di terze parti, l'utente è tenuto a leggere le informative sulla privacy pertinenti a tali terze parti per le informazioni in merito alle prassi sulla privacy da essi osservate.

2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI SWEETLABS IN SINTESI

SweetLabs si occupa della manutenzione o detiene la proprietà di diversi siti, prodotti e servizi.  Per spiegare meglio quali informazioni raccoglie e come tali informazioni vengono usate, abbiamo suddiviso l'Informativa sulla privacy di SweetLabs nelle sezioni che seguono:

3. CHE COSA RACCOGLIAMO E PERCHÈ

Cookie Quando un utente visita il nostro sito inviamo un cookie, ovvero un piccolo file archiviato sul suo computer che ne consente l'identificazione in maniera univoca. Laddove previsto dalla legge applicabile, l'utilizzo dei cookie è subordinato al consenso dell'utente,  che può scegliere se eliminare oppure non accettare i cookie secondo quanto riportato nel paragrafo sottostante “Diritti e scelte dell'utente”.  Se l'utente elimina o sceglie di non accettare i cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità dei nostri prodotti e servizi.

Log Quando un utente installa il nostro software o visita i nostri siti possiamo acquisire e archiviare i dati inviati dal computer o dal browser Web. Tali dati possono comprendere il tipo di sistema operativo (SO), il tipo di browser, la lingua, l'indirizzo IP (Internet Protocol), la data e l'ora della richiesta e l'ID del cookie (quando l'utente visita i nostri siti) o un ID generato in modo casuale (al momento dell'installazione del nostro software) che consente di identificare un determinato computer. Inoltre, possiamo rilevare le informazioni geografiche dell'utente attraverso il suo indirizzo IP per comprendere meglio l'interazione della posizione con l'utilizzo del nostro software e dei nostri siti.  Detto questo, non archiviamo né associamo l'indirizzo IP di un determinato utente con i dati raccolti; ci limitiamo ad acquisire e archiviare le informazioni geografiche derivate in forma aggregata.

Informazioni sull'utilizzo In genere i nostri Servizi raccolgono automaticamente le informazioni sull'utilizzo relative a software, app e servizi utilizzati, scaricati o installati presso di noi, oltre alla frequenza con cui un'app o un Servizio sono stati cliccati o aperti, e per quanto tempo un'app o un Servizio rimangono aperti. Raccogliamo inoltre le informazioni sull'installazione, che possono comprendere informazioni su eventuali installazioni o disinstallazioni di app o Servizi e sul periodo di tempo in cui un Servizio è stato installato o usato sul sistema dell'utente.

Per quanto riguarda i visitatori dei nostri siti, raccogliamo informazioni sull'utilizzo, come il numero e la frequenza di visitatori, le pagine visitate, il tempo medio trascorso sulle pagine e altre informazioni che ci aiutano a determinare quali funzionalità dei nostri siti risultano più importanti e funzionano meglio.

Usiamo le informazioni sull'utilizzo solo in forma aggregata, cioè come misura statistica per consentirci di migliorare i nostri Servizi.  Non utilizziamo tali informazioni per identificare gli utenti e non associamo le informazioni sull'utilizzo con altre informazioni che possano identificare gli utenti personalmente, come il nome o l'indirizzo.

Strumenti di analisi di terza parte  I nostri Servizi possono utilizzare strumenti analitici di terza parte che impiegano cookie, web beacon o altre simili tecnologie di raccolta informazioni che acquisiscono i log di Internet e le informazioni sull'utilizzo.  Le informazioni generate vengono usate per compilare rapporti statistici sull'attività degli utenti.  Non useremo mai (né consentiremo a una terza parte di farlo) rapporti statistici per tracciare o raccogliere informazioni personali di visitatori o utenti dei nostri Servizi. Non associamo informazioni attinte dai rapporti statistici con informazioni personali provenienti da qualsiasi fonte.          

Account utente  Se si è provveduto a creare un account utente per i Servizi della piattaforma SweetLabs, di app e siti (diverso dagli account utente per siti e servizi di terza parte accessibili tramite i nostri Servizi), raccogliamo e gestiamo tutte le informazioni fornite in correlazione alla creazione di un account utente, comprese le informazioni personali come nome e cognome, indirizzo e-mail, data di nascita e foto (se si è scelto di caricare una foto nell'account utente). Le informazioni personali fornite in correlazione all'account vengono utilizzate per consentirci di gestire l'account e fornire servizi e funzionalità ad esso collegati.  Non associamo mai le informazioni personali fornite in correlazione all'account con qualsiasi altra informazione eventualmente raccolta attraverso i Servizi.

App e siti di Terza parte  Se si è installato un software o un'app di terza parte, oppure un software o un'app che accedono a siti o servizi di terza parte, tale terza parte può raccogliere informazioni sull'utilizzo di tale software o app, oppure sull'accesso o sull'utilizzo di siti o servizi di terza parte a cui tale software o app hanno accesso.  Le informazioni raccolte da un provider di terza parte sono regolamentate dalle informative sulla privacy di tali provider di terza parte.  Questi siti, software o app di terza parte possono anche posizionare i propri cookie o altri file sul computer, raccogliere dati o richiedere informazioni personali.  Non esercitiamo alcun controllo su siti, software o servizi di terza parte.

Account sviluppatori software Se gli utenti sono sviluppatori software o editori che utilizzano i nostri Servizi per pubblicare o distribuire software o app, raccogliamo e gestiamo tutte le informazioni fornite in correlazione al software o all'app al fine di gestire gli account e comunicare con gli utenti.

Comunicazioni; Altre informazioni fornite.  Ogni qualvolta un utente ci invia delle informazioni, ad esempio con un post nelle pagine dell'Assistenza, con le domande tramite e-mail, con i post o le comunicazioni su siti o reti di social media come Facebook o Twitter, noi possiamo conservare tali comunicazioni in modo da poter rispondere a richieste o domande e migliorare i nostri servizi.  I post sulle pagine dell'Assistenza possono visualizzare il nome utente, così come indicato nel profilo. Le informazioni personali fornite dall'utente vengono utilizzate per scopi quali il miglioramento dei contenuti dei siti, la personalizzazione e il miglioramento dei servizi e la comunicazione dei nostri servizi.  Possiamo utilizzare le informazioni personali fornite per comunicare agli utenti offerte speciali e nuove funzionalità.  Il consenso dell'utente sarà richiesto laddove previsto dalla legge applicabile.  È possibile scegliere di non ricevere comunicazioni promozionali in qualsiasi momento seguendo le istruzioni per la cancellazione riportate nell'e-mail.

4. COME CONDIVIDIAMO O USIAMO LE INFORMAZIONI RACCOLTE

- Per utenti senza un account utente Utilizziamo le informazioni raccolte presso gli utenti senza un account solo in forma aggregata, e cioè come misura statistica e non in modo tale da identificare le persone, per consentirci di migliorare i nostri Servizi.  Non vendiamo o commercializziamo in altro modo queste informazioni presso altre parti.

- Per utenti con un account utente Se si è creato un account utente e pubblicato informazioni o una recensione dei nostri Servizi, le informazioni che si è scelto di caricare sul profilo dell'account utente (se l'utente ha provveduto a caricarle su tale profilo) saranno visualizzate con il post o la recensione sui nostri Servizi.  Se si è creato un account utente e condiviso un'app con un altro utente, le informazioni che si è scelto di caricare sul profilo dell'account utente (se l'utente ha provveduto a caricarle su tale profilo) saranno condivise con gli utenti con cui si è scelto di condividere un'app.  Inoltre, possiamo usare l'indirizzo e-mail fornito per inviare comunicazioni su prodotti, servizi e promozioni.  Possiamo usare la data di nascita per verificare l'idoneità all'utilizzo dei nostri servizi in conformità ai nostri Termini di servizio.

- Per sviluppatori ed editori Possiamo condividere le informazioni personali di un utente con provider di servizi di terza parte allo scopo di consentirne la partecipazione ai nostri Servizi. I nostri provider di servizi non detengono alcun diritto di utilizzare le informazioni personali che condividiamo con loro se non per quanto è necessario a fornirci assistenza e ad erogare servizi per nostro conto.  Vincoliamo contrattualmente tali provider di servizi a tutelare in modo adeguato la privacy e la sicurezza delle informazioni personali che trattano per nostro conto.

- Per tutte le informazioni da noi raccolte Possiamo inoltre utilizzare o condividere le informazioni come segue: Protezione dei nostri servizi e di altri Possiamo condividere le informazioni personali se riteniamo in buona fede che sia necessario per: (1) adempiere a leggi, regolamentazioni, citazione in giudizio o provvedimenti giudiziari; (2) rilevare, prevenire o fronteggiare in altro modo frodi e problemi relativi alla sicurezza o di natura tecnica; (3) attuare le disposizioni contenute nella presente Informativa sulla privacy di SweetLabs, nei Termini di servizio di SweetLabs e/o in qualsiasi altro accordo tra l'utente e SweetLabs, tra cui le indagini su potenziali violazioni; oppure per (4) tutelare diritti, beni e sicurezza di SweetLabs, dei suoi Servizi e dei suoi visitatori, utenti e/o del pubblico.

Trasferimenti commerciali In caso di acquisizione di SweetLabs o di una parte sostanziale dei suoi beni, oppure nell'improbabile caso di fallimento o bancarotta di SweetLabs, le informazioni sugli utenti fanno parte dei beni che sarebbero trasferiti (o acquisiti) da un acquirente di terza parte. Di conseguenza, possiamo trasferire o assegnare tutte le informazioni raccolte come parte integrante di una fusione, di un'acquisizione, di una vendita o di un altro cambiamento di controllo della società. L'utente riconosce l'eventualità di tali trasferimenti e da parte nostra faremo quanto è ragionevolmente possibile perché l'acquirente continui a utilizzare le informazioni personali secondo i principi stabiliti nella presente informativa.

Informazioni sull'utilizzo Possiamo condividere le informazioni sull'utilizzo da noi raccolte con i partner e altre terze parti per garantire il buon funzionamento dei Servizi e migliorarne le prestazioni complessive, oppure per consentirci di proporre raccomandazioni di altri prodotti e servizi. Ad esempio, l'utilizzo dei dati per determinare la probabilità con cui un consumatore potrà apprezzare un'app o un prodotto specifici.  Non autorizziamo tali partner e altre terze parti a utilizzare o divulgare le informazioni ad eccezione di quanto necessario ad erogare determinati servizi per nostro conto o conformarsi ai requisiti di legge.  Li vincoliamo contrattualmente a tutelare in modo adeguato la privacy e la sicurezza delle informazioni che trattano per prestarci assistenza.

Con il consenso dell'utente Ad eccezione di quanto dichiarato in precedenza, condivideremo le informazioni personali con terze parti previo consenso dell'utente.  Se le nostre pratiche commerciali dovessero cambiare in modo tale da richiedere la condivisione delle informazioni personali per scopi incompatibili con le finalità per le quali abbiamo raccolto le informazioni, chiederemo un consenso aggiuntivo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Faremo il possibile per adottare misure di sicurezza ragionevoli e appropriate per la tutela dall'accesso non autorizzato ai sistemi in cui sono archiviate le informazioni personali. Ciò comprende misure di natura tecnica e organizzativa, come le revisioni interne della raccolta dati, l'archiviazione, le prassi di elaborazione e le misure di sicurezza, come pure le misure di sicurezza di natura fisica ed elettronica in conformità con i requisiti di sicurezza applicabili. Inoltre, autorizziamo l'accesso alle informazioni personali solo ai nostri dipendenti che ne hanno bisogno per adempiere alle proprie mansioni.  Tuttavia, nonostante le misure adottate, non possiamo garantire la sicurezza di tutte le informazioni che ci vengono fornite.

6. DIRITTI E OPZIONI DELL'UTENTE

Tramite la procedura prevista sul nostro sito l'utente può accedere a determinate informazioni che lo riguardano per visualizzarle e, in determinate situazioni, per aggiornarle. Le tipologie di informazioni a cui l'utente può accedere e che può modificare possono cambiare con il sito. L'utente può prendere contatto con noi secondo le modalità riportate nella sezione “Contatti” sottostante per richiedere l'accesso o aggiornare le informazioni personali.

È possibile richiedere la cancellazione di un account inviando un'e-mail all'indirizzo help@sweetlabs.com e rispondendo in modo affermativo a eventuali e-mail di conferma. Nota: alcune informazioni possono rimanere nei nostri archivi anche dopo la cancellazione dell'account.

Gli utenti dei nostri siti hanno anche la possibilità di smettere di accettare nuovi cookie, di essere avvisati quando ricevono un nuovo cookie e di disabilitare i cookie esistenti utilizzando le impostazioni di privacy del browser.  Tutti i principali browser consentono di bloccare o eliminare i cookie dal sistema. Fare riferimento alla sezione Aiuto del browser per maggiori informazioni.

Laddove abbiamo richiesto il consenso per l'utilizzo o la condivisione delle informazioni personali, l'utente ha il diritto di ritirare il consenso, anche se potrebbe non essere più in grado di avvalersi di determinati prodotti e servizi. Inoltre, l'utente può decidere di non ricevere comunicazioni di marketing cliccando ad esempio sull'apposito link incluso in tali comunicazioni tramite e-mail.

7. PRIVACY DEI BAMBINI

I siti Web, i prodotti e servizi SweetLab sono destinati agli adulti e ai bambini a partire dai 13 anni di età, autorizzati dai genitori o dai tutori a farne uso. In conformità al Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), non raccoglieremo consapevolmente informazioni sui bambini di età inferiore ai 13 anni. Consigliamo ai genitori e ai tutori di familiarizzare con i siti Web, i prodotti e i servizi visitati e usati dai propri figli.

Si prega di notare che questa Informativa sulla Privacy non si applica a siti Web, prodotti o servizi di terzi (per i quali non siamo responsabili), che comprendono le app o i servizi eventualmente forniti da terzi. Tali siti Web, prodotti o servizi di terzi potrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi o diversi, rispetto alla raccolta di informazioni sui bambini, e sono, altresì, regolati dalle informative sulla privacy vigenti per terzi di tali siti Web, prodotti o servizi.

8. TRASFERIMENTI

I nostri Servizi sono ospitati su server ubicati negli Stati Uniti.  Se l'utente risiede al di fuori degli Stati Uniti, le informazioni saranno trasferite sui nostri server negli Stati Uniti.  È possibile che le leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati statunitensi non siano le stesse del paese di residenza dell'utente nel momento in cui utilizza i nostri prodotti e servizi. Quando trasferiamo le informazioni negli Stati Uniti, le proteggiamo secondo quanto previsto nella presente Informativa sulla privacy. Se l'utente risiede nello Spazio Economico Europeo (SEE) o in altre regioni del mondo dotate di leggi che regolamentano i trasferimenti di dati internazionali, ci adeguiamo ai requisiti legali applicabili in modo da garantire una protezione adeguata per i trasferimenti di dati.  Visitando o utilizzando i nostri Servizi l'utente accetta il trasferimento, l'archiviazione e l'utilizzo delle informazioni che lo riguardano negli Stati Uniti.

9. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA

Possiamo apportare modifiche a questa informativa di quando in quando. In caso di modifiche sostanziali al modo in cui utilizziamo le informazioni personali, gli utenti saranno informati tramite la pubblicazione di un annuncio sul nostro sito o l'invio di un'e-mail con l'indicazione della data delle ultime modifiche. Gli utenti sono vincolati dalle modifiche all'Informativa sulla privacy di SweetLabs nel momento in cui utilizzano il sito o i servizi successivamente alla prima pubblicazione delle modifiche stesse oppure, in caso di modifiche sostanziali, dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

10. CONTATTI

SweetLabs, Inc. è l'entità responsabile dell'elaborazione delle informazioni personali in base alla presente Informativa sulla privacy di SweetLabs.  SweetLabs, Inc. non si assume responsabilità per le prassi di terze parti i cui prodotti e servizi possono essere utilizzati dall'utente.  Per qualsiasi feedback, domanda o dubbio riguardo la presente Informativa sulla privacy di SweetLabs, è possibile contattarci presso Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 oppure inviarci un'e-mail all'indirizzo .

Data di decorrenza della presente Informativa sulla privacy di SweetLabs: 1 Luglio 2016

SweetLabsプライバシーポリシー (日本語 - Japanese)

LENOVOはSWEETLABS, INC. ("当社"または"SWEETLABS")と提携し、LENOVO APP EXPLORERアプリケーションとサポートソフトウェア配布サービス("サービス")を供給する。 

SweetLabs (以下、「当社」または「SweetLabs」)は、お客様が当社のウェブサイト、ソフトウェア、製品、およびサービスをご利用いただくことに感謝いたします。当社は、お客様がプライバシーを心配されることを理解し、お客様のプライバシーを真剣にとらえています。当社は、お客様の情報を収集し使用する方法についてお知らせするために、このプライバシーポリシー(以下、「SweetLabsプライバシーポリシー」)を導入しました。これには、収集する情報の種類、その情報の使用方法と提供先、お客様の選択肢、当社のプライバシー慣行に関する連絡方法について記載しています。

1. SweetLabsプライバシーポリシーの内容

このSweetLabsプライバシーポリシーでは、SweetLabsが所有し運営する当社のウェブサイト、製品、サービス(以下、「サービス」)にお客様がアクセスした際に、当社が収集する情報の取り扱いについて定めています。本サービスにはこのSweetLabsプライバシーポリシーを掲載するか、含めるか、またはリンクが提供されています。

当社のサービスを使用、ダウンロード、インストール、または閲覧することで、お客様は、このSweetLabsプライバシーポリシーに規定される慣行とポリシーに同意することを了承します。

このポリシーは、当社が所有または管理しない企業の慣行、もしくは当社が雇用または管理しない個人の慣行には適用されず、当社は責任を負いません。サードパーティのサイトやソフトウェア製品(サードパーティにより提供されるアプリを含む)、またはサードパーティのサイトやサービスにアクセスしたり使用するサービスをお客様が利用する場合、サードパーティのプライバシー慣行について関連するサードパーティのプライバシーポリシーをお読みになる必要があります。。

2. SweetLabsプライバシーポリシーの概要

SweetLabsは複数のサイト、製品、サービスを維持管理し、提供しています。当社が収集するデータおよび収集したデータの使用方法について分かりやすく説明するために、このSweetLabsプライバシーポリシーは次のセクションに分かれています。

3. 収集するデータとその理由

Cookie。 当社のサイトを閲覧すると、Cookieが送信されます。これはお客様のコンピュータに保存される小さいファイルで、それによりお客様のコンピュータが特定されます。適用法で義務付けられている場合、当社はCookieの使用に対してお客様から同意を得ます。以下の「お客様の権利と選択肢」のセクションに記載するように、お客様は当社のCookieを削除すること、または受け入れないことを選択できます。Cookieを削除したり、受け入れないことにした場合、当社の製品およびサービスの一部の機能が使用できない場合があります。

ログ。 お客様が当社のソフトウェアをインストールしたり、当社のサイトを閲覧すると、当社はお客様のコンピュータまたはウェブブラウザが当社に送信するデータを捕えて保存する場合があります。このデータには、お客様のオペレーティングシステム(OS)の種類、ブラウザの種類、言語、インターネットプロトコル(IP)アドレス、お客様のリクエストの日付と時間、およびお客様のコンピュータを特定するCookie ID (当社のサイトを閲覧した場合) またはランダムに生成されたID (当社のソフトウェアをインストールした場合)のいずれかが含まれます。さらに、IPアドレスを使ってお客様の地理的情報を判断し、お客様の場所と当社のソフトウェアおよびサイトの使用がどのように相互作用するかを詳しく把握します。ただし、収集したIPアドレスを保存したり、データと関連付けることはありません。集計から導き出した地理的情報を収集して保存するだけです。          

使用情報。 通常、当社のサービスにより、お客様が使用、ダウンロードまたはインストールしたソフトウェア、アプリ、サービスに関する使用情報が自動的に収集されます。この使用情報には、たとえば、アプリやサービスがクリックされたり起動された頻度、アプリやサービスが起動している時間などがあります。また、インストール情報も収集されます。これには、特定のアプリやサービスがインストールまたはアンインストールされたかどうか、サービスがお客様のシステムにインストールされた期間またはサービスが使用された時間などが含まれます。

当社のサイト閲覧者に関しては、使用情報を収集します。これには、たとえば、閲覧者の数と頻度、閲覧したページ、ページを閲覧した平均時間などと、当社のサイトのどの機能がお客様にとって一番重要で効果的に機能しているかを判断するために必要なその他の情報が含まれます。 収集した使用情報は集計した形式でのみ使用します。つまり、当社のサービスを向上するための統計的尺度として使用します。収集した使用情報は、お客様を特定するために使用したり、名前や住所などお客様を個人的に特定する情報と関連付けることはありません。

サードパーティの分析ツール。 当社のサービスは、通常のインターネットログ情報と使用情報を収集するために、Cookie、ウェブビーコン、またはその他同様の情報収集技術を使ったサードパーティの分析ツールを使用することがあります。生成された情報は、ユーザー活動に関する統計レポートを作成するために使用します。当社は、統計レポートを使って、当社サービスの閲覧者またはユーザーの個人情報を追跡したり収集することはなく、サードパーティにそれを許可することもありません。個人情報の収集元がどこであろうと、個人情報を統計レポートから生成された情報に関連付けることはありません。             

ユーザーアカウント。 当社のSweetLabsプラットフォーム、アプリ、およびサイトのサービスに関するユーザーアカウントを作成した場合(当社サービスからアクセスできるサードパーティのサイトとサービスへのユーザーアカウント以外)、当社は、ユーザーアカウント作成に関連して当社に提供されたすべての情報を収集して維持します。これには、お客様の名前、電子メールアドレス、生年月日、写真(ユーザーアカウントのプロファイルに写真をアップロードすることを選択した場合)などの個人情報が含まれます。アカウントに関連して提供された個人情報は、お客様のアカウントを管理し、アカウントに関連するサービスと機能を提供するために使用します。アカウントに関連して提供された個人情報とサービスを通じて収集したその他の情報を関連付けることはありません。

サードパーティのアプリとサイト。 サードパーティが提供するソフトウェアやアプリをインストールした場合、またはサードパーティのサイトやサービスにアクセスするソフトウェアやアプリをインストールした場合、そのサードパーティは、お客様によるかかるソフトウェアやアプリの使用に関する情報、またはかかるソフトウェアやアプリによりアクセスできるサードパーティのサイトやサービスへのお客様によるアクセスまたは使用に関する情報を収集する場合があります。サードパーティプロバイダーにより収集された情報には、かかるサードパーティプロバイダーのプライバシーポリシーが適用されます。こういったサードパーティのサイト、ソフトウェア、アプリによっても独自のCookieまたはその他のファイルがお客様のコンピュータに保存される場合があり、またお客様からデータを収集したり、個人情報を求める場合があります。当社は、サードパーティのサイト、ソフトウェア、またはサービスを管理しません。

ソフトウェアデベロッパーのアカウント。 お客様が、当社のサービスを使用して自社のソフトウェアやアプリをパブリッシュまたは配信するソフトウェアデベロッパーやパブリッシャーの場合、お客様のアカウントを管理しお客様と通信するために、ソフトウェアまたはアプリに関連して当社に提供されたすべての情報を収集して維持します。

通信、提供されたその他の情報。 お客様が当社に連絡をとった場合、それが当社のサポートページへの掲載、電子メールによる質問、またはFacebookやTwitterなどのソーシャルメディアサイト・ネットワークへの書き込みやコミュニケーションのいずれにかかわらず、当社はかかる通信内容を保持し、お客様のリクエストや質問に返答し、お客様への当社のサービスを向上させるために使用します。サポートページへの掲載には、プロファイルで指定したユーザー名が表示されます。提供された個人情報は、当社サイトの内容の向上、当社サービスのカスタマイズと向上、当社サービスに関してお客様とのコミュニケーションの目的において使用します。提供された個人情報を使って、特別提供および新規機能に関するお知らせを行う場合もあります。適用法で義務付けられている場合は、お客様から同意を得ます。販売促進に関する通信は、電子メールに説明される配信解除方法に従っていつでもオプトアウトすることができます。

4. 収集したデータの使用方法と共有方法

- ユーザーアカウントのないユーザーの場合 ユーザーアカウントのないユーザーから収集した情報は集計した形式でのみ使用します。つまり、当社のサービスを向上するための統計的尺度として使用し、お客様を特定する方法では使用しません。当社はこうした情報をサードパーティに販売したり、売り込むことはありません。

- ユーザーアカウントのあるユーザーの場合 ユーザーアカウントを作成し、当社のサービスに書き込みまたはレビューを掲載した場合、ユーザーアカウントにアップロードすることにした情報(ユーザーアカウントのプロファイルにお客様により情報がすでにアップロードされている場合)は、お客様の書き込みまたはレビューとともに当社のサービスに表示されます。ユーザーアカウントを作成し、アプリを他のユーザーと共有した場合、ユーザーアカウントにアップロードすることにした情報(ユーザーアカウントのプロファイルにお客様により情報がすでにアップロードされている場合)は、アプリを共有することにしたユーザーにも提供されます。さらに、お客様から提供された電子メールアドレスを使用して、製品、サービス、販売促進のお知らせを配信します。お客様の生年月日は、サービス利用規約に従って当社のサービスを使用する資格があるかどうかを確認するために使用します。

- デベロッパーとパブリッシャーの場合 当社は、お客様が当社のサービスを利用できるようにする目的において、お客様の個人情報をサードパーティプロバイダーに提供することがあります。当社のサービスプロバイダーは、当社を支援し、当社に代わってサービスを実施するために必要な範囲以外で、当社が提供する個人情報を使用する権利を有しません。当社は、このようなサービスプロバイダーに対し、当社に代わって処理する個人情報のプライバシーおよびセキュリティを適切に守ることを契約により義務付けています。

- 当社が収集するすべての情報について。 当社は、お客様の情報を以下のように使用または共有します。

当社のサービスおよびその他の保護。 当社は、以下のことが必要だという誠実な信念がある場合、お客様の個人情報を提供することがあります。(1) 法令、規則、召喚令状、裁判所命令に従う、(2) 不正行為、セキュリティ、技術的な問題の検出、防止、またはその他の対応を行う、(3) 違反行為の可能性に関する調査など、本SweetLabsプライバシーポリシーおよびお客様とSweetLabsの間で締結されたサービス利用規約やその他の契約の条項を施行する、(4) SweetLabsとそのサービス、および閲覧者、ユーザー、公の権利、所有物、安全への脅威から保護する。

事業の譲渡。 SweetLabsまたはその資産の大部分が買収された場合、もしくはSweetLabsが事業から撤退したり、破産した場合、ユーザー情報は第三者の取得者に譲渡または取得される資産の1つとなります。したがって、当社は合併、買収、販売、その他の支配権の変更の一環として、収集したすべての情報を譲渡または移譲することがあります。お客様は、かかる譲渡が起こり得ること、および当社は買収者が本ポリシーの規定に従ってお客様の個人情報を使用し続けることを、妥当な努力を払って指示することを了承します。

使用情報。 当社は、サービスの適切な動作およびサービスのパフォーマンス全般の向上、または他の製品やサービスの推奨を目的として、収集した使用情報をパートナーおよびその他のサードパーティに提供します。たとえば、データを使用して、消費者が特定のアプリまたは製品を気に入る見込みを判断したり。こういったパートナーとその他のサードパーティに対しては、当社に代わって特定のサービスを実行したり、法的要件に準拠したりするために必要な場合を除き、情報を使用したり開示する許可を与えません。パートナーとその他のサードパーティには、当社を支援して処理する情報のプライバシーおよびセキュリティを適切に守ることを契約により義務付けています。

お客様の同意。 前述の場合を除き、お客様の事前の了承を得た場合にのみ、お客様の個人情報をサードパーティに提供します。当社のビジネス慣行が変わり、情報収集目的とは異なる目的でお客様の個人情報を共有する必要がある場合には、お客様の同意を別途得るものとします。

5. 情報のセキュリティ

当社は、個人情報を保管しているシステムへの無許可のアクセスを防ぐために合理的で適切なセキュリティ対策を講じることに努めます。これには、データ収集、保存、処理方法、セキュリティ対策の社内見直しなどの技術的対策と組織的対策、および適用されるセキュリティ要件に応じた物理的対策と電子的セキュリティ対策が含まれます。さらに、業務上の責任を果たす必要のある当社社員に対してのみ、個人情報へのアクセスを許可します。ただし、セキュリティ対策に万全を期しますが、提供された情報のセキュリティを保証することはできません。

6. お客様の権利と選択肢

情報の確認、また場合によってはその情報を更新する目的において、お客様は、当社のサイトで提供する手順を使って、自分に関する特定の情報にアクセスできます。お客様がアクセスおよび更新できる情報の種類は、当社のサイトの変更に応じて変わる場合があります。さらに、お客様は、以下の「お問い合わせ」のセクションの記載に従って当社に連絡し、個人情報へのアクセスや更新をリクエストすることができます。 アカウント削除のリクエストは、help@sweetlabs.comに電子メールを送信し、当社からの確認メールに了承の返信をすることにより行えます。アカウントが削除された後も、一部の情報が当社の記録に残る場合があります。

当社サイトのユーザーの場合、新しいCookieの受け入れを行わない、新しいCookieの受信時に通知を受ける、およびブラウザのプライバシー設定を使用して既存のCookieを無効にする選択肢があります。主要なブラウザでは、お客様のシステムからCookieをブロックまたは削除することができます。詳細情報については、ブラウザのヘルプを参照してください。

個人情報の使用または共有について同意した場合でも、その同意の撤回は可能ですが、特定の製品およびサービスを活用できなくなる場合があります。さらに、電子メールに記載されている関連リンクをクリックするなどして、当社からのマーケティング目的の通知の受信をオプトアウトすることができます。

7. 児童のプライバシー

SweetLabsのウェブサイト、製品およびサービスは、成人、ならびに親または法定後見人からそれらの利用許可を得ている13歳以上の子供を対象にしています。当社は、児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)に従い、13歳未満の児童に関する情報を故意に収集しないものとします。親または法定後見人の皆様には、お子様が利用または訪問するウェブサイト、製品およびサービスについてきちんと把握しておいていただくようお願いいたします。

本プライバシーポリシーは、第三者により提供される可能性のあるアプリやサービスを含め、第三者のウェブサイト、製品またはサービスには適用されません(また、これらについて当社は責任を負いません)のでご注意ください。かかる第三者のウェブサイト、製品またはサービスは、児童に関する情報の収集に関して追加的な、または異なる要件の対象となる可能性があり、当該第三者ウェブサイト、製品またはサービスの該当する当該第三者プライバシーポリシーが適用されます。

8. 転送

当社のサービスは米国内にあるサーバーでホストされています。お客様が米国外に居住される場合、お客様の情報は米国内の当社のサーバーに転送されます。お客様が当社の製品およびサービスを使用する際に、お客様の居住国と同一のプライバシー保護法およびデータ保護法が米国にない場合もあります。当社がお客様の情報を米国に転送した場合、本SweetLabsプライバシーポリシーの記載に従ってその情報を保護します。お客様が欧州経済地域、または国際間データ転送に適用される法律のあるその他の地域に居住される場合、当社は、データ転送の適切な保護など、適用される法的要件に準拠します。当社のサービスを閲覧または使用することで、お客様は、お客様の情報が米国内に転送され、米国内で保管および使用されることに同意するものとします。

9. ポリシーの変更

当社は適宜このポリシーを変更します。個人情報の使用方法に重大な変更を行った場合、当社のサイトでその旨を発表するか、お客様に電子メールを送信し、当社のポリシーの最新変更日を示します。かかる変更の最初の掲載後に、または大幅な変更の場合には変更の掲載から30日経過後に、当社のサイトまたはサービスを使用した場合、お客様はSweetLabsプライバシーポリシーの変更に拘束されます。

10. お問い合わせ

SweetLabsは、本SweetLabsプライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の処理に関して全責任を負います。お客様が使用するサービスおよび製品を所有するサードパーティの慣行に関して責任を負うことはありません。本SweetLabsプライバシーポリシーに関するご意見・ご質問については、Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101まで郵便で、または まで電子メールにてご連絡ください。

SweetLabsプライバシーポリシーの発効日:2016年7月1日

SWEETLABS 개인 정보 보호 정책 (조선말 - Korean)

LENOVO가 SWEETLABS, INC ("우리" 또는 "SWEETLABS")와 LENOVO APP EXPLORER 기능 강화와 소프트웨어 제공 서비스 ("서비스") 지원을 위해 제휴했습니다. 

SweetLabs, Inc.(“당사” 또는 “SweetLabs”)는 귀하의 웹 사이트, 소프트웨어, 제품 및 서비스 이용을 환영합니다.  당사는 귀하의 개인 정보를 보호하고 신중히 처리해야 함을 잘 알고 있습니다. 귀하의 정보를 수집하고 사용하는 방식을 귀하에게 알리기 위해 당사는 수집한 정보의 유형, 정보 사용 방법, 정보 공유 대상, 귀하의 선택 가능 사항, 당사의 개인 정보 사용에 관해 당사에 문의하는 방법 등을 설명한 이 개인 정보 보호 정책(“SweetLabs 개인 정보 보호 정책”)을 채택했습니다.

1. SWEETLABS 개인 정보 보호 정책 범위

이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책은 SweetLabs가 소유하고 운영하며 이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책을 게시하거나, 포함하거나, 해당 링크를 제공하는 웹 사이트, 소프트웨어, 제품 및 서비스(당사 “서비스”)에 귀하가 액세스할 때 수집하는 정보의 처리에 대해 다룹니다.

당사의 서비스를 사용, 다운로드, 설치하거나 해당 사이트를 방문하면 귀하는 이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책에 설명된 규정 및 정책에 동의하는 것입니다.

소유하거나 통제하지 않는 회사의 규정 또는 당사가 고용하거나 관리하지 않는 개인에게는 이 정책이 적용되지 않으면 당사가 책임지지 않습니다. 타사 사이트 또는 타사가 제공하는 앱과 같은 소프트웨어 제품을 사용하거나 타사 사이트 또는 서비스에 액세스하거나 이를 이용하는 서비스를 사용할 때 타사의 개인 정보 보호 규정과 관련된 정보를 보려면 해당 타사의 관련 개인 정보 보호 정책을 읽어야 합니다.

2. SWEETLABS 개인 정보 보호 정책 요약

SweetLabs는 여러 사이트, 제품 및 서비스를 관리하거나 제공합니다.  당사가 수집한 정보 유형 및 수집 정보의 사용 방법을 더욱 효과적으로 설명하기 위해 당사는 SweetLabs 개인 정보 보호 정책을 다음과 같은 섹션으로 분류하였습니다.

3. 당사가 수집하는 정보 및 정보 수집 이유

쿠키. 당사 사이트를 방문하면 당사는 귀하에게 쿠키를 전송하여 귀하의 고유 컴퓨터를 식별할 수 있도록 컴퓨터에 작은 크기의 파일을 저장합니다. 해당 법에 의해 요구되는 경우 당사는 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의를 얻습니다.  아래 "귀하의 권리 및 선택 가능 사항"에 설명된 대로 귀하는 쿠키를 삭제하거나 허용하지 않을 수 있습니다.  쿠키를 삭제하거나 허용하지 않으면 당사 제품 및 서비스의 모든 기능을 활용하지 못할 수도 있습니다.

로그. 귀하가 당사 소프트웨어를 설치하거나 당사 사이트를 방문할 때 당사는 귀하의 컴퓨터 또는 웹 브라우저가 당사로 보내는 데이터를 캡처하여 저장할 수 있습니다. 이 데이터에는 운영 체제(OS) 유형, 브라우저 유형, 언어, 인터넷 프로토콜(IP) 주소, 요청 날짜와 시간 및 쿠키 ID(당사 사이트를 방문하는 경우) 또는 임의로 생성 된 ID 는 컴퓨터를 식별(당사 소프트웨어를 설치하는 경우) 등이 있습니다. 또한 당사 소프트웨어와 사이트를 사용하는 위치를 더욱 잘 파악하기 위해 IP 주소를 통해 귀하의 지리적 정보를 확인할 수도 있습니다.  그러나 IP 주소를 저장하거나 귀하로부터 수집한 데이터와 연계하지 않으며 도출한 지리적 정보는 통합된 형태로 수집하고 저장합니다.               

사용 정보. 일반적으로 당사 서비스는 앱 또는 서비스를 클릭하거나 여는 빈도, 앱 또는 서비스가 열려 있는 시간 등 귀하가 사용하거나 당사 사이트에서 다운로드 또는 설치한 소프트웨어,앱 및 서비스에 대한 사용 정보를 자동으로 수집합니다. 또한 특정 앱 또는 서비스 설치 여부, 귀하의 컴퓨터에 서비스가 설치되어 있는 기간 또는 컴퓨터에서 해당 서비스가 사용된 기간에 관한 정보가 포함된 설치 정보를 수집합니다.  당사 사이트 방문자의 경우, 당사는 방문자의 수와 방문 빈도, 방문한 페이지, 페이지에 머무는 평균 시간, 당사 사이트의 어떤 기능이 가장 중요하며 효과적으로 작동하는지 확인할 수 있는 기타 정보 등의 사용 정보를 수집합니다.

당사는 서비스를 개선하기 위해 당사가 수집한 사용 정보를 통합된 형태 즉, 통계적 측정 형태로만 사용합니다. 이러한 사용 정보는 귀하의 신원을 확인하거나 이름 또는 주소와 같이 귀하의 개인 정보와 연계하는 데 사용하지 않습니다. 

타사 분석 도구.  당사 서비스는 표준 인터넷 로그 정보 및 사용 정보를 수집하기 위해 쿠키, 웹 표지 또는 기타 유사 정보 수집 기술을 사용하는 타사 분석 도구를 사용할 수 있습니다.  생성된 정보는 사용자 활동에 대한 통계 보고서를 컴파일하는 데 사용됩니다.  당사는 방문자 또는 서비스 사용자의 개인 정보 추적 또는 수집을 목적으로 이 통계 보고서를 사용하지 않으며 타사가 이를 사용하도록 허용하지도 않습니다. 당사는 통계 보고서에서 얻은 정보를 다른 소스에서 수집된 개인 정보와 연계하지 않습니다.            

사용자 계정.  귀하가 SweetLabs 플랫폼, 앱 및 사이트의 서비스에 대해 사용자 계정(타사 사이트 및 당사 서비스를 통해 액세스할 수 있는 서비스에 대한 사용자 계정 제외)을 만든 경우 당사는 귀하의 이름, 이메일 주소, 생일, 사진(귀하의 사용자 계정 프로필에 사진을 업로드한 경우) 등 사용자 개인 정보를 포함하여 사용자 계정을 만드는 것과 관련하여 귀하가 제공한 모든 정보를 수집하고 관리합니다. 귀하 계정과 관련하여 귀하가 제공한 개인 정보는 귀하의 계정을 관리하고 관련된 서비스와 기능을 제공하기 위해 사용됩니다.  당사는 귀하의 계정과 관련하여 귀하가 제공한 개인 정보를 서비스를 통해 수집할 수 있는 기타 정보와 연계하지 않습니다.

타사 앱 및 사이트.  타사에서 제공하거나 타사 사이트 또는 서비스에 액세스하는 소프트웨어 또는 앱을 설치한 경우 타사에서 그러한 소프트웨어 또는 웹 사용에 대한 정보나 그러한 소프트웨어 또는 앱을 통해 액세스하는 타사 사이트 또는 서비스 사용에 대한 정보를 수집할 수도 있습니다.  타사 제공업체에서 수집한 정보에는 그러한 타사 제공업체의 개인 정보 보호 정책이 적용됩니다.  이러한 타사 사이트, 소프트웨어 또는 앱은 자체 쿠키 또는 기타 파일을 컴퓨터에 저장하거나, 데이터를 수집하거나, 귀하의 개인 정보를 요구할 수도 있습니다.  당사는 타사 사이트, 소프트웨어 또는 서비스에 대해 제재를 가할 권한이 없습니다.

소프트웨어 개발자 계정. 귀하가 당사 서비스를 사용하여 소프트웨어 또는 앱을 게시하거나 배포하는 소프트웨어 개발자 또는 게시자인 경우 당사는 귀하의 계정을 관리하고 귀하와 연락하기 위해 소프트웨어 또는 앱과 관련하여 귀하가 제공하는 모든 정보를 수집하고 관리합니다.

통신, 귀하가 제공한 기타 정보.  당사의 지원 페이지에 게시물을 등록하거나, 이메일로 문의하거나, Facebook 또는 Twitter와 같은 소셜 미디어 사이트 또는 네트워크에 게시물 또는 문의글을 올려 당사로 문의하면 당사는 귀하의 요청이나 문의에 응대하고 귀하에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 그러한 통신 내용을 보관합니다.  지원 페이지에 등록된 게시물에는 귀하가 프로필에 지정한 사용자 이름이 표시됩니다. 귀하가 제공한 개인 정보는 당사 사이트의 콘텐츠 개선, 서비스 사용자 정의 및 개선, 서비스 관련 정보를 위한 귀하와의 통신 등의 목적으로 사용됩니다.  당사는 특별 기능 및 새로운 기능에 대해 알려드리기 위해 귀하가 제공한 개인 정보를 사용합니다.  해당 법에 의해 요구되는 경우 귀하의 동의를 얻을 것입니다.  귀하는 이메일에 설명된 구독취소 지시를 따라 언제든지 홍보성 메시지를 받지 않도록 선택할 수 있습니다.

4. 당사가 수집한 정보의 사용 또는 공유 방법

- 사용자 계정이 없는 사용자. 당사는 계정이 없는 사용자로부터 수집한 정보는 서비스를 개선하기 위해 사용자의 신원을 확인하는 방식이 아닌 통합된 형태 즉, 통계적 측정 형태로만 사용합니다.  당사는 이러한 정보를 타사에 판매하거나 마케팅 수단으로 사용하지 않습니다.

- 사용자 계정이 있는 사용자. 사용자 계정을 만들고 정보를 게시하거나 당사 서비스에 대한 리뷰를 작성한 경우 귀하가 사용자 계정 프로필에 업로드한 정보(사용자 계정 프로필에 정보를 업로드한 경우)가 게시물 또는 서비스에 대한 리뷰에 표시됩니다.  사용자 계정을 만들고 다른 사용자와 앱을 공유한 경우 귀하가 사용자 계정 프로필에 업로드한 정보(사용자 계정 프로필에 정보를 업로드한 경우)가 앱을 공유한 사용자와 공유됩니다. 또한 당사에서 귀하가 제공한 이메일 주소를 사용하여 제품, 서비스, 홍보에 대해 안내해 드릴 수도 있습니다. 귀하의 생일을 통해 귀하가 당사 서비스 이용 약관에 따라 서비스를 이용할 수 있는 연령인지 확인합니다.

- 개발자 및 게시자. 당사는 귀하의 서비스 가입을 허용할 목적으로 귀하의 개인 정보를 타사 서비스 제공업체와 공유할 수 있습니다. 서비스 제공업체는 당사를 지원하고 당사를 대신하여 서비스를 수행해야 하는 경우를 제외하고 당사와 공유하는 개인 정보를 사용할 권한이 없습니다.  당사는 이들 서비스 제공업체와 계약하여 당사를 대신하여 개인 정보의 보호 및 보안을 적절하게 보호하도록 합니다.

-당사가 수집한 모든 정보.   당사는 다음과 같이 귀하의 정보를 사용하거나 공유할 수 있습니다.

당사 서비스 및 다른 사람 보호. 당사는 선의를 가지고 다음과 같은 일을 수행하는 경우 귀하의 개인 정보를 공유할 수 있습니다. (1) 법, 규정, 소환 또는 법원 명령 준수, (2) 사기, 보안 또는 기술적 문제의 감지, 예방 또는 처리, (3) 이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책, SweetLabs 서비스 이용 약관 및/또는 귀하와 SweetLabs 간에 체결된 기타 계약의 조항 실행(조항의 잠재적 위반에 대한 조사 포함) 또는 (4) SweetLabs, 해당 서비스, 방문자, 사용자 및/또는 대중의 권리, 재산 또는 안전에 대한 위험으로부터 보호.

비즈니스 양도. SweetLabs 또는 SweetLabs의 거의 모든 자산이 인수되거나 SweetLabs가 폐업 또는 파산하는 경우 사용자 정보는 타사 인수자에게 양도하거나 인수할 수 있는 자산 중 하나가 됩니다. 따라서 당사는 합병, 인수, 판매 또는 기타 관리의 변경의 일부로서 수집한 모든 정보를 이전 또는 양도하거나 할당할 수 있습니다. 귀하는 이러한 양도가 발생할 수 있다는 것과 이 정책에 명시된 대로 당사는 인수자에게 귀하의 개인 정보를 계속 사용하도록 하기 위해 합당한 노력을 할 것임을 인정합니다.

사용 정보. 당사는 정상적인 서비스 작동을 보장하고 서비스의 전반적인 성능을 개선하거나 다른 제품 및 서비스를 권장하기 위한 목적으로 당사가 수집한 사용 정보를 파트너 및 타사와 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 특정 앱 또는 제품에 만족할 가능성을 판단하거나 잠재적인 .  당사는 당사를 대신해 어떤 서비스를 수행하거나 법적 요건을 준수하기 필요한 경우를 제외하고 이들 파트너와 타사에게 정보를 사용하거나 공개할 수 있는 권한을 부여하지 않습니다.  당사는 이들과 계약하여 당사를 지원하는 과정에서 이들이 처리하는 정보의 보호 및 보안을 적절하게 보호합니다.

귀하의 동의. 위에 명시된 경우를 제외하고 당사는 귀하의 사전 동의를 얻은 경우에만 개인 정보를 타사와 공유할 것입니다.  당사가 정보를 수집하는 목적에 부합하지 않는 목적을 위해 귀하의 개인 정보를 공유해야 하는 것으로 당사의 업무 관행이 변경된 경우 추가로 귀하의 동의를 물을 것입니다.

5. 정보 보안

당사는 귀하의 개인 정보를 저장하는 시스템에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 책임 있고 적절한 보안 조치를 취하기 위해 노력합니다. 여기에는 데이터 수집, 저장, 처리 관행 및 보안 조치의 내부 검토 등 기술적 및 조직적 조치뿐만 아니라 해당 보안 요건을 준수하는 물리적 및 전자적 보안 조치가 포함됩니다. 또한 당사는 직원이 자신의 직무를 수행하기 위해 필요한 경우에만 개인 정보에 액세스하도록 승인합니다.  그러나 당사가 취한 조치에도 불구하고 당사는 당사에 제공된 정보의 보안을 보증할 수 없습니다.

6. 귀하의 권리 및 선택 가능 사항

당사 사이트의 프로세스를 통해 귀하는 특정 정보를 열람하고 특별한 경우 정보 업데이트를 위해 귀하에 관한 특정 정보에 액세스할 수 있습니다. 귀하가 액세스하여 업데이트할 수 있는 정보 유형은 당사 사이트가 변경될 때마다 달라질 수 있습니다. 또한 아래 "연락처" 섹션에 기재된 곳으로 연락하여 귀하의 개인 정보에 액세스하거나 업데이트를 요청할 수 있습니다. 귀하의 계정을 삭제를 요청하려면 help@sweetlabs.com으로 이메일을 보내고 당사가 귀하에게 보낸 확인 이메일에 동의하는 응답을 보내주시면 됩니다. 일부 정보는 귀하의 계정이 삭제된 후에도 당사 기록에 남아 있을 수 있습니다. 귀하가 사이트의 사용자인 경우 새로운 쿠키 수신을 중지하거나, 새로운 쿠키 수신 알림을 받거나, 브라우저의 개인 정보 설정을 사용하여 기존 쿠키를 사용할 수 없도록 선택할 수도 있습니다.  모든 주요 브라우저를 통해 시스템에서 쿠키를 차단하거나 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 중인 브라우저의 도움말 섹션을 참조하십시오. 당사가 개인 정보의 사용 또는 공유에 대한 동의를 요청한 경우, 귀하는 동의를 취소할 권한을 가지지만 그럴 경우 특정 제품과 서비스를 더 이상 사용하지 못할 수 있습니다. 또한 이메일 메시지에 포함된 관련 링크를 클릭하여 당사의 마케팅 메시지를 수신하지 않도록 선택할 수 있습니다.

7. 어린이 개인 정보 보호법

당사의 웹 사이트와 제품 및 서비스는 성인과 부모님 또는 법적 보호자의 사용 동의를 얻은 13세 이상의 아동을 대상으로 합니다. 어린이 온라인 개인 정보 보호법(COPPA)에 따라 당사는 13세 미만의 어린이에 대한 정보를 의도적으로 수집하지 않을 것입니다. 당사는 부모님과 법적 보호자께서 자녀들이 어떤 웹사이트를 방문하거나 어떤 제품이나 서비스를 이용하는지 알고 계시기를 권장합니다.

제삼자에 의하여 제공되는 앱이나 서비스를 포함한 제삼자 웹사이트, 제품 또는 서비스에는 개인 정보 보호 정책이 적용되지 않는다는 점 (또한, 당사는 이에 대한 책임이 없다는 점)을 주지하여 주시기 바랍니다. 이러한 제삼자 웹사이트나 제품 또는 서비스는 어린이 정보 수집과 관련하여 별도의 혹은 추가의 요건의 대상이 되며, 이러한 제삼자 웹 사이트나 제품 또는 서비스에 관하여 적용 가능한 제삼자 개인 정보 보호 정책에 의하여 지배됩니다.

8. 정보 이전

당사 서비스는 미국에 있는 서버에서 제공됩니다.  귀하가 미국 외 지역에 거주하는 경우 귀하의 정보는 미국에 있는 서버로 이전됩니다.  미국의 개인 정보 및 데이터 보호법은 당사의 제품 및 서비스를 사용할 때 귀하가 거주하고 있는 국가의 개인 정보 및 데이터 보호법과 동일하지 않을 수 있습니다. 당사가 귀하의 정보를 미국으로 이전하는 경우 당사는 이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책에 명시된 대로 해당 정보를 보호합니다. 귀하가 유럽 경제 지역 또는 국제 데이터 이전에 관한 법을 보유한 기타 다른 지역에 거주하는 경우, 당사는 데이터 이전에 관한 적절한 보호를 보장하는 해당 법적 요건을 준수합니다.  당사 서비스를 방문하거나 사용하면 귀하의 정보를 미국으로 이전하고 미국에서 보관 및 사용한다는 규정에 동의하는 것입니다.

9. 정책 변경

당사는 이 정책을 수시로 변경할 수 있습니다. 당사가 개인 정보를 사용하는 방식을 구체적으로 변경한 경우, 정책에 대한 최신 변경이 이루어진 날짜를 표시하여 당사 사이트에 공지문을 게시하거나 이메일을 보내어 귀하에게 알립니다. 변경 내용이 처음 게시된 직후 또는 상당한 변경이 있는 경우 해당 변경 내용이 게시된 지 30일 후에 사용자가 당사 사이트 또는 서비스를 사용할 때 SweetLabs 개인 정보 보호 정책의 변경 내용이 적용됩니다.

10. 연락처

SweetLabs, Inc.는 이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책에 따라 귀하의 개인 정보를 처리할 책임이 있는 법인입니다.  SweetLabs, Inc.는 귀하가 서비스 및 제품을 사용하는 타사의 관행에 대해 책임을 지지 않습니다. 이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책에 대한 의견, 질문 또는 우려 사항이 있는 경우 Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101로 문의하시거나 으로 이메일을 보내 주십시오.

이 SweetLabs 개인 정보 보호 정책 발효일: 2016년 7월 1일

SWEETLABS PERSONVERNREGELVERK (Norsk - Norwegian)

LENOVO HAR INNGÅTT ET SAMARBEID MED SWEETLABS, INC. («VI» ELLER «SWEETLABS») OM Å DRIFTE LENOVO APP EXPLORER-APPLIKASJONEN OG BIDRA TIL Å LEVERE PROGRAMVARETJENESTEN («TJENESTENE»). 

SweetLabs, Inc. ("vi" eller "SweetLabs") ønsker deg velkommen til våre nettsider, programvare, produkter og tjenester.  Vi forstår at du bryr deg om personvernet ditt, og vi tar personvern på alvor. For å informere deg om måtene opplysningene dine kan samles inn og brukes, har vi tatt i bruk dette personvernregelverket ("SweetLabs' personvernregelverk"), som beskriver hvilke typer opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem, hvem vi kan dele slike opplysninger med, valgene du kan ta og hvordan du kan kontakte oss om vår personvernpraksis.

1. HVA SWEETLABS' PERSONVERNREGELVERK DEKKER

SweetLabs' personvernregelverk dekker vår behandling av informasjon vi samler inn når du har tilgang til våre nettsider, programvare, produkter og tjenester (våre "tjenester") som eies og drives av SweetLabs, som har lagt ut, inkludert eller lenket til SweetLabs' personvernregelverk.

Ved å bruke, laste ned, installere eller besøker våre tjenester, bekrefter du at du godtar den praksis og de policyene som er angitt i SweetLabs' personvernregelverk.

Merk at dette regelverket ikke gjelder for (og vi er ikke ansvarlige for) praksisen til selskapene vi ikke eier eller kontrollerer, eller for personer som vi ikke ansetter eller administrerer. Ved bruk av nettsteder eller programvareprodukter fra tredjepart, inkludert apper som kan være levert av tredjepart, eller tjenester som får tilgang til eller benytter tredjepartsnettsteder eller -tjenester, bør du lese de relevante personvernregelverkene til de tredjepartene for informasjon om deres personvernpraksis.

2. OVERSIKT OVER SWEETLABS' PERSONVERNREGELVERK

SweetLabs vedlikeholder eller tilbyr flere nettsteder, produkter og tjenester.  For å forklare på en bedre måte hva slags opplysninger vi samler inn, har vi delt inn SweetLabs' personvernregelverk i følgende deler:

3. HVA VI SAMLER INN OG HVORFOR

Informasjonskapsler. Når du besøker våre nettsteder, vil vi sende deg en informasjonskapsel, som er en liten fil lagret på datamaskinen din som gjør at vi kan identifisere den. Der det kreves av gjeldende lov, skaffer vi ditt samtykke for bruk av informasjonskapslene.  Du kan velge om du vil slette eller ikke godta informasjonskapslene som beskrevet under "Dine rettigheter og valg" nedenfor.  Hvis du sletter eller velger å ikke godta våre informasjonskapsler, vil du ikke kunne benytte alle funksjonene ved våre produkter og tjenester.

Loggfiler. Når du installerer vår programvare, eller når du besøker våre nettsteder, registrerer vi og lagrer dataene datamaskinen eller nettleseren din sender til oss. Disse dataene kan inkludere operativsystemtypen, nettlesertypen, IP-adressen din, dato og klokkeslett for forespørselen og informasjonskapsel-ID-en (når du besøker våre nettsteder) eller en tilfeldig generert ID (når du installerer vår programvare) som hjelper til med å identifisere datamaskinen din. Vi kan også bestemme den geografiske informasjonen ut fra IP-adressen for å bedre forstå hvordan det stedet du er på samhandler med vår programvare og våre nettsteder.  Imidlertid lagrer vi ikke IP-adressen og vi assosierer heller ikke IP-adressen med noen data vi samler inn fra deg, og vi samler og lagrer kun geografiske data vi har utledet i aggregert form.

Bruksinformasjon. Generelt vil våre tjenester automatisk samle inn bruksinformasjon om programvare, apper og tjenester du bruker eller har lastet ned eller installert fra oss, for eksempel hvor ofte en app eller tjeneste har blitt klikket på eller åpnet, og hvor lenge en app eller tjeneste forblir åpen. Vi samler også inn installasjonsinformasjon, som kan inkludere informasjon om hvorvidt visse apper eller tjenester har blitt installert eller avinstallert og hvor lenge en tjeneste har vært installert på systemet ditt.

Når det gjelder besøkende på nettstedene, samler vi inn bruksinformasjon som antall og frekvens for besøkende, hvilke sider har blitt besøkt, gjennomsnittlig tid brukt på sider og annen informasjon som hjelper oss med å avgjøre hvilke egenskaper på våre nettsteder som er viktigst for deg og som fungerer effektivt.

Vi bruker kun bruksinformasjon i aggregert form, det vil si som statistisk informasjon som lar oss forbedre våre tjenester.  Vi bruker ikke slik bruksinformasjon til å identifisere deg, og assosierer heller ikke bruksinformasjon med informasjon som kan identifisere deg personlig, som et navn eller adresse.

Analyseverktøy fra tredjepart.  Våre tjenester kan bruke analyseverktøy fra en tredjepart som bruker informasjonskapsler, webobjekter eller andre lignende innsamlingsteknologier for å samle inn standard informasjon fra nettloggen og bruksinformasjon.  Informasjonen som genereres brukes til å lage statistikkrapporter om brukeraktivitet.  Vi vil aldri (og vi vil aldri tillate en tredjepart å) bruke statistikkrapporter til å spore eller samle inn personlige opplysninger om besøkende på, eller brukere av, våre tjenester. Vi vil ikke assosiere informasjon samlet inn fra statistikkrapporter med noen personlige opplysninger fra noen kilde.       Brukerkontoer.  Hvis du har opprettet en brukerkonto for tjenester for vår SweetLabs-plattform, apper og nettsteder (annet enn brukerkontoer hos tredjeparts nettstedet og tjenester som er tilgjengelige gjennom tjenesten), samler vi inn og vedlikeholder all informasjon du har gitt oss i forbindelse med oppretting av brukerkontoen, inkludert personlige opplysninger som navnet ditt, e-postadresse, fødselsdato og bilde (hvis du har valgt å laste opp et bilde til brukerkontoprofilen). De personlige opplysningene du gir oss i forbindelse med kontoen brukes til å hjelpe til med administrasjon av kontoen din og tilby tjenester og funksjoner i tilknytning til kontoen din.  Vi assosierer aldri noen personopplysninger du gir oss i tilknytning til kontoen din med noen annen informasjon vi samler inn gjennom tjenestene.

Tredjeparts apper og nettsteder.  Hvis du har installert programvare eller en app levert av en tredjepart, eller programvare eller en app som benytter tilgang til nettsteder og tjenester fra en tredjepart, kan da den tredjeparten også samle inn informasjon om din bruk av en slik programvare eller app, eller din tilgang til eller bruk av nettsteder eller tjenester fra tredjepart som slik programvare eller app benytter.  All informasjon samlet inn av tredjepartsleverandører styres av tredjepartsleverandørens personvernregelverk.  Disse nettstedene, programmene eller appene fra tredjeparter kan også plassere sine egne informasjonskapsler eller andre filer på datamaskinen din, eller kan samle inn data og be deg om personlige opplysninger.  Vi har ingen kontroll over tredjeparters nettsteder, programvare eller tjenester.

Programvareutviklerkontoer. Hvis du er en programvareutvikler eller -utgiver som bruker våre tjenester til å gi ut eller distribuere din programvare eller app, samler vi inn og tar vare på all informasjon som du gir oss i forbindelse med din programvare eller app, for å hjelpe oss med å administrere kontoen din og kommunisere med deg.

Kommunikasjon; Annen informasjon du oppgir.  Hver gang du kommuniserer med oss, enten ved et innlegg på våre støttesider, via forespørsler på e-post eller innlegg, eller kommunikasjon på sosiale medier som Facebook eller Twitter, kan det hende vi tar vare på slik kommunikasjon, slik at vi kan svare på dine forespørsler eller spørsmål, og det kan hjelpe oss med å forbedre våre tjenester til deg.  Innlegg på våre støttesider kan vise brukernavnet ditt som du har angitt i profilen din. De personlige opplysningene du oppgir brukes til å forbedre innholdet på nettstedene våre, tilpasse og forbedre våre tjenester og til å kommunisere med deg om våre tjenester.  Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å kommunisere med deg om spesialtilbud og nye funksjoner.  Vi vil be deg om samtykke når det kreves av aktuell lovgivning.  Du kan når som helst melde deg av fra mottak av salgsfremmende kommunikasjon ved å følge anvisningene beskrevet i e-posten.

4. HVORDAN VI DELER ELLER BRUKER OPPLYSNINGENE VI HAR SAMLET INN

- For brukere uten en konto Vi bruker bare informasjonen vi samler inn fra brukere uten en konto i aggregert form. Det vil si som anonym statistikk og på en måte som ikke vil identifisere deg, for å kunne forbedre våre tjenester.  Vi hverken selger eller markedsfører disse opplysningene til tredjeparter.

- For brukere med en brukerkonto. Hvis du har opprettet en brukerkonto og har lagt ut informasjon eller en anmeldelse av våre tjenester, vil informasjon du har valgt å laste opp til din brukerkontoprofil (hvis noe har blitt lastet opp av deg til din brukerkontoprofil) vises med innlegget eller anmeldelsen din på våre tjenester.  Hvis du har opprettet en brukerkonto og har delt en app med en annen bruker, vil informasjonen du har valgt å laste opp til brukerkontoprofilen din (hvis noe har blitt lastet opp av deg til din brukerkontoprofil) deles med brukere du har valgt å dele en app med.  I tillegg kan vi bruke e-postadressen du har oppgitt til å kommunisere med deg om produkter, tjenester og tilbud.  Vi kan bruke fødselsdatoen din for å avgjøre om du får lov til å bruke tjenestene våre i samsvar med våre tjenester.

- For utviklere og utgivere Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparts tjenesteleverandører for det formål å aktivere deltakelsen din med våre tjenester. Våre tjenesteleverandører har ingen rett til å bruke personlige opplysninger vi deler med dem utover det som er nødvendig for å hjelpe oss og å utføre tjenester på våre vegne.  Vi krever med kontrakt at disse tjenesteleverandørene skal ta i bruk passende sikkerhetsforanstaltninger for å sikre personvernet og sikkerheten til personlige opplysninger de behandler på våre vegne.

- For all informasjon vi samler inn   Vi kan også bruke eller dele opplysningene dine som følger:

Beskyttelse av våre tjenester og andres. Vi kan dele dine personopplysninger hvis vi har god tro på at det er nødvendig for å: (1) overholde lover, forskrifter, stevning eller rettslig kjennelse; (2) oppdage, forhindre eller ellers gripe fatt i svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer; (3) håndheve klausulene i SweetLabs' personvernregelverk, SweetLabs' tjenestevilkår og/eller alle andre avtaler mellom deg og SweetLabs, inkludert undersøkelse av mulig brudd på dem; eller (4) beskytte mot skade på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til SweetLabs, SweetLabs' tjenester og deres besøkende, brukere og/eller offentligheten.

Overdragelse av virksomheten. Hvis SweetLabs eller betydelige deler av deres eiendeler blir kjøpt opp, eller skulle SweetLabs' virksomhet opphøre eller gå konkurs, vil brukerinformasjon være en av eiendelene som vil bli overført til eller anskaffet av en tredjepart som kjøper den. Skulle dette skje, kan vi overføre eller overdra alle opplysninger vi har samlet inn som del av en sammenslåing, oppkjøp, salg eller annet skifte av kontroll. Du vedgår at slike overføringer kan skje, og at vi vil i den grad det er fornuftig veilede kjøperen til å fortsette å bruke personopplysningene som beskrevet i denne policyen.

Bruksinformasjon. Vi kan dele bruksinformasjon som vi samler med partnere og andre tredjeparter for det formål å hjelpe oss med å sikre at tjenesten fungerer normalt og for å forbedre den samlede ytelsen til våre tjenester, eller for å la oss komme med anbefalinger for andre produkter og tjenester. For eksempel benytte data for å bestemme sannsynligheten for at en forbruker vil bruke en bestemt app eller et bestemt produkt.  Vi gir ikke disse partnerne og andre tredjeparter tillatelse til å bruke eller offentligjøre opplysningene bortsett fra i den grad det er nødvendig for å utføre bestemte tjenester på dine vegne eller å overholde juridiske krav.  Vi krever med kontrakt at de skal ta i bruk passende sikkerhetsforanstaltninger for å sikre personvernet og sikkerheten til personlige opplysninger de behandler på våre vegne.

Med ditt samtykke. Bortsett fra som beskrevet over, vil vi bare med ditt samtykke på forhånd dele dine personlige opplysninger med tredjeparter.  Hvis din virksomhetspraksis endres på en måte som gjør at vi må dele dine personopplysninger for formål som ikke er forenlige med formålene som vi samlet inn opplysningene, vil vi be deg om ytterligere samtykke.

5. INFORMASJONSSIKKERHET

Vi gjør vårt beste for å ta rimelige og passende sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre utilsiktet tilgang til systemene der vi lagrer personopplysningene dine. Dette inkluderer tekniske og organisatoriske forholdsregler som for eksempel intern gransking av vår datainnsamling, lagring av data og behandlingspraksis og sikkerhetsforanstaltninger, i tillegg til fysiske og elektroniske sikkerhetstiltak i overensstemmelse med aktuelle sikkerhetskrav. I tillegg gir vi kun tilgang til personopplysninger til de av våre ansatte som trenger det for å fullføre sine jobboppgaver.  Imidlertid, til tross for forholdsreglene vi tar, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjon som vi har blitt gitt.

6. DINE RETTIGHETER OG VALG Gjennom prosessen på nettstedet vårt lar vi deg få tilgang til enkelte opplysninger om deg for visningsformål, og i enkelte situasjoner lar vi deg oppdatere disse opplysningene. Typen opplysninger du får tilgang til og kan oppdatere kan endres ettersom nettstedet vårt endres. Du kan også kontakte oss som beskrevet i "Kontakt"-delen nedenfor for å be om tilgang til, eller oppdatering av personopplysningene dine.

Du kan be om at kontoen din slettes ved å sende en e-post til  help@sweetlabs.com og svare bekreftende på bekreftende e-poster som vi sender deg. Merk at noen opplysninger kan være igjen i filene våre etter sletting av kontoen din.

Hvis du er en ny bruker av våre nettsteder, har du også valget om du vil akseptere nye informasjonskapsler, bli varslet når du mottar en ny informasjonskapsel og å deaktivere eksisterende informasjonskapsler ved å bruke personverninnstillingene i nettleseren din.  Alle de store nettleserne lar deg blokkere eller slette informasjonskapsler fra systemet ditt. Se i hjelpen for nettleseren din for mer informasjon.

Der vi har bedt om ditt samtykke til å bruke eller dele personopplysningene dine, har du retten til å trekke slikt samtykke. Imidlertid vil du ikke lenger kunne dra nytte av enkelte produkter og tjenester. I tillegg kan du reservere deg mot markedsføringskommunikasjon fra oss, for eksempel ved å klikke på den relevante koblingen inkludert i slike e-poster.

7. BARNS PERSONVERN

SweetLabs' nettsteder, produkter og tjenester er ment for voksne og for barn i alderen 13 og eldre som har fått tillatelse til å bruke dem av sine foreldre eller foresatte. I samsvar med Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) vil vi ikke bevisst samle inn informasjon om barn under 13 år. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å gjøre seg kjent med nettsteder, produkter og tjenester deres barn bruker eller besøker.

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene for personvern ikke gjelder for (og vi er ikke ansvarlige for) tredjeparts nettsteder, produkter eller tjenester, inkludert apper eller tjenester som kan leveres av tredjeparter. Slike tredjeparts nettsteder, produkter eller tjenester kan være underlagt ytterligere eller andre krav til innsamling av informasjon om barn, og er underlagt gjeldende tredjeparts personvernregler for slike tredjeparts nettsteder, produkter eller tjenester.

8. OVERFØRINGER

Våre tjenester hostes av servere plassert i USA.  Hvis du befinner deg utenfor USA, vil dine opplysninger overføres til våre servere i USA.  USA har kanskje ikke de samme lovene om personvern og databeskyttelse som det landet du er i når du bruker våre produkter og tjenester. Når vi overfører dine opplysninger til USA, vil vi beskytte dem som beskrevet i dette personvernregelverket for SweetLabs. Hvis du er i EØS eller andre områder i verden med lover som regulerer internasjonale dataoverføringer, overholder vi aktuelle juridiske krav for å sikre tilfredsstillende beskyttelse av dataoverføringer.  Ved å besøke eller bruke våre tjenester, samtykker du til overføring, lagring og bruk av din informasjon i USA. 

9. POLICYENDRINGER

Vi kan gjøre endringer av denne policyen fra tid til annen. Hvis vi gjør endringer i måten vi bruker personlige opplysninger på, vil vi varsle deg ved å legge ut en melding på nettstedet vårt eller sende en e-post til deg og angi dato for de seneste endringene av policyen vår. Brukere er bundet av endringer av SweetLabs' personvernregelverk når han eller hun bruker nettstedet eller tjenesten etter slike endringer har blitt lagt ut, eller etter 30 dager ved betydelige endringer.

10. KONTAKT

SweetLabs, Inc. er enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i henhold til dette personvernregelverket for SweetLabs.  SweetLabs, Inc er ikke ansvarlig for praksisen til tredjeparter som du benytter tjenester og produkter fra.  Hvis du har tilbakemeldinger, spørsmål eller bekymringer om SweetLabs' personvernregelverk, kontakt oss på  Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 eller send en e-post til .

Gjeldende dato for dette personvernregelverket for SweetLabs: 1 juli 2016

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY SWEETLABS (Polski - Polish)

FIRMA LENOVO PODJĘŁA WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ SWEETLABS, INC. ("MY" LUB "SWEETLABS") W CELU ULEPSZENIA APLIKACJI LENOVO APP EXPLORER ORAZ WSPARCIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ OPROGRAMOWANIA ("USŁUGI"). 

Firma SweetLabs Inc. (dalej zwana „firmą SweetLabs“ lub „SweetLabs“ serdecznie zaprasza do przeglądania swoich stron internetowych, oprogramowania, produktów i usług. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna dla naszych klientów jest ich prywatność, dlatego traktujemy ją bardzo poważnie. W celu zapoznania użytkowników z zasadami gromadzenia i wykorzystywania informacji na ich temat stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności (dalej zwaną „Polityką prywatności“). Znajdą w niej Państwo informacje na temat tego, jakie rodzaje danych gromadzimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy, a także tego, komu możemy przekazywać te dane, jaki wpływ ma na to użytkownik oraz w jaki sposób skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji na temat przyjętej przez nas polityki prywatności.

1. CO OBEJMUJE NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem informacji gromadzonych podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, naszego oprogramowania, a także produktów i usług (dalej zwanych łącznie „Usługami“) stanowiących własność firmy SweetLabs i zarządzanych przez nią, zawsze gdy odnoszą się one do Polityki prywatności firmy SweetLabs lub ją obejmują.

Korzystając z naszych Usług, pobierając je, instalując bądź przeglądając, użytkownik wyraża zgodę na realizowanie poszczególnych elementów Polityki prywatności firmy SweetLabs.

Uwaga: niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje działań podejmowanych przez firmy, których SweetLabs nie jest właścicielem lub które nie podlegają jego kontroli, ani też przez osoby prywatne, których SweetLabs nie zatrudnia i którymi nie zarządza. SweetLabs nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju działania. Podczas korzystania ze stron internetowych oraz oprogramowania innych firm, w tym z aplikacji, które zostały dostarczone przez inną firmę, bądź z Usług, które udostępniają lub umożliwiają korzystanie ze stron internetowych i usług innych firm należy przeczytać politykę prywatności danej firmy w celu uzyskania informacji o podejmowanych przez nią działaniach w tym zakresie.

2. ELEMENTY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma SweetLabs prowadzi i udostępnia wiele stron internetowych, produktów i usług. Aby jak najlepiej wyjaśnić które informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy, podzieliliśmy naszą Politykę prywatności na następujące części:

3. JAKIE DANE GROMADZIMY I DLACZEGO

Pliki cookie. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową SweetLabs po raz pierwszy, przesłany zostaje do niego plik cookie – mały plik przechowywany na komputerze użytkownika w celu umożliwienia zidentyfikowania go przez SweetLabs. Jeśli jest to prawnie wymagane, SweetLabs musi uzyskać zgodę na wykorzystywanie plików cookie wobec użytkownika. Użytkownik może usunąć plik lub nie wyrazić zgody na przesłanie pliku cookie zgodnie z zasadami przedstawionymi w części zatytułowanej „Prawa i wybory użytkownika“. Jeśli użytkownik usunie plik cookie lub nie wyrazi zgody na jego użycie, może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje produktów i usług SweetLabs będą dostępne.

Rejestrowanie danych. Podczas instalowania oprogramowania SweetLabs lub przeglądania stron internetowych firmy, SweetLabs może przechwycić i zapisać dane wysyłane z komputera lub przeglądarki internetowej użytkownika. Dane te mogą zawierać informacje o używanym rodzaju systemu operacyjnego (SO), rodzaju przeglądarki czy języku użytkownika, a także numer IP, adres, datę i godzinę przesłania zapytania oraz identyfikator pliku cookie użytkownika (w przypadku odwiedzania strony internetowej) bądź generowany losowo numer identyfikacyjny (w przypadku instalowania oprogramowania firmy), który pomaga w zidentyfikowaniu komputera danego użytkownika. SweetLabs może też uzyskać dane geograficzne za pośrednictwem adresu IP użytkownika, aby lepiej zrozumieć powiązanie lokalizacji użytkownika z korzystaniem z konkretnego oprogramowania lub strony internetowej. Niemniej jednak, SweetLabs nie przechowuje ani nie kojarzy adresu IP użytkownika z danymi gromadzonymi na jego temat. Dane geograficzne uzyskane przez SweetLabs są gromadzone i przechowywane jedynie w formie zbiorczej.

Informacje na temat użytkowania produktów i usług. Usługi SweetLabs automatycznie zbierają informacje na temat użytkowania, pobierania i instalowania oprogramowania, aplikacji i usług przez użytkownika. Dane te obejmują to, jak często użytkownicy klikają na daną aplikację czy Usługę, jak często jest ona otwierana oraz jak długo ta aplikacja lub Usługa pozostaje otwarta. SweetLabs gromadzi również informacje na temat instalacji aplikacji i Usług, a więc m.in. tego czy dana aplikacja bądź Usługa została zainstalowana lub odinstalowana, a także tego, jak długo pozostawała zainstalowana lub była używana na komputerze użytkownika.

W przypadku gości odwiedzających strony internetowe SweetLabs, firma zbiera informacje o ich liczbie oraz o tym, jak często wchodzą na strony SweetLabs, które podstrony przeglądają, ile czasu średnio spędzają na tych stronach, a także wszelkie informacje, które pomagają określić, które funkcje stron internetowych są dla użytkowników najważniejsze i działają najskuteczniej.

Informacje na temat użytkowania produktów i usług SweetLabs zbierane są zbiorczo, co oznacza, że są to jedynie dane statystyczne pomagające w doskonaleniu Usług firmy. SweetLabs nie wykorzystuje tego rodzaju informacji do identyfikowania użytkownika ani nie kojarzy tych informacji z danymi osobowymi, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika, tj. nazwiskiem bądź adresem użytkownika.

Narzędzia analityczne innych firm. Usługi SweetLabs mogą wykorzystywać narzędzia analityczne innych firm, które korzystają z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych (tzw. web beacons) i innych technologii informatycznych do gromadzenia danych w celu zbierania standardowych danych rejestrowanych w internecie oraz danych na temat użytkowania produktów i usług. Wygenerowane w ten sposób dane wykorzystywane są do tworzenia raportów statystycznych na temat aktywności użytkowników. SweetLabs nigdy nie wykorzysta raportów statystycznych do śledzenia użytkowników Usług bądź gości odwiedzających firmowe strony ani uzyskania ich danych osobowych. Nie dopuści też do wykorzystania tych raportów w ww. sposób przez strony trzecie. SweetLabs nie będzie też kojarzyć żadnych informacji uzyskanych na podstawie raportów statystycznych z żadnymi danymi osobowymi uzyskanymi z jakiegokolwiek źródła.

Konta użytkowników. Jeśli użytkownik utworzył sobie konto na potrzeby korzystania z platformy, aplikacji i stron internetowych SweetLabs (przy czym konto to jest inne niż konta użytkownika zakładane na potrzeby stron i usług innych firm dostępnych za pośrednictwem naszych Usług), SweetLabs będzie zbierać i przechowywać wszelkie informacje podane przez użytkownika w związku z założeniem konta, w tym dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia czy zdjęcie użytkownika (jeśli opcja przesłania zdjęcia została wybrana przy konfiguracji profilu użytkownika). Dane osobowe przekazane firmie SweetLabs w związku z zakładaniem konta użytkownika zostaną wykorzystane do usprawnienia zarządzania kontem użytkownika oraz udostępniania usług i funkcji w ramach korzystania z konta. SweetLabs nie będzie kojarzyć danych osobowych podanych przez użytkownika w związku z utworzonym kontem z innymi informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Usług firmy.

Aplikacje i strony internetowe innych firm. Jeśli użytkownik zainstaluje oprogramowanie lub aplikację dostarczoną przez inną firmę, bądź też oprogramowanie lub aplikację, która ma dostęp do stron internetowych lub usług innych firm, dana firma może niezależnie gromadzić informacje na temat korzystania przez użytkownika z danego oprogramowania lub aplikacji, a także informacje o dostępie i korzystaniu z jej stron internetowych i usług za pośrednictwem tego oprogramowania lub aplikacji. Wszelkie informacje uzyskane przez innego dostawcę oprogramowania podlegają polityce prywatności tego dostawcy. Strony internetowe, oprogramowanie i aplikacje innych firm mogą także umieszczać własne pliki cookie i inne pliki na komputerze użytkownika oraz zbierać dane lub prosić użytkownika o podanie jego danych osobowych. SweetLabs nie sprawuje kontroli nad stronami internetowymi, oprogramowaniem ani usługami innych firm.

Konta producentów oprogramowania. Jeśli użytkownik jest producentem lub wydawcą oprogramowania, który korzysta z Usług SweetLabs do wydawania i dystrybucji swojego oprogramowania lub aplikacji, firma SweetLabs będzie zbierać i przechowywać wszelkie podane przez niego informacje na temat oprogramowania lub aplikacji użytkownika w celu umożliwienia zarządzania kontem użytkownika i kontaktu z nim.

Komunikacja z użytkownikiem; inne informacje od użytkownika. Za każdym razem kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą SweetLabs poprzez wysłanie zgłoszenia ze strony pomocy, wysłanie wiadomości e-mail bądź też za pośrednictwem portalu społecznościowego, takiego jak Facebook czy Twitter, SweetLabs może zachować tę korespondencję, aby móc odpowiedzieć na pytanie lub żądanie użytkownika i móc udoskonalać usługi na przyszłe potrzeby użytkownika. Zgłoszenia wysyłane ze strony pomocy mogą zawierać nazwę użytkownika podaną w profilu użytkownika. Podane przez użytkownika dane osobowe wykorzystywane będą w celu poprawiania treści zamieszczanych na stronach internetowych SweetLabs, konfigurowania i udoskonalania usług oraz komunikowania się z użytkownikiem w sprawie usług firmy. SweetLabs może również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu informowania go o ofertach specjalnych i nowych funkcjach usług SweetLabs. Jeśli będzie to wymagane w świetle obowiązującego prawa, SweetLabs poprosi użytkownika o zgodę na tego rodzaju działania. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w każdej chwili za pomocą procedury anulowania subskrypcji opisanej w wysyłanej wiadomości e-mail.

4. SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA ZEBRANYCH INFORMACJI

- Użytkownicy nieposiadający konta użytkownika. W przypadku osób nieposiadających konta użytkownika informacje na ich temat wykorzystywane są jedynie w formie zbiorczej, tj. jako dane statystyczne, bez możliwości zidentyfikowania użytkownika, jedynie w celu udoskonalania Usług SweetLabs. SweetLabs nie sprzedaje ani nie udostępnia tych informacji innym firmom.

- Użytkownicy posiadający konto użytkownika. Jeśli użytkownik ma utworzone konto i umieszczał informacje lub recenzje produktów w ramach Usług SweetLabs, informacje zapisane w profilu użytkownika (jeśli użytkownik udostępniał jakiekolwiek informacje na swoim profilu) będą wyświetlane obok umieszczonej wiadomości lub recenzji. Jeśli użytkownik ma utworzone konto i udostępnił aplikację innemu użytkownikowi, informacje zapisane w profilu użytkownika (jeśli użytkownik udostępniał jakiekolwiek informacje na swoim profilu) zostaną przekazane użytkownikowi, któremu udostępniona została aplikacja. Dodatkowo, SweetLabs może korzystać z adresu e-mail podanego przez użytkownika w celu przesyłania informacji na temat produktów, usług i promocji. SweetLabs może również używać daty urodzenia użytkownika, aby sprawdzić czy użytkownik ma prawo korzystać z usług firmy w świetle Warunków świadczenia usług SweetLabs.

- Producenci i wydawcy. SweetLabs może udostępniać dane osobowe użytkowników innym dostawcom usług w celu umożliwienia korzystania z Usług SweetLabs. Dostawcy usług, z którymi współpracuje SweetLabs nie mają prawa wykorzystywać udostępnionych im danych osobowych do celów innych niż udzielanie wsparcia firmie SweetLabs i dostarczanie usług w jej imieniu. W umowach podpisywanych z tymi dostawcami SweetLabs zobowiązuje ich do ochrony prywatności i odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w imieniu firmy.

- Wszelkie informacje gromadzone przez SweetLabs. SweetLabs może również wykorzystywać i udostępniać informacje użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami.

Ochrona Usług SweetLabs i osób trzecich. SweetLabs może udostępniać dane osobowe użytkownika jeśli w dobrej wierze będzie przekonany o tym, że jest to konieczne do: (1) stosowania się do przepisów prawa, rozporządzeń, wezwań i postanowień sądowych ; (2) wykrywania oszustw oraz problemów technicznych i związanych z bezpieczeństwem, a także zapobiegania im i odpowiadania na nie w jakikolwiek inny sposób; (3) wprowadzania w życie postanowień niniejszej Polityki prywatności, Warunków świadczenia usług SweetLabs oraz wszelkich umów pomiędzy firmą SweetLabs a użytkownikiem, w tym badania potencjalnych przypadków naruszenia któregokolwiek z tych dokumentów i postanowień.

Przekazywanie informacji stronom trzecim. W przypadku przejęcia firmy SweetLabs lub praktycznie wszystkich jej aktywów, a także w przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego zdarzenia, jakim jest bankructwo lub zakończenie działalności firmy, dane użytkowników staną się jednym z aktywów przykazywanych stronie trzeciej lub przejmowanych przez nabywcę firmy. Zgodnie z powyższym, firma SweetLabs może przekazać lub dokonać cesji wszelkich zgromadzonych informacji w wyniku fuzji, przejęcia, sprzedaży lub innego rodzaju zmiany kontroli nad firmą. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że tego rodzaju przekazywanie danych może mieć miejsce w przyszłości oraz że firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby sprawić, że strona przejmująca dane nadal będzie wykorzystywała dane osobowe użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Informacje na temat użytkowania produktów i usług. SweetLabs może udostępniać zebrane informacje na temat użytkowania swoim partnerom oraz innym firmom w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usług oraz poprawy ogólnej wydajności Usług, a także w celu umożliwienia przekazywania rekomendacji na temat innych produktów i usług. Przykładowo, SweetLabs może wykorzystać wyżej wymienione dane w celu określenia prawdopodobieństwa pozytywnej oceny funkcjonowania konkretnej aplikacji lub produktu przez klienta. Firma SweetLabs nie upoważnia swoich partnerów ani innych firm do wykorzystywania bądź ujawniania przekazanych informacji w sposób inny niż to konieczne w celu świadczenia usług w naszym imieniu bądź stosowania się do obowiązującego prawa. Na mocy umów podpisywanych z tymi partnerami i firmami są oni zobowiązani do ochrony prywatności i odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych we współpracy z firmą SweetLabs.

Zgoda użytkownika. Z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, firma SweetLabs będzie udostępniać dane osobowe innym firmom jedynie za uprzednią zgodą użytkownika. W przypadku gdy w wyniku zmiany charakteru działalności firma SweetLabs będzie musiała udostępnić dane osobowe użytkownika do celów niezgodnych z celem, w jakim dane te zostały zgromadzone, użytkownik zostanie poproszony o dodatkową zgodę na taki krok.

5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Firma SweetLabs stara się podejmować wszelkie uzasadnione i stosowne działania na rzecz bezpieczeństwa, których celem jest ochrona systemów, w których przechowywane są dane osobowe użytkownika przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Działania te obejmują środki techniczne i organizacyjne, takie jak wewnętrzny przegląd sposobów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz stosowanych środków bezpieczeństwa, a także działań związanych z fizycznym i elektronicznym bezpieczeństwem danych pod kątem zgodności tych środków i działań ze stosownymi wymogami bezpieczeństwa. Ponadto firma SweetLabs daje uprawnienia dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, dla których dostęp ten jest niezbędny w celu wykonywania obowiązków służbowych. Niemniej jednak, mimo wszelkich poczynionych starań firma SweetLabs nie może w pełni zagwarantować bezpieczeństwa żadnych udostępnianych jej danych osobowych.

6. PRAWA I WYBORY UŻYTKOWNIKA

Na stronie internetowej firmy SweetLabs znajduje się informacja o tym, w jaki sposób uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, aby je przeglądać i, w niektórych przypadkach, aktualizować. Rodzaj informacji, do których użytkownik ma dostęp i które może aktualizować może ulec zmianie w miarę wprowadzania przez firmę SweetLabs zmian na stronie internetowej. Użytkownik może także skontaktować się z nami zgodnie z instrukcją podaną w części „Kontakt“ poniżej, aby poprosić o dostęp do swoich danych osobowych lub możliwość ich aktualizacji.

Użytkownik może poprosić o usunięcie konta, wysyłając wiadomość na adres help@sweetlabs.com oraz odpowiadając twierdząco na wszelkie wysyłane przez SweetLabs wiadomości z prośbą o potwierdzenie tego wyboru. Należy pamiętać, że niektóre dane mogą pozostać w bazie danych SweetLabs po usunięciu konta użytkownika.

Każdy użytkownik stron internetowych SweetLabs może również przestać akceptować nowe pliki cookie, o których zostanie powiadomiony za pomocą odpowiedniego komunikatu na stronie, a także zablokować wcześniejsze pliki cookie, zmieniając ustawienia prywatności w swojej przeglądarce internetowej. Wszystkie popularne przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie i usuwanie plików cookie z systemu. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w plikach pomocy danej przeglądarki.

W przypadku, gdy firma SweetLabs prosiła o zgodę na wykorzystywanie i/lub udostępnianie danych osobowych użytkownika, użytkownik ma prawo cofnąć tę zgodę z zastrzeżeniem, że w takim przypadku nie będzie on mógł dalej korzystać z niektórych produktów i usług. Ponadto, użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy, na przykład klikając na odpowiednie łącze podane w jednej z otrzymanych wiadomości marketingowych.

7. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Witryny internetowe, produkty i usługi firmy SweetLabs są przeznaczone dla osób dorosłych i dla dzieci od 13 roku życia, które mają pozwolenie na korzystanie z witryn, produktów i usług wydane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci poniżej trzynastego roku życia (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) nie będziemy świadomie gromadzić informacji dotyczących dzieci poniżej trzynastego roku życia. Zachęcamy rodziców i prawnych opiekunów do zaznajomienia się z witrynami odwiedzanymi przez dzieci oraz z produktami i usługami przez nie użytkowanymi.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn, produktów i usług osób trzecich, wliczając w to aplikacje lub usługi, które mogą być udostępniane przez osoby trzecie (i nie ponosimy za nie odpowiedzialności). Do takich witryn, produktów lub usług osób trzecich mogą odnosić się dodatkowe lub inne wymogi w sprawie gromadzenia informacji na temat dzieci, a takie witryny, produkty i usługi mogą podlegać właściwym politykom prywatności osób trzecich mającym zastosowanie do takich witryn, produktów lub usług.

8. PRZESYŁANIE DANYCH

Usługi firmy SweetLabs udostępniane są za pomocą serwerów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik znajduje się poza terenem Stanów Zjednoczonych, informacje na jego temat będą przesyłane na serwery amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych może obowiązywać inne prawo związane z prywatnością i ochroną danych osobowych niż w kraju użytkownika, który korzysta z produktów i usług firmy SweetLabs. W przypadku przesyłania danych użytkowników do Stanów Zjednoczonych firma SweetLabs zobowiązuje się do ochrony tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego regionu świata z określonym prawodawstwem związanym z międzynarodowym przekazywaniem danych, firma SweetLabs będzie się stosować do określonych wymogów prawnych, tak aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywanych danych. Przeglądając Usługi i korzystając z nich użytkownik wyraża zgodę na przekazanie, swoich danych do Stanów Zjednoczonych oraz przechowywanie i wykorzystywanie ich na terenie tego kraju.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Firma SweetLabs może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zakresie sposobu wykorzystywania danych osobowych, firma SweetLabs poinformuje o tym użytkownika za pomocą komunikatu na stronie internetowej lub wiadomości e-mail wskazującej datę wprowadzenia ostatnich zmian. Użytkownik podlega zmienionym zapisom Polityki prywatności firmy SweetLabs podczas korzystania ze strony internetowej i usług firmy od momentu ogłoszenia tych zmian lub, w przypadku zasadniczej zmiany w Polityce prywatności, po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

10. KONTAKT

Firma SweetLabs, Inc. jest stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkownika na mocy niniejszej Polityki prywatności. Firma SweetLabs, Inc. nie odpowiada za działania żadnych innych firm, z których produktów i usług korzysta użytkownik. Wszelkie pytania, uwagi bądź problemy związane z niniejszą Polityką prywatności należy zgłaszać na adres Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, Stany Zjednoczone lub pocztą elektroniczną na adres .

Polityka prywatności firmy SweetLabs wchodzi w życie z dniem: 01 lipca 2016

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS (Português Brasil - Portuguese Brazil)

A LENOVO FECHOU PARCERIA COM A SWEETLABS, INC. ("NÓS" OU "SWEETLABS") PARA DESENVOLVER O APLICATIVO LENOVO APP EXPLORER E O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE DE SUPORTE (OS "SERVIÇOS"). 

A SweetLabs, Inc. (“nós” ou “SweetLabs”) lhe dá as boas-vindas aos seus sites, softwares, produtos e serviços.  Nós entendemos que você se importa com a sua privacidade e nós levamos a privacidade a sério. Para informá-lo sobre as formas que suas informações podem ser coletadas e usadas, nós adotamos esta política de privacidade (a “Política de Privacidade da SweetLabs”), que descreve quais tipos de informações coletamos, como podemos usar essas informações, com quem nós podemos compartilhá-las, as escolhas que você pode fazer e como é possível entrar em contato conosco para saber sobre nossas práticas de privacidade.

1. O QUE A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS ABRANGE

Esta Política de Privacidade da SweetLabs abrange a forma como tratamos as informações que coletamos quando você acessa nossos sites, softwares, produtos e serviços (nossos “Serviços”) pertencentes e operados pela SweetLabs que publicam, incluem ou fornecem um link para a Política de Privacidade da SweetLabs.

Ao usar, fazer o download, instalar ou visitar nossos Serviços, você reconhece que aceita as práticas e políticas definidas nesta Política de Privacidade da SweetLabs. Observe que esta política não se aplica às (e nós não nos responsabilizamos por) práticas de empresas que não são de nossa propriedade, ou não controlamos, ou aos indivíduos que não empregamos ou administramos. Ao utilizar sites ou produtos de software de terceiros, inclusive aplicativos que podem ser fornecidos por terceiros, ou Serviços que acessam ou utilizam sites ou serviços de terceiros, você deve ler as políticas de privacidade relevantes desses terceiros para obter informações referentes às respectivas práticas de privacidade.

2. RESUMO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS

A SweetLabs mantém ou fornece vários sites, produtos e serviços.  Para explicar melhor quais informações nós coletamos e como usamos essas informações, dividimos nossa Política de Privacidade da SweetLabs nas seguintes seções:

3. O QUE COLETAMOS E POR QUÊ

Cookies. Quando você visitar nossos sites, enviaremos um cookie, que é um pequeno arquivo armazenado em seu computador que nos permite exclusivamente identificá-lo. Quando exigido pela lei aplicável, obtemos seu consentimento para uso de cookies.  Você pode optar por excluir ou não aceitar nossos cookies conforme descrito em “Seus Direitos e Opções” abaixo.  Se você excluir ou optar por não aceitar nossos cookies, poderá não ser capaz de utilizar todos os recursos de nossos produtos e serviços.

Logs. Ao instalar nosso software, ou ao visitar nossos sites, capturamos e armazenamos os dados que seu computador ou navegador da web nos envia. Esses dados podem incluir seu tipo de sistema operacional (SO), tipo de navegador, idioma, endereço IP (Protocolo da Internet), data e hora de sua solicitação e ID do cookie (quando você visita nossos sites) ou gerado aleatoriamente ID (quando você instala nosso software) que ajuda a identificar seu computador. Também podemos determinar suas informações geográficas através de seu endereço IP para entender melhor a interação de seu local com seu uso de nosso software e sites.  Entretanto, não armazenamos nem associamos seu endereço IP aos seus dados que coletamos, e nós coletamos e armazenamos apenas informações geográficas que obtemos de forma agregada.

Informações de uso. Em geral, nossos Serviços coletam informações de uso automaticamente com respeito ao software, aplicativos e serviços que você usa ou que baixou ou instalou de nós, como a frequência com a qual um aplicativo ou Serviço foi clicado ou aberto, e por quanto tempo um aplicativo ou Serviço permaneceu aberto. Também coletamos informações sobre instalação, podendo incluir informações sobre se determinados aplicativos ou Serviços foram instalados ou desinstalados, e por quanto tempo um Serviço ficou instalado ou foi usado no seu sistema.

Com respeito aos visitantes dos nossos sites, coletamos informações de uso, como o número e a frequência de visitantes, quais páginas foram visitadas, o tempo médio gasto nas páginas e outras informações que nos ajudam a determinar quais recursos em nossos sites são mais importantes para você e funcionam efetivamente.

Nós usamos apenas as informações de uso que coletamos na forma agregada, ou seja, como uma medida estatística que nos permita melhorar os nossos Serviços.  Nós não usamos essas informações de uso para identificá-lo nem associamos nenhuma informação de uso que coletamos a quaisquer informações que possam identificá-lo pessoalmente, como nome ou endereço.

Ferramentas analíticas de terceiros.  Nossos Serviços podem usar ferramentas analíticas de terceiros que usam cookies, web beacons e outras tecnologias semelhantes de coleta de informações para obter informações de log da internet padrão e informações de uso.  As informações geradas são utilizadas para compilar relatórios estatísticos sobre a atividade do usuário.  Nós nunca usaremos (e não permitiremos que terceiros façam uso) os relatórios estatísticos para rastrear ou coletar quaisquer informações pessoais de visitantes ou usuários dos nossos Serviços. Nós não associaremos nenhuma informação obtida de relatórios estatísticos a quaisquer informações pessoais de qualquer origem.

Contas de usuário.  Se você criou uma conta de usuário para os Serviços da nossa plataforma, aplicativos e sites SweetLabs (diferente das contas de usuário para sites e serviços de terceiros acessíveis por meio dos nossos Serviços), nós coletaremos e manteremos todas as informações que você nos fornecer em relação à criação de uma conta de usuário, incluindo informações pessoais como o seu nome, endereço de e-mail, data de nascimento e foto (se você optar por carregar uma foto em seu perfil de conta do usuário). As informações pessoais que você fornece referentes à sua conta são usadas para nos ajudar a gerenciar sua conta e fornecer serviços e recursos relacionados a ela.  Nós nunca associamos quaisquer informações pessoais que você fornecer relacionadas à sua conta a qualquer outra informação que possamos coletar através dos Serviços.

Aplicativos e sites de terceiros.  Se você instalou um software ou aplicativo fornecido por terceiros, ou um software ou aplicativo que acesse sites ou serviços de terceiros, tais terceiros também poderão coletar informações relativas ao seu uso desse software ou aplicativo, ou ao seu acesso ou uso dos sites ou serviços de terceiros acessados pelo software ou aplicativo.  Qualquer coleta de informações por terceiros é regida pelas políticas de privacidade desses terceiros.  Esses sites, softwares ou aplicativos de terceiros também poderão colocar seus próprios cookies ou outros arquivos no seu computador, ou poderão coletar dados ou solicitar-lhe informações pessoais.  Nós não termos controle sobre sites, softwares ou serviços de terceiros.

Contas de desenvolvedor de software. Se você for um desenvolvedor ou editor de software que utilize os nossos Serviços para publicar ou distribuir o seu software ou aplicativo, nós coletaremos e manteremos todas as informações que você nos fornecer em relação ao seu software ou aplicativo a fim de nos ajudar a gerenciar a sua conta e nos comunicar com você.

Comunicações; outras informações fornecidas.  Sempre que você nos enviar uma comunicação, seja ela uma publicação em nossas páginas de suporte, consultas por e-mail ou via publicações ou comunicações em sites ou redes de mídia social como Facebook ou Twitter, podemos manter essas comunicações para que possamos responder às suas solicitações ou consultas e ajudar a melhorar nossos serviços para você.  As publicações em nossas páginas de Suporte poderão exibir seu nome de usuário como você indicou em seu perfil. As informações pessoais que fornecer são usadas com a finalidade de aprimorar o conteúdo de nossos sites, personalizar e melhorar nossos serviços e nos comunicarmos com você sobre nossos serviços.  Nós podemos usar as informações pessoais que nos fornece para nos comunicarmos com você sobre recursos especiais e novos.  Nós obteremos seu consentimento quando exigido por lei aplicável.  Você pode optar por parar de receber comunicações promocionais a qualquer momento seguindo as instruções de cancelamento de inscrição descritas no e-mail.

4. COMO USAMOS OU COMPARTILHAMOS AS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS

- Para usuários sem uma conta de usuário. Nós só usamos as informações que coletamos de usuários sem uma conta de forma agregada, ou seja, como uma medida estatística, e não de maneira que identifique você, a fim de nos permitir melhorar nossos Serviços.  Nós não vendemos nem comercializamos essas informações com terceiros.

- Para usuários com uma conta de usuário. Se você criou uma conta de usuário e publicou informações ou uma análise em nossos Serviços, as informações que você optou por carregar no perfil da sua conta de usuário (caso alguma informação tenha sido carregada por você no perfil da sua conta de usuário) serão exibidas na sua publicação ou análise em nossos Serviços.  Se você criou uma conta de usuário e compartilhou um aplicativo com outros usuários, as informações que você optou por carregar no perfil da sua conta de usuário (caso alguma informação tenha sido carregada por você no perfil da sua conta de usuário) serão compartilhadas com os usuários com os quais você escolheu compartilhar um aplicativo.  Além disso, podemos usar o endereço de e-mail que você forneceu para nos comunicarmos com você sobre produtos, serviços e promoções.  Nós podemos usar sua data de nascimento para verificar sua elegibilidade para usar nossos serviços de acordo com nossos Termos de Serviço.

- Para desenvolvedores e editores. Podemos compartilhar suas informações pessoais com provedores de serviços terceirizados com a finalidade de possibilitar sua participação em nossos Serviços. Nossos provedores e serviços não têm nenhum direito de usar as informações pessoais que compartilhamos com eles além do necessário para nos auxiliar e executar serviços em nosso nome.  Nós exigimos por contrato que esses provedores de serviços protejam de maneira adequada a privacidade e a segurança das informações pessoais que eles processam em nosso nome.

- Para todas as informações que coletamos.   Nós também podemos usar ou compartilhar suas informações como segue:

Proteção dos nossos Serviços e de outros. Nós poderemos compartilhar suas informações pessoais se tivermos total confiança de que é necessário: (1) cumprir a lei, regulamento, intimação ou ordem judicial; (2) detectar, evitar ou tratar de fraude, segurança ou problemas técnicos; (3) aplicar as cláusulas desta Política de Privacidade da SweetLabs, dos Termos de Serviço da SweetLabs e/ou quaisquer outros contratos entre você e a SweetLabs, incluindo investigação de violações em potencial concernentes; ou (4) proteger contra danos aos direitos, propriedade ou segurança da SweetLabs, seus Serviços, e seus visitantes, usuários e/ou o público.

Transferências comerciais. Se a SweetLabs ou substancialmente todos os seus ativos forem adquiridos, ou na situação improvável de a SweetLabs cessar suas atividades ou abrir falência, as informações de usuário serão um dos ativos que serão transferidos ou adquiridos por um terceiro adquirente. Consequentemente, podemos transferir ou atribuir todas as informações que coletamos como parte de uma fusão, aquisição, venda ou outra mudança de controle. Você reconhece que essas transferências podem ocorrer e que nós aplicaremos esforço razoável para direcionar qualquer adquirente para continuar a usar suas informações pessoais conforme definido nesta política.

Informações de uso. Nós podemos compartilhar as informações de uso que coletamos com parceiros e outros terceiros com a finalidade de nos ajudar a garantir o funcionamento adequado dos Serviços e melhorar o desempenho geral de nossos Serviços ou nos permitir fornecer recomendações de outros produtos e serviços. Por exemplo, utilizando dados para determinar a probabilidade de um consumidor aproveitar um aplicativo ou produto específico.  Nós não autorizamos esses parceiros e outros terceiros a usar ou divulgar informações, exceto quando necessário para executar determinados serviços em nosso nome ou cumprir com requisitos legais.  Nós exigimos por contrato que eles protejam de forma apropriada a privacidade e a segurança das informações que eles processam para nos auxiliar.

Com seu consentimento. Exceto como definido acima, nós só compartilharemos suas informações pessoais com terceiros com seu consentimento antecipado.  Se nossas práticas de negócios mudarem de maneira que precisemos compartilhar suas informações pessoais para um fim que não seja compatível com a finalidade para a qual coletamos as informações, pediremos seu consentimento adicional.

5. SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES

Nós nos esforçamos para tomar medidas razoáveis e apropriadas a fim de proteger contra acesso não autorizado os sistemas nos quais armazenamos suas informações pessoais. Isso inclui medidas técnicas e organizacionais, como revisões internas de nossa coleta de dados, armazenamento e práticas de processamento e medidas de segurança, bem como medidas de segurança física e eletrônica em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis. Além disso, nós autorizamos o acesso às informações pessoais apenas para nossos funcionários que as necessitam para executar suas responsabilidades no trabalho.  Entretanto, apesar das medidas que tomamos, não podemos garantir a segurança de quaisquer informações que nos são fornecidas.

6. SEUS DIREITOS E OPÇÕES

Através do processo fornecido em nosso site, permitimos que você acesse determinadas informações sobre você com a finalidade de visualização e, em determinadas situações, atualização dessas informações. Os tipos de informações que você pode acessar e atualizar podem mudar de acordo com as alterações em nosso site. Você também pode entrar em contato conosco conforme definido na seção “Contato” abaixo para solicitar acesso ou atualizar suas informações pessoais.

Você pode solicitar a exclusão de sua conta enviando um e-mail para help@sweetlabs.com e respondendo afirmativamente a quaisquer e-mails de confirmação que possamos enviar. Observe que algumas informações podem permanecer em nossos registros após a exclusão de sua conta.

Se você for um usuário de nossos sites, também terá a opção de parar de aceitar novos cookies, ser notificado quando receber um novo cookie e desativar cookies existentes usando as configurações de privacidade de seu navegador.  Todos os principais navegadores permitem bloquear ou excluir cookies de seu sistema. Consulte a seção de ajuda de seu navegador para obter mais informações.

Onde solicitarmos seu consentimento para usar ou compartilhar suas informações pessoais, você tem o direito de retirar tal consentimento; entretanto, você não se beneficiará mais de determinados produtos e serviços. Além disso, você pode optar por parar de receber nossas comunicações de marketing, por exemplo, clicando no link relevante incluído nas comunicações por e-mail.

7. PRIVACIDADE INFANTIL

Os sites, produtos e serviços da SweetLabs são destinados a adultos e crianças a partir de 13 anos, autorizadas a usá-los por seus pais ou responsáveis legais. Em conformidade com a COPPA – Children's Online Privacy Protection Act (Lei de Proteção da Privacidade Infantil On-line) – não coletaremos intencionalmente informações sobre crianças menores de 13 anos. Recomendamos aos pais e responsáveis legais que se familiarizem com os sites, produtos e serviços usados ou visitados por seus filhos.

Lembramos que esta Política de Privacidade não se aplica a (e pelos quais não nos responsabilizamos) sites, produtos ou serviços de terceiros, incluindo aplicativos ou serviços que possam ser prestados por terceiros. Os sites, produtos ou serviços desses terceiros podem ser objeto de requisitos diferentes ou adicionais em relação à coleta de informações sobre crianças, e são regidos pelas relevantes políticas de privacidade de terceiros de tais sites, produtos ou serviços desses terceiros.

8. TRANSFERÊNCIAS

Nossos Serviços são hospedados por servidores localizados nos Estados Unidos.  Se você estiver localizado fora dos Estados Unidos, suas informações serão transferidas para nossos servidores nos Estados Unidos.  Os Estados Unidos podem não ter as mesmas leis de privacidade e proteção de dados que o país no qual você está localizado quando está utilizando nossos produtos e serviços. Quando transferirmos suas informações para os Estados Unidos, protegeremos essas informações conforme descrito nesta Política de Privacidade da SweetLabs. Se você estiver localizado na Área Econômica Europeia ou em outras regiões do mundo com leis que controlam transferências de dados internacionais, cumpriremos os requisitos legais aplicáveis, como garantir a proteção adequada para transferências de dados.  Ao acessar ou usar nossos Serviços, você consentirá em transferir, armazenar e usar suas informações nos Estados Unidos.

9. ALTERAÇÕES DE POLÍTICA

Podemos fazer alterações nesta política periodicamente. Se fizermos alterações materiais na maneira que usamos as informações pessoais, notificaremos você publicando um anúncio em nosso site ou enviando um e-mail e indicando a data das alterações mais recentes em nossa política. Os usuários estão sujeitos a quaisquer alterações na Política de Privacidade da SweetLabs quando utilizam nosso site ou serviços após essas alterações serem publicadas ou, no caso de alterações substanciais, 30 dias após a publicação dessas alterações.

10. CONTATO

A SweetLabs, Inc. é a entidade responsável pelo processamento de suas informações pessoais de acordo com esta Política de Privacidade da SweetLabs.  A SweetLabs, Inc. não é responsável pelas práticas de qualquer terceiro cujos serviços e produtos você pode usar.  Se você tiver comentários, dúvidas ou preocupações referentes a esta Política de Privacidade da SweetLabs, entre em contato conosco em Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ou envie-nos um e-mail para

Data de vigência desta Política de Privacidade da SweetLabs: 01 de julho de 2016

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS (Português Portugal - Portuguese Portugal)

A LENOVO FEZ UMA PARCERIA COM A SWEETLABS, INC. ("NÓS" OU "SWEETLABS") PARA FORTALECER A APLICAÇÃO LENOVO APP EXPLORER E O SERVIÇO DE ENTREGA DE SOFTWARE DE APOIO (OS "SERVIÇOS"). 

A SweetLabs, Inc. (“nós” ou “SweetLabs”) acolhe o Utilizador nos seus Web sites, software, produtos e serviços. Compreendemos que se preocupa com a sua privacidade e levamos a sua privacidade a sério. Para o informar sobre as formas como os seus dados podem ser recolhidos e utilizados, adotámos esta política de privacidade (a “Política de Privacidade da SweetLabs”), que descreve que tipos de informação recolhemos, como podemos utilizar essa informação, com quem podemos partilhar essa informação, as escolhas que pode fazer e como pode contactar-nos no que respeita às nossas práticas de privacidade.

1. O QUE ABRANGE A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS

A Política de Privacidade da SweetLabs abrange o processamento dos dados que recolhemos quando o Utilizador acede aos nossos Web sites, software, produtos e serviços (os nossos “Serviços”) detidos e operados pela SweetLabs, que publicam, incluem ou estabelecem ligação para a Política de Privacidade da SweetLabs.

Ao usar, transferir, instalar ou visitar os nossos Serviços, o Utilizador reconhece que aceita as práticas e as políticas descritas na Política de Privacidade da SweetLabs.

Tenha em conta que esta política não se aplica às práticas (e que nós não somos responsáveis pelas mesmas) de empresas que não detemos ou controlamos ou a pessoas que não empregamos nem gerimos. Quando utiliza sites ou produtos de software de terceiros, incluindo aplicações que possam ser fornecidas por terceiros, ou Serviços que acedem ou utilizam sites ou serviços de terceiros, o Utilizador deve ler as políticas de privacidade relevantes desses terceiros para obter informações sobre as respetivas práticas de privacidade.

2. RESUMO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SWEETLABS A SweetLabs mantém ou oferece diversos sites, produtos e serviços. Para melhor explicar que informações recolhemos e de que forma utilizamos as informações que recolhemos, dividimos a Política de Privacidade da SweetLabs nas seguintes secções:

3. O QUE RECOLHEMOS E PORQUÊ

Cookies. Quando visita os nossos sites, enviamos-lhe um cookie, que consiste num pequeno ficheiro armazenado no seu computador que nos permite identificá-lo individualmente. Quando exigido pela lei aplicável, pedimos o seu consentimento para utilizar cookies. Pode optar por eliminar ou não aceitar os nossos cookies, conforme descrito em “Os seus Direitos e Escolhas”, apresentado em seguida. Se eliminar ou optar por não aceitar os nossos cookies, poderá não estar apto a utilizar todas as caraterísticas dos nossos produtos e serviços.

Registos. Quando instala o nosso software, ou quando visita os nossos sites, poderemos capturar e armazenar os dados que o seu computador ou browser nos envia. Estes dados podem incluir o tipo do seu sistema operativo (SO), o tipo de browser, idioma, endereço de Protocolo Internet (IP), a data e hora do seu pedido e a ID do cookie (quando visita os nossos sites) ou a ID gerada aleatoriamente (quando instala o nosso software) que ajuda a identificar o seu computador. Poderemos também determinar as suas informações geográficas através do seu endereço IP para melhor compreender a interação da sua localização com a sua utilização do nosso software e sites. No entanto, não armazenamos nem associamos o seu endereço IP a quaisquer dados que recolhemos sobre si e apenas recolhemos e armazenamos informações geográficas que obtivemos de forma agregada.

Informações sobre a Utilização. Em geral, os nossos Serviços recolhem automaticamente informações sobre a utilização do software, aplicações e serviços que utiliza ou que transferiu ou instalou a partir da nossa empresa, como a frequência com que um Serviço ou aplicação foi clicado ou aberto e o tempo em que um Serviço ou aplicação permanece aberto. Também recolhemos informações sobre a instalação, o que pode incluir informações sobre se determinados Serviços ou aplicações foram instalados ou desinstalados, e há quanto tempo um Serviço foi instalado ou utilizado no seu sistema.

No que respeita aos visitantes dos nossos sites, recolhemos informações como o número e a frequência de visitantes, que páginas foram visitadas, o tempo médio despendido nas páginas e outras informações que nos ajudam a determinar que caraterísticas dos nossos sites são mais importantes para si e como podemos trabalhar eficazmente.

Só usamos as informações sobre a utilização que recolhemos de forma agregada, ou seja, como medida estatística que nos permite melhorar os nossos Serviços. Não usamos essas informações sobre a utilização para identificar o Utilizador nem associamos quaisquer informações sobre a utilização que recolhemos a qualquer informação que possa identificá-lo pessoalmente, como um nome ou endereço.

Ferramentas Analíticas de Terceiros. Os nossos Serviços poderão utilizar ferramentas analíticas de terceiros que usam cookies, web beacons ou outras tecnologias semelhantes de recolha de informação para obter informações de registo da Internet normalizadas e informações sobre a utilização. As informações geradas são utilizadas para compilar relatórios estatísticos sobre a atividade do utilizador. Nunca iremos (nem autorizaremos qualquer terceiro a fazê-lo) utilizar os relatórios estatísticos para acompanhar ou recolher dados pessoais dos visitantes ou utilizadores dos nossos Serviços. Não associaremos nenhuma informação recolhida dos relatórios estatísticos a nenhuma informação pessoal seja de que fonte provenha.

Contas de Utilizadores. Caso tenha criado uma conta de utilizador para os Serviços da plataforma, aplicações e sites da SweetLabs (que não contas de utilizador de sites e serviços terceiros acessíveis através dos nossos Serviços), recolhemos e mantemos todas as informações que nos forneça relacionadas com a sua criação de uma conta de utilizador, incluindo informações pessoais como o seu nome, endereço de e-mail, data de nascimento e fotografia (caso tenha optado por carregar uma fotografia no seu perfil de conta de utilizador). As informações pessoais que forneça relacionadas com a sua conta são utilizadas para nos ajudar a gerir a sua conta e fornecer serviços e funcionalidades associados à sua conta. Nunca associamos qualquer informação pessoal que forneça relacionada com a sua conta a qualquer outra informação que possamos recolher através dos Serviços.

Aplicações e sites de terceiros. Caso tenha instalado software ou uma aplicação fornecida por terceiros, ou software ou uma aplicação que aceda a sites ou serviços de terceiros, esse terceiro pode também recolher informações sobre a sua utilização de tal software ou aplicação ou sobre o seu acesso ou utilização dos sites ou serviços de terceiros acedidos por tal software ou aplicação. Qualquer informação recolhida por fornecedores terceiros é regida pelas políticas de privacidade de tais fornecedores terceiros. Estes sites, software ou aplicações de terceiros podem também enviar os seus próprios cookies ou outros ficheiros para o seu computador ou podem recolher dados ou solicitar-lhe informações pessoais. Não exercemos controlo sobre quaisquer sites, software ou serviços de terceiros. Contas de Programadores de Software. No caso de ser um programador ou editor de software que utiliza os nossos Serviços para publicar ou distribuir o seu software ou aplicação, recolhemos e mantemos todas as informações que nos forneça relacionadas com o seu software ou aplicação para nos ajudar a gerir a sua conta e a comunicar consigo.

Comunicações; Outras Informações que Forneça. Sempre que nos enviar uma comunicação, quer seja através de uma publicação nas nossas páginas de suporte, através de perguntas enviadas por e-mail ou através de publicações ou comunicações em sites ou redes de meios sociais como o Facebook ou o Twitter, poderemos guardar essas comunicações para podermos responder aos seus pedidos ou perguntas e ajudar a melhorar os serviços que lhe oferecemos. As publicações nas nossas páginas de Suporte poderão mostrar o seu nome de utilizador, tal como indicado no seu perfil. As informações pessoais que fornecer são utilizadas para melhorar os conteúdos dos nossos sites, personalizar e melhorar os nossos serviços e enviar-lhe comunicações sobre os nossos serviços, entre outros aspetos. Poderemos utilizar informações pessoais que nos forneça para lhe enviar comunicações sobre caraterísticas especiais e novas funcionalidades. Obteremos o seu consentimento sempre que exigido pela lei aplicável. Pode optar por não receber comunicações promocionais a qualquer momento seguindo as instruções de cancelamento da subscrição descritas no e-mail.

4. DE QUE FORMA PARTILHAMOS OU UTILIZAMOS OS DADOS QUE RECOLHEMOS

- Para Utilizadores sem Conta de Utilizador. Só utilizamos as informações que recolhemos dos utilizadores sem conta de forma agregada, ou seja, como medida estatística, e não de uma forma que o identifique, para nos permitir melhorar os nossos Serviços. Não vendemos nem comercializamos por outro meio estas informações a terceiros.

- Para Utilizadores com Conta de Utilizador. Caso tenha criado uma conta de utilizador e publicado informações ou uma análise nos nossos Serviços, as informações que tenha optado por carregar no perfil da sua conta de utilizador (no caso de ter carregado alguma no perfil da sua conta de utilizador) serão apresentadas em conjunto com a sua publicação ou análise sobre os nossos Serviços. Caso tenha criado uma conta de utilizador e partilhado uma aplicação com outro utilizador, as informações que tenha optado por carregar no perfil da sua conta de utilizador (no caso de ter carregado alguma no perfil da sua conta de utilizador) serão partilhadas com os utilizadores com os quais optou por partilhar uma aplicação. Além disso, poderemos utilizar o endereço de e-mail que forneceu para lhe enviar comunicações sobre produtos, serviços e promoções. Poderemos utilizar a sua data de nascimento para verificar a sua elegibilidade para usar os nossos serviços em conformidade com as nossas Condições de Serviço.

- Para Programadores e Editores. Poderemos partilhar as suas informações pessoais com fornecedores de serviços terceiros a fim de permitir a sua participação em conjunto com os nossos Serviços. Os nossos fornecedores de serviços não têm qualquer direito de utilizar informações pessoais que partilhamos com os mesmos para além do que é necessário para nos ajudar a prestar serviços em nosso nome. Exigimos por contrato a estes fornecedores de serviços que salvaguardem apropriadamente a privacidade e a segurança das informações pessoais que processam em nosso nome.

- Relativamente a Todas as Informações que Recolhemos. Poderemos também utilizar ou partilhar as suas informações das seguintes formas:

Proteção dos nossos Serviços e Outros. Poderemos partilhar as suas informações pessoais se acreditarmos em boa-fé que estas são necessárias para: 1) cumprir as leis, regulamentações, intimações ou decisões judiciais; 2) detetar, prevenir ou resolver de outra forma questões ligadas a fraude, segurança ou problemas técnicos; 3) fazer aplicar as disposições da Política de Privacidade da SweetLabs, as Condições de Serviço da SweetLabs e/ou quaisquer outros acordos entre o Utilizador e a SweetLabs, incluindo investigação de potenciais infrações aos mesmos; ou 4) proteger contra danos os direitos, as propriedades ou a segurança da SweetLabs, os seus Serviços e os seus visitantes, utilizadores e/ou o público.

Transferências entre Empresas. Se a SweetLabs ou substancialmente todos os seus ativos forem adquiridos, ou na improvável circunstância de a SweetLabs cessar a sua atividade ou entrar em falência, as informações sobre o utilizador constituiriam um dos ativos a transferir para um adquirente terceiro ou a adquirir pelo mesmo. De igual modo, poderemos transferir ou ceder todas as informações que recolhemos enquanto parte de uma fusão, aquisição, venda ou outra alteração de controlo. O Utilizador reconhece que tais transferências podem ocorrer e que envidaremos esforços razoáveis para instruir qualquer adquirente no sentido de continuar a utilizar as suas informações pessoais tal como estipulado nesta política.

Informações sobre a Utilização. Poderemos partilhar informações sobre a utilização que recolhemos em conjunto com parceiros e outros terceiros para nos ajudar a assegurar o correto funcionamento dos Serviços, melhorar o desempenho geral dos nossos Serviços ou permitir-nos fornecer recomendações de outros produtos e serviços. Por exemplo, utilizar dados para determinar a probabilidade de um consumidor vir a gostar de uma aplicação ou produto específico. Não autorizamos estes parceiros e outros terceiros a usar ou divulgar as informações exceto na medida do necessário para realizar certos serviços em nosso nome ou cumprir os requisitos legais. Exigimos-lhes por contrato que salvaguardem apropriadamente a privacidade e a segurança das informações que processam no âmbito da assistência que nos prestam.

Com o seu Consentimento. Exceto conforme disposto atrás, só partilharemos os seus dados pessoais com terceiros com o seu consentimento prévio. Se as nossas práticas empresariais se alterarem de forma a que tenhamos de partilhar os seus dados pessoais para fins que não sejam compatíveis com os fins para os quais recolhemos a informação, solicitaremos o seu consentimento adicional.

5. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Esforçamo-nos por tomar medidas de segurança razoáveis e apropriadas para nos protegermos contra o acesso não autorizado aos sistemas onde armazenamos os seus dados pessoais. Tal inclui medidas técnicas e organizacionais como análises internas das nossas práticas de recolha, armazenamento e processamento de dados e medidas de segurança, bem como medidas de segurança físicas e eletrónicas que cumprem os requisitos de segurança aplicáveis. Além disso, autorizamos o acesso a informações pessoais apenas aos funcionários nossos que delas necessitem para cumprir as responsabilidades inerentes às suas funções. No entanto, apesar das medidas que tomamos não podemos garantir a segurança de qualquer informação que nos seja fornecida.

6. OS SEUS DIREITOS E ESCOLHAS

Através do processo fornecido no nosso site, permitimos-lhe que aceda a certas informações sobre si para fins de visualização e, em determinadas situações, atualização dessas informações. Os tipos de informação a que pode aceder e atualizar podem ser alterados à medida que o nosso site é alterado. Pode também contactar-nos tal como indicado na secção “Contactos”, adiante, para solicitar acesso aos seus dados pessoais ou atualizá-los.

Pode solicitar a eliminação da sua conta enviando um e-mail para help@sweetlabs.com e respondendo afirmativamente a quaisquer e-mails de confirmação que possamos enviar. Tenha em conta que algumas informações podem permanecer nos nossos registos após a eliminação da sua conta.

Se é utilizador dos nossos sites, tem também a opção de parar de aceitar novos cookies, ser notificado quando recebe um novo cookie e desativar cookies existentes recorrendo às definições de privacidade do seu browser. A totalidade dos browsers principais permite-lhe bloquear ou eliminar cookies do nosso sistema. Consulte a secção de ajuda do seu browser para obter mais informações.

Se tivermos pedido o seu consentimento para utilizar ou partilhar os seus dados pessoais, tem o direito de remover esse consentimento; no entanto, deixará de poder beneficiar de determinados produtos e serviços. Além disso, poderá optar por deixar de receber comunicações de marketing da nossa parte, clicando, por exemplo, na ligação incluída para o efeito nessas comunicações de e-mail.

7. PRIVACIDADE INFANTIL

Os Web sites, produtos e serviços da SweetLabs destinam-se a adultos e crianças com idade superior a 13 anos que têm permissão dos seus pais, ou tutores legais, para os utilizar. Em conformidade com a COPPA - Children’s Online Privacy Protection Act (Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças), não iremos recolher, tanto quanto seja do nosso conhecimento, informações acerca de crianças com menos de 13 anos. Incentivamos os pais e tutores legais a familiarizarem-se com os Web sites, produtos e serviços que os seus filhos utilizam ou visitam.

Queira notar que esta Política de Privacidade não se aplica a (e não nos responsabilizamos por) Web sites, produtos e serviços de terceiros, incluindo Apps ou serviços que possam ser disponibilizados por terceiros. Estes Web sites, produtos e serviços de terceiros podem estar sujeitos a requisitos adicionais ou diferentes quanto à recolha de informações acerca de crianças, e regem-se pelas políticas de privacidades terceiras aplicáveis dos referidos websites, produtos ou serviços terceiros.

8. TRANSFERÊNCIAS

Os nossos Serviços estão alojados em servidores situados nos Estados Unidos. Se estiver fora dos Estados Unidos, as suas informações serão transferidas para os nossos servidores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos poderão não ter as mesmas leis de privacidade e proteção de dados que o país em que se encontra localizado quando estiver a utilizar os nossos produtos e serviços Quando transferimos as suas informações para os Estados Unidos, protegemos essas informações tal como descrito na Política de Privacidade da SweetLabs. Se estiver localizado no Espaço Económico Europeu, ou noutras regiões do mundo com leis que regem as transferências internacionais de dados, cumprimos os requisitos legais aplicáveis, como o de assegurar uma proteção adequada às transferências de dados. Ao visitar ou utilizar os nossos Serviços, estará a autorizar a transferência, armazenamento e utilização dos seus dados nos Estados Unidos.

9. ALTERAÇÕES À POLÍTICA

Poderemos efetuar alterações a esta política de tempos a tempos. Se efetuarmos alterações importantes na forma como utilizamos os dados pessoais, o Utilizador será notificado através da publicação de um aviso no nosso site ou do envio de um e-mail para o mesmo indicando a data das últimas alterações à nossa política. Os Utilizadores ficam vinculados por quaisquer alterações à Política de Privacidade da SweetLabs quando utilizam o nosso site ou serviços após tais alterações terem sido publicadas pela primeira vez ou, no caso de alterações importantes, 30 dias após a publicação dessas alterações.

10. CONTACTOS

A SweetLabs, Inc. é a entidade responsável pelo processamento dos seus dados pessoais em conformidade com a Política de Privacidade da SweetLabs. A SweetLabs, Inc não é responsável pelas práticas de qualquer terceiro cujos serviços e produtos o Utilizador possa usar. Caso tenha comentários, dúvidas ou preocupações sobre a Política de Privacidade da SweetLabs, contacte-nos através do endereço Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ou envie-nos um e-mail para o endereço .

Data de Entrada em Vigor da Política de Privacidade da SweetLabs: 01 de julho de 2016

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SWEETLABS (Română - Romanian)

LENOVO A ÎNCHEIAT UN PARTENERIAT CU SWEETLABS, INC. (ÎN CONTINUARE - „NOI” SAU „SWEETLABS”) PENTRU A SUSȚINE APLICAȚIA LENOVO APP EXPLORER APPLICATION ȘI SERVICIUL DE FURNIZARE DE SOFTWARE (ÎN CONTINUARE - „SERVICIILE”).

SweetLabs, Inc. („noi” sau ”SweetLabs”) vă urează bun venit pe site-urile noastre, softurile, produsele și serviciile noastre. Înțelegem cât de importantă este confidețialitatea dumneavoastră, și avem foarte mare grijă de confidențialitatea datelor dumneavoastră. Pentru a vă informa despre modalitățile în care datele dumneavostră pot fi colectate și utilizate, am adoptat această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate Sweetlabs”), care descrie ce tip de informații colectăm, cum le putem folosi, cu cine le putem împărtăși, care sunt alegerile pe care le puteți face și cum puteți să ne contactați cu privire la practicile de confidențialitate.

1. CE ACOPERĂ POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE SWEETLABS

Această politică de confidențialitate SweetLabs acoperă modul în care tratăm informațiile pe care le colectăm atunci când dvs. accesați site-urile web, softul, produsele și serviciile noastre („Serviciile” noastre) deținute și operate de SweetLabs care postează, includ sau fac legătura la această politică.

Prin utilizarea, descărcarea, instalarea sau vizitarea Serviciilor noastre, confirmați acceptul dvs. privind practicile și politicile definite în această politică de confidențialitate SweetLabs.

Vă rugăm rețineți faptul că această politică nu se aplică (și nu suntem responsabili pentru) practicilor companiilor care nu sunt controlate sau deținute de noi, sau persoanelor care nu sunt angajate sau administrate de noi. Atunci când utilizați site-uri web sau produse software ale unor terți, inclusiv aplicații care ar putea fi furnizate de terți, sau Servicii care accesează sau utilizează site-uri web sau servicii ale unor terți, trebuie să citiți politicile de confidențialitate relevante ale acelor terți pentru informații cu privire la practicile lor de confidențialitate.

2. REZUMATUL POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE SWEETLABS

SweetLabs administrează sau furnizează site-uri web, produse și servicii multiple. Pentru a explica mai bine care sunt informațiile pe care colectăm și modul în care utilizăm aceste informații, am împărțit Politica de Confidențialitate SweetLabs în următoarele secțiuni:

3. CE COLECTĂM ȘI DE CE

Module cookie Atunci când vizitați site-urile noastre, vă trimitem un modul cookie, care este un fișier mic stocat pe calculatorul dvs. și care ne permite identificarea sa unică. Acolo unde este prevăzut de legea aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. pentru utilizarea modulelor cookie. Puteți alege să ștergeți sau să nu acceptați modulele noastre cookie, așa cum este descris în „Drepturile și Opțiunile dvs.” mai jos. Dacă ștergeți sau alegeți să nu acceptați modulele noastre cookie, este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile produselor și serviciilor noastre.

Jurnale Atunci când instalați softul nostru, sau când vizitați site-urile noastre, este posibil să captăm și să stocăm datele pe care calculatorul sau browser-ul dvs. de internet ni le trimite. Aceste date pot include tipul sistemului dvs. de operare (SO), tipul browser-ului, limba, adresa IP, data și ora solicitării dvs. și ID-ul modulului cookie (atunci când vizitați site-urile noastre) sau ID-ul generat aleatoriu (atunci când instalați softul nostru) care ajută la identificarea calculatorului dvs. Putem de asemenea determina informațiile dvs. geografice prin intermediul adresei dvs. IP pentru a înțelege mai bine interacțiunea dintre locația dvs. și modul în care utilizați softul și site-urile noastre. Cu toate acestea, nu stocăm și nu asociem adresa dvs. IP cu datele colectate de la dvs., și colectăm și stocăm doar informațiile geografice pe care le-am derivat per total.

Date privind utilizarea În general, Serviciile noastre colectează în mod automat date de utilizare cu privire la softul, aplicațiile și serviciile pe care le utilizați sau pe care le-ați descărcat sau instalat de la noi, cum ar fi frecvența cu care faceți clic sau deschideți o aplicație sau un Serviciu, și cât timp rămâne deschisă o aplicație sau un Serviciu. Colectăm de asemenea informații privind instalarea, care ar putea include informații despre instalarea sau neinstalarea anumitor aplicații sau Servicii și de cât timp este un Serviciu instalat și utilizat în sistemul dvs.

Cu privire la vizitatorii de pe site-urile noastre, colectăm date privind utilizarea, precum numărul și frecvența vizitatorilor, ce pagini au fost vizitate, timpul mediu petrecut pe pagini și alte informații care ne ajută să determinăm caracteristicile de pe site-ul nostru cele mai importante pentru dvs. și care funcționează eficient.

Utilizăm doar date privind utilizarea pe care le colectăm în ansamblu, adică, ca o măsură statistică pentru a ne permite îmbunătățirea Serviciilor noastre. Nu utilizăm date privind instalarea pentru identificarea dvs. și nici nu asociem datele privind utilizarea pe care le colectăm cu nicio informație care ar putea să vă identifice personal, precum un nume sau o adresă.

Instrumente analitice de la terțe părți Serviciile noastre pot utiliza instrumente analitice de la terți, care utilizează module cookie, web beacon-uri sau alte tehnologii similare de strângere a informațiilor, pentru a colecta informații standard de autentificare pe internet și date privind utilizarea. Informațiile generate sunt utilizate pentru a întocmi rapoarte statistice cu privire la activitatea utilizatorului. Nu vom utiliza niciodată (și nu vom permite niciunei terțe părți utilizarea) rapoartele statistice pentru a urmări sau a colecta informații personale ale vizitatorilor sau ale utilizatorilor Serviciilor noastre. Nu vom asocia nicio informație colectată din rapoartele statistice cu nicio informație personală de la orice sursă.

Conturi de utilizatori Dacă ați creat un cont de utilizator pentru Servicii pentru platforma, aplicațiile și site-urile noastre SweetLabs (altele decât conturile de utilizatori pentru site-urile și serviciile unor terți accesibile prin intermediul Serviciilor noastre), noi colectăm și păstrăm toate informațiile pe care ni le furnizați în legătură cu crearea contului dvs. de utilizator, inclusiv date personale precum numele, adresa de e-mail, data nașterii și fotografia dvs. (dacă ați optat să încărcați o fotografie pentru profilul contului dvs. de utilizator). Datele personale pe care le furnizați în legătură cu contul dvs. sunt utilizate pentru a ne ajuta să administrăm contul dvs. și pentru a vă oferi servicii și funcții care au legătură cu contul dvs. Nu asociem niciodată nicio informație personală furnizată de dvs. cu privire la contul dvs. cu o nicio altă informație pe care o putem colecta prin intermediul Serviciilor.

Aplicații și site-uri de la terți Dacă ați instalat un soft sau o aplicație furnizată de o terță parte, sau un soft sau o aplicație care accesează site-uri sau servicii ale unor terți, atunci acea terță parte poate de asemenea să colecteze informații cu privire la modul în care utilizați un astfel de soft sau aplicație, sau accesul sau utilizarea dvs. a site-urilor de la terți sau serviciilor accesate de un astfel de soft sau aplicație. Orice informație colectată de un furnizor terț este guvernată de politicile de confidențialitate ale unor astfel de furnizori terți. Aceste site-uri, softuri sau aplicații de la terți își pot de asemenea plasa propriile module cookie sau alte fișiere pe calculatorul dvs., sau pot colecta date sau solicita informații personale de la dvs. Nu deținem controlul peste niciun site, soft sau servicii de la terți.

Conturile dezvoltatorilor de software Dacă sunteți un dezvoltator sau editor de software care utilizează Serviciile noastre pentru a-și publica sau distribui softul sau aplicația, noi colectăm și păstrăm toate informațiile pe care ni le furnizați în legătură cu softul sau aplicația dvs. pentru a ne ajuta să vă administrăm contul și să comunicăm cu dvs.

Comunicări; Alte informații furnizate de dvs. Ori de câte ori ne trimiteți o comunicare, fie ca postare pe paginile noastre de asistență, prin solicitări de informații prin e-mail sau prin postări sau comunicări pe site-uri de social media sau rețele precum Facebook sau Twitter, putem păstra astfel de comunicări pentru a putea răspunde la solicitările sau întrebările dvs. și pentru a ne ajuta să îmbunătățim serviciile oferite dvs. Postările pe paginile noastre de Asistență pot afișa numele dvs. de utilizator așa cum l-ați indicat în profilul dvs. Informațiile personale pe care le furnizați sunt utilizate pentru scopuri cum ar fi îmbunătățirea conținutului de pe site-urile noastre, personalizarea și îmbunătățirea serviciilor noastre și comunicarea cu dvs. despre serviciile noastre. Putem utiliza informații personale furnizate de dvs., pentru a comunica cu dvs. despre oferte speciale și funcții noi. Acolo unde legea solicită acest lucru, vom obține acordul dvs. Puteți renunța oricând la primirea de comunicări promoționale urmând instrucțiunile de dezabonare descrise în e-mail.

4. CUM DISTRIBUIM SAU UTILIZĂM INFORMAȚIILE COLECTATE

- Pentru utilizatorii fără Cont de utilizator Utilizăm doar informațiile pe care le colectăm în ansamblu de la utilizatorii fără cont, adică, ca o măsură statistică, și nu într-o manieră care v-ar putea identifica, pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim Serviciile. Nu vindem și nu comercializăm în alt mod aceste informații către terți.

- Pentru utilizatorii cu un Cont de utilizator Dacă ați creat un cont de utilizator și ați postat informații sau un comentariu despre Serviciile noastre, informațiile pe care ați ales să le încărcați în profilul contului dvs. de utilizator (dacă au fost încărcate de dvs. în profilul contului dvs. de utilizator) vor fi afișate împreună cu postarea sau comentariul dvs. despre Serviciile noastre. Dacă ați creat un cont de utilizator și ați distribuit o aplicație către un alt utilizator, informațiile pe care ați ales să le încărcați în profilul contului dvs. de utilizator (dacă au fost încărcate de dvs. în profilul contului dvs. de utilizator) vor fi distribuite către utilizatorii cu care ați optat să împărtășiți o aplicație. În plus, putem utiliza adresa de e-mail furnizată de dvs. pentru comunica cu dvs. despre produse, servicii și promoții. Putem utiliza data dvs. de naștere pentru a verifica eligibilitatea dvs. de a utiliza serviciile noastre în conformitate cu Termenii și condițiile noastre.

- Pentru dezvoltatori și editori Putem distribui informațiile dvs. personale unor furnizori de servicii terțe, cu scopul de a permite participarea dvs. la Serviciile noastre. Furnizorii noștri de servicii nu au niciun drept de a utiliza informații cu caracter personal pe care le împărtășim cu ei, în afara celor necesare pentru a ne asista și efectua serviciile în numele nostru. Solicităm contractual acestor furnizori de servicii să protejeze în mod corespunzător confidențialitatea și securitatea informațiilor cu caracter personal pe care le procesează în numele nostru.

- Pentru toate informațiile colectate de noi Putem de asemenea utiliza sau distribui informațiile dvs. după cum urmează:

Protejarea Serviciilor noastre și Altele Putem distribui informațiile dvs. cu caracter personal dacă avem buna credință că sunt necesare pentru a: (1) respecta legea, regulamentul, citațiile sau ordinele judecătorești; (2) detecta, preveni sau aborda în alt mod frauda, aspectele de securitate sau tehnice; (3) pune în aplicare dispozițiile acestei Politici de confidențialitate SweetLabs, Termenii și condițiile SweetLabs și/sau orice alte acorduri între dvs. și SweetLabs, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora; sau (4) proteja împotriva daunelor aduse drepturilor, proprietății sau siguranței SweetLabs, Serviciilor sale și vizitatorilor săi, utilizatorilor și/sau publicului.

Transferul afacerii În cazul în care SweetLabs sau substanțial toate bunurile sale sunt dobândite, sau în cazul puțin probabil în care SweetLabs lichidează sau intră în faliment, informațiile despre utilizator ar fi unul dintre bunurile sale care ar fi transferate către, sau dobândite de către un dobânditor terță parte. În consecință, putem transfera sau ceda toate informațiile pe care le-am colectat, ca parte dintr-o fuziune, achiziție, vânzare sau o altă schimbare a controlului. Sunteți de acord că astfel de transferuri pot avea loc și că vom depune toate eforturile rezonabile pentru a dirija orice dobânditor să continue utilizarea informațiilor dvs. personale așa cum este stabilit în această politică.

Date privind utilizarea Putem împărtăși informații privind utilizarea pe care le colectăm, cu parteneri sau alte părți terțe, cu scopul de a ne ajuta să asigurăm buna funcționare a Serviciilor și de a îmbunătăți performanța generală a Serviciilor noastre, sau de a ne permite să oferim recomandări de alte produse și servicii. De exemplu, utilizarea datelor pentru a determina probabilitatea ca un consumator să se bucure de o anumită aplicație sau un anumit produs. Nu autorizăm acești parteneri sau alte terțe părți să utilizeze sau să divulge informațiile, cu excepția celor necesare pentru a efectua anumite servicii în numele nostru sau pentru conformitate cu cerințele legale. Le solicităm prin contract să protejeze în mod corespunzător confidențialitatea și securitatea informațiilor pe care le prelucrează atunci când ne oferă asistență.

Cu acordul dvs. Cu excepția celor prevăzute mai sus, vom împărtăși informațiile dvs. cu caracter personal cu terțe părți numai cu acordul dvs. prealabil. În cazul în care practicile noastre de afaceri se modifică într-un mod care ne-ar solicita împărtășirea informațiilor dvs. cu caracter personal în scopuri care nu sunt compatibile cu scopurile pentru care am colectat informațiile, vom solicita acordul dvs. suplimentar.

5. SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Ne străduim să luăm măsuri de securitate rezonabile și adecvate pentru protecție împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm informațiile dvs. cu caracter personal. Acestea includ măsuri tehnice și organizatorice, cum ar fi revizuiri interne privind modul în care colectăm și stocăm datele și practicile de prelucrare și măsurile de securitate, precum și măsuri de securitate fizice și electronice conforme cu cerințele de securitate aplicabile. În plus, autorizăm accesul la informațiile cu caracter personal doar angajaților care au nevoie de acces pentru a-și îndeplini responsabilitățile funcției. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor pe care le luăm, nu putem garanta securitatea niciunei informații furnizată nouă.

6. DREPTURILE ȘI OPȚIUNILE DVS.

Prin procesul oferit pe site-ul nostru, vă permitem să accesați anumite informații despre dvs., în scop de vizualizare, și în anumite situații, actualizarea acelor informații. Tipurile de informații pe care le puteți accesa și actualiza se pot modifica pe măsură ce site-ul nostru se schimbă. De asemenea, ne puteți contacta așa cum este descris în secțiunea „Contact” de mai jos, pentru a solicita acces la, sau pentru a actualiza informațiile dvs. personale.

Puteți solicita ștergerea contului dvs. trimițând un e-mail la adresa help@sweetlabs.com și răspunzând afirmativ la orice e-mail de confirmare trimis de noi. Vă rugăm să rețineți că unele informații pot rămâne în evidențele noastre după ștergerea contului dvs.

Dacă sunteți un utilizator al site-urilor noastre, aveți de asemenea opțiunea de a opri acceptul de noi module cookie, de a fi anunțați atunci când primiți un cookie nou și de a dezactiva modulele cookie existente, utilizând setările de confidențialitate ale browserului dvs. Toate motoare de căutare (browsere) vă permit să blocați sau să ștergeți modulele cookie din sistemul dvs. Vă rugăm consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs. pentru mai multe informații.

Acolo unde am solicitat consimțământul dvs. pentru a utiliza și împărtăși informațiile dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a retrage un astfel de consimțământ, deși este posibil să nu mai puteți beneficia de anumite produse și servicii. În plus, vă puteți dezabona de la primirea comunicărilor de marketing de la noi, de exemplu, făcând clic pe link-ul relevant inclus în astfel de comunicări prin e-mail.

7. INTIMITATEA COPIILOR

Site-urile web, produsele și serviciile SweetLabs’ sunt destinate adulților și copiilor cu vârsta de cel puțin 13 ani care au permisiunea de a le utiliza din partea părinților sau a tutorilor legali. În conformitate cu Legea privind protecția intimității online a copiilor (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA), nu vom colecta cu bună-știință informații despre copiii sub 13 ani. Îi încurajăm pe părinți și pe tutorii legali să se familiarizeze cu site-urile web, produsele și serviciile pe care copiii lor le folosesc sau le vizitează.

Vă rugăm să rețineți că prezenta Politică de confidențialitate nu este aplicabilă (iar noi nu suntem responsabili pentru) site-urilor web, produselor și serviciilor, inclusiv aplicațiilor și serviciilor care ar putea fi furnizate de terțe părți. Astfel de site-uri web, produse și servicii ale terțelor părți ar putea face obiectul unor cerințe suplimentare sau diferite cu privire la colectarea de informații despre copii și sunt guvernate de politica de confidențialitate aplicabilă, corespunzătoare site-urilor web, produselor și serviciilor terțelor părți.

8. TRANSFERURI

Serviciile noastre sunt găzduite de servere localizate în Statele Unite. Dacă vă aflați în afara Statelor Unite, informațiile dvs. vor fi transferate către serverele noastre din Statele Unite. Este posibil ca Statele Unite să nu aibă aceleași legi privind confidențialitatea și protecția datelor ca țara în care vă aflați atunci când utilizați produsele și serviciile noastre. Atunci când transferăm informațiile dvs. către Statele Unite vom proteja acele informații așa cum este descris în această politică de confidențialitate SweetLabs. Dacă vă aflați în Zona Economică Europeană, sau alte regiuni ale lumii cu legi care guvernează transferurile internaționale de date, vom respecta cerințele legale aplicabile pentru a asigura protecția adecvată pentru transferurile de date. Vizitând sau utilizând Serviciile noastre, vă dați consimțământul pentru transferul, stocarea și utilizarea informațiilor dvs. pe teritoriul Statelor Unite.

9. MODIFICĂRI ALE POLITICII

Putem aduce modificări acestei politici din când în când. În cazul în care aducem modificări semnificative în modul în care utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal, vă vom anunța prin postarea unui anunț pe site-ul nostru sau trimițându-vă un e-mail și indicând data ultimelor modificări aduse politicii noastre. Orice modificări aduse politicii de confidențialitate SweetLabs sunt obligatorii utilizatorilor atunci când utilizează site-ul nostru sau serviciile noastre după ce astfel de modificări au fost inițial postate, sau în caz de modificări substanțiale, după 30 de zile de la postarea acelor modificări.

10. CONTACT

SweetLabs, Inc. este organismul responsabil pentru procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal în conformitate cu această politică de confidențialitate SweetLabs. SweetLabs, Inc. nu este responsabilă pentru practicile niciunei terțe părți ale cărei servicii și produse le putem utiliza. Dacă aveți feedback, întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică de confidențialitate SweetLabs, contactați-ne la Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 sau trimiteți-ne un e-mail la adresa .

Data intrării în vigoare a acestei politici de confidențialitate SweetLabs: O iulie 2016

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SWEETLABS (Русский - Russian)

КОМПАНИЯ LENOVO СТАЛА ПАРТНЕРОМ SWEETLABS, INC. («МЫ» ИЛИ «SWEETLABS») ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ LENOVO APP EXPLORER И СОПУТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГИ ДОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ («УСЛУГИ»). 

Компания SweetLabs, Inc. («мы» или «SweetLabs, Inc.») благодарит вас за посещение наших веб-сайтов и использование наших программ, продуктов и услуг. Мы понимаем, насколько вас волнует защита вашей частной информации, и мы серьезно относимся к конфиденциальности ваших данных. Чтобы проинформировать вас о способах сбора и использования ваших данных, мы утвердили данную политику конфиденциальности («Политика конфиденциальности SweetLabs»), в которой изложено, какие данные мы собираем, как мы можем их использовать, кому мы можем передавать собранные данные, перечислены доступные для вас возможности, а также способы, посредством которых вы можете обратиться к нам по поводу нашей практики защиты конфиденциальной информации.

1. КАКИЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРУЕТ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SWEETLABS

Настоящая Политика конфиденциальности SweetLabs определяет порядок использования информации, собранной нами при посещении вами веб-сайтов, использования программ, продуктов и услуг (далее – наши «Услуги»), принадлежащих и управляемых SweetLabs, которые размещают, включают или содержат ссылку на настоящую Политику конфиденциальности SweetLabs.

Используя, загружая, устанавливая или посещая сайт с нашими Услугами, вы признаете, что принимаете положения практики и политики, изложенные в Политике конфиденциальности SweetLabs.

Обратите внимание на то, что настоящая Политика не применяется (и мы не несем никакой ответственности) в отношении практики компаний, которые не являются нашей собственностью или не входят в сферу нашего контроля, или в отношении физических лиц, работодателями или руководителями которых мы не являемся, включая услуги веб-поиска. При использовании сайтов или программных продуктов третьих сторон, в том числе приложений, которые могут предоставляться третьими сторонами, или же Услугами, которые обеспечивают доступ или используют сайты или сервисы третьих сторон, вам следует ознакомиться с соответствующей политикой таких третьих сторон в отношении конфиденциальности, которая касается практики защиты информации.

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SWEETLABS

SweetLabs поддерживает целый ряд сайтов, продуктов или сервисов и предоставляет доступ к ним. Чтобы более подробно пояснить, какую информацию мы собираем и как мы используем собранную информацию, мы изложили нашу Политику SweetLabs в области защиты конфиденциальной информации в следующих разделах:

3. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ И ЗАЧЕМ

Файлы cookie. При посещении вами наших сайтов мы посылаем вам файл cookie – маленький файл, хранящийся на вашем компьютере, который позволяет нам уникальным образом идентифицировать его. В тех случаях, когда этого требует действующее законодательство, мы предварительно запрашиваем ваше согласие на использование файлов cookie. Вы вправе удалить или не принимать наши файлы cookie, как это описано ниже в разделе «Ваши права и возможности». Если вы удаляете или решаете не принимать наши файлы cookie, вы, вероятно, будете не в состоянии воспользоваться всеми возможностями наших продуктов и услуг.

Протоколы. При установке наших программ или при посещении наших сайтов данные, которые ваш компьютер или веб-браузер посылают нам, могут быть зарегистрированы и сохранены. Такие данные могут включать сведения о типе вашей операционной системы (ОС), типе браузера, языке, адресе Интернет-протокола (IP), дате и времени вашего запроса и идентификаторе файла cookie (при посещении вами наших сайтов) илислучайно сгенерированный идентификатор (при установке наших программ), которые помогают идентифицировать ваш компьютер. Мы можем также установить ваше географическое местонахождение по вашему IP-адресу, чтобы иметь более точное представление о связи вашего места расположения с использованием наших программ и посещением наших сайтов. При этом мы не храним и не связываем ваш IP-адрес с какими-либо данными, которые мы получаем от вас, и собираем и храним полученную нами географическую информацию исключительно в агрегированной форме.

Информация об использовании. Как правило, наши Услуги автоматически собирают информацию об использовании программ, приложений и услуг, которые вы используете или загружаете и устанавливаете из наших ресурсов, например, в отношении частоты клика или открытия приложения или Услуги, а также о времени, в течение которого они остаются открытыми. Мы также собираем информацию об установке, которая может содержать сведения об установке или удалении определенных приложений или Услуг, а также о продолжительности присутствия и использования установленной Услуги в вашей системе. Что касается посетителей наших сайтов, мы собираем информацию об использовании, например, о числе и периодичности посещений, о том, какие страницы посещались, среднее время просмотра страниц, а также другую информацию, которая помогает нам определить, какие возможности наших сайтов наиболее важны для вас и эффективно работают.

Мы анализируем только информацию об использовании, которую мы собираем в агрегированной форме, то есть в качестве статистического показателя, чтобы иметь возможность совершенствовать наши Услуги. Мы не изучаем такую информацию об использовании для вашей идентификации и не связываем какую бы то ни было информацию об использовании, которую мы получаем от вас, с любой информацией, которая позволяет провести вашу личную идентификацию, например, определить фамилию или адрес.

Аналитические инструменты третьей стороны. Наши Услуги могут использовать аналитические инструменты третьей стороны, которые пользуются файлами cookie, веб-маяками или иными подобными технологиями получения данных, чтобы собирать стандартную информацию интернет-протокола и информацию об использовании. Полученная информация используется для составления статистических отчетов об активности пользователей. Ни при каких обстоятельствах мы не используем (и не допустим использования третьей стороной) статистические отчеты для отслеживания или сбора какой-либо личной информации посетителей или пользователей наших Услуг. Мы не связываем любую полученную информацию статистических отчетов с какой-либо личной информацией из любого источника.

Учетные записи пользователей. Если вы создали учетную запись пользователя Услуг в рамках нашей платформы SweetLabs, приложений и сайтов (за исключением учетных записей пользователя на сайтах и сервисах третьих сторон, доступных через наши Услуги), мы собираем и храним всю предоставленную вами информацию, полученную при создании вами учетной записи пользователя, в том числе личные данные, например, вашу фамилию, адрес электронной почты, дату рождения и фото (если вы выбрали опцию загрузки фотографии в ваш профиль пользователя). Личные данные, которые вы сообщаете в связи с созданием своей учетной записи, используются для целей управления вашей учетной записью и предоставления сервисов и возможностей, связанных с вашей учетной записью.  Ни при каких обстоятельствах мы не связываем любую личную информацию, которую вы предоставляете по своей учетной записи, с какой бы то ни было другой информацией, которую мы можем собирать с помощью Услуг.

Поиск приложений и сайтов третьей стороны. Если вы установили программу или приложение, предоставленное третьей стороной, либо программу или приложение, которое обеспечивает доступ к сайтам или сервисам третьей стороны, то такая третья сторона вправе также собирать информацию, связанную с использованием вами таких программ или приложений, либо вашим доступом или использованием сайтов или сервисов третьей стороны, доступ к которым предоставляется посредством таких программ или приложений. Любая информация, собираемая провайдером третьей стороны, регулируется политикой конфиденциальности провайдеров третьей стороны. Такие сайты, программы или приложения третьей стороны могут также размещать собственные файлы cookie или другие файлы на вашем компьютере или собирать данные или запрашивать у вас личную информацию. Мы не вправе осуществлять контроль за любыми сайтами, программным обеспечением или сервисами третьей стороны.

Учетные записи разработчиков программного обеспечения. Если вы являетесь разработчиком или издателем программного обеспечения и используете наши Услуги для издания или распространения ваших программ или приложений, мы собираем и храним всю информацию, которую вы предоставляете нам в связи с вашими программами или приложениями, что позволяет нам осуществлять управление вашей учетной записью и связываться с вами.

Сообщения; другая информация, которую вы предоставляете. Всякий раз, когда вы направляете нам сообщение, размещая его на наших страницах поддержки, через запросы по электронной почте или в форме записей или сообщений на сайтах социальных сетей, например, Facebook или Twitter, мы вправе хранить такие сообщения, чтобы иметь возможность отвечать на ваши просьбы или запросы для повышения качества предоставляемых вам услуг. В записях на наших страницах Поддержки может отображаться ваше имя пользователя, которое вы указали в своем профиле. Предоставленные вами личные данные используются в целях улучшения содержания наших сайтов, адаптации и совершенствования наших услуг, а также предоставления вам информации о них.  Мы вправе использовать предоставляемые вами личные данные для передачи вам сообщений о специальных предложениях и новых возможностях.  В тех случаях, когда этого требует действующее законодательство, мы предварительно запрашиваем ваше согласие.  Вы вправе принять решение отказаться от получения рекламных сообщений в любой момент времени, воспользовавшись инструкциями по отказу от подписки, приведенными в электронном сообщении.

4. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ ПЕРЕДАЕМ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ И КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОБРАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ

- Для пользователей без учетной записи пользователя Мы используем информацию, которую получаем от пользователей без учетной записи пользователя только в агрегированной форме, то есть как статистический показатель, а не способ вашей идентификации, с тем чтобы иметь возможность совершенствовать наши Услуги. Мы не продаем такую информацию третьим сторонам и не обмениваемся этими данными с ними каким-либо иным способом.

- Для пользователей с учетной записью пользователя Если вы создали учетную запись пользователя и разместили информацию или отчет о наших Услугах, информация, которую вы выбрали для загрузки в профиль своей учетной записи пользователя (если вы выбрали загрузку в профиль своей учетной записи пользователя) будет отображаться вместе с вашим письмом или отчетом о проверке наших Услуг. Если вы создали учетную запись пользователя и обменялись приложением с другим пользователем, информация, которую вы выбрали для загрузки в профиль своей учетной записи пользователя (если она была загружена в профиль вашей учетной записи пользователя) будет распространяться среди пользователей, с которыми вы решили обменяться приложением. Кроме того, мы можем использовать предоставленный вами адрес электронной почты, чтобы сообщать вам о продуктах, услугах и предложениях. Мы вправе использовать вашу дату рождения, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям, предъявляемым к лицам, использующим наши услуги согласно нашим Условиям предоставления услуг.

- Для разработчиков и издателей Мы вправе сообщать ваши личные данные провайдерам третьей стороны в целях предоставления вам допуска для участия в наших Услугах. Наши поставщики услуг ни при каких обстоятельствах не вправе использовать личные данные, которые мы им сообщаем, кроме случаев, связанных с необходимостью оказания поддержки и предоставления услуг от нашего имени. Согласно условиям договора с такими поставщиками, они обязаны надлежащим образом обеспечивать защиту конфиденциальности и сохранности личных данных, которые они обрабатывают от нашего имени.

- Для всей собираемой нами информации Мы также вправе использовать или предоставлять ваши данные третьей стороне в следующих случаях:

Защита наших Услуг и других лиц. Мы вправе раскрывать ваши личные данные, если у нас есть все основания полагать, что они необходимы для: (1) соблюдения закона, положения нормативно-правового акта, требования повестки или распоряжение суда; (2) выявления, предупреждения или предотвращения мошенничества, обеспечения защиты или решения технических проблем; (3) обеспечения соблюдения положений настоящей Политики конфиденциальности SweetLabs, Условий предоставления услуг SweetLabs и/или иных соглашений между вами и SweetLabs, в том числе расследования их потенциальных нарушений; или (4) защиты от нарушений прав, нанесения ущерба имуществу или безопасности компании SweetLabs, Услуг компании и посетителей, пользователей и/или широкой общественности.

Передача контроля над предприятием. При покупке SweetLabs или по существу всех ее активов, или же в маловероятном случае прекращения деятельности или банкротства SweetLabs сведения о пользователях являются одним из активов, подлежащих передаче или покупке приобретателем третьей стороны. Соответственно, мы вправе передавать или направлять всю собранную нами информацию в рамках слияния, приобретения, продажи или другой процедуры смены контроля. Вы соглашаетесь с тем, что такая передача возможна и что нами будут приложены все разумные усилия, чтобы обязать любого приобретателя продолжать использовать ваши личные данные в соответствии с требованиями настоящей Политики.

Информация об использовании. Мы вправе передавать собираемую нами информацию об использовании партнерам и другим третьим сторонам в целях обеспечения надлежащего функционирования Услуг и совершенствования общего уровня наших Услуг или возможности предоставлять рекомендации в отношении других продуктов и услуг. Например, использовать данные, чтобы определить вероятность того, что потребитель будет пользоваться конкретным приложением или продуктом. Мы не уполномочиваем таких партнеров и другие третьи стороны использовать или раскрывать информацию, кроме необходимых случаев для оказания определенных услуг от нашего имени или для соблюдения требований законодательства. Согласно условиям договора с такими партнерами или иными третьими сторонами они обязаны надлежащим образом обеспечивать защиту конфиденциальности и сохранности личных данных, которые они обрабатывают от нашего имени.

Ваше согласие. За исключением перечисленных выше случаев, мы осуществляем передачу ваших личных данных третьим сторонам только с вашего предварительного согласия. Если наша бизнес-практика изменится таким образом, что нам потребуется предоставить ваши личные данные для целей, несовместимых с целями сбора такой информации, мы обратимся к вам для получения дополнительного согласия.

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Мы стремимся принимать все разумные и надлежащие меры безопасности, чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа к системам, где мы храним ваши личные данные. Они включают технические и организационные меры, например, внутренняя проверка наших систем сбора данных, их хранения и практики обработки, мер безопасности, а также физических и электронных мер защиты в соответствии с действующими требованиями безопасности. Кроме того, мы санкционируем доступ к личным данным только для тех наших сотрудников, которым они необходимы для выполнения своих должностных обязанностей.  Вместе с тем, несмотря на принимаемые нами меры, мы не можем гарантировать защиту любой предоставляемой нам информации.

6. ВАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

В рамках процедур, предусмотренных на нашем сайте, мы предоставляем вам доступ к определенной информации о вас, с тем чтобы вы могли просматривать и в некоторых случаях обновлять ее. Характер информации, которую вы можете просматривать и обновлять, может меняться по мере изменения нашего сайта. Вы также можете обратиться к нам, как указано ниже в разделе «Контакты», чтобы запросить доступ к своим личным данным или откорректировать их.

Вы можете направить запрос об удалении своей учетной записи, отправив сообщение по электронной почте по адресу: help@sweetlabs.com и утвердительно ответив на любые подтверждающие электронные письма, которые мы можем вам направить. Обратите внимание на то, что после удаления вашей учетной записи в наших архивах может оставаться определенная информация.

Если вы являетесь пользователем наших сайтов, у вас также есть возможность прекратить прием новых файлов cookie, получать уведомление при получении нового файла cookie и отключить существующие файлы cookie, воспользовавшись установками конфиденциальности вашего браузера. Все наиболее распространенные браузеры предусматривают возможность блокировать или удалять файлы cookie из вашей системы. Более подробную информацию можно получить в разделе справки вашего браузера.

В тех случаях, когда мы запрашиваем ваше согласие на использование или передачу ваших личных данных, у вас есть право не давать такого согласия, при этом вы можете быть лишены возможности пользоваться преимуществами определенных продуктов и услуг. Кроме того, вы можете отказаться от получения наших рекламных сообщений, например, кликнув на соответствующую ссылку, имеющуюся в каждом таком электронном письме.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ.

Сайты, продукты и услуги SweetLabs предназначены для взрослых и детей возрасте от 13 лет, которые получили разрешение на их использование от своих родителей или законных опекунов. В соответствии с Законом о защите личных сведений детей в Интернете (COPPA) мы обязуемся не собирать намеренно сведения о детях в возрасте младше 13 лет. Мы настоятельно рекомендуем родителям и законным опекунам ознакомиться с сайтами, продуктами и сервисами, которые используют или посещают их дети.

Обратите внимание, эта Политика конфиденциальности не применяется к сторонним сайтам, продуктам и сервисам, в том числе приложениям или сервисам, которые могут быть предоставлены третьими сторонами (а мы не несем ответственности за такие сайты, продукты и сервисы). На такие сторонние сайты, продукты или сервисы могут распространяться дополнительные или другие требования в отношении сбора информации о детях, и они регулируются применимыми сторонними политиками конфиденциальности таких сторонних сайтов, продуктов или сервисов.

8. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Наш Услуги размещены на серверах в США. Если вы находитесь за пределами США, ваши данные будут переноситься на наши серверы в США. В США необязательно действуют такие же законы в области конфиденциальности и защиты данных, как и в стране, где вы находитесь в момент использования наших продуктов и услуг. При передаче ваших данных в США мы обязуемся защищать такую информацию согласно настоящей Политике конфиденциальности SweetLabs. Если вы находитесь в Европейской экономической зоне или других регионах мира, где действуют законы, регулирующие международную передачу данных, мы обеспечиваем соблюдение действующих законодательных требований, например, чтобы гарантировать надлежащую защиту передачи данных. Посещая сайт с нашими Услугами или пользуясь ими, вы соглашаетесь на передачу, хранение и использование вашей информации на территории США.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Время от времени мы вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении существенных изменений в способ использования личной информации мы обязуемся уведомить вас, разместив сообщение на нашем сайте или направив вам электронное письмо с указанием даты последних изменений нашей Политики. Любые изменения Политики конфиденциальности SweetLabs являются обязательными для пользователя, если он посещает наш сайт или пользуется нашими услугами, после размещения информации о таких изменениях или же в случае существенных изменений – через 30 дней после размещения информации о таких изменениях.

10. Контактные данные

Компания SweetLabs, Inc. несет ответственность за обработку ваших личных данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности SweetLabs, Inc.  SweetLabs, Inc. не несет ответственности за практику любой третьей стороны, услугами и продуктами которой вы можете пользоваться. С комментариями, вопросами или проблемами в отношении настоящей Политики конфиденциальности SweetLabs просьба обращаться по адресу: Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 или направлять электронную почту по адресу .

Дата вступления в силу настоящей Политики конфиденциальности SweetLabs: 1 июля 2016

POLITIKA O PRIVATNOSTI KOMPANIJE SWEETLABS (Српски - Serbian)

LENOVO JE SKLOPIO PARTNERSTVO SA SWEETLABS, INC. („MI“ ILI „SWEETLABS“) DA BI POKRENUO RAD APLIKACIJE LENOVO APP EXPLORER I USLUGU ISPORUKE PRATEĆEG SOFTVERA („USLUGE“). 

SweetLabs, Inc. („mi“ ili „SweetLabs“) želi Vam dobrodošlicu na našim veb stranicama, softveru, proizvodima i uslugama. Razumemo da vodite računa o svojoj privatnosti i Vašu privatnost shvatamo ozbiljno. Da bismo Vas informisali o načinima na koje Vaše informacije mogu da se sakupljaju i koriste, usvojili smo ovu politiku o privatnosti („SweetLabs Politika o privatnosti“), koja opisuje koje vrste informacija sakupljamo, kako možemo da koristimo te informacije, sa kim možemo da delimo takve informacije, izbore koje možete da napravite i kako nas možete kontaktirati u vezi naših postupaka o privatnosti.

1. ŠTA JE POKRIVENO NAŠOM SWEETLABS POLITIKOM O PRIVATNOSTI

SweetLabs Politika o privatnosti pokriva naše postupanje sa informacijama koje sakupljamo kada pristupate našim veb stranicama, softveru, proizvodima i uslugama (naše „Usluge“) koji su u vlasništvu i kojima rukovodi SweetLabs, a koje obuhvataju, uključuju ili su povezane sa ovom SweetLabs Politikom o privatnosti.

Upotrebom, preuzimanjem, instaliranjem ili posetom naših Usluga, Vi potvrđujete da prihvatate prakse i politike koje su naznačene u SweetLabs Politici o privatnosti.

Obratite pažnju da se ova politika ne odnosi na (i da mi nismo odgovorni za) prakse kompanija koje nisu u našem vlasništvu ili koje ne kontrolišemo ili na pojedince koje ne zapošljavamo i kojima ne upravljamo. Kada koristite lokacije ili proizvode softvera treće strane, uključujući aplikacije koje mogu da pruže treće strane, ili Usluge koje pristupaju ili koriste lokacije ili usluge treće strane, treba da pročitate određene politike o privatnosti tih trećih strana radi informacija koje se tiču njihovih postupaka za privatnost.

2. SAŽETAK NAŠE SWEETLABS POLITIKE O PRIVATNOSTI

SweetLabs održava i pruža više sajtova, proizvoda i usluga. Kako bismo bolje objasnili koje informacije sakupljamo i kako koristimo informacije koje sakupimo, našu SweetLabs politiku privatnosti smo raščlanili na sledeće odeljke:

3. ŠTA SAKUPLJAMO I ZAŠTO.

Kolačići. Kada posetite naše veb lokacije, poslaćemo vam kolačić, a to je mali fajl na vašem računaru koji nam omogućava da ga na jedinstven način identifikujemo. Ukoliko to primenljivi zakon zahteva, za upotrebu kolačića potrebno je da dobijemo vaše odobrenje. Možete da odaberete da obrišete ili da ne prihvatite naše kolačiće kako je opisano ispod u „Vaša prava i izbori“. Ako obrišete ili ne prihvatite naše kolačiće, možda nećete moći da koristite sve mogućnosti naših proizvoda i usluga.

Dnevnici. Kada instalirate naš softver, ili kada posetite naše veb lokacije, možemo da snimimo i skladištimo podatke koje nam je poslao vaš računar ili pretraživač. Ovi podaci mogu da budu tip vašeg operativnog sistema (OS), tip pretraživača, jezik, adresa internet protokola (IP), datum i vreme vašeg zahteva i ID kolačića (kada posetite naše veb lokacije) ili nasumično generisan ID (kada instalirate naš softver) koji pomaže da se identifikuje vaš računar. Takođe možemo da odredimo informacije o vašoj geografskoj lokaciji putem vaše IP adrese kako bismo bolje razumeli interakciju vaše lokacije sa upotrebom našeg softvera i veb stranica. Međutim, mi ne čuvamo i ne povezujemo vašu IP adresu sa podacima koje sakupimo od vas, već sakupljamo i čuvamo geografske informacije koje su izvedene u grupnom obliku.

Informacije o upotrebi. Uopšteno, naše Usluge automatski sakupljaju informacije o upotrebi koje se tiču softvera, aplikacija i usluga koje koristite ili ste preuzeli ili instalirali od nas, kao što je učestalost kojom je kliknuto na aplikaciju ili Uslugu ili kojom su one otvorene, i koliko dugo jedna aplikacija ili Usluga ostaju otvorene. Takođe sakupljamo informacije o instalaciji, koje mogu da obuhvataju informacije o tome da li je određena aplikacija ili Usluga instalirana ili deinstalirana, i koliko dugo je jedna Usluga instalirana ili otvarana na vašem sistemu.

Što se tiče posetilaca na našim veb lokacijama, mi sakupljamo informacije o korišćenju kao što je broj i učestalost posetilaca, koje su stranice posećene, prosečno vreme provedeno na stranicama, kao i informacije koje nam pomažu da odredimo koje su vam karakteristike na našim veb lokacijama najznačajnije i koje rade efikasno.

Koristimo samo informacije o korišćenju koje sakupimo u zbirnom obliku, odnosno, kao statističku meru koja nam omogućava da unapredimo naše Usluge. Takve informacije o korišćenju ne koristimo da bi vas identifikovali, niti povezujemo bilo kakve informacije o korišćenju koje sakupimo sa bilo kojim informacijama koje bi vas mogle lično identifikovati, kao što je ime ili adresa.

Analitički alat treće strane. Naše Usluge mogu da koriste analitički alat treće strane koji koristi kolačiće, veb svetionike ili druge slične informacije koje sakupljaju tehnologije ili sakupljaju standardne informacije internet dnevnika i informacije o korišćenju. Generisane informacije se koriste za sastavljanje statističkih izveštaja o aktivnosti korisnika. Nikada nećemo (i nećemo dozvoliti nekoj trećoj strani) da koristi statističke izveštaje za praćenje i sakupljanje bilo kojih ličnih informacija posetilaca, ili korisnika naših Usluga. Nećemo povezati bilo kakve informacije koje su sakupljene iz statističkih izveštaja sa bilo kojim ličnim informacijama iz bilo kog izvora.

Korisnički alati. Ako ste kreirali korisnički nalog za Usluge za našu SweetLabs platformu, aplikacije i veb lokacije (a koji nisu korisnički nalozi za veb lokacije treće strane i usluge kojima se može pristupiti putem naših Usluga), mi sakupljamo i održavamo sve informacije koje nam pružite u vezi sa kreiranjem korisničkog naloga, uključujući lične informacije kao što su vaše ime, e-mail adresa, datum rođenja i slika (ako ste odabrali da učitate fotografiju na vaš profil korisničkog naloga). Lične informacije koje pružite u vezi sa vašim nalogom koriste se kako bi nam pomogle da upravljamo vašim nalogom i pružimo usluge i mogućnosti u vezi sa vašim nalogom. Nikada ne povezujemo bilo kakve lične informacije koje pružite u vezi sa vašim nalogom sa bilo kojim drugim informacijama koje možemo da sakupimo putem Usluga.

Aplikacije i veb lokacije treće strane. Ako ste instalirali softver ili aplikaciju koju je pružila treća strana, ili softver ili aplikaciju koja pristupa lokacijama ili uslugama treće strane, onda ta treća strana takođe može da sakuplja informacije koje se tiču vaše upotrebe takvog softvera ili aplikacije, ili vašeg pristupa ili upotrebe lokacija ili usluga treće strane kojima pristupa taj softver ili aplikacija. Svaka informacija koju sakupi provajder treće strane je rukovođena politikom o privatnosti provajdera te treće strane. Ove lokacije, softveri ili aplikacije treće strane takođe mogu da postave svoje kolačiće ili druge datoteke na vaš računar, ili mogu da sakupe podatke ili da iznude informacije od vas. Ne sprovodite kontrolu nad lokacijama, softverom ili uslugama treće strane.

Nalozi programera. Ako ste programer ili izdavač koji koristi naše Usluge da objavi ili distribuira svoj softver ili aplikaciju, mi sakupljamo i održavamo sve informacije koje nam dostavite u vezi sa vašim softverom ili aplikacijom kako bi nam to pomoglo da upravljamo vašim nalogom i da komuniciramo sa vama.

Komunikacije; druge informacije koje pružate. Svaki put kada komunicirate sa nama, bilo putem slanja poruke na našim stranicama za podršku, putem e-mail upita, ili putem slanja poruka ili komunikacija na sajtovima socijalnih medija ili mreža kao što je Facebook ili Twitter, mi možemo da zadržimo takvu komunikaciju kako bismo mogli da odgovorimo na vaše zahteve ili upite što bi nam pomoglo da unapredimo naše usluge za vas. Poruke na našim stranicama za Podršku mogu da prikažu vaše korisničko ime koje ste naveli na svom profilu. Lične informacije koje pružite koriste se u svrhe kao što su unapređenje sadržaja naših veb lokacija, prilagođavanje i unapređenje naših usluga, kao i da vam pošaljemo informacije o našim uslugama. Možemo da upotrebimo lične informacije koje pružite da bismo vam poslali specijalna izdanja i nove mogućnosti. Ukoliko je potrebno prema primenljivom zakonu od vas ćemo zahtevati pristanak. Možete da odaberete da primate promotivni materijal u bilo koje vreme tako što ćete pratiti uputstva za odjavu pretplate koja su opisana u e-mailu.

4. KAKO KORISTIMO I DELIMO INFORMACIJE KOJE SAKUPIMO

- Za korisnike bez korisničkog naloga. Koristimo samo informacije koje sakupimo od korisnika bez naloga u zbirnom obliku, odnosno, kao statističku meru, i ne na način koji bi vas identifikovao, kako bi nam to omogućilo da unapredimo naše Usluge. Mi ne prodajemo niti na bilo koji drugi način ne plasiramo ovu informaciju trećim stranama.

- Za korisnike sa korisničkim nalogom. Ako ste kreirali korisnički nalog i postavili informacije ili prikaz naših Usluga, informacije koje ste odabrali da prenesete na profil svog korisničkog naloga (ako ste neki preneli na svoj profil korisničkog naloga) biće prikazani sa vašom postavkom ili prikazom na našim Uslugama. Ako ste kreirali korisnički nalog i podelili aplikaciju sa drugim korisnikom, informacije koje ste odabrali da prenesete na profil svog korisničkog naloga (ako ste neku preneli na svoj profil korisničkog naloga) biće podeljene sa korisnicima koje ste odabrali da sa njima podelite aplikaciju. Pored toga, možemo da koristimo e-mail adresu koju ste dali da razgovaramo sa vama o proizvodima, uslugama i promocijama. Možemo da upotrebimo vaš datum rođenja da bismo potvrdili da ste podobni da koristite naše usluge u skladu sa Uslovima korišćenja.

- Za programere i izdavače. Možemo da delimo vaše lične informacije sa pružaocima usluge treće strane kako bismo omogućili da učestvujete sa našim Uslugama. Naši pružaoci usluge nemaju prava da koriste lične informacije koje delimo sa njima van onoga što je neophodno kako bi nam pomogli i obavili usluge u naše ime. Od ovih pružaoca usluge zahtevamo putem ugovora da na odgovarajući način zaštite privatnost i bezbednost ličnih informacija koje obrađuju u naše ime.

- Za sve informacije koje sakupimo. Takođe možemo da koristimo ili delimo informacije prema sledećem:

Zaštita naših usluga i drugih. Možemo da delimo vaše lične informacije ako smo uvereni s dobrom namerom da je to nužno: (1) saglasno sa zakonom, uredbom, pozivom za sud ili sudskim nalogom; (2) otkriva, sprečava ili na neki drugi način rešava prevaru, pitanja bezbednosti ili tehnička pitanja; (3) sprovodi odredbe ove SweetLabs Politike o privatnosti, SweetLabs Uslova korišćenja, i/ili bilo koji drugi ugovor između vas i SweetLabs-a, uključujući istragu o potencijalnom kršenju u vezi toga; ili (4) štiti od povrede prava, imovine ili bezbednosti SweetLabs-a, njenih Usluga i njenih posetilaca, korisnika i/ili javnosti.

Poslovni transferi. Ako su SweetLabs ili u znatnoj meri sva njena sredstva stečena, ili u malo verovatnom slučaju da SweetLabs prestane sa poslovanjem ili bankrotira, korisničke informacije će biti jedno od sredstava koje će biti prebačene ili koje će steći, kupac treće strane. Shodno tome, možemo da prebacimo ili dodelimo sve informacije koje smo sakupili kao deo spajanja, sticanja, prodaje ili druge promene kontrole. Vi pristajete da se takvi transferi mogu dogoditi, i da ćemo mi upotrebiti razumne napore da usmerimo svakog kupca da nastavi da koristi vaše lične informacije kao što je navedeno u ovom dokumentu.

Informacije o upotrebi. Možemo da delimo korisničke informacije koje sakupimo sa partnerima i ostalim trećim stranama kako bi nam to pomoglo da obezbedimo pravilno funkcionisanje Usluga i da unapredimo sveukupno izvođenje naših Usluga, ili kako bi nam to pomoglo da pružimo preporuke za druge proizvode ili usluge. Na primer, upotreba podataka da bi se odredila verovatnoća da će se korisniku dopasti određena aplikacija ili proizvod. Mi ne dajemo ovlašćenje ovim partnerima i ostalim trećim stranama da koriste ili objave informacije osim ako je to neophodno za izvođenje određene usluge u naše ime ili usaglašenje sa pravnim zahtevima. Od njih zahtevamo putem ugovora da na odgovarajući način zaštite privatnost i bezbednost informacija koje obrađuju kako bi nam pomogli.

Uz Vaš pristanak. Osim onog što je izneto iznad, mi ćemo podeliti vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vaš prethodni pristanak. Ako se naše poslovne prakse promene na način da je potrebno da podelimo vaše lične informacije u svrhe koje se ne slažu sa svrhama za koje prikupljamo informacije, od vas ćemo zatražiti dodatni pristanak.

5. INFORMACIONA BEZBEDNOST

Nastojimo da preuzmemo odgovornost i odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa sistemima na kojima čuvamo vaše lične informacije. U to spadaju tehničke i organizacione mere kao što su unutrašnji pregledi naše kolekcije podataka, skladišta i postupaka obrade i mera bezbednosti, kao i fizičkih i elektronskih mera bezbednosti u skladu sa primenljivim zahtevima za bezbednost. Pored toga, mi dajemo ovlašćenje za pristup ličnim informacijama samo onim radnicima kojima je to potrebno kako bi ispunili svoje poslovne obaveze. Međutim, uprkos merama koje preduzimamo ne možemo da garantujemo bezbednost bilo kojih informacija koje nam pružite.

6. VAŠA PRAVA I IZBORI Tokom postupka koji je dat na našoj lokaciji, omogućavamo vam da pristupite određenim informacijama o sebi radi uvida, i u određenim situacijama, ažuriranja tih informacija. Vrste informacija kojima možete da pristupite i da ih ažurirate mogu da se promene kako se naš sajt menja. Takođe možete da nas kontaktirate kako je navedeno u odeljku „Kontakt“ ispod da biste zahtevali pristup vašim ličnim informacijama ili nadogradnji istih.

Možete da zahtevate brisanje svog naloga tako što ćete poslati e-mail na help@sweetlabs.com i potvrdno odgovoriti na sve e-mailove za potvrdu koje vam pošaljemo. Obratite pažnju da neke informacije mogu da ostanu u našim evidencijama posle brisanja vašeg naloga.

Ako ste korisnik naših sajtova, takođe imate izbor da prestanete sa primanjem novih kolačića, da budete obavešteni kada primite nov kolačić i da onemogućite postojeće kolačiće tako što ćete upotrebiti postavku za privatnost u svom pretraživaču. Svi veći pretraživači vam omogućavaju da blokirate ili brišete kolačiće sa svog sistema. Pogledajte odeljak za pomoć svog pretraživača radi više informacija.

Ukoliko zatražimo vaš pristanak da koristite ili delite svoje lične informacije, imate pravo da povučete svoj pristanak, međutim, možda više nećete imati koristi od određenih proizvoda i usluga. Pored toga, možete da odaberete da ne primate marketinške poruke od nas, na primer, tako što ćete kliknuti na određeni link koji se nalazi u takvoj e-mail poruci.

7. ZAKON O ZAŠTITI PRIVATNOSTI DECE

Veb lokacije, proizvodi i usluge kompanije SweetLabs su namenjeni za odrasle i decu staru bar 13 godina koja imaju dozvolu svojih roditelja ili zakonskih staratelja da ih koriste. U skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti dece na internetu (COPPA), mi nećemo prikupljati informacije o deci mlađoj od 13 godina sa saznanjem da smo to uradili. Ohrabrujemo roditelje i staratelje da budu upoznati sa veb lokacijama koje njihova deca posećuju.

Imajte na umu da ova Politika privatnosti ne važi (niti smo mi odgovorni) za veb lokacije, proizvode ili usluge trećih strana, uključujući aplikacije ili usluge koje mogu dobavljati treće strane. Takve veb lokacije trećih strana, proizvodi ili usluge mogu da podležu dodatnim ili različitim zahtevima u pogledu prikupljanja informacija o deci i regulisani su odgovarajućim politikama privatnosti trećih strana tih veb lokacija, proizvoda ili usluga trećih strana.

8. TRANSFERI Naše Usluge su smeštene na serverima lociranim u Sjedinjenim Državama. Ako se nalazite van SAD, vaše informacije će biti prenete na naše servere u SAD. Sjedinjene Države možda nemaju iste zakone o zaštiti privatnosti i podacima kao i vaša država u kojoj se nalazite kada koristite naše proizvode i usluge. Kada prebacujemo vaše informacije u SAD, mi ćemo zaštititi te informacije kao što je opisano u ovoj SweetLabs Politici o privatnosti. Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru ili nekoj drugoj regiji sveta sa zakonima koji regulišu međunarodne transfere podataka, mi smo usaglašeni sa primenljivim pravnim zahtevima kako bismo obezbedili adekvatnu zaštitu transfera podataka. Posetom ili korišćenjem naših Usluga dajte pristanak za prenos, čuvanje i upotrebu vaših informacija u Sjedinjenim Državama.

9. PROMENE POLITIKE

S vremena na vreme možemo da napravimo izmene u ovoj politici. Ako načinimo materijalne promene na način kojim koristimo lične informacije, obavestićemo vas putem obaveštenja na našem sajtu ili slanjem e-maila i naznačavanjem datuma poslednjih promena naše politike. Korisnici su u obavezi prema svim promenama u SweetLabs Politici o privatnosti kada koriste naš sajt ili usluge posle prve objave takvih promena, ili u slučaju značajne promene, 30 dan nakon objave tih promena.

10. KONTAKT SweetLabs, Inc. je u entitet koji je odgovoran za obradu vaših ličnih informacija prema ovoj SweetLabs Politici o privatnosti. SweetLabs, Inc nije odgovorna za postupke bilo koje treće strane čije usluge i proizvode možda koristite. Ako imate povratnu informaciju, pitanja ili zabrinutosti u vezi ove SweetLabs Politike o privatnosti, kontaktirajte nas na Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ili nam pošaljite e-mail na .

Datum stupanja na snagu ove SweetLabs Politike o privatnosti: 1. јул 2016

PRAVIDLÁ ochrany osobných údajov SWEETLABS (Slovenčina - Slovak)

SPOLOČNOSŤ LENOVO SPOLOČNE SO SPOLOČNOSŤOU SWEETLABS, INC. (ĎALEJ LEN „MY“ ALEBO „SWEETLABS“) VYVINULI VYHĽADÁVACIU APLIKÁCIU APLIKÁCIÍ PRE ZARIADENIA LENOVO A PODPORNÝ SOFTVÉR (ĎALEJ LEN „SLUŽBY“).

SweetLabs, Inc. (ďalej len „my“ alebo „SweetLabs“) vás víta ako používateľa svojich webových stránok, softvéru, produktov a služieb Chápeme, že vám na vašom súkromí záleží a jeho ochranu berieme vážne. Aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom môžeme zhromažďovať alebo používať vaše informácie, prijali sme tieto pravidlá ochrany osobných údajov („Pravidlá ochrany osobných údajov SweetLabs“), ktoré opisujú, aký druh informácií zhromažďujeme, ako môžeme tieto informácie použiť, s kým ich môžeme zdieľať, aké máte možnosti a ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky v súvislosti s našimi postupmi v oblasti ochrany osobných údajov.

1. NA ČO SA VZŤAHUJÚ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SWEETLABS

Pravidlá ochrany osobných údajov SweetLabs upravujú spôsob, akým nakladáme s informáciami, ktoré zhromažďujeme, keď získavate prístup k webovým stránkam, softvéru, produktom a službám (naše „Služby“), ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť SweetLabs a v ktorých sú uverejnené alebo obsiahnuté Pravidlá ochrany osobných údajov SweetLabs, prípadne ktoré na ne odkazujú.

Používaním, stiahnutím, nainštalovaním alebo návštevou našich Služieb vyjadrujete súhlas s postupmi a pravidlami opísanými v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov SweetLabs.

Upozorňujeme, že tieto pravidlá sa nevzťahujú na postupy spoločností, ktoré nevlastníme alebo neriadime, ani na osoby, ktoré nezamestnávame (a za tie nenesieme zodpovednosť). Ak používate stránky alebo softvérové produkty tretích strán vrátane aplikácií, ktoré môžu poskytovať tretie strany, prípadne Služby, ktoré majú prístup k stránkam alebo službám tretích strán alebo ich využívajú, mali by ste si prečítať príslušné pravidlá ochrany osobných údajov týchto tretích strán, kde nájdete informácie o ich postupoch v oblasti osobných údajov.

2. ZHRNUTIE PRAVIDIEL OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SWEETLABS

SweetLabs spravuje alebo poskytuje viaceré stránky, produkty a služby. Na lepšie sprehľadnenie toho, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame, sme Pravidlá ochrany osobných údajov SweetLabs rozdelili na niekoľko častí:

3. ČO ZHROMAŽĎUJEME A PREČO

Súbory cookie. Keď navštívite naše stránky, odošleme vám „cookie“, malý súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači a umožní nám identifikovať ho. V štátoch, v ktorých zákony zakazujú používanie súborov cookie bez súhlasu používateľa, vás najskôr požiadame o súhlas. Súbory cookie môžete vymazať alebo ich nemusíte prijať, ako je to opísané nižšie v časti Vaše práva a možnosti. Ak naše súbory cookie vymažete alebo ich neprijmete, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich produktov a služieb.

Denníky. Keď si nainštalujete náš softvér alebo navštívite naše stránky, môžeme zachytiť a uložiť údaje, ktoré nám odošle váš počítač alebo internetový prehliadač. Môže ísť o údaje ako typ operačného systému (OS), typ prehliadača, jazyk, adresa IP, dátum a čas vašej požiadavky a ID súboru cookie (ak navštívite naše stránky) alebo náhodne vygenerované ID (keď si nainštalujete softvér), ktoré umožňujú identifikáciu vášho počítača. Pomocou vašej adresy IP môžeme zistiť aj informácie o vašej geografickej polohe a lepšie tak pochopiť súvislosti medzi vašou polohou a spôsobom, akým používate náš softvér a služby. Vašu adresu IP však neuchovávame a nepriraďujeme k žiadnym od vás zhromaždeným údajom a získané informácie o geografickej polohe zhromažďujeme a uchovávame len v súhrnnej forme.

Informácie o používaní. V našich Službách vo všeobecnosti automaticky zhromažďujeme informácie o používaní týkajúce sa nášho softvéru, aplikácií a služieb, ktoré používate alebo ktoré ste si stiahli alebo nainštalovali, napríklad informácie o tom, ako často ste otvorili alebo klikli na aplikáciu alebo Službu alebo ako dlho ste ich mali otvorené. Ďalej zhromažďujeme informácie týkajúce sa inštalácie, napríklad informácie o tom, či ste si nainštalovali alebo odinštalovali určité aplikácie alebo Služby alebo ako dlho ste mali určitú Službu nainštalovanú alebo ste ju používali vo svojom systéme.

Pokiaľ ide o návštevníkov našich stránok, zhromažďujeme informácie, ako je počet a frekvencia návštevníkov, aké stránky navštívili, priemerný čas strávený na stránkach a ďalšie informácie, vďaka ktorým dokážeme zistiť, ktoré funkcie na našich stránkach sú pre vás najdôležitejšie a efektívne fungujú.

Informácie o používaní, ktoré zhromažďujeme, používame len v súhrnnej forme, teda ako štatistické meradlo v záujme skvalitnenia našich Služieb. Informácie o používaní nepoužívame na vašu identifikáciu a zhromaždené informácie o používaní nepriraďujeme k informáciám, ktoré by vás mohli osobne identifikovať, ako je meno alebo adresa.

Analytické nástroje tretích strán. Naše Služby môžu využívať analytické nástroje tretích strán, ktoré využívajú súbory cookie, web beacons a ďalšie podobné technológie na zhromažďovanie informácií prostredníctvom štandardných internetových protokolov a informácie o používaní. Vygenerované informácie sa používajú na zostavenie štatistických prehľadov o aktivite používateľov. Štatistické prehľady nikdy nepoužijeme (a neumožníme to ani žiadnej tretej strane) na zisťovanie alebo zhromažďovanie osobných informácií o návštevníkoch alebo používateľoch našich Služieb. Informácie zhromaždené zo štatistických prehľadov nebudeme priraďovať k žiadnym osobným informáciám zo žiadneho zdroja.

Používateľské účty. Ak ste si vytvorili používateľský účet na využívanie Služieb na platforme, v aplikáciách alebo na stránkach SweetLabs (iný než sú používateľské účty na stránky a do služieb tretích strán, ku ktorým možno prejsť cez naše Služby), zhromažďujeme a uchovávame všetky informácie, ktoré nám pri vytváraní používateľského účtu poskytnete, vrátane osobných údajov, ako je meno, e-mailová adresa, dátum narodenia a fotografia (ak sa rozhodnete nahrať do profilu svojho používateľského účtu fotografiu). Osobné informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vaším účtom, nám uľahčujú správu vášho účtu a umožňujú nám poskytovať vám služby a funkcie v súvislosti s vaším účtom. Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vaším účtom, nikdy nepriraďujeme k žiadnym ďalším informáciám, ktoré môžeme zhromaždiť prostredníctvom Služieb.

Aplikácie a webové stránky tretích strán. Ak ste si nainštalovali softvér alebo aplikáciu poskytovanú treťou stranou alebo softvér či aplikáciu, ktorá má prístup na webové stránky alebo do služieb tretích strán, v takom prípade môže aj táto tretia strana zhromažďovať informácie týkajúce sa spôsobu, akým používate takýto softvér alebo aplikáciu, alebo ako navštevujete alebo používate webové stránky či služby tretích strán, ku ktorým má softvér alebo aplikácia prístup. Na informácie zhromažďované poskytovateľom v pozícii tretej strany sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa. Aj tieto webové stránky, softvér alebo aplikácie tretích strán môžu do vášho počítača umiestniť vlastné súbory cookie alebo iné súbory, prípadne môžu od vás zhromažďovať alebo vyžadovať osobné informácie. Na webové stránky, softvér ani služby tretích strán nemáme žiaden vplyv.

Účty softvérových vývojárov. Ak ste softvérový vývojár alebo vlastník obsahu, ktorý naše Služby využíva na uverejnenie alebo distribúciu svojho softvéru alebo aplikácie, zhromažďujeme a uchovávame všetky informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vaším softvérom alebo aplikáciou, a pomocou nich dokážeme ľahšie spravovať váš účet a komunikovať s vami.

Komunikácia; ďalšie informácie, ktoré nám poskytujete. Zakaždým, keď s nami nejakým spôsobom komunikujete, či už uverejnením príspevku na našich stránkach podpory, zaslaním e-mailu s otázkou alebo uverejnením príspevkov či komunikáciou na stránkach sociálnych médií alebo sietí ako Facebook alebo Twitter, môžeme túto komunikáciu uchovávať, aby sme mohli odpovedať na vaše požiadavky alebo otázky a dokázali skvalitniť služby, ktoré vám poskytujeme. V príspevkoch na stránkach podpory sa môže zobraziť vaše používateľské meno, ktoré máte zadané vo svojom profile. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, použijeme napríklad na zlepšenie obsahu našich stránok, prispôsobenie a skvalitnenie našich služieb a na to, aby sme s vami mohli komunikovať o našich službách. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na to, aby sme vás informovali o špeciálnych ponukách a nových funkciách. Ak to príslušné právne predpisy vyžadujú, vopred vás požiadame o súhlas. Odber propagačných správ môžete kedykoľvek zrušiť podľa pokynov uvedených v e-maile.

4. AKO POUŽÍVAME A ZDIEĽAME ZHROMAŽDENÉ INFORMÁCIE

- Používatelia bez používateľského účtu. Informácie zhromaždené od používateľov bez účtu používame len v súhrnnej forme, teda ako štatistické meradlo, nie spôsobom, ktorý by umožňoval osobnú identifikáciu. Používame ich v záujme skvalitnenia našich Služieb. Tieto informácie nepredávame tretím stranám ani s nimi žiadnym iným spôsobom neobchodujeme.

- Používatelia s používateľským účtom Ak ste si vytvorili používateľský účet alebo ste uverejnili príspevok alebo recenziu na naše Služby, informácie, ktoré ste nahrali do profilu používateľského účtu (ak ste nejaké informácie do profilu používateľského účtu nahrali), sa zobrazia spolu s vaším príspevkom alebo recenziu v našich Službách. Ak ste si vytvorili používateľský účet alebo ste zdieľali aplikáciu s iným používateľom, informácie, ktoré ste nahrali do profilu používateľského účtu (ak ste nejaké do profilu používateľského účtu nahrali), sa zobrazia používateľom, s ktorými ste aplikáciu zdieľali. Okrem toho môžeme použiť e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, a posielať vám správy o našich produktoch, službách a akciách. Môžeme použiť váš dátum narodenia a pomocou neho overiť, či spĺňate podmienky na používanie našich služieb v súlade s našimi Zmluvnými podmienkami.

- Vývojári a vlastníci obsahu. Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb v pozícii tretích strán, aby ste mohli participovať v našich Službách. Naši poskytovatelia služieb nemajú právo používať osobné informácie, ktoré s nimi zdieľame, inak, než je nevyhnutné na to, aby nám pomáhali a vykonávali služby v našom mene. Týchto poskytovateľov služieb zmluvne zaväzujeme k tomu, aby osobné informácie, ktoré za nás spracúvajú, náležite chránili a zabezpečili.

- Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme. Vaše informácie môžeme tiež používať a zdieľať na tieto účely:

Ochrana našich služieb a iných. Vaše osobné informácie môžeme zdieľať, ak sme pevne presvedčení, že je to potrebné v záujme: (1) vyhovenia požiadavkám zákona, nariadenia, predvolania alebo súdneho príkazu; (2) odhalenia, zamedzenia alebo riešenia podvodu; (3) presadenia ustanovení Pravidiel ochrany osobných údajov SweetLabs, jej Zmluvných podmienok alebo iných dohôd medzi vami a spoločnosťou SweetLabs, ako aj vyšetrenia ich potenciálnych porušení; alebo (4) ochrany pred poškodením práv, vlastníctva alebo bezpečnosti spoločnosti SweetLabs, jej Služieb a jej návštevníkov, používateľov a verejnosti.

Prevody vlastníctva. Ak spoločnosť SweetLabs a celý jej majetok kúpi iná spoločnosť alebo ak prestane podnikať alebo vyhlási bankrot, čo je však nepravdepodobné, informácie o používateľoch budú predstavovať časť majetku, ktorá sa prevedie alebo ktorú získa nadobúdateľ, teda tretia strana. Podobne môžeme previesť alebo postúpiť všetky zhromaždené informácie aj v prípade fúzie, akvizície, predaja alebo inej zmeny kontroly účastí. Beriete na vedomie, že k takýmto prevodom môže dôjsť a že sa budeme snažiť vyvinúť primerané úsilie na to, aby nadobúdateľ aj naďalej používal vaše osobné informácie spôsobom opísaným v týchto pravidlách.

Informácie o používaní. Zhromaždené informácie o používaní môžeme zdieľať s partnermi a inými tretími stranami, aby nám títo mohli pomôcť zabezpečiť správne fungovanie a zlepšenie celkového výkonu našich Služieb alebo aby sme mohli predložiť odporúčania na ďalšie produkty a služby. Údaje môžeme napríklad použiť na určenie miery pravdepodobnosti, či sa zákazníkovi bude páčiť určitá konkrétna aplikácia alebo produkt. Partnerom ani tretím stranám neudeľujeme oprávnenie používať alebo uverejňovať tieto informácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné na vykonávanie určitých služieb v našom mene alebo na zabezpečenie súladu so zákonnými požiadavkami. Zmluvne ich zaväzujeme k tomu, aby informácie, ktoré spracúvajú v rámci práce pre nás, náležite chránili a zabezpečili.

S vaším súhlasom. Okrem vyššie uvedených prípadov budeme vaše osobné informácie zdieľať s tretími stranami, len ak nám na to dáte vopred súhlas. Ak v našom podnikaní nastane zmena a my budeme potrebovať zdieľať vaše informácie na účely, ktoré sa nezhodujú s účelmi, na ktoré sme ich zhromaždili, požiadame vás o ďalší súhlas.

5. BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ

Usilujeme sa vykonávať primerané a náležité bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom k systémom, v ktorých uchovávame vaše osobné informácie. K týmto opatreniam patria technické a organizačné opatrenia, napríklad interné revízie našich postupov pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní údajov a v súlade s platnými bezpečnostnými požiadavkami aj bezpečnostné opatrenia, a to opatrenia na fyzické i elektronické zabezpečenie. Navyše na prístup k osobným informáciám majú povolenie len zamestnanci, ktorí tieto informácie potrebujú na výkon svojej práce. Avšak aj napriek všetkým zavedeným opatreniam nemôžeme ručiť za bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré nám poskytnete.

6. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

Prostredníctvom postupu na našej stránke máte možnosť získať prístup k niektorým informáciám o sebe, takže si ich môžete prezerať a v určitých situáciách aktualizovať. Pri zmene obsahu našej stránky sa môže zmeniť aj druh informácií, ku ktorým máte prístup a ktoré môžete aktualizovať. Okrem toho nás môžete kontaktovať na základe pokynov v časti Kontakt uvedenej nižšie a požiadať o prístup k vašim osobným informáciám alebo o ich aktualizáciu.

O odstránenie vášho účtu môžete požiadať e-mailom na adrese help@sweetlabs.com a kladnou odpoveďou na prípadné ďalšie potvrdzovacie e-maily. Upozorňujeme, že niektoré informácie môžu zostať v našich záznamoch aj po vymazaní vášho účtu.

Ak ste používateľom našich stránok, máte tiež možnosť zastaviť prijímanie nových súborov cookie, nastaviť si upozornenia na prijímanie nových súborov cookie a zakázať existujúce súbory cookie – to všetko v nastaveniach súkromia vo vašom prehliadači. Všetky bežne používané prehliadače vám umožňujú zablokovať alebo odstrániť súbory cookie z vášho systému. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi svojho prehliadača.

Ak ste nám v minulosti na našu žiadosť udelili súhlas so zdieľaním vašich osobných informácií, máte právo tento súhlas odvolať, je však možné, že následne nebudete môcť využívať určité produkty a služby. Okrem toho máte možnosť zrušiť odber našich marketingových správ, napríklad kliknutím na príslušný odkaz uvedený v e-mailoch.

7. OCHRANA SÚKROMIA DETÍ

Webstránky, produkty a služby spoločnosti SweetLabs sú určené pre dospelých a deti nad 13 rokov so súhlasom ich rodiča alebo iného zákonného zástupcu. V súlade so zákonom COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) sa zaväzujeme vedome nezbierať údaje o deťoch do 13 rokov. Prosíme rodičov a ostatných zákonných zástupcov, aby sa oboznámili s webstránkami, výrobkami a službami, ktoré navštevujú a využívajú ich deti.

Upozorňujeme vás, že táto úprava ochrany súkromia sa nevzťahuje na webstránky, výrobky a služby tretej strany, vrátane aplikácií a služieb, ktoré poskytuje tretia strana (a nezodpovedáme za ne). Takéto webstránky, výrobky a služby môžu podliehať dodatočnej, resp. odlišnej úprave zberu údajov o deťoch a podliehajú podmienkam ochrany súkromia tretej strany.

8. PRENOSY

Naše služby hosťujú servery umiestnené v USA. Ak žijete mimo územia USA, vaše informácie budú prenesené na naše servery v USA. USA nemusí mať rovnaké zákony v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov ako krajina, v ktorej sa nachádzate, keď používate naše produkty a služby. Pri prenose vašich informácií do USA budeme tieto informácie chrániť, ako je to opísané v Pravidlách ochrany osobných údajov SweetLabs. Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore alebo iných regiónoch sveta, ktoré majú prijaté zákony upravujúce medzinárodný prenos dát, v záujme primeraného zabezpečenia prenosov dát dodržiavame tieto platné zákonné požiadavky. Návštevou alebo používaním našich Služieb vyjadrujete súhlas s prenosom, uchovávaním a používaním vašich informácií v USA.

9. ZMENY PRAVIDIEL Tieto pravidlá môžeme z času na čas meniť. Ak zásadným spôsobom zmeníme spôsob používania vašich osobných informácií, budeme vás o tom informovať uverejnením oznámenia na našej stránke alebo vám zašleme e-mail, v ktorom uvedieme dátum poslednej zmeny našich pravidiel. Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov SweetLabs používatelia akceptujú, ak po prvom uverejnení oznamu o zmenách navštívia stránku alebo použijú služby spoločnosti, alebo ak tak v prípade zásadných zmien urobia 30 dní po uverejnení zmien.

10. KONTAKT

Za spracovanie vašich osobných údajov podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov SweetLabs zodpovedá spoločnosť SweetLabs, Inc. SweetLabs, Inc. nenesie zodpovednosť za postupy tretích strán, ktorých služby a produkty môžete používať. Ak sa chcete podeliť o svoj názor, alebo máte otázky či nejasnosti v súvislosti s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov SweetLabs, kontaktujte nás na adrese Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 alebo nám pošlite e-mail na .

Dátum nadobudnutia účinnosti Pravidiel ochrany osobných údajov SweetLabs: 1.7.2016

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI SWEETLABS (Slovenščina - Slovene)

LENOVO SE JE POVEZAL S SWEETLABS, INC. ("MI" ALI "SWEETLABS"), DA BI OMOGOČIL APLIKACIJO LENOVO APP EXPLORER IN STORITEV DOBAVE DODATNE PROGRAMSKE OPREME ("STORITVE").

Pri podjetju SweetLabs, Inc. (»mi« ali »podjetje SweetLabs«) vas pozdravljamo pri uporabi naših spletnih strani, programske opreme, izdelkov in storitev. Razumemo, da vas skrbi vaša zasebnost, in vam zagotavljamo, da z njo ravnamo skrbno. Da bi vas obvestili o tem, kako se lahko vaši podatki zbirajo in uporabljajo, smo sprejeli ta pravilnik o zasebnosti (»Pravilnik o zasebnosti SweetLabs«), ki opisuje različne vrste podatkov, ki jih zbiramo, kako lahko uporabljamo te podatke, s kom lahko delimo te podatke, kakšne možnosti imate na voljo in kako lahko stopite v stik z nami glede naših praks za ravnanje z osebnimi podatki.

1. KAJ OBSEGA PRAVILNIK O ZASEBNOSTI PODJETJA SWEETLABS

Pravilnik o zasebnosti SweetLabs obsega naše ravnanje s podatki, ki jih zbiramo, ko dostopate do spletnih strani, programske opreme, izdelkov in storitev (naše »storitve«), ki so v lasti in ki jih upravlja podjetje SweetLabs ter ki objavljajo, vključujejo ali se navezujejo na ta Pravilnik o zasebnosti SweetLabs.

S tem, ko uporabljate, prenašate, nameščate ali obiskujete naše storitve, potrjujete, da sprejemate prakse in politike, opisane v tem Pravilniku o zasebnosti SweetLabs.

Upoštevajte, da ta pravilnik ne velja (in da nismo odgovorni) za prakse podjetij, ki niso v naši lasti in ki jih ne nadzorujemo, oziroma za posameznike, ki niso naši zaposleni ali pod našim nadzorom. Ko uporabljate strani ali programske izdelke tretjih oseb, vključno z aplikacijami, ki jih morda dajejo na voljo tretje osebe, ali storitve, ki dostopajo do ali uporabljajo strani ali storitve tretjih oseb, vam svetujemo, da preberete relevantne pravilnike o zasebnosti teh tretjih strank, saj vsebujejo informacije o njihovi praksi za ravnanje z osebnimi podatki.

2. POVZETEK NAŠEGA PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI PODJETJA SWEETLABS

Podjetje SweetLabs vzdržuje ali zagotavlja več različnih spletnih strani, izdelkov in storitev. Za boljše razumevanje tega, kakšne podatke zbiramo in kako uporabljamo zbrane informacije, smo naš Pravilnik o zasebnosti SweetLabs razdelili na naslednje oddelke:

3. KAJ ZBIRAMO IN ZAKAJ

Piškotki. Ko obiščete naše spletne strani, vam bomo poslali piškotek – to je majhna datoteka, ki se shrani na vašem računalniku in nam omogoča, da ga enoznačno identificiramo. Kjer to zahteva veljavna zakonodaja, vas bomo povprašali, ali soglašate z uporabo piškotkov. Lahko se odločite, da izbrišete naše piškotke ali jih ne sprejmete, kot je opisano v oddelku »Vaše pravice in možnosti« v nadaljevanju. Če izbrišete naše piškotke ali jih ne sprejmete, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naših izdelkov in storitev.

Dnevniške datoteke. Ko namestite našo programsko opremo ali ko obiščete naše spletne strani, lahko zajamemo in shranimo podatke, ki nam jih pošlje vaš računalnik ali spletni brskalnik. Ti podatki lahko vključujejo vrsto vašega operacijskega sistema (OS), vrsto spletnega brskalnika, jezik, naslov spletnega protokola (IP), datum in uro vašega zahtevka in ID piškotka (ko obiščete naše spletne strani) ali naključno ustvarjen ID (ko namestite našo programsko opremo), ki omogoča identifikacijo vašega računalnika. Z uporabo vašega naslova IP lahko ugotovimo tudi vašo zemljepisno lokacijo, da bi bolje razumeli povezavo med vašo lokacijo in tem, kako uporabljate našo programsko opremo in spletne strani. Vendar pa nikoli ne shranjujemo ali povezujemo vašega naslova IP s kakršnimi koli podatki, ki jih zberemo od vas, hkrati pa zbiramo in shranjujemo zemljepisne podatke, ki smo jih prejeli, le v strnjeni obliki.

Podatki o uporabi. Na splošno velja, da naše storitve samodejno zbirajo podatke o uporabi programske opreme, aplikacij in storitev, ki jih uporabljate ali ste jih prenesli od nas, na primer podatke o tem, kako pogosto ste kliknili ali odprli določeno aplikacijo ali storitev in kako dolgo ostane aplikacija ali storitev odprta. Prav tako zbiramo podatke o namestitvi, kar lahko vključuje podatke o tem, ali so bile določene aplikacije ali storitve nameščene ali odstranjene in o tem, kako dolgo je bila določena storitev nameščena ali uporabljana na vašem sistemu.

Kar zadeva obiskovalce naših spletnih strani, zbiramo različne podatke, na primer podatke o številu in pogostosti obiskovalcev, o tem, katere strani so bile obiskovane, povprečen čas, ki ga je uporabnik preživel na spletnih straneh, in druge podatke, s katerimi lahko ugotovimo, katere funkcije naših spletnih strani so vam najpomembnejše in delujejo učinkovito.

Zbrane podatke o uporabi uporabljamo le v strnjeni obliki, torej kot statistično merilo, s katerim lahko izboljšamo svoje storitve. Teh podatkov o uporabi ne uporabljamo, da bi vas identificirali, niti ne povezujemo podatkov o uporabi s kakršnimi koli informacijami, ki bi vas lahko osebno identificirale, na primer ime ali naslov.

Analitična orodja tretjih oseb. Naše storitve lahko uporabljajo analitična orodja tretjih oseb, ki uporabljajo piškotke, spletne svetilnike ali podobne tehnologije za zbiranje podatkov, s katerimi zbiramo standardne podatke internetnih dnevnikov in uporabe. Zbrane podatke uporabimo za sestavljanje statističnih poročil o aktivnosti uporabnikov. Statističnih poročil nikoli ne bomo uporabljali (in uporabe tudi ne bomo dovolili tretjim osebam) za sledenje ali zbiranje osebnih podatkov uporabnikov ali obiskovalcev naših storitev. Zbranih podatkov iz statističnih poročil ne bomo povezovali s kakršnimi koli osebnimi podatki iz katerega koli vira.

Uporabniški računi. Če ste ustvarili uporabniški račun za storitve na platformi, v aplikacijah in na spletnih straneh SweetLabs (razen uporabniških računov za spletne strani in storitve tretjih oseb, ki so dosegljive skozi naše storitve), zbiramo in vzdržujemo bazo podatkov, ki smo jih prejeli od vas v povezavi z vašim ustvarjenjem uporabniškega računa, kar vključuje osebne podatke, na primer ime, elektronski naslov, datum rojstva in fotografijo (če ste v svoj uporabniški profil naložili fotografijo). Osebne podatke, ki nam jih posredujete v povezavi z vašim računom, uporabljamo za upravljanje z vašim računom in zagotavljanje storitev in funkcij v povezavi z vašim računom. Osebnih podatkov, ki ste jih morda posredovali v povezavi s svojim računom, nikoli ne povezujemo s kakršnimi koli drugimi podatki, ki bi jih morda zbrali skozi naše storitve.

Aplikacije in spletne strani tretjih oseb. Če ste namestili programsko opremo ali aplikacijo, ki jo ponuja tretja oseba, ali če ste namestili aplikacijo, ki dostopa do spletnih strani ali storitev tretjih oseb, lahko ta tretja oseba morda prav tako zbira podatke o vaši uporabi te programske opreme ali aplikacije oziroma o vašem dostopu do ali uporabi spletnih strani tretjih oseb ali dostopu do storitev, ki so na voljo skozi takšno programsko opremo ali aplikacijo. Za vse podatke, ki jih zbere tretji ponudnik, veljajo pogoji v pravilnikih o zasebnosti teh tretjih ponudnikov. Te spletne strani, programska oprema ali aplikacije tretjih ponudnikov lahko na vaš računalnik namestijo tudi svoje piškotke ali druge datoteke ali pa zbirajo podatke ali vas pozovejo k vpisovanju osebnih podatkov. Spletne strani, programska oprema in storitve tretjih ponudnikov niso pod našim nadzorom.

Računi razvijalcev programske opreme. Če ste razvijalec ali založnik programske opreme, ki uporablja naše storitve za objavljanje ali distribucijo svoje programske opreme ali aplikacije, zbiramo in shranjujemo vse podatke, ki nam jih posredujete v povezavi z vašo programsko opremo ali aplikacijo, da lahko tako bolje upravljamo vaš račun in komuniciramo z vami.

Komunikacije; ostali podatki, ki jih posredujete. Vsakič, ko nam pošljete komunikacijo, naj gre za objavo na naših straneh za podporo, povpraševanja po elektronski pošti ali objave na družabnih straneh ali omrežjih, na primer Facebook ali Twitter, lahko te komunikacije shranimo, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja ali povpraševanja in za vas izboljšamo svoje storitve. Objave na naših straneh za podporo lahko prikažejo vaše uporabniško ime, kot ste ga vnesli v svoj profil. Osebni podatki, ki nam jih posredujete, se uporabljajo za izboljšanje vsebine naših spletnih strani, prilagajanje in izboljšanje naših storitev ter komuniciranje z vami glede naših storitev. Osebne podatke, ki nam jih posredujete, lahko uporabimo, da vas obveščamo o novostih in posebnih ponudbah. Kjer to predpisuje veljavna zakonodaja, bomo od vas pridobili soglasje. Od prejemanja promocijskih sporočil se lahko kadarkoli odjavite, tako da sledite navodilom za objavo, ki jih najdete v elektronskem sporočilu.

4. KAKO UPORABLJAMO ALI DELIMO PODATKE, KI SMO JIH ZBRALI

- Uporabniki brez uporabniškega računa. Vse podatke, ki jih zberemo od uporabnikov brez uporabniškega računa, uporabljamo le v strnjeni obliki in z namenom izboljšanja naših storitev, torej kot statistično merilo in ne na način, ki bi omogočal vašo identifikacijo. Teh podatkov ne prodajamo ali kakorkoli drugače ponujamo tretjim osebam.

- Uporabniki z uporabniškim računom. Če ste ustvarili uporabniški račun in ste objavili podatke ali oceno v naših storitvah, bodo podatki, ki ste jih naložili v svoj uporabniški profil (če ste v svoj uporabniški profil sploh naložili kakršne koli podatke), prikazani skupaj z vašo objavo ali oceno v naših storitvah. Če ste ustvarili uporabniški račun in ste delili aplikacijo z drugim uporabnikom, bodo podatki, ki ste jih naložili v svoj uporabniški profil (če ste v svoj uporabniški profil sploh naložili kakršne koli podatke), deljeni z uporabniki, s katerimi ste se odločili deliti aplikacijo. Prav tako lahko uporabimo elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali, da vas obveščamo o izdelkih, storitvah in promocijah. Vaš datum rojstva lahko uporabimo za preverjanje, ali ste upravičeni do uporabe naših storitev v skladu z našimi splošnimi pogoji.

- Razvijalci in založniki. Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi ponudniki storitev z namenom, da vam omogočimo sodelovanje z našimi storitvami. Naši ponudniki storitev nimajo pravice uporabljati osebnih podatkov, ki jih delimo z njimi, v večji meri kot kolikor je potrebno, da nam lahko pomagajo in opravljajo storitve v našem imenu. Od teh ponudnikov storitev pogodbeno zahtevamo, da ustrezno zavarujejo zasebnost in varnost osebnih podatkov, ki jih obdelujejo v našem imenu.

- Vsi podatki, ki jih zberemo. Vaše podatke lahko uporabljamo ali delimo tudi na naslednje načine:

Zaščita naših storitev in drugih. Vaše osebne podatke lahko delimo, če v dobri veri verjamemo, da je to potrebno iz naslednjih razlogov: (1) izpolnjevanje zahtev zakonodaje, pravilnikov, sodnih pozivov ali sklepov sodišča; (2) odkrivanje, preprečevanje ali kakršno koli drugačno naslavljanje prevar, varnostnih in tehničnih težav; (3) uveljavljanje določb tega Pravilnika o zasebnosti SweetLabs, splošnih pogojev SweetLabs in/ali drugih dogovorov med vami in podjetjem SweetLabs, vključno s preiskovanjem morebitnih kršitev teh dogovorov; ali (4) zaščita pred ogrožanjem pravic, lastnine ali varnosti podjetja SweetLabs, njegovih storitev in njegovih obiskovalcev, uporabnikov in/ali javnosti.

Poslovni transferji. V primeru prevzema podjetja SweetLabs oziroma prevzema bistvenega dela njegovega premoženja ali v malo verjetnem primeru prenehanja poslovanja oziroma stečaja podjetja SweetLabs, bi bili podatki uporabnikov eden od delov premoženja, ki bi se prenesli oziroma bi bili pridobljeni s strani tretjega pridobitelja. V skladu s tem lahko prenesemo ali dodelimo vse zbrane podatke kot del združitve, prevzema, prodaje ali kakršne koli drugačne oblike spremembe nadzora podjetja. Soglašate, da lahko pride to takšnih transferjev in da si bomo v razumni meri prizadevali takšnemu pridobitelju svetovati, naj vaše osebne podatke uporablja v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti.

Podatki o uporabi. Zbrane podatke o uporabi lahko delimo s partnerji in ostalimi tretjimi osebami z namenom zagotavljanja pravilnega delovanja storitev in nenehnega izboljševanja skupnega delovanja naših storitev oziroma z namenom, da ponudimo priporočila za druge izdelke in storitve. Podatke lahko na primer uporabimo, da ugotovimo verjetnost, da bi določen uporabnik užival v uporabi določene aplikacije ali izdelka. Teh partnerjev in ostalih tretjih oseb ne pooblaščamo za uporabo ali razkritje podatkov, razen kjer je to potrebno za opravljanje določenih storitev v našem imenu ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev. Od njih pogodbeno zahtevamo, da ustrezno zavarujejo zasebnost in varnost podatkov, ki jih za nas obdelujejo.

Z vašim soglasjem. Razen kjer je v predhodnem besedilu določeno drugače, bomo vaše osebne podatke delili s tretjimi osebami samo z vašim soglasjem. Če se naše poslovne prakse spremenijo na tak način, da bi morali deliti vaše osebne podatke za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere smo te podatke zbrali, vas bomo prosili za dodatno soglasje.

5. VARNOST PODATKOV

Prizadevamo si za razumne in primerne varnostne ukrepe proti nepooblaščenemu dostopu do sistemov, kjer shranjujemo vaše osebne podatke. To vključuje tehnične in organizacijske ukrepe, na primer interne preglede naših praks za zbiranje, shranjevanje in obdelavo podatkov, varnostnih ukrepov ter fizičnih in elektronskih varnostnih ukrepov v skladu z relevantnimi varnostnimi zahtevami. Poleg tega pooblaščamo dostop do osebnih informacij le tistim zaposlenim, ki ga potrebujejo za izpolnjevanje svojih delovnih obveznosti. Vendar pa kljub omenjenim ukrepom ne moremo zagotavljati varnosti kakršnih koli podatkov, ki ste nam jih posredovali.

6. VAŠE PRAVICE IN MOŽNOSTI

S postopkom, ki ga ponujamo na naši spletni strani, vam omogočamo dostop do določenih podatkov o vas z namenom, da lahko svoje podatke pregledate in jih v določenih primerih tudi posodobite. Vrste podatkov, ki si jih lahko ogledate in jih posodobite, se lahko spremenijo, če se spremeni naša spletna stran. Če želite dostop do svojih osebnih podatkov ali jih želite posodobiti, lahko z nami tudi stopite v stik, kot je opisano v oddelku »Stik« v nadaljevanju besedila.

Zaprosite lahko za izbris vašega računa, tako da pošljete elektronsko sporočilo na naslov help@sweetlabs.com in potrdilno odgovorite na potrditvena elektronska sporočila, ki vam jih morda pošljemo v odgovor. Upoštevajte, da lahko določeni podatki ostanejo v naših arhivih tudi po izbrisu vašega računa.

Če ste uporabnik naših spletnih strani, imate tudi možnost, da prenehate sprejemati nove piškotke, da ste obveščeni, ko prejmete nov piškotek, in da onemogočite obstoječe piškotke, tako da spremenite nastavitve zasebnosti v svojem spletnem brskalniku. Vsi najpogosteje uporabljani spletni brskalniki omogočajo, da blokirate ali izbrišete piškotke v svojem sistemu. Za več informacij glejte navodila in pomoč za svoj spletni brskalnik.

Kjer smo vas zaprosili za soglasje, da lahko uporabljamo ali delimo vaše osebne podatke, imate tudi možnost, da svoje soglasje prekličete, vendar v tem primeru morda ne boste mogli več uporabljati določenih izdelkov in storitev. Prav tako se lahko odjavite od prejemanja trženjskih sporočil z naše strani, na primer tako, da kliknete ustrezno povezavo v takšnih elektronskih sporočilih.

7. ZASEBNOST OTROK

Spletna mesta, izdelki in storitve družbe SweetLabs so namenjeni odraslim in otrokom, starim 13 let ali več, ki imajo za njihovo uporabo dovoljenje svojih staršev ali zakonitih skrbnikov. V skladu z Zakonom o zaščiti zasebnosti otrok na spletu (COPPA) ne bomo zbirali informacij o otrocih, mlajših od 13 let. Starše in zakonite zastopnike vzpodbujamo, da se seznanijo s spletnimi mesti, izdelki in storitvami, ki jih uporabljajo ali obiskujejo njihovi otroci.

Prosimo, upoštevajte, da se ta Pravilnik o zasebnosti ne nanaša na (in tudi mi nismo odgovorni za) spletna mesta, izdelke ali storitve tretjih oseb, vključno z aplikacijami ali storitvami, ki jih morda posredujejo tretje osebe Takšna spletna mesta, izdelki in storitve so lahko zavezani dodatnim ali pa drugačnim zahtevam na področju zbiranja informacij o otrocih in jih lahko urejajo zadevna pravila o zasebnosti tretjih oseb, ki se nanašajo na ta spletna mesta, izdelke in storitve tretjih oseb.

8. TRANSFERJI

Naše storitve gostijo na strežnikih, ki se nahajajo v Združenih državah Amerike. Če se nahajate izven Združenih držav Amerike, se bodo vaši podatki prenesli na naše strežnike v Združenih državah Amerike. V Združenih državah Amerike morda ne veljajo enaki zakoni za varovanje zasebnosti in podatkov kot v državi, kjer se nahajate, ko uporabljate naše izdelke in storitve. Ko bomo prenesli vaše podatke v Združene države Amerike, bomo te podatke zaščitili tako, kot je to opisano v tem Pravilniku o zasebnosti SweetLabs. Če se nahajate v Evropskem gospodarskem prostoru ali v drugem predelu sveta, kjer zakonodaja ureja mednarodne prenose podatkov, bomo izpolnjevali zadevne zakonske zahteve za zagotavljanje ustrezne zaščite pri prenosu podatkov. S tem, ko obiščete ali uporabljate naše storitve, soglašate s prenosom, shranjevanjem in uporabo podatkov v Združenih državah Amerike.

9. SPREMEMBE PRAVILNIKA

Ta pravilnik bomo morda občasno spremenili. Če bomo uvedli materialne spremembe v načinu, kako uporabljamo osebne podatke, vas bomo o tem obvestili z obvestilom na naši spletni strani ali pa vam bomo poslali elektronsko pošto in navedli datum najnovejših sprememb našega pravilnika. Uporabniki so zavezani k upoštevanju vsakršnih sprememb Pravilnika o zasebnosti SweetLabs ob prvi uporabi naše spletne strani ali storitev po tem, ko so bile takšne spremembe prvič objavljene, oziroma so k upoštevanju zavezani 30 dni po objavi sprememb, če so bile te spremembe tehtnejše narave.

10. STIK

Podjetje SweetLabs, Inc. je entiteta, ki je odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti SweetLabs. Podjetje SweetLabs, Inc. ni odgovorno za prakse morebitnih tretjih oseb, katerih storitve in izdelke uporabljate. Če imate povratne informacije, vprašanja ali pomisleke glede tega Pravilnika o zasebnosti SweetLabs, nam pišite na naslov Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov .

Dan začetka veljavnosti tega Pravilnika o zasebnosti SweetLabs: 1. julij 2016

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS (Español América Latina - Spanish Latin America)

LENOVO SE HA ASOCIADO CON SWEETLABS, INC. ("NOSOTROS" O "SWEETLABS") PARA DESARROLLAR LA APLICACIÓN LENOVO APP EXPLORER Y BRINDAR APOYO AL SERVICIO DE ENTREGA DE SOFTWARE (LOS "SERVICIOS").

SweetLabs, Inc. (“nosotros” o “SweetLabs”) le da bienvenida a nuestros sitios web, productos y servicios.  Entendemos que usted se preocupa por su privacidad, una cuestión que nosotros abordamos con mucha seriedad. Con el fin de informarle de qué manera se recolectarán sus datos y cómo se los utilizará, hemos instrumentado esta política de privacidad (la “Política de privacidad de SweetLabs), que describe qué tipo de información recogemos, cómo la usamos, con quiénes podríamos compartirla, qué opciones tiene usted y cómo puede comunicarse con nosotros para preguntarnos sobre nuestras prácticas de privacidad.

1. QUÉ CUBRA NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS

La presente política de privacidad de SweetLabs cubre nuestro tratamiento de la información que recolectamos cuando usted accede a nuestros sitios web, productos y servicios (nuestros “Servicios”), ya sean de propiedad exclusiva u operados por SweetLabs, que publican, incluyen o se vinculan con esta Política de privacidad de SweetLabs.

Al usar, descargar, instalar o visitar nuestros Servicios, usted reconoce que acepta las prácticas y políticas que se describen en la presente Política de privacidad de SweetLabs.

Tenga en cuenta que esta política no se aplica a las prácticas de las compañías que no son de nuestra propiedad ni están bajo nuestro control así como tampoco a las personas que no son nuestros empleados ni están bajo nuestra administración (y no asumimos responsabilidad alguna por tales prácticas).Cuando se utilizan sitios o productos de software de terceros, incluso las aplicaciones suministradas por terceros, o Servicios que tienen acceso o utilizan sitios o servicios de terceros, es su obligación leer las políticas de privacidad de tales terceros para conocer la información sobre sus prácticas de privacidad.

2. RESUMEN DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS

SweetLabs mantiene o suministra varios sitios, productos y servicios.  Para explicar mejor qué información recolectamos y cómo la utilizamos, hemos dividido nuestra Política de privacidad en las siguientes secciones:

3. QUÉ INFORMACIÓN RECOGEMOS Y POR QUÉ

Cookies. Cuando usted visite nuestros sitios, le enviaremos una cookie, un archivo pequeño que queda guardado en su computadora y nos permite identificarlo unívocamente. Cuando la ley vigente así lo exige, solicitamos su consentimiento para usar las cookies.  Usted puede optar por eliminar nuestras cookies o no aceptarlas según se describe bajo el título “Sus derechos y opciones” más adelante.  En caso de que elimine u opte por no aceptar nuestras cookies, es posible que no pueda usar todas las características y funciones de nuestros productos y servicios.

Registros. Cuando instala nuestro software o cuando visita nuestros sitios, es posible que recojamos datos que su computadora o navegador de web nos envía y los almacenemos. Estos datos pueden incluir el tipo de sistema operativo (OS, por sus siglas en inglés), el tipo de navegador, el idioma, la dirección IP (Internet Protocol, por sus siglas en inglés), la fecha y la hora de su solicitud y la ID de la cookie (en caso de que visite nuestros sitios) o generados aleatoriamente ID (en caso de que instale nuestro software) que contribuirán a identificar su computadora. También podríamos determinar su ubicación geográfica mediante la dirección IP para comprender mejor la interacción de su ubicación con el uso de nuestro software y nuestros sitios.  Sin embargo, no guardamos ni asociamos su dirección IP con ningún dato que hayamos recolectado de usted y sólo recogemos y guardamos los datos geográficos que hayamos inferido de manera global.

Información de uso. En general, nuestros Servicios recogen automáticamente información de uso sobre el software, las aplicaciones y servicios nuestros que usted utiliza o descarga o instala; como por ejemplo, la frecuencia con que se ha hecho clic o se ha abierto una aplicación o Servicio y por cuánto tiempo ha permanecido abierta esa aplicación o Servicio. También recogemos información sobre la instalación que puede incluir si se ha instalado o desinstalado cierta aplicación o Servicio y por cuánto tiempo ha permanecido instalado o se ha usado en el sistema esa aplicación o Servicio.

Respecto de los visitantes a nuestros sitios, recolectamos la información de uso como la cantidad y la frecuencia de visitantes, qué páginas fueron visitadas, el tiempo promedio dedicado a las páginas y otros datos que nos ayudan a determinar qué características de nuestros sitios son más importantes para usted y funcionan con mayor eficacia.

Sólo empleamos la información de uso que recogemos de manera global, es decir, como una medición estadística que nos permita mejorar nuestros Servicios.  No usamos la información de uso para identificarlo personalmente así como tampoco asociamos la información de uso que recolectamos con datos que permitan identificarlo, como ser un nombre o dirección.

Herramientas analíticas de terceros.  Es posible que nuestros Servicios utilicen herramientas analíticas de terceros, como cookies, contadores de visitas u otras tecnologías similares para recolectar información estándar de registro de Internet o de uso.  La información generada se usa para compilar informes estadísticos sobre la actividad del usuario.  Jamás usaremos (ni permitiremos que terceros lo hagan) los informes estadísticos para rastrear o recolectar información personal de los visitantes a los sitios ni de los usuarios de nuestros Servicios. No asociaremos ningún dato recogido de los informes estadísticos con datos personales de ninguna fuente.              

Cuentas de usuario.  Si usted ha creado una cuenta de usuario para nuestros Servicios o para nuestra plataforma, aplicaciones y sitios SweetLabs (distintas de las cuentas de usuario para sitios y servicios de terceros a los que se tiene acceso desde nuestros Servicios), nosotros recogemos y mantenemos toda la información que usted nos suministra en relación con la apertura de la cuenta de usuario SweetLabs, que incluye datos personales, como nombre, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y una foto (si ha optado por incluir una foto en el perfil de su cuenta de usuario). Los datos personales que usted suministre en relación con la cuenta se usan para administrar la cuenta y ofrecer servicios y funciones en relación con dicha cuenta.  Nunca asociamos los datos personales que usted suministra en relación con su cuenta con ninguna otra información que podamos recolectar mediante nuestros Servicios.

Aplicaciones y sitios de terceros.  Si ha instalado software o una aplicación de terceros, o software o una aplicación que tiene acceso a sitios o servicios de terceros, es posible que dicho tercero también recoja información sobre el uso de ese software o aplicación o sobre su acceso o uso de los sitios o servicios de terceros a los que tiene acceso mediante ese software o aplicación.  Toda información recogida por un tercero proveedor se rige por las políticas de privacidad de dicho tercero proveedores.  Estos sitios, software o aplicaciones de terceros también pueden plantar sus propias cookies y otros archivos en su computadora, o bien pueden recoger datos o solicitarle información personal.  Nosotros no ejercemos control alguno sobre los sitios, software o servicios de terceros.

Cuentas de desarrolladores de software. Si usted es desarrollador o editor y usa nuestros Servicios para publicar o distribuir su software o aplicación, nosotros recogemos y mantenemos toda la información que usted nos suministra en relación con su software o aplicación para ayudarnos a administrar su cuenta y comunicarnos con usted.

Comunicaciones: otra información que usted nos suministra.  Cuando usted nos envía una comunicación, ya sea mediante un anuncio en nuestras páginas de asistencia técnica, consultas por correo electrónico, o a través de anuncios o comunicaciones en sitios o redes sociales como Facebook o Twitter, es posible que conservemos tales comunicaciones para así poder responder a sus pedidos o consultas y mejorar el servicio que le ofrecemos.  Es posible que las publicaciones en nuestras páginas de asistencia técnica se muestren junto con el nombre de usuario que usted haya indicado en su perfil. Los datos personales que usted suministra se usan para fines tales como mejorar el contenido de nuestros sitios, personalizar y mejorar nuestros servicios y comunicarnos con usted respecto de nuestros servicios.  Es posible que usemos los datos personales que usted suministra para comunicarnos con usted sobre características y funciones nuevas y especiales.  Solicitaremos su consentimiento en todos los casos en que las leyes vigentes así lo exijan.  Usted puede optar por negarse a recibir comunicaciones promocionales en cualquier momento siguiendo las instrucciones para dar de baja tales funciones que se describen en el mensaje de correo electrónico.

4. CÓMO USAMOS O COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

- Usuarios que no poseen una cuenta de usuario. Solo utilizamos la información que recogemos de los usuarios que no tienen una cuenta de forma global, es decir, como una medición estadística que no permita su identificación personal y solo con el objeto de mejorar nuestros servicios.  No vendemos ni comercializamos de ninguna otra manera esta información a terceros.

- Usuarios que poseen una cuenta de usuario. Si ha creado una cuenta de usuario y ha publicado información o una revisión en nuestros Servicios, la información que haya elegido incluir en el perfil de su cuenta de usuario (en caso de que haya optado por colocarla en el perfil de su cuenta de usuario) se mostrará junto con su publicación o revisión de nuestros Servicios.  En caso de que haya creado una cuenta de usuario y haya compartido una aplicación con otro usuario, la información que haya elegido colocar en el perfil de su cuenta de usuario (en caso de que haya optado por hacerlo) se compartirá con los usuarios con los que usted haya elegido compartir una aplicación.  Asimismo, nosotros podemos usar la dirección de correo electrónico que nos ha suministrado para comunicarnos con usted sobre productos, servicios y promociones.  Podemos usar su fecha de nacimiento para verificar si cumple con los requisitos para usar nuestros servicios de acuerdo con nuestros Términos y condiciones de servicio.

- Para desarrolladores y editores. Nos reservamos el derecho de compartir sus datos personales con terceros proveedores de servicios con el fin de hacer posible su participación en nuestros Servicios. Nuestros proveedores de servicio no tienen ningún derecho de usar la información personal que compartimos con ellos más allá de lo necesario para asistirnos y prestar servicios en nuestro nombre.  Estos proveedores de servicio tienen la obligación contractual de proteger la privacidad y seguridad de la información personal que procesan en nuestro nombre.

- Respecto de toda la información que recolectamos. También podemos usar o compartir su información de la siguiente manera:

Protección de nuestros Servicios y otros. Podemos compartir sus datos personales si entendemos de buena fe que es necesario para: (1) Cumplir con leyes, normas, órdenes o citaciones judiciales; (2) detectar, evitar o de alguna otra manera abordas cuestiones técnicas, de seguridad o fraudulentas, (3) hacer cumplir las disposiciones de la Política de privacidad de SweetLabs, los Términos y condiciones de servicio u otros acuerdos existentes entre usted y SweetLabs, como por ejemplo, la investigación de posibles violaciones de tales acuerdos o (4) proteger los derechos, la propiedad o seguridad de SweetLabs, sus visitantes, usuarios o del público en general.

Transferencias comerciales. Si SweetLabs o la gran mayoría de sus activos es adquirida por otro o bien, en el caso improbable de que SweetLabs cese su actividad comercial o se declare en quiebra, la información de los usuarios sería uno de los activos que serían transferidos o adquiridos por el tercero adquirente. Por consiguiente, nosotros nos reservamos el derecho de transferir o ceder toda la información recogida como parte de una fusión, adquisición, venta o cualquier otro cambio de control.  Usted reconoce que dicha transferencia puede producirse y que nosotros pondremos todo nuestro empeño para instruir al adquirente que continúe utilizando su información personal según lo establecido en esta política.

Información de uso. Nos reservamos el derecho de compartir la información reunida con nuestros socios y otros terceros con el objeto de ayudarnos a asegurar el correcto funcionamiento de los Servicios y mejorar el desempeño general de nuestros Servicios o permitirnos ofrecer recomendaciones sobre nuestros productos y servicios. Por ejemplo, utilizar los datos para determinar la probabilidad de que un consumidor disfrute de cierta aplicación o producto.  No autorizamos a estos socios ni a otros terceros a usar ni divulgar la información a excepción de los casos en que resulte necesario para realizar determinados servicios en nuestro nombre o cumplir con requisitos legales.  Les exigimos por contrato que resguarden apropiadamente la privacidad y seguridad de la información que procesan para asistirnos.

Con su consentimiento. A excepción de lo expresado anteriormente, solo compartiremos su información personal con terceros una vez obtenido su consentimiento.  Si las prácticas comerciales de nuestra empresa se modifican de modo que necesitemos compartir su información personal con fines incompatibles con aquellos para los que fue recolectada originalmente, le solicitaremos el consentimiento pertinente.

5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nos comprometemos a tomar todas las medidas razonables y apropiadas para proteger los sistemas donde se almacena su información personal contra accesos no autorizados. Se incluyen medidas técnicas y de organización, como revisiones internas de nuestra prácticas de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos y las medidas de seguridad, así como las medidas de seguridad físicas y electrónicas en cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables. Asimismo, autorizamos el acceso a la información personal solo a aquellos empleados nuestros que la necesitan para cumplir con sus responsabilidades laborales.  Sin embargo, a pesar de las medidas que tomamos, no podemos garantizar la seguridad de la información que se nos proporciona.

6. SUS DERECHOS Y OPCIONES

Mediante el proceso proporcionado en nuestro sitio, le permitimos acceder a cierta información sobre usted a fin de que pueda verla y, en ciertos casos, actualizarla. Los tipos de información a los que puede tener acceso y actualizar pueden modificarse según los cambios que experimente nuestro sitio. También puede comunicarse con nosotros según se indica en la sección “Contacto” más abajo para solicitar acceso o actualizar su información personal.

Usted puede solicitar el cierre de su cuenta enviando un mensaje de correo electrónico a help@sweetlabs.com y respondiendo afirmativamente a cualquier mensaje de correo electrónico de confirmación que podamos enviarle. Tenga en cuenta que cierta información puede permanecer en nuestros registros aun después de haber cerrado la cuenta.

Si es usuario de nuestros sitios, también tiene la opción de dejar de aceptar nuevas cookies, solicitar que se le notifique cuando reciba nuevas cookies y de inhabilitar las cookies existentes utilizando los ajustes de privacidad de su navegador.  Los principales navegadores le permiten bloquear o eliminar las cookies del sistema. Remítase a la sección de ayuda del navegador para obtener más información.

En los casos en que solicitemos su consentimiento para usar o compartir su información personal, usted tiene derecho a revocar tal consentimiento; sin embargo, dejará de beneficiarse de ciertos productos y servicios. Asimismo, podrá optar por dejar de recibir de nosotros información de marketing, por ejemplo, haciendo clic en el vínculo que corresponda incluido en tales comunicaciones enviadas por correo electrónico.

7. PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS

Los sitios web, productos y servicios de SweetLabs están destinados a adultos y niños mayores de 13 años que cuenten con el permiso de sus padres o representantes legales para utilizarlos. En cumplimiento de la Ley de la protección de la privacidad de los niños en línea (COPPA, por sus siglas en inglés), no recopilaremos información sobre menores de 13 años. Recomendamos a los padres y tutores legales que se familiaricen con los sitios web, productos y servicios que utilizan o visitan los niños.

Tenga en cuenta que la presente Política de privacidad no se aplica a sitios web, productos o servicios de terceros (ni somos responsables de los mismos), incluidas las aplicaciones o los servicios que pueden ser proporcionados por terceros. Dichos sitios web, productos o servicios de terceros pueden estar sujetos a requisitos distintos o adicionales con respecto a la recopilación de información sobre los niños y se rigen por las políticas de privacidad aplicables de dichos sitios web, los productos o servicios de terceros.

8. TRANSFERENCIAS

Nuestros Servicios están alojados en servidores en los Estados Unidos.  Si usted reside fuera de los Estados Unidos, su información será transferida a nuestros servidores en los Estados Unidos.  Es posible que Estados Unidos no tenga las mismas leyes de protección de datos y de la privacidad que las del país en el que usted usa nuestros productos y servicios.  Cuando transferimos su información a Estados Unidos, protegeremos esa información según se describe en esta Política de privacidad de SweetLabs. Si usted reside en el Espacio Económico Europeo o en otra región del mundo con leyes que rigen la transferencia internacional de datos, cumplimos con los requisitos legales aplicables tales como asegurar la adecuada protección de las transferencias de datos.  Al visitar o usar nuestros Servicios, usted manifiesta su consentimiento a la transferencia, almacenamiento y uso de su información en Estados Unidos.

9. CAMBIOS EN LA POLÍTICA

Nos reservamos el derecho de cambiar esta política oportunamente. Dado el caso de que realicemos cambios en la manera en que usamos la información personal, le notificaremos mediante la publicación de anuncios en nuestro sitio web o mediante el envío de un mensaje de correo electrónico con indicación de la fecha efectiva del último cambio realizado en nuestra política. Los usuarios quedan obligados a los cambios que se realicen en la Política de privacidad de SweetLabs en caso de que usen nuestro sitio o servicios con posterioridad a la publicación de tales anuncios, o en el caso de cambios sustanciales, dentro de los 30 días de la publicación de tales cambios.

10. CONTACTO

SweetLabs, Inc. es la entidad responsable del procesamiento de su información personal de conformidad con esta Política de privacidad de SweetLabs.  SweetLabs, Inc. no es responsable por las prácticas de terceros cuyos servicios y productos usted pueda usar.  Si tiene algún comentario, pregunta o duda sobre esta Política de privacidad de SweetLabs, comuníquese con nosotros a Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste. 301, San Diego, CA 92101 o envíenos un mensaje de correo electrónico a .

Fecha efectiva de esta Política de privacidad de SweetLabs: 1 de julio de , el año 2016

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS (Español - Spanish)

LENOVO SE HA ASOCIADO CON SWEETLABS, INC. ("NOSOTROS" O "SWEETLABS") PARA PONER EN MARCHA LA APLICACIÓN LENOVO APP EXPLORER Y DAR APOYO AL SERVICIO DE ENTREGA DE SOFTWARE (LOS "SERVICIOS"). 

SweetLabs, Inc. (“nosotros” o “SweetLabs”) le da la bienvenida a nuestros sitios web, software, productos y servicios.  Sabemos que le preocupa su privacidad y nosotros nos la tomamos en serio. Para informarle sobre las formas en que podemos recopilar y utilizar su información, hemos adoptado esta política de privacidad (la “política de privacidad de SweetLabs”), que describe el tipo de información que recopilamos, cómo podemos utilizar dicha información, con quién podemos compartirla, las opciones que puede elegir y cómo puede contactar con nosotros para consultarnos sobre nuestras políticas de privacidad.

1. ALCANCE DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS

La política de privacidad de SweetLabs cubre nuestro tratamiento de la información que recojamos cuando esté accediendo a los sitios web, productos y servicios (nuestros "servicios") que posee y gestiona SweetLabs y que publiquen, incluyan o enlacen con esta política de privacidad de SweetLabs.

Al usar, descargar, instalar o visitar nuestros servicios, usted reconoce que acepta las prácticas y políticas descritas en esta política de privacidad de SweetLabs.

Tenga en cuenta que esta política no es aplicable a (y no somos responsables de) las prácticas de empresas que no sean de nuestra propiedad, que no controlemos o de personas a las que no empleamos ni gestionamos. Al utilizar sitios o productos de software de terceros, incluidas las aplicaciones que puedan ser proporcionadas por terceros, o servicios que accedan o utilicen sitios o servicios de terceros, debe leer las políticas de privacidad correspondientes de estos terceros para obtener información sobre sus prácticas de privacidad.

2. RESUMEN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SWEETLABS

SweetLabs mantiene u ofrece múltiples sitios, productos y servicios.  Para explicar mejor la información que recogemos y cómo utilizamos la información que recogemos, hemos dividido la política de privacidad de SweetLabs en las siguientes secciones:

3. QUÉ RECOGEMOS Y POR QUÉ

Cookies. Al visitar nuestros sitios, le enviaremos una cookie, es decir, un pequeño archivo que se almacena en su ordenador y nos permite identificarlo de forma exclusiva. Cuando sea necesario según la ley vigente, obtendremos su consentimiento para usar estas cookies.  Podrá decidir si desea eliminar o no aceptar nuestras cookies según se describe en “Sus derechos y opciones” a continuación.  Si decide eliminar o no aceptar nuestras cookies, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de nuestros productos y servicios. 

Registros. Al instalar nuestro software o cuando visite nuestros sitios, podemos capturar y almacenar los datos que nos envíe su ordenador o explorador web. Entre estos datos se puede encontrar su tipo de sistema operativo (SO), tipo de explorador, idioma, dirección de protocolo de Internet (IP), la fecha y hora de su solicitud y la ID de la cookie (cuando visita nuestros sitios) o generado aleatoriamente ID (cuando instala nuestro software) que nos ayudará a identificar su ordenador. También es posible que identifiquemos su información geográfica a través de su dirección IP para comprender mejor la interacción entre su ubicación y su uso de nuestro software y nuestros sitios.  No obstante, no almacenamos ni asociamos su dirección IP con ningún dato que le pidamos, y solo recopilaremos y almacenaremos información geográfica que hayamos derivado en conjunto.

Información sobre el uso. En general, nuestros servicios recogen automáticamente información sobre el uso de nuestro software, aplicaciones y servicios que utilice o haya descargado o instalado, como por ejemplo la frecuencia con la que se ha abierto o se ha hecho clic en una aplicación o servicio y cuánto tiempo se mantiene abierta una aplicación o servicio. También recogemos información sobre instalación, que puede incluir información sobre si determinadas aplicaciones o servicios se han instalado o desinstalado y cuánto tiempo lleva instalado o se ha estado utilizando un servicio en su sistema.

Con respecto a los visitantes de nuestros sitios, recopilamos información como el número y frecuencia de visitantes, qué páginas se han visitado, el tiempo medio que se pasa en las páginas y otra información que nos ayuda a determinar qué funciones de nuestros sitios son las más importantes para usted y para trabajar de un modo efectivo.

Solo utilizamos la información del uso que recopilamos en conjunto, es decir, como medida estadística que nos permite mejorar nuestros servicios.  No utilizamos tal información del uso para identificarle, ni tampoco asociamos ninguna información del uso que recopilamos a información que pudiera identificarle personalmente, como un nombre o dirección.                

Herramientas analíticas de terceros.  Nuestros servicios pueden utilizar herramientas analíticas de terceros que utilicen cookies, balizas web y otras tecnologías de recopilación de información similares con el fin de reunir información estándar de registros en internet e información sobre el uso.  La información generada se utiliza para crear informes estadísticos sobre la actividad de los usuarios.  Nunca utilizaremos (ni permitiremos que lo hagan terceros) los informes estadísticos para hacer un seguimiento o recopilar información personal de los visitantes o usuarios de nuestros servicios. No asociaremos ninguna información recopilada a partir de los informes estadísticos con información personal de ninguna fuente.             

Cuentas de usuario.  Si ha creado una cuenta de usuario para nuestros servicios (distinta de las cuentas de usuario para sitios y servicios de terceros accesibles a través de nuestros servicios), recopilaremos y mantendremos toda la información que nos proporcione relacionada con la creación de una cuenta de usuario, incluida información personal como su nombre, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y fotografía (si ha cargado alguna foto en su perfil de la cuenta de usuario). La información personal que nos proporcione relacionada con su cuenta se utiliza para ayudarnos a gestionar su cuenta y a proporcionar servicios y características relacionadas con su cuenta.  Nunca asociamos información personal que nos proporcione relacionada con su cuenta con ninguna otra información que podamos recopilar a través de los servicios.

Aplicaciones y sitios de terceros.  Si ha instalado software o una aplicación de terceros, o software o una aplicación que acceda a sitios o servicios de terceros, esos terceros también podrán recopilar información sobre su uso de tal software o aplicación, o su uso o acceso a los sitios o servicios de terceros a los que accedió mediante tal software o la aplicación.  Cualquier información recopilada por un proveedor externo se regirá por la política de privacidad de ese proveedor externo.  Estos sitios, software o aplicaciones externos también podrán aplicar sus propias cookies u otros archivos en su ordenador, recopilar datos o solicitarle información personal.  Nosotros no ejercemos ningún control sobre los sitios, el software o los servicios de terceros.

Cuentas de desarrolladores de software. Si es usted un desarrollador o editor de software que utiliza nuestros servicios para publicar o distribuir su software o aplicación, recogeremos y mantendremos toda la información que nos proporcione en relación con su software o aplicación para ayudarnos a gestionar su cuenta y comunicarnos con usted.

Comunicaciones; otra información que nos proporcione.  Cada vez que nos envía una comunicación, ya sea una publicación en nuestras páginas de soporte, mediante preguntas por correo electrónico o publicaciones/comunicaciones en medios sociales o redes como Facebook o Twitter, es posible que guardemos esas comunicaciones para poder responder a sus solicitudes o preguntas y ayudar a mejorar los servicios que le prestamos.  Las publicaciones en nuestras páginas de soporte pueden mostrar su nombre de usuario tal como lo haya indicado en su perfil. La información personal que nos proporcione se utilizará para tales fines, como mejorar el contenido de los sitios, personalizar y mejorar nuestros servicios y comunicarnos con usted sobre nuestros servicios.  Podremos utilizar la información personal que nos proporcione para comunicarnos con usted sobre funciones nuevas y ofertas especiales.  Obtendremos su consentimiento cuando así lo requiera la ley.  Puede dejar de recibir comunicaciones promocionales en cualquier momento siguiendo las instrucciones de cancelación descritas en el correo electrónico.

4. CÓMO COMPARTIMOS O UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN QUE HEMOS RECOGIDO

- Para usuarios sin cuenta de usuario. Solo utilizaremos la información que recojamos de los usuarios sin cuenta de forma conjunta, es decir, como medida estadística, y no de una manera que le identificaría, con el fin de permitirnos mejorar nuestros servicios.  No venderemos esta información a terceros ni la comercializaremos de otro modo.

- Para usuarios con cuenta de usuario. Si ha creado una cuenta de usuario y ha publicado información o un comentario sobre nuestros servicios, la información que haya decidido cargar en el perfil de su cuenta de usuario (si ha cargado alguna información en el perfil de su cuenta de usuario) se mostrará con su publicación o comentario en nuestros servicios.  Si ha creado una cuenta de usuario y ha compartido una aplicación con otro usuario, la información que haya decidido cargar en el perfil de su cuenta de usuario (si ha cargado alguna información en el perfil de su cuenta de usuario) se compartirá con los usuarios con los que haya decidido compartir una aplicación.  Además, podremos usar la dirección de correo electrónico que nos proporcionó para comunicarnos con usted sobre productos, servicios y promociones.  Podremos utilizar su fecha de nacimiento para verificar si es apto para utilizar nuestros servicios de acuerdo con nuestras Condiciones de servicio.

- Para desarrolladores y editores. Podremos compartir su información personal con proveedores de servicios externos con el fin de permitir su participación en nuestros servicios. Nuestros proveedores de servicios no tienen ningún derecho a utilizar la información personal que compartimos con ellos más allá de lo necesario para asistirnos y prestar servicios en nuestro nombre.  A estos proveedores de servicios les requerimos mediante un contrato que protejan adecuadamente la privacidad y seguridad de la información personal que procesan en nuestro nombre.

- Para toda la información que recopilamos. También es posible que utilicemos o compartamos su información del siguiente modo:

Protección de nuestros servicios y de otras personas. Es posible que compartamos su información personal si creemos de buena fe que es necesario para: (1) cumplir con la ley, normativa, citación o mandato judicial; (2) detectar, prevenir o tratar de cualquier otro modo el fraude, la seguridad o los problemas técnicos; (3) hacer cumplir las estipulaciones de esta política de privacidad de SweetLabs o cualquier otro acuerdo entre SweetLabs y usted, incluida la investigación de posibles violaciones de la misma; o (4) proteger contra el menoscabo de los derechos, la propiedad o la seguridad de SweetLabs, sus servicios y sus visitantes, usuarios o el público.

Transferencias empresariales. Si SweetLabs o todos sus activos fueran adquiridos o en el improbable caso de que SweetLabs cese su actividad o quiebre, la información de los usuarios sería uno de los activos que se transferirían o serían adquiridos por el comprador externo. Del mismo modo, es posible que transfiramos toda la información recopilada como parte de una fusión, adquisición, venta o cualquier otro cambio de control. Usted acepta que tales transferencias podrán darse y que haremos todo lo posible por que el comprador siga utilizando su información personal del mismo modo en que se estipula en esta política.

Información sobre el uso. Es posible que compartamos información que recopilemos con socios y terceros con la finalidad de ayudarnos a mejorar el funcionamiento y el rendimiento general de nuestros servicios o bien para poder ofrecer recomendaciones de otros productos y servicios. Por ejemplo, utilizar datos para determinar la probabilidad de que un consumidor disfrute de una aplicación o un producto específicos.   No autorizamos que estos socios o terceros utilicen o divulguen dicha información a excepción de que sea necesario para prestar ciertos servicios en nuestro nombre o cumplir con los requisitos legales.  Les requerimos mediante un contrato que protejan adecuadamente la privacidad y seguridad de la información que procesan al asistirnos.

Con su consentimiento. A excepción de lo estipulado anteriormente, solo compartiremos su información personal con terceros si nos da su consentimiento previo.  Si nuestras prácticas empresariales cambian de un modo en que tengamos que compartir su información personal para fines no compatibles con los fines para los que recopilamos la información, le pediremos un consentimiento adicional.

5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nos esforzamos por tomar medidas de seguridad razonables y adecuadas para proteger contra el acceso no autorizado a los sistemas en los que almacenamos su información personal. Entre ellas se incluyen medidas técnicas y organizativas, como las revisiones internas de nuestras prácticas de recopilación, almacenamiento, procesamiento y medidas de seguridad, así como medidas de seguridad físicas y electrónicas de acuerdo con los requisitos de seguridad aplicables. Además, solo autorizamos el acceso a información personal a los empleados que la requieran para llevar a cabo sus responsabilidades laborales.  No obstante, a pesar de las medidas tomadas, no podemos garantizar la seguridad de la información que se nos proporciona.

6. SUS DERECHOS Y OPCIONES

A través del proceso ofrecido en nuestro sitio, le permitimos acceder a cierta información sobre usted con el fin de visualizar y, en ciertas situaciones, actualizar esa información. El tipo de información a la que puede acceder y actualizar podrá cambiar según cambie nuestro sitio. También podrá ponerse en contacto con nosotros tal y como se estipula en la sección “Contacto” que aparece a continuación para solicitar acceso o actualizar su información personal. Puede solicitar que eliminemos su cuenta enviando un correo electrónico a help@sweetlabs.com y respondiendo afirmativamente a cualquier correo electrónico de confirmación que le enviemos. Tenga en cuenta que es posible que parte de la información quede en nuestros registros después de eliminarla de su cuenta.

Si es usted usuario de nuestros sitios, también tiene la opción de dejar de aceptar cookies nuevas, recibir una notificación cuando reciba una nueva cookie y desactivar las cookies existentes mediante los ajustes de privacidad de su explorador.  Todos los principales exploradores le permiten bloquear o eliminar las cookies de su sistema. Consulte la sección de ayuda de su explorador si necesita más información.

Cuando hayamos solicitado su consentimiento para usar o compartir su información personal, tendrá el derecho de cancelar tal consentimiento. Sin embargo, es posible que deje de poder beneficiarse de ciertos productos y servicios. Además, podrá decidir si desea dejar de recibir comunicaciones comerciales nuestras, por ejemplo, haciendo clic en el vínculo correspondiente incluido en dichas comunicaciones por correo electrónico.

7. PRIVACIDAD INFANTIL

Las páginas web, los productos y los servicios de SweetLabs son para adultos y para niños mayores de 13 años con permiso de sus progenitores o tutores legales. De conformidad con la Ley sobre protección de la privacidad infantil en línea (COPPA), no recopilaremos conscientemente información de menores de 13 años. Invitamos a los progenitores y tutores legales a familiarizarse con las páginas web, los productos y los servicios que sus hijos utilizan o visitan.

Recuerde que esta Política de privacidad no es aplicable (ni nos responsabilizamos de ello) a páginas web, productos o servicios de terceros, incluyéndose aplicaciones o servicios proporcionados por terceros. Dichas páginas web, productos o servicios de terceros pueden estar sujetos a requisitos distintos adicionales en relación con la recopilación de información sobre niños y se regirán por las políticas de privacidad pertinentes de terceros correspondientes a sus páginas web, productos o servicios.

8. TRANSFERENCIAS

Nuestros servicios se alojan en servidores ubicados en Estados Unidos.  Si usted está fuera de Estados Unidos, su información será transferida a nuestros servidores en Estados Unidos.  Es posible que Estados Unidos no tenga las mismas leyes de protección de datos y privacidad que el país en el que usted se encuentre mientras utiliza nuestros productos y servicios. Al transferir su información a Estados Unidos, la protegeremos tal y como se describe en esta política de privacidad de SweetLabs. Si está en la Unión Europea o en otras partes del mundo donde haya leyes que rigen transferencias de datos internacionales, nos adecuamos a los requisitos legales aplicables para garantizar una protección adecuada de las transferencias de datos.  Al visitar o usar nuestros servicios, usted da su consentimiento a la transferencia, almacenamiento y uso de su información en Estados Unidos.

9. CAMBIOS EN LA POLÍTICA

Es posible que efectuemos cambios en esta política de vez en cuando. Si efectuamos cambios materiales en el modo en que utilizamos información personal, le notificaremos publicando un anuncio en nuestro sitio o enviándole un correo electrónico e indicando la fecha de los últimos cambios efectuados en nuestra política. Los usuarios están vinculados por cualquier cambio de la política de privacidad de SweetLabs al utilizar nuestro sitio o servicios una vez que los cambios hayan sido publicados por primera vez o, en el caso de cambios sustanciales, 30 días después de la publicación de dichos cambios.

10. CONTACTO

SweetLabs, Inc. es la entidad responsable de procesar su información personal en virtud de esta política de privacidad de SweetLabs.  SweetLabs, Inc. no se hace responsable de las prácticas de cualquier tercero cuyos servicios y productos pueda utilizar.  Si desea hacer algún comentario o pregunta o si tiene dudas sobre esta política de privacidad de SweetLabs, póngase en contacto con nosotros en Privacidad, A/A SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 (Estados Unidos) o envíenos un correo electrónico a .

Fecha de entrada en vigor de esta política de privacidad de SweetLabs: 1 de julio de , el año 2016

SWEETLABS SEKRETESSPOLICY (Svenska - Swedish)

LENOVO HAR PÅBÖRJAT SAMARBETE MED SWEETLABS, INC. ("VI" ELLER "SWEETLABS") FÖR ATT STARTA APPLIKATIONEN LENOVO APP EXPLORER OCH STÖDJA LEVERANS AV PROGRAMVARA ("TJÄNSTERNA").

SweetLabs, Inc. ("vi" eller "SweetLabs") välkomnar dig till vår webbplats, programvara, produkter och tjänster.  Vi förstår att du bryr dig om din sekretess och vi tar din sekretess på allvar. För att underrätta dig om hur din information kan komma att samlas in och användas, har vi skapat denna sekretesspolicy ("SweetLabs sekretesspolicy") som beskriver vilken sorts information vi samlar in, hur vi använder sådan information, med vem vi delar sådan information, vilka val du kan göra, och hur du kan kontakta oss angående sekretessregler.

1. VAD SWEETLABS SEKRETESSPOLICY OMFATTAR

SweetLabs sekretesspolicy täcker vår behandling av information som vi samlar in i samband med din tillgång till våra webbplatser, program, produkter och tjänster (våra "Tjänster) som ägs och drivs av SweetLabs och som lägger upp, inkluderar eller länkar till denna SweetLabs sekretesspolicy.

Genom att använda, ladda ner, installera eller besöka våra Tjänster, bekräftar du att du accepterar vår praxis och våra politik som beskrivs i denna SweetLabs sekretesspolicy.

Observera att denna policy inte gäller för (och vi är inte ansvariga för) regler hos företag som vi inte äger eller kontrollerar eller personer som vi inte anställer eller har hand om. Vid användning av tredje parts webbplatser eller programvaror, inklusive appar som kan tillhandahållas av tredje part, eller Tjänster som ger tillgång till eller använder tredje parts webbplatser eller tjänster, bör du läsa den relevanta sekretesspolicyn hos dessa tredje parter för information om deras sekretessregler. 

2. SAMMANFATTNING AV SWEETLABS SEKRETESSPOLICY

SweetLabs upprätthåller eller tillhandahåller flera webbplatser, produkter och tjänster.  För att bättre förklara vilken information vi samlar in och hur vi använder den information som vi samlar in, har vi delat upp vår SweetLabs sekretesspolicy i följande avsnitt:

3. VAD VI SAMLAR IN OCH VARFÖR

Cookies. När du besöker våra webbplatser, kommer vi att skicka dig en cookie, vilket är en liten fil som lagras på din dator som gör att vi kan identifiera den. När så krävs enligt tillämplig lag, får vi ditt samtycke för användning av cookies.  Du kan välja att ta bort eller inte acceptera våra cookies enligt beskrivningen under "Dina rättigheter och valmöjligheter" nedan.  Om du tar bort eller väljer att inte acceptera våra cookies, kan du inte använda alla funktioner i våra produkter och tjänster.

Loggar. När du installerar vår programvara, eller när du besöker  våra webbplatser, kan vi komma att samla in och lagra data som din dator eller webbläsare skickar oss. Dessa data kan inkludera ditt operativsystem (OS), typ av webbläsare, språk, Internet Protocol (IP)-adress, datum och tid för din förfrågan och cookie-ID (när du besöker våra webbplatser) eller slumpmässigt genererade ID (när du installerar vår programvara) som hjälper till att identifiera din dator. Vi kan också fastställa din geografiska information via din IP-adress för att bättre förstå interaktionen på din plats med din användning av vår programvara och våra webbplatser.  Men vi sparar inte eller kopplar samman din IP-adress med uppgifter som vi samlar in från dig, och vi samlar bara in och lagrar geografisk information som vi har härlett i aggregerad form.             

Användningsinformation. Generellt sett samlar våra Tjänster automatiskt in användningsinformation i förhållande till programvara, appar och tjänster som du använder eller har laddat ner eller installerat från oss, inklusive hur ofta appen eller Tjänsten klickas på eller öppnas, och hur länge appen eller Tjänsten förblir öppen. Vi samlar också information om installation, som kan innehålla information om huruvida vissa appar eller Tjänster har installerats eller avinstallerats, och hur länge en Tjänst varit installerad eller använts i ditt system.

När det gäller besökare till våra webbplatser, samlar vi in användningsinformation såsom antalet och frekvensen av besökare, vilka sidor som besökts, spenderade genomsnittlig tid på sidorna, och annan information som hjälper oss att avgöra vilka funktioner på våra webbplatser som är viktigast för dig och som fungerar effektivt.

Vi använder endast den användningsinformation vi samlar in i aggregerad form, det vill säga som ett statistiskt mått för att ge oss möjlighet att förbättra våra Tjänster.  Vi använder inte sådan användningsinformation för att identifiera dig, inte heller associerar vi någon användningsinformation vi samlar in med information som personligen kan identifiera dig, t.ex. namn eller adress.          

Tredje parts analytiska verktyg.  Våra Tjänster kan komma att använda tredje parts analytiska verktyg som använder cookies, webbsignaler och andra liknande informationsteknologier för att samla in standardinformation om internetlogg- och användarinformation.  Den information som genereras används för att sammanställa statistiska rapporter om användarens aktivitet.  Vi kommer aldrig (och kommer inte att tillåta någon tredje part att) använda statistiska rapporter för att spåra eller samla in några personuppgifter om besökarna våra Tjänster. Vi kommer inte associera någon information som samlats in från de statistiska rapporterna med några personuppgifter från någon källa.         

Användarkonton.  Om du har skapat ett användarkonto för Tjänsterna på vår SweetLabs-plattform, appar och webbplatser (förutom användarkonton på tredje parts webbplatser och tjänster som finns tillgängliga genom våra Tjänster), samlar vi in och bevarar all information som du lämnar till oss när du skapar ett användarkonto, inklusive personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, födelsedatum och foto (om du har valt att ladda upp en bild till ditt användarkonto). Den personliga information du lämnar på ditt konto används för att hjälpa oss att hantera ditt konto och tillhandahålla tjänster och funktioner i samband med ditt konto.  Vi kopplar aldrig ihop några personuppgifter du lämnar i samband med ditt konto med någon annan information som vi samlar in genom Tjänsterna.

Tredje parts appar och webbplatser.  Om du installerat programvara eller en app som tillhandahålls av tredje part, eller programvara eller en app som får tillgång till tredje parts webbplatser eller tjänster kan då även denne tredje part komma att samla in information i förhållande till din användning av sådan programvara eller app, eller din tillgång till eller användning av tredje parts webbplatserna som programvaran eller appen får tillgång till.  Information som samlas in av tredje parts leverantör regleras av sådan leverantörs sekretesspolitik.  Dessa tredje parts webbplatser, programvara och appar kan också komma att lägga in sina egna cookies eller andra filer på din dator, eller samla in data eller personuppgifter från dig.  Vi styr inte dessa tredje parters webbplatser, programvara eller tjänster.

Konton för utveckling av programvara. Om du är programvaruutvecklare eller utgivare som använder våra Tjänster för att publicera eller distribuera din programvara eller app, samlar vi in och bevarar all information som du lämnar till oss i samband med din programvara eller app så att vi kan hantera ditt konto och kontakta dig vid behov.

Kommunikation. Övrig information som du lämnar.  Varje gång du skickar oss ett meddelande, vare sig som ett inlägg på våra supportsidor, förfrågningar via e-post, eller via inlägg eller meddelanden på sociala medier eller nätverk som Facebook eller Twitter, kan vi behålla sådan kommunikation så att vi kan svara på dina önskemål eller förfrågningar och hjälpa till att förbättra vår service för dig.  Inlägg på våra supportsidor kan komma att visas tillsammans med det användarnamn som du angett för ditt konto. Den personliga information som du lämnar används för sådana ändamål som att förbättra innehållet på våra webbplatser, anpassa och förbättra våra tjänster, och kommunicera med dig om våra tjänster.  Vi kan använda personuppgifter du lämnar för att informera dig om specialerbjudanden och nya funktioner.  Vi kommer att få ditt samtycke när så krävs enligt tillämplig lag.  Du kan välja bort reklam när som helst genom att följa avregistreringsinstruktionerna i e-postmeddelandet.

4. HUR VI ANVÄNDER ELLER DELAR INFORMATION VI SAMLAT IN

- För användare utan ett användarkonto. Vi använder bara den information vi samlar in från användare utan konto i aggregerad form, det vill säga som ett statistiskt mått, och inte på ett sätt som skulle identifiera dig, så att vi kan förbättra våra Tjänster.  Vi säljer inte eller marknadsför denna information till tredje parter.

- För användare med ett användarkonto. Om du skapat ett användarkonto och lagt upp information eller en recension på våra Tjänster, kommer den information som du valt att ladda upp till din användarprofil (om du gjort det) att visas tillsammans med ditt inlägg eller recension.  Om du skapat ett användarkonto och delat en app med en annan användare, kommer den information som du valt att ladda upp till din användarprofil (om du gjort det) att delas med andra användare med vilka du valt att dela appen.  Dessutom kan vi använda den e-postadress du angav för att kommunicera med dig om produkter, tjänster och kampanjer.  Vi kan använda ditt födelsedatum för att kontrollera din behörighet att använda våra tjänster i enlighet med våra tjänstevillkor.

- För utgivare och utvecklare. Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantör av tredje part för att möjliggöra ditt deltagande i förhållande till våra Tjänster. Våra tjänsteleverantörer har inte rätt att använda personuppgifter vi delar med dem utöver vad som är nödvändigt för att hjälpa oss och utför tjänster för vår räkning.  Vi förbinder genom avtal dessa tjänstleverantörer att på lämpligt sätt skydda integriteten och säkerheten för de personuppgifter de behandlar för vår räkning.

- För all information som vi samlar.   Vi kan även använda eller dela din information enligt följande:

Skydd för Tjänster och andra. Vi kan dela dina personuppgifter om vi har goda skäl att tro att det är nödvändigt för att: (1) uppfylla lagar, förordningar, stämningar eller domstolsorder; (2) upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, (3) genomföra bestämmelserna i SweetLabs sekretesspolicy, SweetLabs användarvillkor och/eller andra överenskommelser mellan dig och SweetLabs, inklusive undersökning av möjliga brott mot detta, eller (4) skydda mot skada på rättigheter, egendom eller säkerhet för SweetLabs, dess Tjänster och dess besökare, användare och/eller allmänheten.

Företagsöverlåtelser. Om SweetLabs eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas, eller i den osannolika händelsen att SweetLabs upphör eller träder i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som skulle överföras till, eller förvärvas av en förvärvare i tredje part. Följaktligen kan vi överföra eller överlåta all den information som vi har samlat in som en del av en fusion, förvärv, försäljning eller annan förändring av kontroll. Du bekräftar att sådana överföringar kan ske, och att vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att styra förvärvaren att fortsätta att använda dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Användningsinformation. Vi kan komma att dela den användningsinformation som vi samlar med partners och andra tredje parter för att hjälpa oss att säkerställa korrekt funktion av Tjänsterna och förbättra Tjänsterna överskridande prestanda, eller för att möjliggöra för oss att ge dig rekommendationer på andra produkter eller tjänster. T.ex.: användning av data för att fastställa sannolikheten av ett en kund kommer att tycka om en viss app eller produkt.  Vi godkänner inte dessa partners och annan tredje part att använda eller avslöja informationen utom om så krävs för att utföra vissa tjänster för vår räkning eller uppfylla juridiska krav.  Vi förbinder dem genom kontrakt att på lämpligt sätt skydda integriteten och säkerheten för den information de behandlar för vår räkning.

Med ditt samtycke. Utöver vad som anges ovan, kommer vi endast att dela dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke.  Om våra affärsmetoder förändras på ett sätt som skulle innebära att vi skulle behöva dela dina personuppgifter för ändamål som inte är förenliga med de ändamål för vilka vi samlade in informationen, kommer vi på nytt att be dig om ditt samtycke.

5. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi strävar efter att vidta rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar dina personuppgifter. Detta innefattar tekniska och organisatoriska åtgärder såsom interna granskningar av vår datainsamling, lagring och behandlingshantering och säkerhetsåtgärder, samt fysiska och elektroniska säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämpliga säkerhetskrav. Dessutom tillåter vi tillgång till personuppgifter endast för de av våra anställda som behöver den för att fullgöra sina arbetsuppgifter.  Men trots de åtgärder vi vidtar kan vi inte garantera säkerheten för den information som lämnats till oss.

6. DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER

Genom den process som finns på vår webbplats, tillåter vi dig att komma åt viss information om dig för visning, och i vissa situationer, uppdatering av den informationen. Den typ av information som du kan komma åt och uppdatera kan förändras när vår webbplats ändras. Du kan också kontakta oss, se vidare "Kontakt" nedan, för att begära tillgång till eller uppdatera dina personuppgifter. Du kan begära radering av ditt konto genom att skicka e-post till help@sweetlabs.com och besvara eventuella bekräftelser via e-post som vi kan skicka. Observera att viss information kan finnas kvar i våra register efter radering av ditt konto.

Om du är en användare av våra webbplatser, har du också valet att sluta acceptera nya cookies, för att bli meddelad när du får en ny cookie och inaktivera befintliga cookies genom att använda sekretessinställningarna för din webbläsare.  Alla större webbläsare tillåter dig att spärra eller radera cookies från din dator. Se hjälpavsnittet i din webbläsare för mer information.

Där vi har begärt din tillåtelse att använda eller dela dina personuppgifter, har du rätt att återkalla sådant medgivande, dock kommer du eventuellt inte att kunna dra nytta av vissa produkter och tjänster. Dessutom kan du välja bort reklam från oss genom att exempelvis klicka på den relevanta länken inkluderad i sådan e-postkommunikation.

7. BARNS INTEGRITET

SweetLabs hemsidor, produkter och tjänster är avsedda för vuxna och för barn 13 år och äldre som har sina föräldrars eller målsmäns tillstånd att använda dem. I överensstämmelse med Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), Lagen om barns integritetsskydd online, kommer vi inte medvetet att samla in uppgifter om barn under 13 år. Vi uppmanar föräldrar och målsmän att känna till de hemsidor, produkter och tjänster som deras barn brukar besöka.

Observera att denna integritetspolicy inte gäller för (och vi är inte ansvariga för) tredje parts hemsidor, produkter och tjänster, inklusive appar och tjänster som kan erbjudas av tredje part. Dessa tredje parters hemsidor, produkter och tjänster kan vara föremål för ytterligare eller annorlunda krav med hänsyn till insamlande av uppgifter om barn och styrs av den gällande tredje partens integritetspolicy tillhörande denna tredje parts hemsidor, produkter och tjänster.

8. ÖVERFÖRINGAR

Våra tjänster hostas av servrar i USA.  Om du befinner dig utanför USA, kommer dina uppgifter att överföras till våra servrar i USA.  USA har eventuellt inte samma integritets- och dataskyddslagar som det land där du befinner dig när du använder våra produkter och tjänster. När vi överför dina uppgifter till USA kommer vi att skydda den informationen i enlighet med SweetLabs sekretesspolicy. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller andra regioner i världen med lagar som reglerar internationell dataöverföring, följer vi gällande juridiska krav t.ex. att säkerställa ett tillräckligt skydd för dataöverföringar.  Genom att du använder våra Tjänster, samtycker du till överföring, förvaring och användning av din information i USA.

9. POLICYÄNDRINGAR

Vi kan göra ändringar i denna policy från tid till annan. Om vi gör väsentliga förändringar i sättet vi använder personuppgifter kommer vi att meddela dig genom att publicera ett meddelande på vår webbplats eller skicka ett mejl till dig och ange datumet för de senaste ändringarna av vår policy. Användare är bundna av eventuella förändringar av SweetLabs sekretesspolicy när han eller hon använder vår webbplats eller tjänster efter sådana ändringar har först publicerats, eller i händelse av betydande förändringar, 30 dagar efter att dessa ändringar publicerats.

10. Kontakt

SweetLabs, Inc. är den enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna SweetLabs sekretesspolicy.  SweetLabs, Inc. är inte ansvarigt för praxis hos någon tredje part vars tjänster och produkter du kan använda.  Om du har synpunkter, frågor eller funderingar kring denna SweetLabs sekretesspolicy, kontakta oss då på Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 or email us at .

Ikraftträdandet av denna SweetLabs sekretesspolicy: 1 juli, 2016

SWEETLABS GİZLİLİK POLİTİKASI (Türkçe - Turkish)

LENOVO SWEETLABS, INC. İLE ORTAK OLDU. ("BİZ" VEYA "SWEETLABS") LENOVO UYGULAMA TARAYICI UYGULAMASINI VE ONU DESTEKLEYEN YAZILIM DAĞITIM HİZMETİNİ ("HİZMETLER") SAĞLAR. 

SweetLabs, Inc.'in (“biz” veya“SweetLabs”) web sitelerine, yazılım, ürünler ve hizmetlerine hoş geldiniz. Gizliliğinize önem verdiğinizi anlıyor ve gizliliğinizi ciddiye alıyoruz. Bilgilerinizin nasıl toplandığı ve kullanıldığına dair sizi bilgilendirmek için işbu gizlilik politikasını (“SweetLabs Gizlilik Politikası”) kabul ettik ki işbu gizlilik politikası ne tür bilgiler topladığımızı, bu tür bilgileri nasıl kullandığımızı, bu tür bilgileri kimlerle paylaşabileceğimizi, yapabileceğiniz tercihleri ve gizlilik uygulamalarımız konusunda bizimle nasıl irtibata geçeceğinizi açıklamaktadır.

1. SWEETLABS GİZLİLİK POLİTİKAMIZIN KAPSAMI

İşbu SweetLabs Gizlilik Politikası, SweetLabs'in sahibi olduğu ve çalıştırdığı, işbu SweetLabs Gizlilik Politikasını yayınlayan, içeren veya bağlantı veren web sitelerimize, yazılım, ürünler ve hizmetlerimize (“Hizmetlerimiz”) erişirken topladığımız bilgilere nasıl muamelede bulunduğumuzu kapsamaktadır.

Hizmetlerimizi kullanarak, indirerek, yükleyerek veya ziyaret ederek işbu SweetLabs Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamalar ve politikaları kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz.

Lütfen işbu politikanın sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz kişiler için geçerli olmadığını (ve sorumlu da olmadığımızı) dikkate alın. Üçüncü taraflarca sağlanabilecek uygulamalar dahil üçüncü taraf sitelerini veya yazılım ürünlerini veya üçüncü taraf sitelere veya hizmetlere erişen veya kullanan Hizmetleri kullanırken gizlilik uygulamalarına ilişkin bu tür üçüncü tarafların ilgili gizlilik politikalarını okumalısınız.

2. SWEETLABS GİZLİLİK POLİTİKASININ ÖZETİ

SweetLabs birçok site, ürün ve hizmetlere sahip veya sağlamaktadır. Ne tür bilgiler kullandığımızı ve topladığımız bilgileri nasıl kullandığımızı daha iyi açıklamak için SweetLabs Gizlilik Politikamızı aşağıdaki bölümlere ayırdık:

3. NE TÜR BİLGİLER TOPLUYORUZ VE NEDENİ

Tanımlama Bilgileri. Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bizim özgün bir şekilde bilgisayarınızı tanımamızı sağlayan, bilgisayarınızda depolanan küçük bir dosya olan bir tanımlama bilgisini size göndeririz. Geçerli mevzuat tarafından şart koşulan durumlarda, tanımlama bilgilerinin kullanımı konusunda onayınızı alıyoruz. Aşağıda “Haklarınız ve Tercihleriniz” başlığı altında açıklandığı gibi tanımlama bilgilerimizi silmeyi veya kabul etmemeyi tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgilerimizi silerseniz veya kabul etmemeyi tercih ederseniz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin tüm özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

Günlükler. Yazılımımızı yüklediğinizde veya sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınız veya web tarayıcınızın bize gönderdiği bilgileri yakalayabilir ve depolayabiliriz. Bu bilgiler, bilgisayarınızı tanımamıza yardım eden işletim sisteminizin (OS) türü, tarayıcı türünüz, dil, İnternet Protokolü (IP) adresi, isteğinizin tarih ve saati ve tanımlama bilgisi numaranız (sitelerimizi ziyaret ettiğinizde) veya rastgele oluşturulmuş numarayı (yazılımımızı yüklediğinizde) içerebilir. Konumunuz ile yazılımımızı ve sitelerimizi kullanım biçiminiz arasındaki etkileşimi daha iyi anlamak için IP adresiniz üzerinden coğrafi bilgilerinizi de tespit edebiliriz. Buna rağmen, sizden topladığımız herhangi bir bilgiyle IP adresinizi ilişkilendirmiyor veya depolamıyoruz ve sadece toplu bir şekilde elde ettiğimiz coğrafi bilgileri saklıyor ve depoluyoruz.

Kullanım Bilgileri. Genel olarak Hizmetlerimiz; bir uygulama veya Hizmete tıklanma veya açılma sıklığı ve bir uygulama veya Hizmetin açık kalma süresi gibi bizden kullandığınız veya indirdiğiniz veya yüklediğiniz yazılım, uygulamalar ve hizmetlere ilişkin kullanım bilgilerini otomatik olarak toplamaktadır. Biz ayrıca, bir takım uygulamalar veya Hizmetlerin yüklenip yüklenmediğini veya kaldırılıp kaldırılmadığı ve bir Hizmetin sisteminizde ne kadar süre kurulu kaldığı veya kullanıldığına ilişkin bilgileri içerebilecek kurulum bilgilerini de topluyoruz.

Sitelerimizin ziyaretçilerine ilişkin olarak, ziyaretçi sayısı ve ziyaret sıklığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği, sayfalarda geçirilen ortalama süre gibi kullanım bilgilerini ve sitelerimizin hangi özelliklerinin sizin için en önemli olduğunu ve hangilerinin etkin çalıştığını belirlememize yardım eden diğer bilgileri topluyoruz.

Biz sadece toplu bir şekilde topladığımız kullanım bilgilerini kullanıyoruz ki Hizmetlerimizi iyileştirmemizi sağlayan bir istatistiksel önlemdir. Bu tür kullanım bilgilerini sizi tanımlamak için kullanmadığımız gibi topladığımız kullanım bilgilerini bir ad veya adres gibi sizi kişisel olarak tanımlayabilecek herhangi bir bilgiyle de ilişkilendirmiyoruz.

Üçüncü Taraf Analiz Araçları. Hizmetlerimiz, standart internet günlük bilgileri ve kullanım bilgilerini toplamak için tanımlama bilgilerini, web işaretçilerini kullanan üçüncü taraf analiz araçlarını veya diğer benzer bilgi toplama teknolojilerini kullanabiliriz. Üretilen bilgi, kullanıcı aktivitesine ilişkin istatistiksel raporlar derlemek için kullanılır. İstatistiksel raporları Hizmetlerimizin ziyaretçilerinin veya kullanıcılarının kişisel bilgilerini izlemek veya toplamak için asla kullanmayacağız (ve üçüncü tarafların kullanmasına da izin vermeyeceğiz). İstatistiksel raporlardan elde ettiğimiz bilgileri herhangi bir kaynaktan elde ettiğimiz kişisel bilgilerle ilişkilendirmeyeceğiz.

Kullanıcı Hesapları. SweetLabs platformumuz, uygulamalar ve sitelerimiz (Hizmetlerimiz üzerinden erişilebilen üçüncü taraf siteleri ve hizmetlerinin kullanıcı hesapları hariç) için bir kullanıcı hesabı oluşturduysanız, kullanıcı hesabı oluşturmanızla ilişkili adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve fotoğrafınız (kullanıcı hesabı profilinize bir fotoğraf yüklemeyi tercih ettiyseniz) dahil tüm bilgileri topluyor ve saklıyoruz. Hesabınızla ilişkili olarak sağladığınız kişisel bilgiler, hesabınızı yönetmemize yardım etmek üzere ve hesabınızla ilişkili hizmetler ve özellikler sağlamamıza yardım etmesi için kullanılır. Hesabınızla ilişkili sağladığınız herhangi bir kişisel bilgiyi Hizmetlerimiz üzerinden topladığımız diğer bilgilerle asla ilişkilendirmiyoruz.

Üçüncü Taraf uygulamaları ve siteleri. Bir üçüncü tarafça sağlanan bir yazılım veya uygulamayı veya üçüncü taraf sitelere veya hizmetlere erişen yazılım veya bir uygulama yüklediyseniz o zaman o üçüncü taraf da, bu tür yazılım veya uygulamayı kullanmanıza veya bu tür yazılım veya uygulamayla erişilen üçüncü taraf siteler veya hizmetlere erişiminiz veya kullanımınıza ilişkin bilgiler toplayabilir. Bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından toplanan herhangi bir bilgi, bu tür üçüncü taraf sağlayıcıların gizlilik politikalarına tabidir. Bu üçüncü taraf siteler, yazılım veya uygulamalar aynı zamanda bilgisayarınıza kendi tanımlama bilgilerini veya diğer dosyaları yerleştirebilir veya sizden bilgiler toplayabilir veya kişisel bilgiler isteyebilir. Üçüncü taraf siteler, yazılım veya hizmetler üzerinde denetimimiz yoktur.

Yazılım Geliştirici Hesapları. Yazılımınız veya uygulamanızı yayınlamak veya dağıtmak için Hizmetlerimizi kullanan bir yazılım geliştiricisi veya yayıncısı iseniz, hesabınızı yönetmemize yardım etmesi ve sizinle iletişim kurabilmemiz için yazılımız veya uygulamanıza ilişkin olarak bize sağladığınız tüm bilgileri topluyor ve saklıyoruz.

İletişimler, Sağladığınız Diğer Bilgiler. İster destek sayfalarımıza gönderdiğiniz gönderimler, isterse de e-postayla gönderilen sorular olsun veya Facebook veya Twitter gibi sosyal medya siteleri veya ağlarındaki gönderimleriniz veya iletişimlerinizle olsun bize bir iletişim gönderdiğiniz her daim bu tür iletişimleri saklayabiliriz, böylece isteklerinize veya sorularınıza yanıt verebilir ve size sunduğumuz hizmetleri iyileştirebiliriz. Destek sayfalarımıza yaptığınız gönderimler, profilinizde belirttiğiniz kullanıcı adınızı gösterebilir. Sağladığınız kişisel bilgiler, sitelerimizin içeriğini iyileştirmek, hizmetlerimizi özelleştirmek ve geliştirmek ve sizinle hizmetlerimiz hakkında iletişimde olmak gibi amaçlar için kullanılır. Sağladığınız kişisel bilgileri sizinle özel ve yeni özellikler konusunda iletişim kurmak için kullanabiliriz. Mevzuatın şart koştuğu durumlarda sizin rızanızı almaktayız. E-postada verilen abonelikten çıkma talimatlarını takip ederek her zaman promosyonlara ilişkin iletişimleri almaktan vazgeçebilirsiniz.

4. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLERİ KULLANMA YA DA PAYLAŞMA YÖNTEMİMİZ

- Kullanıcı Hesabı Olmayan Kullanıcılar için. Bir hesabı olmayan kullanıcılardan topladığımız bilgileri sadece toplu bir şekilde kullanıyoruz, yani bir istatistiksel yöntem olarak, sizi tanımlayacak bir şekilde olmadan ve Hizmetlerimizi iyileştirmemizi sağlayacak bir şekilde kullanıyoruz. Bu tür bilgileri üçüncü taraflara satmıyor veya diğer bir şekilde pazarlamıyoruz.

- Kullanıcı Hesabı Olan Kullanıcılar. Bir kullanıcı hesabı oluşturduysanız ve Hizmetlerimiz konusunda bilgi veya bir yorum gönderdiyseniz, kullanıcı hesap profilinize yüklemeyi tercih ettiğiniz bilgiler (kullanıcı hesap profilinize bu tür bilgiler sizin tarafınızdan yüklendiyse) Hizmetlerimiz hakkındaki gönderiminiz veya yorumunuzla birlikte görüntülenecektir. Bir kullanıcı hesabı oluşturduysanız ve bir uygulamayı başka bir kullanıcıyla paylaştıysanız, kullanıcı hesap profilinize yüklemeyi tercih ettiğiniz bilgiler (kullanıcı hesap profilinize bu tür bilgiler sizin tarafınızdan yüklendiyse) bir uygulamayı paylaşmayı seçtiğiniz kullanıcılarla paylaşılacaktır. Buna ek olarak, sağladığınız e-postayı sizinle ürünler, hizmetler ve promosyonlar hakkında iletişimde olmak için kullanabiliriz. Biz ayrıca bizim Hizmet Şartlarımız gereğince hizmetlerimizi kullanmaya müsaitliğinizi belirlemek için doğum tarihinizi de kullanabiliriz.

- Geliştiriciler ve Yayıncılar için. Hizmetlerimize katılımınızı sağlamak amacıyla kişisel bilgilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Hizmet sağlayıcılarımız, bize destek olmak ve bizim adımıza hizmetler sağlamak için gerekli olanın ötesinde onlarla paylaştığımız kişisel bilgileri kullanma hakkına sahip değillerdir. Biz, bu tür hizmet sağlayıcılarından sözleşmeyle, bizim adımıza işlem yaptıkları kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini uygun bir şekilde korumalarını şart koşuyoruz.

- Topladığımız Tüm Bilgiler İçin. Biz ayrıca bilgilerinizi aşağıdaki gibi kullanabilir veya paylaşabiliriz:

Hizmetlerimiz ve Diğerlerinin Korunması. Kişisel bilgilerinizi eğer: (1) mevzuat, düzenlemeler, celp veya mahkeme emrine uymak, (2) hile, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya diğer bir şekilde halletmek, (3) olası ihlallerin soruşturulması dahil işbu SweetLabs Gizlilik Politikasının hükümlerini, SweetLabs Hizmet Şartlarını ve/veya sizle SweetLabs arasındaki diğer sözleşmelerin hükümlerini yerine getirmek veya (4) SweetLabs, onun Hizmetleri ve ziyaretçileri, kullanıcıları ve/veya kamunun hakları, mülkiyeti veya emniyetine zarar gelmesine karşı korumak için gerektiğine inandığımız takdirde paylaşabiliriz.

Şirket İktisapları. SweetLabs veya onun varlıklarının önemli bir kısmı iktisap edilir veya pek olası olmasa bile SweetLabs faaliyetlerini terk eder veya iflas ederse kullanıcı bilgileri, bir üçüncü taraf devralıcıya aktarılacak veya onun tarafından iktisap edilecek varlıklardan biri olacaktır. Buna göre, bir birleşme, iktisap, satış veya diğer bir kontrol değişimi sonucunda, topladığımız tüm bilgileri transfer edebilir veya devredebiliriz. Bu tür transferlerin gerçekleşebileceğini ve herhangi bir devralıcıyı kişisel bilgilerinizi bu politikada öngörülen bir şekilde kullanmaya devam etmeye telkin etme konusunda tüm makul çabaları göstereceğimizi kabul etmektesiniz.

Kullanım Bilgileri. Hizmetlerin düzgün çalışmasına, Hizmetlerimizin genel performansını iyileştirmemize yardım etmesi veya diğer ürünler ve hizmetlerin önerilerini sağlamamız için, topladığımız kullanım bilgilerini ortaklar ve diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Örneğin, bir tüketicinin belirli bir uygulama veya ürünü beğenme olasılığını belirlemek için bilgileri kullanabiliriz. Biz bu ortaklar ve diğer üçüncü tarafları, bizim adımıza belirli hizmetleri ifa etmek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olanın ötesinde kullanma veya ifşa etme yetkisi vermiyoruz. Biz onların sözleşmeyle, bize destek olmada kullandıkları bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini uygun bir şekilde korumalarını şart koşuyoruz.

Rızanızla. Yukarıda öngörülen durumlar hariç, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla ancak sizin rızanızla paylaşacağız. İş uygulamalarımız, kişisel bilgilerinizi bilgileri toplama amaçlarımızla uyumlu olmayan amaçlar için paylaşmamızı gerektirecek bir şekilde değişirse sizden ayrıca rızanızı isteyeceğiz.

5. BİLGİ GÜVENLİĞİ

Kişisel bilgilerinizi depoladığımız sistemlere yetkisiz erişimlere karşı korumak için makul ve uygun güvenlik önlemlerini almaya çabalıyoruz. Bunlara, yürürlükteki güvenlik gereksinimleri uyarınca bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımız ve güvenlik önlemlerimiz ve aynı zamanda fiziki ve elektronik güvenlik önlemlerimizin iç denetimleri gibi teknik ve örgütsel tedbirler dahildir. Buna ek olarak kişisel bilgilere erişim yetkisini sadece kendi iş sorumluluklarını yerine getirmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlarımıza veriyoruz. Buna rağmen aldığımız önlemlere rağmen bize sağlanmış olan bilgilerin güvenliği konusunda garanti vermiyoruz.

6. HAKLARINIZ VE TERCİHLERİNİZ

Sitemizde sağlanan süreç üzerinden biz size, bilgileri görüntülemek ve bazı durumlarda güncellemek amacıyla sizin hakkınızdaki birtakım bilgilere erişebilme olanağı sağlıyoruz. Erişebileceğiniz ve güncelleyebileceğiniz bilgi türleri sitemiz değiştikçe değişebilir. Siz ayrıca, kişisel bilgilerinizi erişim veya güncelleme isteğinde bulunmak için aşağıdaki “İrtibat” bölümünde öngörüldüğü gibi bizimle irtibata geçebilirsiniz.

help@sweetlabs.com adresine bir e-posta göndererek ve size gönderebileceğimiz onay e-postalarına olumlu yanıt vererek hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Lütfen, hesabınız silindikten sonra bile bazı bilgilerin kayıtlarımızda kalabileceğini unutmayın.

Sitelerimizin bir kullanıcısıysanız, tarayıcınızın gizlilik ayarlarını kullanarak yeni tanımlama bilgilerini kabul etmeyi durdurma, yeni bir tanımlama bilgisi aldığınızda bilgilendirilme ve mevcut tanımlama bilgilerini devre dışı bırakma seçenekleriniz de vardır. Tüm başlıca tarayıcılar sisteminizden tanımlama bilgilerini engelleme veya silmenize izin verir. Lütfen daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım bölümüne bakınız.

Kişisel bilgilerinizi kullanma veya paylaşma konusunda onayınızı istediğimiz durumlarda böyle bir onayı vermeme hakkına sahipsiniz ancak bazı ürünler ve hizmetlerden artık yararlanamayabilirsiniz. Buna ek olarak örneğin bu tür e-posta iletişimlerindeki ilgili bağlantıya tıklayarak bizden pazarlama iletişimlerini almamayı seçebilirsiniz.

7. ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

SweetLabs web siteleri, ürünleri ve hizmetleri yetişkinlere ve ebeveynlerinin veya velilerinin iznini alan 13 yaşında veya daha büyük çocuklara yöneliktir. Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasasına (COPPA) uygun olarak yaşı 13'ün altında olan çocuklar hakkında kasten bilgi toplamayacağız. Biz ebeveynler ve velileri çocuklarının kullandıkları veya ziyaret ettikleri web sitelerini, ürünleri ve hizmetleri bilmeye teşvik ediyoruz.

Gizlilik Politikasının üçüncü taraflarca sağlanmış olabilen uygulamalar ve hizmetler dahil olmak üzere üçüncü taraf web siteleri, ürünler ve hizmetleri kapsamadığını (ve bunlar için sorumlu olmadığımızı) lütfen dikkate alınız. Böyle üçüncü taraf web siteleri, ürünleri ve hizmetlerinin çocuklar hakkında bilgi toplama hususunda ilave veya farklı gereksinimlere tabi olabileceği gibi böylesi üçüncü taraf web siteleri, ürünler ve hizmetlerinin ilgili gizlilik politikalarına da tabi olabilirler.

8. AKTARIMLAR

Hizmetlerimiz ABD'de bulunan sunuculardan sağlanmaktadır. ABD dışında bulunuyorsanız bilgileriniz ABD'deki sunucularımıza aktarılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanırken bulunduğunuz ülkeninkiyle aynı gizlilik ve bilgi koruma yasalarına sahip olmayabilir. Bilgilerinizi ABD'ye aktardığımızda bilgilerinizi işbu SweetLabs Gizlilik Politikasında açıklandığı biçimde koruyacağız. Avrupa Ekonomik Alanında veya uluslararası bilgi transferlerini düzenleyen yasalara sahip dünyanın diğer bölgelerinde bulunuyorsanız, veri transferlerinde uygun korumayı sağlamak için geçerli yasal gerekliliklere uymaktayız. Hizmetlerimizi ziyaret ederek veya kullanarak bilgilerinizin ABD'ye transferine, ABD'de depolanması ve kullanılmasına onayınızı vermiş olursunuz.

9. POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu politikada zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Kişisel bilgilerinizi kullanma biçimimizde önemli değişiklikler yaparsak sitemizde bir ilan yayınlayarak veya bir e-posta göndererek ve politikamızdaki son değişikliklerin tarihi belirterek sizi bilgilendireceğiz. Kullanıcılar, bu tür değişiklikler ilk yayınlandıktan sonra veya önemli değişiklikler durumunda bu tür değişikliklerin yayınlanması üzerine 30 gün sonra siteyi veya hizmetlerimizi kullandıklarında SweetLabs Gizlilik Politikasındaki değişikliklerle bağlanırlar.

10. İRTİBAT

SweetLabs, Inc. işbu SweetLabs Gizlilik Politikası uyarınca kişisel bilgilerinizin işlenmesinden kurumsal sorumluluğa sahiptir. SweetLabs, Inc. hizmetleri ve ürünlerini kullanabileceğiniz herhangi bir üçüncü tarafın uygulamalarından sorumlu değildir. Bu SweetLabs Gizlilik Politikamız hakkındaki geribildirimleriniz, sorularınız veya düşünceleriniz varsa lütfen bizimle Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 adresinden iletişime geçin veya 'a e-posta gönderin.

Bu SweetLabs Gizlilik Politikasının Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2016

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ SWEETLABS (Українська - Ukrainian)

LENOVO ПІДТРИМУЄ ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ З SWEETLABS INC. ("МИ" АБО "SWEETLABS") ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМИ LENOVO APP EXPLORER ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ("ПОСЛУГИ").

SweetLabs, Inc. (далі – “ми”, або “SweetLabs”) вітає вас на нашому веб-сайті! Ми дуже раді, що ви використовуєте наше ПЗ, продукти та послуги. Ми розуміємо, що вам не байдужа недоторканість вашого приватного життя, тому ми дуже відповідально відносимось до захисту конфіденційності. Щоб проінформувати вас про те, у який спосіб може збиратись та використовуватись ваша інформація, ми прийняли цю політику конфіденційності (далі – "Політика конфіденційності SweetLabs"), в якій описано, інформацію якого типа ми збираємо, як ми можемо використовувати таку інформацію, кому можемо надавати доступ до неї, що ви можете вибирати в цьому відношенні та як зв'язатись з нами стосовно нашої політики конфіденційності.

1. НА ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ НАША ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ SWEETLABS

Ця політика конфіденційності SweetLabs регулює порядок використання нами інформації, яку ми збираємо, коли ви звертаєтеся до наших веб-сайтів, ПЗ, продуктів та послуг (далі – наші "Послуги"), що належать і управляються корпорацією SweetLabs, яка публікує, включає або надає посилання на цю Політику конфіденційності SweetLabs.

Використання, завантаження, встановлення або перегляд наших послуг вами вважається прийняттям вами правил та принципів, описаних в цій Політиці конфіденційності SweetLabs.

Зверніть увагу на те, що ця політика не поширюється на дії компаній, які нам не належать та непідконтрольні або приватних осіб, які не працюють на нас і не підзвітні нам, та ми не несемо відповідальності за такі дії. Якщо ви користуєтесь веб-сайтами або програмними продуктами третіх сторін, в тому числі додатками, які можуть надаватись третіми сторонами, або Послугами, які звертаються до сайтів чи послуг третіх сторін або використовують їх, вам необхідно ознайомитись з відповідною політикою конфіденційності таких третіх сторін, щоб дізнатись про їхній порядок захисту конфіденційності.

2. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ SWEETLABS

SweetLabs забезпечує роботу декількох сайтів та надає різні продукти та послуги. Щоб краще пояснити, яку інформацію ми збираємо та як використовуємо її, ми розділили нашу Політику конфіденційності SweetLabs на такі розділи:

3. ЩО МИ ЗБИРАЄМО ТА НАВІЩО

Cookies. Коли ви заходите на наші сайти, ми надсилаємо вам cookie – маленький файл, який зберігається на вашому комп'ютері та дозволяє нам точно ідентифікувати його. Коли цього вимагає чинне законодавство, ми отримуємо від вас згоду на використання файлів cookie. Ви можете видалити або не приймати наші cookie відповідно до положень нижченаведеного розділу "Ваші права та варіанти вибору". Якщо ви видалите або вирішите не приймати наші файли cookie, вам можуть бути недоступні певні функції наших продуктів та послуг.

Журнали. Коли ви встановлюєте наше ПЗ або відвідуєте наші сайти, ми можемо збирати та зберігати дані, які надсилає нам ваш комп'ютер або веб-браузер. Ці дані можуть включати тип вашої операційної системи (ОС), тип браузера, мову, адресу інтернет-протоколу (ІР), дату та час вашого запиту та ідентифікатор файлу cookie (коли ви заходите на наші веб-сайти) або випадково згенерований ідентифікатор (коли ви встановлюєте наше ПЗ), які допомагають ідентифікувати ваш комп'ютер. Щоб краще розуміти зв'язок вашого місцезнаходження з вашим використанням нашого ПЗ і сайтів, ми також можемо визначати ваше географічне положення за допомогою ІР-адреси. Однак ми не зберігаємо та не пов'язуємо вашу ІР-адресу з будь-якими даними, які ми отримуємо від вас, і лише збираємо та зберігаємо інформацію про географічне місцезнаходження, яку ми отримуємо в агрегованому вигляді.

Відомості про використання. Як правило, наші Послуги автоматично збирають інформацію про використання ПЗ, додатків та послуг, якими ви користуєтесь або які завантажили у нас або встановили, наприклад, частота, з якою ви натискали кнопку миші у додатку або Послузі або відкривали їх, та період, протягом якого додаток або Послуга залишались відкритими. Крім того, ми збираємо інформацію про встановлення, яка може включати відомості про те, чи встановлено або видалено певні додатки чи Послуги, та період, протягом якого Послуга була встановлена або використовувалась у вашій системі.

Щодо відвідувачів наших сайтів ми збираємо таку інформацію, як кількість відвідувачів та частота відвідувань, відвідувані сторінки, середній проміжок часу, протягом якого відвідувачі залишались на сторінках, та іншу інформацію, на основі якої ми визначаємо, які функції наших сайтів найважливіші для вас та працюють найефективніше.

Ми застосовуємо зібрану нами інформацію про використання лише в агрегованій формі, тобто як статистичний показник, що дозволяє нам поліпшувати наші Послуги. Ми не застосовуємо інформацію про використання для встановлення вашої особи та не пов'язуємо зібрану нами інформацію про використання з будь-яким даними, які можуть вказувати особисто на вас, наприклад, з вашим ім'ям або адресою.

Аналітичні засоби третіх сторін. Наші Послуги можуть використовувати аналітичні засоби третіх сторін, які застосовують файли cookie, веб-маяки або інші подібні технології збору інформації, щоб збирати стандартні відомості про користування Інтернетом та інформацію про використання. Отримана таким чином інформація використовується для створення статистичних звітів про активність користувачів. Ми ніколи не використовуватимемо (та не дозволяємо третім сторонам використовувати) статистичні звіти для відстеження або збору персональних даних відвідувачів або користувачів наших Послуг. Ми зобов'язуємось не пов'язувати інформацію, отриману із статистичних звітів, з будь-якими особистими даними з будь-якого джерела.

Облікові записи користувачів. Якщо ви створили обліковий запис для користування Послугами на нашій платформі SweetLabs або для додатків та сайтів (за винятком облікових записів користувачів на сайтах третіх сторін та послуг третіх сторін, доступних за допомогою Послуг), ми збираємо та зберігаємо всю інформацію, надану вами нам у зв'язку із створенням облікового запису користувача, в тому числі такі дані, як ваше ім'я, адреса електронної пошти, дата народження та фото (якщо ви завантажили фото до профілю свого облікового запису). Особисті дані, які ви надаєте у зв'язку із створенням облікового запису, використовуються для того, щоб керувати вашим обліковим записом та надавати послуги і функції у зв'язку з вашим обліковим записом. Ми ніколи не пов'язуємо персональні дані, надані вами у зв'язку із вашим обліковим записом, з будь-якою іншою інформацією, яку ми можемо збирати за допомогою Послуг.

Додатки та сайти Третіх сторін. Якщо ви встановили ПЗ чи додаток, наданий третьою стороною, або ПЗ чи додаток, який зв'язується з сайтами чи послугами третіх сторін, така третя сторона може також збирати інформацію про ваше використання такого ПЗ або додатка чи про ваш доступ або використання сайтів або послуг третіх сторін, з якими зв'язується таке ПЗ або додаток. Використання будь-якої інформації, зібраної стороннім постачальником, регулюється політикою конфіденційності такого стороннього постачальника. Такі сайти, ПЗ або додатки третіх сторін також можуть розташовувати свої власні cookie або інші файли на вашому комп'ютері, або збирати дані чи запитувати вашу особисту інформацію. Ми не контролюємо сайтів, ПЗ та послуг третіх осіб.

Облікові записи розробників ПЗ. Якщо ви – розробник або видавець ПЗ та використовуєте наші Послуги для публікації або розповсюдження свого ПЗ або додатку, ми збираємо та зберігаємо всю інформацію, надану вами нам у зв'язку з вашим ПЗ або додатком, щоб полегшити управління вашим обліковим записом та спілкування з вами.

Повідомлення; інша інформація, яку ви надаєте. Кожен раз, коли надсилаєте нам повідомлення, залишаючи його на нашій сторінці підтримки, надсилаючи запит електронним листом або за допомогою публікацій чи спілкування на соціальних сайтах або в соціальних мережах, наприклад, у Facebook або Twitter, ми можемо зберігати такі повідомлення, щоб мати можливість відповісти на ваш запит або запитання та поліпшувати послуги, які ми надаємо вам. Повідомлення на наших сторінках підтримки можуть відображати ваше ім'я користувача, зазначене вами у вашому профілі. Надані вами особисті дані використовуються для таких цілей, як покращення вмісту наших сайтів, індивідуальне налаштування та оптимізація наших послуг і спілкування з вами стосовно наших послуг. Ми можемо використовувати надані вами особисті дані для повідомлення вам про наші акційні пропозиції та нові функції. Ми отримуємо ваш дозвіл у випадках, передбачених чинним законодавством. Ви можете в будь-який момент відмовитись від отримання рекламних матеріалів, виконавши інструкції з відміни підписки, які ми надішлемо вам електронним листом.

4. ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ЗІБРАНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НАДАЄМО ДО НЕЇ ДОСТУП.

- Користувачі без облікового запису. Інформацію, зібрану від користувачів, які не мають облікового запису, ми використовуємо лише в агрегованій формі, тобто як статистичний показник, що дозволяє нам поліпшувати наші Послуги, а не у спосіб, яким можна встановити вашу особу. Ми не продаємо та жодним іншим чином не реалізуємо цієї інформації третім сторонам.

- Користувачі з обліковим записом. Якщо ви створили обліковий запис користувача та опублікували інформацію або рецензію за допомогою наших Послуг, інформація, яку ви завантажили до профілю свого облікового запису (якщо ви це зробили), буде відображатись у вашій публікації або рецензії в рамках наших Послуг. Якщо ви створили обліковий запис користувача та надали доступ до додатка іншому користувачу, інформація, яку ви завантажили до профілю свого облікового запису (якщо ви це зробили) буде доступна іншим користувачам, яким ви дали доступ до свого додатка. Крім того, ми можемо використовувати надану вами адресу електронної пошти для надсилання вам повідомлень щодо продуктів, послуг та акційних пропозицій. За датою вашого народження ми можемо перевіряти, чи вправі ви користуватися нашими послугами відповідно до наших Умов надання послуг.

- Розробники та видавці. Ми можемо надавати стороннім постачальникам послуг ваші особисті дані, щоб уможливити вашу участь в роботі наших Послуг. Наші постачальники послуг мають право використовувати особисті дані, доступ до яких ми даємо їм, лише для того, щоб допомагати нам та надавати послуги від нашого імені. Ми зобов'язуємо цих постачальників послуг на основі контракту належним чином охороняти конфіденційність та безпеку особистих даних, які вони обробляють для нас.

- Вся інформація, яку ми збираємо. Крім того, ми можемо використовувати вашу інформацію та надавати до неї доступ у такі способи:

Захист наших Послуг та інших осіб. Ми можемо надавати доступ до ваших особистих даних, якщо у нас є обґрунтоване припущення, що це необхідно для: (1) дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів, судових повісток або постанов; (2) виявлення випадків шахрайства, загрози для безпеки та технічних проблем, запобігання їм або їхнього усунення чи вирішення; (3) забезпечення дотримання положень цієї Політики конфіденційності SweetLabs, Умов надання послуг SweetLabs та/або будь-яких інших угод між вами та SweetLabs, в тому числі для розслідування потенційних випадків їхнього порушення або (4) захисту від загрози заподіяння шкоди правам, майну або безпеці SweetLabs, її Послуг та відвідувачів, користувачів та/або широкої громадськості.

Перехід компанії до іншого власника. У разі придбання SweetLabs або всіх чи значної частини її активів або в малоймовірному випадку, якщо SweetLabs припинить комерційну діяльність або заявить про своє банкрутство, інформація про користувачів буде одним з активів, які передаються сторонньому набувачу або придбаваються ним. Відповідно, ми можемо передати всю зібрану інформацію в рамках злиття, придбання, продажу чи іншої зміни управління. Ми визнаємо можливість такого переходу прав власності та гарантуємо, що вживемо всіх доречних заходів, щоб зобов'язати набувача використовувати ваші особисті дані відповідно до положень цієї політики.

Відомості про використання. Ми можемо надавати доступ до зібраної інформації про використання партнерам та іншим третім сторонам, які можуть допомогти нам забезпечити належне функціонування Послуг та покращити загальну роботу Послуг або дати нам змогу рекомендувати інші продукти та послуги. Наприклад, дані можуть використовуватися для визначення ймовірності того, що споживачу сподобається певний додаток або продукт. Ми дозволяємо цим партнерам та іншим третім сторонам використовувати або розголошувати інформацію про використання лише в межах, необхідних для надання нам певних послуг або дотримання вимог законодавства. Ми зобов'язуємо їх на основі контракту належним чином охороняти конфіденційність та безпеку інформації, яку вони обробляють, надаючи нам допомогу.

Дії з вашої згоди. За винятком випадків, зазначених вище, ми надаємо доступ до ваших особистих даних третім сторонам лише з вашої попередньої згоди. Якщо наші принципи ведення бізнесу зміняться таким чином, що нам доведеться надавати доступ до ваших особистих даних в цілях, несумісних з метою їхнього збору, ми звернемось до вас для отримання окремої згоди.

5. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Ми докладаємо всіх зусиль для вживання необхідних і належних заходів для запобігання несанкціонованому доступу до систем, в яких ми зберігаємо ваші особисті дані. Це такі заходи технічного та організаційного характеру, як внутрішній аналіз наших процедур збору, зберігання та обробки даних та заходів з безпеки, а також фізичні та електронні заходи безпеки відповідно до чинних вимог безпеки. Крім того, ми надаємо право доступу до персональних даних лише тим співробітникам, яким воно потрібно для виконання своїх посадових обов'язків. Однак незважаючи на вживані нами заходи, ми не можемо гарантувати безпеку будь-якої наданої нам інформації.

6. ВАШІ ПРАВА ТА ВИБІР

Алгоритми роботи нашого сайту дозволяють вам отримувати доступ до певної інформації про вас з метою перегляду та, в певних випадках, оновлення такої інформації. Типи інформації, яку ви можете переглядати та оновлювати, можуть змінюватись в залежності від змін на нашому сайті. Крім того, ви можете зв'язатись з нами за адресою, зазначеною в розділі "Контактні дані", та запросити доступ до ваших особистих даних або можливість їх оновити.

Ви вправі вимагати видалення вашого облікового запису, надіславши листа за адресою help@sweetlabs.com та відповівши на контрольне повідомлення, яке ми можемо відправити вам. Зверніть увагу на те, що деякі відомості можуть залишитись у нас після видалення вашого облікового запису.

Користуючись нашими сайтами, ви також маєте можливість заборонити передачу файлів cookie, отримувати сповіщення при передачу нових cookie та відключити існуючі cookie за допомогою налаштувань конфіденційності у вашому браузері. Всі основні браузери дозволяють блокувати або видаляти cookie з вашої системи. Додаткову інформацію можна знайти в розділі довідки вашого браузера.

Якщо ми отримали ваш дозвіл на використання або розкриття ваших особистих даних, ви вправі відкликати такий дозвіл, однак при цьому ви можете втратити доступ до певних продуктів чи послуг. Крім того, ви можете відмовитись від отримання наших рекламних повідомлень, наприклад, перейшовши за відповідним посиланням у подібному електронному повідомленні.

7. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

Веб-сторінки SweetLabs, продукти і сервіси призначені як для дорослих, так і для дітей, віком від 13 років, які мають дозвіл на користування ними від батьків або законних опікунів. У відповідності до Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA), ми не будемо навмисно збирати інформацію про дітей, віком до 13 років. Пропонуємо батькам та законним опікунам ознайомитись з веб-сторінками, продуктами та послугами, які відвідують їхні діти, або якими вони користуються.

Зверніть увагу, дана Політика конфіденційності не поширюється на (і ми не несемо відповідальності за) сторонні веб-сторінки, продукти чи послуги, включаючи програми або сервіси, які можуть надаватись третьою стороною. Такі сторонні веб-сторінки, продукти чи послуги можуть бути об’єктом додаткових або інших вимог стосовно збору інформації про дітей, що регламентується застосовною Політикою конфіденційності третьої сторони таких сторонніх веб-сторінок, продуктів чи послуг.

8. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА КОРДОН

Наші Послуги розташовані на серверах, які знаходяться в США. Якщо ви знаходитесь за межами США, ваші дані передаються на наші сервери в США. Закони США про конфіденційність та захист даних можуть відрізнятися від аналогічних законів у країні, де знаходитесь ви на момент використання наших продуктів та послуг. Коли ми пересилаємо вашу інформацію в США, ми захищаємо таку інформацію відповідно до положень цієї Політики конфіденційності SweetLabs. Якщо ви знаходитесь в Європейському економічному просторі чи в іншому регіоні світу, в якому діють закони, що регулюють міжнародну передачу даних, ми будемо дотримуватися вимог чинного законодавства для забезпечення належного захисту передачі даних. Відвідування або використання наших Послуг вважається вашою згодою з передачею, збереженням та використанням вашої інформації в США.

9. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ

Ми можемо час від часу вносити зміни до цієї політики. У разі істотної зміни способу використання особистих даних ми сповістимо про це вас, опублікувавши оголошення на нашому сайті або відправивши вам повідомлення із зазначенням дати внесення останніх змін до нашої політики. Зміни до Політики конфіденційності SweetLabs мають обов'язковий характер для користувачів, якщо вони використовують наш сайт або послуги після публікації повідомлення про такі зміни або, в разі істотних змін, через 30 днів після публікації відповідного повідомлення.

10. КОНТАКТНІ ДАНІ

SweetLabs, Inc. є юридичною особою, яка несе відповідальність за обробку ваших особистих даних відповідно до цієї Політики конфіденційності SweetLabs. SweetLabs, Inc не відповідає за дії будь-яких третіх сторін, послугами та продуктами яких ви можете користуватись. Якщо ви хочете надіслати свої відгуки, запитання чи скарги стосовно цієї Політики конфіденційності SweetLabs, пишіть нам за адресою: Privacy, c/o SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101 або на електронну пошту: .

Дата набрання чинності цієї Політики конфіденційності SweetLabs: 1 липня 2016